Geometry.Net - the online learning center
Home  - Artists - Bocklin Arnold

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 96    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Bocklin Arnold:     more books (66)
 1. Hommage à L'île des morts d'Arnold Böcklin by Arnold Böcklin, Laurence Le Cieux, et all 2001-10-17
 2. Arnold Bocklin, Die Toteninsel: Selbstheroisierung und Abgesang der abendlandischen Kultur (Kunststuck) (German Edition) by Franz Zelger, 1991
 3. Arnold Böcklin by Anita-Maria von Winterfeld, 1999-01-01
 4. Arnold Böcklin, 1827-1901: [catalogue of] an exhibition organized by the Arts Council of Great Britain and the Pro Helvetia Foundation of Switzerland [Hayward Gallery, London, 20 May - 27 June 1971] by Arts Council of Great Britain, Pro Helvetia Foundation of Switzerland, 1971
 5. Richard Wagner Und Arnold Böcklin, Oder Über Das Wesen Von Landschaft Und Musik (German Edition) by Gottfried Niemann, 2010-01-10
 6. Das Gefilde Der Seligen: Symphonische Dichtung Für Grosses Orchester, Angeregt Durch Das Gemälde Von Arnold Böcklin. Op.21 by Felix Weingartner, 2010-01-01
 7. Arnold Bocklin (1903) (German Edition) by Franz Hermann Meissner, 2009-01-19
 8. Arnold Böcklin. Die Gemälde. ( Oeuvrekatalog Schweizer Künstler, 6) by Rolf Andree, Alfred Berner, et all 1997-11-30
 9. L'Arcadia Di Arnold Bocklin: Omaggio Fiorentino by Arnold Bocklin, 2001-01
 10. Arnold Bocklin: Leben und Werk in Daten und Bildern (Insel Taschenbuch) (German Edition) by Arnold Bocklin, 1977
 11. Arnold Böcklin (German Edition) by Henry Thode, 2010-06-13
 12. Richard Wagner Und Arnold Bocklin (1904) (German Edition) by Gottfried Niemann, 2010-09-10
 13. Tagebuch-Aufzeichnungen Aus Den Jahren 1866, 1868, 1869 Über Arnold Böcklin: Mit Zahlreichen Skizzen Nach Bildern Und Entwürfen Böcklins Und Mit Böcklins ... Von Albert Krüger (German Edition) by Rudolf Schick, 2010-01-11
 14. Person (Basel): Hermann Hesse, Johannes Calvin, Arnold Böcklin, Erasmus von Rotterdam, Paracelsus, Albert Hofmann, Roger Federer (German Edition)

1. Bocklin, Artist Arnold Bocklin
Arnold Bocklin, Oct 16 1827, Basel, Switzerland., artist portrait, biography and art, bocklin arnold.
http://www.the-artists.org/../Artists/Bocklin.html

Arnold Bocklin

Oct 16 1827, Basel, Switzerland.
portrait of Arnold Bocklin, biography and art.
the artist Arnold Bocklin
click here for Arnold Bocklin artbooks

posters, original art, museumshop and artbooks
search art Product category: All articles Posters Original prints Museumshop Celebrities Keywords: Artist last name: Artist first name:
impressionism

post impressionism

fauvism
pointillism ... british contemporary art

2. WIEM: Bocklin Arnold
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl B...... Malarstwo, Szwajcaria bocklin arnold (18271901), widok strony znajdz podobnepokaz powiazane. Böcklin Arnold (1827-1901), szwajcarski malarz.
http://wiem.onet.pl/wiem/002f69.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Malarstwo, Szwajcaria
Bocklin Arnold widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Böcklin Arnold (1827-1901), szwajcarski malarz. Jeden z najbardziej popularnych malarzy XIX w., obecnie uwa¿any za bliskiego kiczu. Studiowa³ w Düsseldorfie, Brukseli, Antwerpii i Genewie. Wiêkszo¶æ ¿ycia spêdzi³ w Rzymie i Florencji. Wspó³pracowa³ z berliñskim czasopismem modernistów "Pan". W³asny styl wykszta³ci³ oko³o 1856. Pozostawa³ na uboczu rozwoju sztuki, nawi±zywa³ do romantyzmu i sztuki akademickiej. Podejmowa³ mitologiczno-fantastyczn± tematykê zinterpretowan± antyklasycznie. ¦rodkami realistycznego malarstwa oddawa³ symboliczne tre¶ci. Malarstwo Bocklina cechuje jasny koloryt i linearyzm, a tak¿e nastrój tajemniczo¶ci, dwuznacznej witalno¶ci i seksualizmu. Jego sztuka ma charakter podobny do muzycznych dramatów R. Wagnera . Znane obrazy: Walka centaurów Odyseusz i Kalipso Morska idylla Gra fal Bawi±ce siê najady (1886). Jego Wyspa umar³ych (kilka wersji, np. z 1880) by³a jednym z najg³o¶niejszych obrazów XIX w. Wywar³ silny wp³yw na rozwój symbolizmu. Prekursor malarstwa metafizycznego i surrealistycznego.

3. WIEM: Metafizyczne Malarstwo
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl M...... surrealizmu. Powiazania. Michal Aniol, Realizm magiczny, bocklin arnold,Bologna Carlotta, Carra Carlo, Chirico Giorgio de, wiecej ».
http://wiem.onet.pl/wiem/0018b3.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Malarstwo, W³ochy
Metafizyczne malarstwo widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Metafizyczne malarstwo , kierunek w malarstwie w³oskim zainicjowany ok. 1910 przez G. de Chirico . Metafizyczne malarstwo by³o reakcj± na zracjonalizowany program kubizmu i nowoczesno¶æ futuryzmu , a zarazem prób± irracjonalnego spojrzenia na ¶wiat i ujawnienia jego metafizycznych tre¶ci. S³u¿y³y temu odrealnione pejza¿e nie zamieszkanych miast, zaskakuj±ce zestawienia przedmiotów, uk³ady z manekinami. Chirico i in. malarze tego kierunku dzia³ali podczas I wojny ¶wiatowej w Ferrarze. Metafizyczne malarswo wywar³o du¿y wp³yw na rozwój surrealizmu Powi±zania Micha³ Anio³ Realizm magiczny Bocklin Arnold Bologna Carlotta ... do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

4. CGFA- Arnold Böcklin
Digitograph Galleries Network A R T P U B L I S H I N G.COM DIGITOGRAPH GALLERY 627 bocklin arnold Artist Index 5 Centuries of Art Collection
http://sunsite.auc.dk/cgfa/bocklin
Pan Amongst the Reeds, 1856-57, oil on canvas, Oskar Reinhart Foundation, Winterthur. 130KB Nymphs Bathing, 1863-66, oil on canvas, Oskar Reinhart Foundation, Winterthur. 117KB Children Carving May Flutes, 1865, oil on canvas, Oskar Reinhart Foundation, Winterthur. 149KB Triton and Nereid, 1877, tempera on paper mounted on panel, Oskar Reinhart Foundation, Winterthur. 118KB Elysian Fields, 1877, oil on canvas, Oskar Reinhart Foundation, Winterthur. 128KB The Isle of the Dead, 1880, oil on canvas, Kunstmuseum Basel. 103KB The Sacred Wood, 1882, varnished tempera on wood, Kunstmuseum Basel. 131KB War, 1896, oil on wood, Staatliche Kunstsammlungen, Dresden. 147KB
Online Since 1996 Alphabetical
Index
Nationality/Time
Index
... Featured Artists

5. Bocklin Arnold, Digitograph Gallery #627
ARTPUB LISHIN G.COM DIGITOGRAPH™ GALLERY 627 bocklin arnold Artist Index. 5 Centuriesof Art Collection. BOCKLIN, ARNOLD. DIGITOGRAPH™ GALLERY 627.
http://www.artpublishing.com/bocklin627.html
Digitograph Galleries Network
A R T P U B L I S H I N G.COM
Bocklin Arnold
Artist Index 5 Centuries of Art Collection BOCKLIN, ARNOLD A German-speaking Swiss, Arnold Bocklin's legacy is equally honored in both the country of his birth and that of his native tongue. Perhaps not surprisingly, his most personal works (the self-portrait "Death as a Fiddler," the panel series "Isle of the Dead") are currently housed in the great museums of Germany, including the Staatliche in Berlin. Bocklin was fond of mythology, and often painted thematic pieces based on ancient European folklore.
Paintings Available by Arnold Bocklin:
Centaurs' Combat, 1873.
The Isle of the Dead, 1883.
Add your Bocklin links to this page Gallery 626 Gallery 628 CUSTOM CANVAS DIGITOGRAPH PAINTING All pictures available with following sizes proportionally, flat on fine art canvas unframed. Prices are depend to the size, quantity, collectors or artist's royalty, oil brush stroke and customer specifications.Please Contact us for more informtion.

6. Fin De Siecle - Artists - Arnold Bocklin
Arnold Bocklin. Isle of the Dead oil, 1880, The Sacred Wood Tempera,1882. The Plague Oil, 1898. War oil, 1896. (18271901) Bocklin
http://www.beautyandruin.com/findesiecle/bocklin.html

7. Bocklin Arnold
Arnold Böcklin (18271901) Biography. Arnold Böcklin, ''The Sacred Wood'' 35x 24 in. h. $295.00. Arnold Böcklin, ''War'' 24 x 36 in. h. $295.00.
http://www.artprintoncanvas.com/Templates/frmTemplateD.asp?SubFolderID=437&Searc

8. Midnight Meadows: Arnold Bocklin
Arnold Bocklin. War. Battle of the Centaurs. The Isleof the Dead. Villa by the Sea. . . . back . . .
http://members.tripod.com/midnight_meadows/art_bocklin.html
Arnold Bocklin
War Battle of the Centaurs The Isle of the Dead Villa by the Sea . . . back . . .

9. Over 4600 Images Of Art And Architecture.
BIG. Island of Dead bocklin arnold 1827 1901 Switzerland Painting 1800. BIG.Odysseus Calypso bocklin arnold 1827 1901 Switzerland Painting 1883. BIG.
http://rubens.anu.edu.au/htdocs/surveys/charlotte/byartist/display00205.html
BIG
Island of Dead
Bocklin: Arnold 1827 1901
Switzerland
Painting
BIG

Bocklin: Arnold 1827 1901
Switzerland
Painting
BIG

Cam sea Bocklin: Arnold 1827 1901 Switzerland Painting BIG St. George and the Dragon Boehm: Sir Joseph Edgar 1834 1890 Australia Sculpture (purchased 1888) BIG St. George and the Dragon: close up Boehm: Sir Joseph Edgar 1834 1890 Australia Sculpture (Purchased 1888) BIG Apocalypse L'adoratrion de la Bete (detail:42) Bondol: de Jean France Textile 1380 (circa) BIG Ploughing scene Bonheur: Rosa 1822 1899 France Painting BIG Passion (removable type for text) Book Printer Germany Print BIG Nuremberg chronicle: Creation of Man: 6th day Book Printer Germany Print Fast index. A B C D ... Next page

10. Funprox Art: Bocklin
Arnold bocklin arnold Bocklin (18271901), a symbolist painter from Switzerland.A large collection of his works can be found on this page.
http://www.funprox.com/art/bocklin.asp
mainframe main artpage
art links
art books
ART GALLERY: Contemporary art,
photos, digital art, comics:
 • Aimaproject + Black:Rose
 • Manuel L. Acosta
 • Nahoum Cohen
 • Aimea Saul ...
 • Willem Odendaal
  Expressionism
 • G. Pellizza da Volpedo
 • Max Beckmann
 • James Ensor
 • Anselm Kiefer ...
 • Edvard Munch
  Surrealism/magic realism:
 • Giorgio de Chirico
 • Paul Delvaux
 • Joop Moesman
 • Pyke Koch
  Art Nouveau/symbolism:
 • Jessie Marion King
 • Charles Rennie Mackintosh
 • Akseli Gallen-Kallela
 • Hugo Simberg ...
 • Max Klinger
  Romantic art:
 • C.D. Friedrich
 • J.W. Waterhouse
 • Herbert Draper
 • John Everett Millais
  Classical art:
 • L.-L. Boilly
 • J.J. Henner
 • Karl F. Schinkel
  Medieval art:
 • Jeroen Bosch
 • Hans Holbein d.J.
 • Maarten de Vos
 • Descent of Christ Buildings:
 • Church of All Saints
 • Viktors-Dom
 • Santa Maria home ... art Arnold Bocklin Arnold Bocklin (1827-1901), a symbolist painter from Switzerland. A large collection of his works can be found on
 • 11. Arnold Bocklin
  Arnold BOCKLIN ( 1827 1901, Switzerland). In 1845-1847 Bocklin learnedin Dusseldorf from Johann Wilhelm Schirmer. At the begining
  http://www.coffeetime-art.net/CoffeeTime/Museum/1920/bocklin_eng.html
  Arnold
  BOCKLIN
  ( 1827 - 1901, Switzerland)
  In 1845-1847 Bocklin learned in Dusseldorf from Johann Wilhelm Schirmer. At the begining of his creative development the artist ran the gauntlet, but later he got a large fame. At the end of the century he was considered as the most famous german artist. His oilpaintings are presented in the Art museum of Basel.
  "Pan Frightening a Shepherd in a Reed" (Munich),
  "Villa by the Sea" (Munich),
  "Triton and Nereid" (Munich, Berlin),
  "Play of Waves" (Munich),
  "Odysseus and Calipso" (Basel),
  "Marine Idyll" (Vienna),
  "Dead`s Island" (Leipzig, Basel),
  "Hunt of Diana" (Paris). Dead`s Island Basel, Art museum back

  12. Arnold Bocklin
  ARNOLD BÖCKLIN. arnold_bocklin_cisza_lasu_1885.jpg cisza_lasu, arnold_bocklin_wyspa_umarlych.jpgwyspa_umarlych, arnold_bocklin_wyspa_umarlych_1886
  http://www.gnosis.art.pl/iluminatornia/sztuka_o_inspiracji/arnold_bocklin/arnold
  ARNOLD BÖCKLIN
  prometeusz
  meduza
  wojna
  flora
  zaraza
  zrodlo
  amaryllis

  13. Arnold Bocklin
  Arnold Bocklin (18271901) - Swiety gaj, 1882.
  http://www.gnosis.art.pl/iluminatornia/sztuka_o_inspiracji/arnold_bocklin/arnold
  Arnold Bocklin (1827-1901) - Œwiêty gaj

  14. Art Museum - Arnold Bocklin
  Arnold Bocklin. Život a dílo. Romantismus. Pet Shop Boys DISCO 3 .new album FEB 3. Život Arnolda Bocklina. (1827 Basilej - 1901
  http://www.artmuseum.cz/painters/b/bocklin/
  Abecední pøehled: A B C D ... Art Puzzle Arnold Bocklin Život a dílo Romantismus Život Arnolda Bocklina (1827 - Basilej - 1901 - Fiesole)
  Arnold Bocklin strávil vìtšinu své kariéry v Itálii a to ho inspirovalo k tomu, aby se zajímal o klasicisní a mytologická témata, která pak zachycoval v romantickém stylu. V tom se nechal inspirovat dílem Eugene Delacroixe a Théodora Géricaulta . Jeho alegorické obrazy byly obzvláštì obdivovány pro svùj silný dopad na emoce, jakoby zasnìnou kompozici, dramatické tóny a emocionální zabarvení celkového dojmu. Bocklin byl znám pro svou dramatickou kompozici, napìtí a výraznou expresi. Ve své dobì byl velmi populární a pozdìji se stal velkou inspirací pro dílo francouzských symbolistù a nìmeckých expresionistù.
  Galerie Souboj kentaurù On-line diskuse Kontakt Právo

  15. Bocklin, Artist Arnold Bocklin
  Arnold Bocklin, Oct 16 1827, Basel, Switzerland., artist portrait, biographyand art, bocklin arnold. Arnold Bocklin Oct 16 1827, Basel, Switzerland.
  http://www.the-artists.org/Artists/Bocklin.html

  Arnold Bocklin

  Oct 16 1827, Basel, Switzerland.
  portrait of Arnold Bocklin, biography and art.
  the artist Arnold Bocklin
  click here for Arnold Bocklin artbooks

  posters, original art, museumshop and artbooks
  search art Product category: All articles Posters Original prints Museumshop Celebrities Keywords: Artist last name: Artist first name:
  impressionism

  post impressionism

  fauvism
  pointillism ... british contemporary art

  16. BARBARIAN TEARS - Art - Arnold Bocklin
  Arnold Böcklin. The Isle Of The Dead by Arnold Böcklin(18271901) Contact with us and our WEB site
  http://www.geocities.com/viking_metal/art/bocklin.htm
  "The Isle Of The Dead" by
  Contact with us and our WEB site

  17. Chung Seok's Site : Arnold Bocklin
  arnold bocklin pan amongst the reeds, 185657. children carving may flutes,1865. elysian fields, 1877. nymphs bathing, 1863-66. the isle of the dead, 1880.
  http://schung.snu.ac.kr/bocklin.html
  arnold bocklin

  18. Reprint Mint : Artist : Bocklin
  Arnold Bocklin. Title, Price (USD), Stock Number, Paper Size, Image Size.Width x Height, Width x Height. Die Toteninsel, 34.00, B191002, 28x22,28x15.
  http://www.reprintmint.com/B191.html
  Arnold Bocklin
  Title Price (USD) Stock Number Paper Size Image Size Width x Height Width x Height Die Toteninsel Back to Reprint Mint home page

  19. Base Joconde - Artistes
  Translate this page Louis, BONELLI, BONNAT Paul. bocklin arnold, BOILEAU Martine, BOKKELANDTPierre, BONENFANT A, BONNAUD Pierre. BOCQUET Anne Rosalie, BOILLY
  http://www.culture.fr/documentation/joconde/ARTISTES/autr_10.htm
  Base Joconde
  Liste des artistes
  BOCCHI Faustino BOICHARD Henriette BOIVIN Charles BONDUEL Léon ... BONSI Giovanni

  20. ArtMagick Arnold Böcklin
  Biography and examples of his work.
  http://www.artmagick.com/artists/bocklin.aspx
  your source of visual intoxication! ARTISTS PAINTINGS GALLERIES THEMES ... new browse: ARTISTS
  by Name

  by Date

  by Nationality
  ... GIFT SHOP my ArtMagick:
  LOGIN

  ECARDS

  Arnold B¶cklin (Swiss, 1827-1901) Browse Paintings List Available Paintings View Available Prints Biography
  Arnold B¶cklin was born in Basle, Switzerland on October 16th 1827. The son of a merchant, he overcame his father's opposition thanks to the poet Wilhelm Wackernagel and was able to devote himself to art. In 1845 he attended the D¼sseldorf Academy of Art, where his teacher was Johann Wilhelm Schirmer, known for his heroic-panoramic style of painting. Between 1847 and 1848 he travelled to Brussels, Antwerp, Switzerland and Paris. From the autumn of 1848 he worked in Basle, moving to Rome in 1850. In Rome he studied the work of the ancients and found the inspiration for many important works. In 1853 he married Angela Pascucci, a young Italian girl from Rome. There followed a somewhat obscure period, ending when he was appointed to the post of Professor at the Academy of Weimar in 1860. Two years later he returned to Rome to visit Naples and Pompeii and the frescos he discovered had a lasting influence on his technique and his future artistic production. In autumn 1866 he started work on the fresco that was to decorate the main staircase of the Museum of Basle. The period that followed was particularly productive and his style improved enormously in terms of colour, form and inspiration.

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 96    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

  free hit counter