Geometry.Net - the online learning center
Home  - Artists - Boucher Francois

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 95    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Boucher Francois:     more books (101)
 1. Drawings of Francois Boucher by Editors of Scala Publishers, 2006-07-24
 2. Francois Boucher: Seductive Visions by Jo Hedley, 2007-03-15
 3. Francois Boucher, 1703-1770 by Alastair Laing, 1986-10
 4. Francois Boucher: His Circle and Influence by Regina Shoolman, Et Al Slatkin, 1987-01-01
 5. Boucher and Chardin: Masters of Modern Manners
 6. Three Masters of Landscape: Fragonard, Robert, and Boucher by Pinkney L. Near, Jean-Honore Fragonard, et all 1981-06
 7. Boucher et les femmes (French Edition) by Francois Boucher, 1986
 8. Les Euvres De J.-B. P. De Molière, Volume 7 (French Edition) by François Boucher, Molière Molière, 2010-04-20
 9. A History of Costume in the West by Francois Boucher, Yvonne Deslandres, 1996-09-23
 10. 20,000 Years of Fashion: The History of Costume and Personal Adornment by Francois Boucher, 1973-01
 11. Rethinking Boucher (Issues & Debates)
 12. Boucher: 60 chefs-d'oeuvre (French Edition) by Pierre Rosenberg, Micehl Hilaire, 1986
 13. Boucher by Georges Brunel, 1987-11
 14. Boucher (French Edition) by Georges Brunel, 1986

1. WIEM: Boucher Francois
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl B......wersja dla drukarki. Malarstwo, Francja boucher francois (17031770),widok strony znajdz podobne pokaz powiazane. Gniazdo. Boucher
http://wiem.onet.pl/wiem/001a67.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Malarstwo, Francja
Boucher Francois widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Gniazdo Boucher Françoise (1703-1770), francuski malarz, rysownik, grafik i dekorator. W 1723 uzyska³ akademick± nagrodê Prix de Rome. W 1734 cz³onek Akademii Królewskiej, 1765 jej dyrektor i pierwszy malarz króla Ludwika XV. Protegowany markizy J.A. de Pompadour. Pozostawa³ pod wp³ywem G.B. TiepolaP.P. Rubensa . Sztukê Bouchera charakteryzuje delikatny ró¿owawo-bia³y koloryt, miêkki modelunek i lubie¿nie potraktowana erotyczna tematyka. Jego pe³ne wdziêku i niewyszukanej rado¶ci ¿ycia prace uwa¿a siê za uciele¶nienie francuskiego rokoka Wiosna Zima Podejmowa³ tematy mitologiczne, traktuj±c je jako okazjê do pokazania zmys³owego kobiecego aktu ( Triumf Wenus Diana wychodz±ca z k±pieli Toaleta Wenus Narodziny Wenus 1754). Malowa³ tak¿e akty bez mitologicznego pretekstu ( Na sofie 1752). Portretowa³ francusk± arystokracjê ( Portret pani de Pompadour 1759). Tworzy³ te¿ obrazy pastoralne, bukoliczne i rodzajowe ( Sprzedawczyni galanterii 1746). Wykorzystuj±c chiñskie motywy wykonywa³ projekty porcelany i dekoracyjnych tkanin dla królewskich manufaktur. Projektowa³ dekoracje teatralne i ilustrowa³ komedie Moliera.

2. WIEM: Boucher Francois, "Wiosna"
wersja dla drukarki. Multimedia, Ilustracje, Zdjecia boucher francois, Wiosna ,widok strony znajdz podobne pokaz powiazane. boucher francois, wiecej ».
http://wiem.onet.pl/wiem/012485.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Multimedia, Ilustracje, Zdjêcia
Boucher Francois, "Wiosna" widok strony

znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Opis: Boucher François, Wiosna Autor: Corel. Powi±zania Boucher Francois wiêcej zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

3. Boucher Francois
Translate this page Dibujo de boucher francois, titulado Mujer desnuda recogiendo una telavista de espalda, Siglo XVIII. logo2002.jpg (10717 bytes).
http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/artplas11/boucher.htm
Regresar a la página de búsquedas (Francia) Obras:
Mujer desnuda recogiendo una tela vista de espaldas

Siglo XVIII
Mujer desnuda recogiendo una tela vista de espaldas
Siglo XVIII
Dibujo, grafito, lápiz graso y color blanco sobre papel
34.40 x 18.50 cm
registro AP3193
Regresar a la página de búsquedas
Banco de la República Biblioteca Luis Angel Arango Museo del Oro ... Buzón
La página de la Colección de Artes Plásticas del Banco de la República se encuentra en permanente desarrollo, razón por la cual contamos con su colaboración para darnos aviso de algún error o para sugerirnos clasificaciones temáticas o ideas relacionadas con el contenido. Derechos Reservados de Autor Colombia

4. Francois Boucher Motif - Museums - Louvre
Page 1 of 1. boucher francois. boucher francois Diane au bain. Artist, BoucherFrancois. boucher francois - Diane sortant du bain 1742. Artist, boucher francois.
http://www.postershop.com/Boucher-Francois-p.html
Quick search All artists in alphabetical order. From A as in Adams to Z as in Zappini.
More than 150 subjects guide you to the right pictures.
Our best selling art prints . We update this list every day.
With advanced search you can find specific art prints the convenient way.
You can choose among aluminum- and wood frames in 23 different colors.
Page 1 of 1
Boucher Francois
Artist Boucher Francois Title Diane au bain Subject Motif - Museums - Louvre Size 39'' x 55'' / 100 cm x 140 cm Availability Usually ships within 5-8 days Item# Price (US$) Artist Boucher Francois Title Diane sortant du bain 1742 Subject Art Movement - Rococo Style Size 39'' x 55'' / 100 cm x 140 cm Availability Usually ships within 2-5 days Item# Price (US$) Artist Boucher Francois Title Rustic Pursuits I Subject Art Movement - Rococo Style Size 23'' x 8'' / 58 cm x 20 cm Availability Usually ships within 5-8 days Item# Price (US$) Artist Boucher Francois Title Rustic Pursuits Ii Subject Art Movement - Rococo Style Size 23'' x 8'' / 58 cm x 20 cm Availability Usually ships within 5-8 days Item# Price (US$) Artist Boucher Francois Title Rustic Pursuits Iii Subject Art Movement - Rococo Style Size 23'' x 8'' / 58 cm x 20 cm Availability Usually ships within 5-8 days Item# Price (US$) Artist Boucher Francois Title Rustic Pursuits Iv Subject Art Movement - Rococo Style Size 23'' x 8'' / 58 cm x 20 cm Availability Usually ships within 5-8 days Item# Price (US$) Page 1 of 1 22,000 posters and prints.

5. Art Movement - Rococo Style Boucher Francois - Rustic Pursuits I
Framing. You can choose among aluminum and wood frames in 23 differentcolors. boucher francois Rustic Pursuits I. Type Art Print.
http://www.postershop.com/Boucher-F/Boucher-F-Rustic-Pursuits-I-2502404.html
Quick search All artists in alphabetical order. From A as in Adams to Z as in Zappini.
More than 150 subjects guide you to the right pictures.
Our best selling art prints . We update this list every day.
With advanced search you can find specific art prints the convenient way.
You can choose among aluminum- and wood frames in 23 different colors.
Boucher Francois

Rustic Pursuits I
Type: Art Print Subject: Art Movement - Rococo Style Size (''): 23 x 8 Size (cm): 58 x 20 Availability: Usually ships within 5-8 days Item#: Price (US$)
You know someone, who would like this picture, too? Then send him a card Imprint

6. Francois Boucher Poster
Translate this page boucher francois. boucher francois - Diane au bain. Künstler, boucher francois. BoucherFrancois - Diane sortant du bain 1742. Künstler, boucher francois.
http://www.poster.de/Boucher-Francois-p.html
Schnellsuche Alle alphabetisch sortiert. Von A wie Adams bis Z wie Zappini.
Rubriken

Unsere meist verkauften Kunstdrucke
Unsere Profisuche erleichtert Ihnen das gezielte Finden Ihrer Lieblingsbilder.
Zur Auswahl stehen Aluminium- und Holzrahmen in 23 verschiedenen Farben.
Artikelseite 1 von 1
Boucher Francois
Boucher Francois Titel Diane au bain Rubrik Motiv - Museen - Louvre 100 x 140 Versandfertig in 5-8 Tagen Artikelnr. Preis (EUR) Boucher Francois Titel Diane sortant du bain 1742 Rubrik Stilrichtung - Rokoko 100 x 140 Versandfertig in 2-5 Tagen Artikelnr. Preis (EUR) Boucher Francois Titel Rustic Pursuits I Rubrik Stilrichtung - Rokoko 58 x 20 Versandfertig in 5-8 Tagen Artikelnr. Preis (EUR) Boucher Francois Titel Rustic Pursuits Ii Rubrik Stilrichtung - Rokoko 58 x 20 Versandfertig in 5-8 Tagen Artikelnr. Preis (EUR) Boucher Francois Titel Rustic Pursuits Iii Rubrik Stilrichtung - Rokoko 58 x 20 Versandfertig in 5-8 Tagen Artikelnr. Preis (EUR) Boucher Francois Titel Rustic Pursuits Iv Rubrik Stilrichtung - Rokoko 58 x 20 Versandfertig in 5-8 Tagen Artikelnr.

7. Francois Boucher
Translate this page boucher francois. boucher francois - Diane au bain. Artista, boucher francois. BoucherFrancois - Diane sortant du bain 1742. Artista, boucher francois.
http://www.postershop-espana.com/Boucher-Francois-p.html
Todos los Artistas A de Adams hasta la Z de Zappini.
conducen hasta el reino del arte cubriendo todos los temas.
Las reproducciones . Esta lista se actualiza diariamente.
Mediante la
Es posible escoger marcos de madera y aluminio entre 23 colores distintos.
Boucher Francois
Artista Boucher Francois Diane au bain Tema - Museos - Museo del Louvre 100 x 140 Precio (EUR) Artista Boucher Francois Diane sortant du bain 1742 Estilos Artisticos - Rococo 100 x 140 Precio (EUR) Artista Boucher Francois Rustic Pursuits I Estilos Artisticos - Rococo 58 x 20 Precio (EUR) Artista Boucher Francois Rustic Pursuits Ii Estilos Artisticos - Rococo 58 x 20 Precio (EUR) Artista Boucher Francois Rustic Pursuits Iii Estilos Artisticos - Rococo 58 x 20 Precio (EUR) Artista Boucher Francois Rustic Pursuits Iv Estilos Artisticos - Rococo 58 x 20 Precio (EUR) Pago Derecho a (14 d.). Servicio de regalos (gratuito). absoluta.
El programa para socios
Marcos
hechos a mano para todas las reproducciones. Existen 23 modelos disponibles.
Opiniones
de clientes acerca de postershop-espana.com.
Ver el de Federal Express.

8. Boucher Francois, Digitograph Gallery #511
boucher francois Fascino Campestre 890. boucher francois Lezione di musica 886. boucher francois Pastorella Addormentata 871. boucher francois 874.
http://www.artpublishing.com/boucher511.html
A R T P U B L I S H I N G.COM
Artist Index 5 Centuries of Art Collection
Boucher, Francois
Please wait for download Boucher Francois "Fascino Campestre" 890 Boucher Francois "Lezione di musica" 886 Boucher Francois "Pastorella Addormentata" 871 Boucher Francois 874 Boucher Francois "Autumn" 846 Boucher Francois "Winter" 847 Boucher Francois "Spring" 844 Boucher Francois "Summer" 845
Boucher Francois "Mere et Enfant" 814 Boucher Francois "La Lecture" 815 Gallery 510 Gallery 512 CUSTOM CANVAS DIGITOGRAPH PAINTING All pictures available with following sizes proportionally, flat on fine art canvas unframed. Prices are depend to the size, quantity, collectors or artist's royalty, oil brush stroke and customer specifications.Please Contact us for more informtion.
To place an order Artist Index Art by Period Museum Links ... For further information,
Search: Art Books Keywords:
Gallery 510 Gallery 512 Art Limited Editions By Demand
Warning

9. Francois Boucher
Quicksearch. Francois Boucher Girl resting, Artist Subject Title Size Article Price in US$ boucher francois Baroque Girl resting 52 x 64 cm BFS1 54.00.
http://www.3wposter.com/boucher.htm
Francois Boucher
www.3wposter.com - A postershop.com affiliate
Quicksearch
Artist:
Subject:
Title:
Size:
Article#:
Boucher Francois
Baroque
Girl resting

52 x 64 cm Artist: Subject: Title: Size: Article#: Boucher Francois Baroque Les Charmes De La Vie Champetre 15 x 20 cm Artist: Subject: Title: Size: Article#: Boucher Francois Baroque Rustic Pursuits I 58 x 20 cm Artist: Subject: Title: Size: Article#: Boucher Francois Baroque Rustic Pursuits Ii 58 x 20 cm Artist: Subject: Title: Size: Article#: Boucher Francois Baroque Rustic Pursuits Iii 58 x 20 cm Artist: Subject: Title: Size: Article#: Boucher Francois Baroque Rustic Pursuits Iv 58 x 20 cm Navigation: Homepage Artist index Subject index Advertising partner

10. Francois Boucher - Girl Resting
Quicksearch. Artist boucher francois Title Girl resting Subject BaroqueSize 52 x 64 cm , 20 x 25 Type O Article BFS1 Price in US$ 54.00.
http://www.3wposter.com/boucher/bfs1.htm
Francois Boucher - Girl resting
www.3wposter.com - A postershop.com affiliate
Quicksearch
Artist: Boucher Francois
Title: Girl resting
Subject: Baroque
Size: 52 x 64 cm , 20 x 25 "
Type: O
Article#: BFS1
You can find all available articles
by using the quicksearch.
Navigation: Homepage Artist index Subject index Advertising partner

11. Stilrichtung - Rokoko Boucher Francois - Rustic Pursuits Ii
Translate this page Rahmung. Zur Auswahl stehen Aluminium- und Holzrahmen in 23 verschiedenen Farben.boucher francois Rustic Pursuits Ii. Rubrik Stilrichtung - Rokoko.
http://www.postershop.ch/Boucher-F/Boucher-F-Rustic-Pursuits-Ii-2502405.html
Schnellsuche Alle alphabetisch sortiert. Von A wie Adams bis Z wie Zappini.
Rubriken

Unsere meist verkauften Kunstdrucke
Unsere Profisuche erleichtert Ihnen das gezielte Finden Ihrer Lieblingsbilder.
Zur Auswahl stehen Aluminium- und Holzrahmen in 23 verschiedenen Farben.
Boucher Francois

Rustic Pursuits Ii
Rubrik: Stilrichtung - Rokoko 58 x 20 Versandfertig: in 5-8 Tagen Artikel-Nr.: Preis (CHF):
E-Mail
Datenschutz Impressum

12. Stilrichtung - Rokoko Boucher Francois - Rustic Pursuits Iv
Translate this page Rahmung. Zur Auswahl stehen Aluminium- und Holzrahmen in 23 verschiedenen Farben.boucher francois Rustic Pursuits Iv. Rubrik Stilrichtung - Rokoko.
http://www.postershop.ch/Boucher-F/Boucher-F-Rustic-Pursuits-Iv-2502407.html
Schnellsuche Alle alphabetisch sortiert. Von A wie Adams bis Z wie Zappini.
Rubriken

Unsere meist verkauften Kunstdrucke
Unsere Profisuche erleichtert Ihnen das gezielte Finden Ihrer Lieblingsbilder.
Zur Auswahl stehen Aluminium- und Holzrahmen in 23 verschiedenen Farben.
Boucher Francois

Rustic Pursuits Iv
Rubrik: Stilrichtung - Rokoko 58 x 20 Versandfertig: in 5-8 Tagen Artikel-Nr.: Preis (CHF):
E-Mail
Datenschutz Impressum

13. Stilrichtung - Rokoko Poster
Translate this page Stilrichtung - Rokoko. boucher francois - Diane sortant du bain 1742. Künstler,boucher francois. boucher francois - Rustic Pursuits I. Künstler, boucher francois.
http://www.poster.at/Stilrichtung-Rokoko-p.html
Schnellsuche Alle alphabetisch sortiert. Von A wie Adams bis Z wie Zappini.
Rubriken

Unsere meist verkauften Kunstdrucke
Unsere Profisuche erleichtert Ihnen das gezielte Finden Ihrer Lieblingsbilder.
Zur Auswahl stehen Aluminium- und Holzrahmen in 23 verschiedenen Farben.
Artikelseite 1 von 2 Artikelseite 2 von 2
Stilrichtung - Rokoko
Boucher Francois Titel Diane sortant du bain 1742 Rubrik Stilrichtung - Rokoko 100 x 140 Versandfertig in 2-5 Tagen Artikelnr. Preis (EUR) Boucher Francois Titel Rustic Pursuits I Rubrik Stilrichtung - Rokoko 58 x 20 Versandfertig in 5-8 Tagen Artikelnr. Preis (EUR) Boucher Francois Titel Rustic Pursuits Ii Rubrik Stilrichtung - Rokoko 58 x 20 Versandfertig in 5-8 Tagen Artikelnr. Preis (EUR) Boucher Francois Titel Rustic Pursuits Iii Rubrik Stilrichtung - Rokoko 58 x 20 Versandfertig in 5-8 Tagen Artikelnr. Preis (EUR) Boucher Francois Titel Rustic Pursuits Iv Rubrik Stilrichtung - Rokoko 58 x 20 Versandfertig in 5-8 Tagen Artikelnr. Preis (EUR) Canaletto Antonio Titel Greenwich From The Isle Of Dogs Rubrik Stilrichtung - Rokoko 56 x 86 Versandfertig in 24 Stunden Artikelnr.

14. Courant Stylistique - Rococo
Translate this page boucher francois - Diane sortant du bain 1742. Artiste, boucher francois. Prix(EUR), 94.00. boucher francois - Rustic Pursuits I. Artiste, boucher francois.
http://www.postershop-france.com/Courant-Stylistique-Rococo-p.html
Recherche rapide Recherche des artistes : de A Z comme Zappini.
Recherche
Retrouvez les artistes et les tableaux les plus demandés
Trouvez ici facilement et rapidement les toiles que vous souhaitez.
Cadres sur-mesure en aluminium ou en bois , disponibles en 23 combinaisons.
Page 1 de 2 Page 2 de 2
Courant Stylistique - Rococo
Artiste Boucher Francois Titre Diane sortant du bain 1742 Rubriques Courant Stylistique - Rococo Format (cm) 100 x 140 Livrable sous 2-5 jours Code Article# Prix (EUR) Artiste Boucher Francois Titre Rustic Pursuits I Rubriques Courant Stylistique - Rococo Format (cm) 58 x 20 Livrable sous 5-8 jours Code Article# Prix (EUR) Artiste Boucher Francois Titre Rustic Pursuits Ii Rubriques Courant Stylistique - Rococo Format (cm) 58 x 20 Livrable sous 5-8 jours Code Article# Prix (EUR) Artiste Boucher Francois Titre Rustic Pursuits Iii Rubriques Courant Stylistique - Rococo Format (cm) 58 x 20 Livrable sous 5-8 jours Code Article# Prix (EUR) Artiste Boucher Francois Titre Rustic Pursuits Iv Rubriques Courant Stylistique - Rococo Format (cm) 58 x 20 Livrable sous 5-8 jours Code Article# Prix (EUR) Artiste Canaletto Antonio Titre Greenwich From The Isle Of Dogs Rubriques Courant Stylistique - Rococo Format (cm) 56 x 86 Livrable sous 24 heures Code Article# Prix (EUR) Artiste Canaletto Antonio Titre Dresden Altmarkt 4508 Rubriques Courant Stylistique - Rococo Format (cm) 70 x 100 Livrable sous 24 heures Code Article# Prix (EUR) Artiste Canaletto Antonio Titre Thames from the Terrace of Somerset House Rubriques Courant Stylistique - Rococo Format (cm) 61 x 100 Livrable sous

15. Francois Boucher Theme - Musee - Musee Du Louvre
Translate this page Page 1 de 1. boucher francois. boucher francois - Diane au bain. Artiste, BoucherFrancois. boucher francois - Diane sortant du bain 1742. Artiste, boucher francois.
http://www.postershop-france.com/Boucher-Francois-p.html
Recherche rapide Recherche des artistes : de A Z comme Zappini.
Recherche
Retrouvez les artistes et les tableaux les plus demandés
Trouvez ici facilement et rapidement les toiles que vous souhaitez.
Cadres sur-mesure en aluminium ou en bois , disponibles en 23 combinaisons.
Page 1 de 1
Boucher Francois
Artiste Boucher Francois Titre Diane au bain Rubrique Theme - Musee - Musee du Louvre Format (cm) 100 x 140 Livrable sous 5-8 jours Code Article# Prix (EUR) Artiste Boucher Francois Titre Diane sortant du bain 1742 Rubrique Courant Stylistique - Rococo Format (cm) 100 x 140 Livrable sous 2-5 jours Code Article# Prix (EUR) Artiste Boucher Francois Titre Rustic Pursuits I Rubrique Courant Stylistique - Rococo Format (cm) 58 x 20 Livrable sous 5-8 jours Code Article# Prix (EUR) Artiste Boucher Francois Titre Rustic Pursuits Ii Rubrique Courant Stylistique - Rococo Format (cm) 58 x 20 Livrable sous 5-8 jours Code Article# Prix (EUR) Artiste Boucher Francois Titre Rustic Pursuits Iii Rubrique Courant Stylistique - Rococo Format (cm) 58 x 20 Livrable sous 5-8 jours Code Article# Prix (EUR) Artiste Boucher Francois Titre Rustic Pursuits Iv Rubrique Courant Stylistique - Rococo Format (cm) 58 x 20 Livrable sous 5-8 jours Code Article# Prix (EUR) Page 1 de 1 22 000 reproductions d'art.

16. H2 Prints By Artist /h2
BIG. tete de profil boucher francois after 17031770 figure engraving. BIG. l'amourpris venus..rendre se armes boucher francois after 1703-1770 genre engraving.
http://rubens.anu.edu.au/htdocs/surveys/prints/byartist/display00031.html
BIG

un sculpteur dans son atelier
bosse abraham 1602-1676
art
etching
BIG

tete de profil
boucher francois after 1703-1770
figure
engraving
BIG
l'amour pris venus..rendre se armes boucher francois after 1703-1770 genre engraving BIG la dormeuse boucher francois after 1703-1770 genre engraving BIG pastorale no. 406 boucher francois after 1703-1770 genre engraving BIG buste d'jeune fille;rose au corsage boucher francois after - portrait engraving BIG le port boudin eugene 1825-1908 seascape etching BIG le port boudin eugene 1825-1908 seascape etching BIG holy family with the bird boulogne louis 1609-1684 devotional etching Fast index. A B C E ... Next page

17. BOUCHER François - Fine Art Artist
Check the true price of boucher francois in our fine art databank of 270 000 artists.Search your favourite fine art artist. artprice. boucher francois.
http://www.artistsearch.com/artists/FRANCOIS_BOUCHER.htm
Search your favourite fine art artist
BOUCHER FRANCOIS
All you need to know in fine art for appraising, buying or selling:
auction prices
works in upcoming auctions
price levels and indices
biography
signatures, monograms or symbols.
BOUCHER FRANCOIS - Rank: 198 ( updated: 28-janv-2003
BOUCHER FRANCOIS top price records:
Painting: USD 1130000 / EUR 858288: "Le joueur de flageolet" Drawing-Watercolour: USD 298860 / EUR 320802: "Study of a Young Girl Lying on Her Front" Sculpture-Installation: USD / EUR 0: "Trois amours sur un tertre rocailleux libérant de sa cage une colombe"
BOUCHER FRANCOIS last works at auction:
Le joueur de flageolet
Earth
Le moulin à eau/Le pigeonnier
La Nativité
Deux femmes de profil
Deux amours
La Sainte Famille
Andromede
Putti with Attributes of the Hunt: le retour de chasse
Two reclining Nymphs attended by Putti
Trois putti
Saint Jean-Baptiste et l'agneau pascal
Nymphes et amours
Projet décoratif pour un fronton: allégorie de la guerre
La bonne mère villageoise
Deux amours offrant des roses à Vénus
Tête d'homme au turban
Chaumière et bergère
Don't forget to check among our fine art databank of 290,000 artists.

18. DIMITRIOS SKOUTELIS - Online Art Shop
ALLEGORIA DELLA PITTURA (boucher francois), d 00010 ast?se120x91 cm, MONO, BAMBINO E S.GIOVANNINO (boucher francois),
http://www.skoutelisdimitrios.gr/productslist.asp?categ=1&aid=47

19. Canyon Lights - Museum Slides - The Wallace Collection - Paintings
P489, boucher francois, A Summer Pastoral, (249). P482, boucher francois,An Autumn Pastoral, (248). P447, boucher francois, Autumn, (251).
http://www.canyonlights.com/museum/wallacecollection/paintings.htm
THE WALLACE COLLECTION - PAINTINGS
Slides cost $4.35 each, minimum order is 15; $4.00 each for 25 or more
A printer-friendly version of this page is located here
BERTUCCI G.B. Daphnis and Chloe BONHEUR Marie-Rosa Brizo, A Shepherds Dog BONHEUR Marie-Rosa A Waggon and Teams of Horses BONINGTON Richard Parkes A Sea Piece BONINGTON Richard Parkes Anne Page and Slender BONINGTON Richard Parkes BONINGTON Richard Parkes Henri IV and The Spanish Ambassador BONINGTON Richard Parkes Lady dressing her Hair BONINGTON Richard Parkes Landscape with Timber Wagon, France BONINGTON Richard Parkes Old Man and Child BONINGTON Richard Parkes On The Coast of Picardy BONINGTON Richard Parkes Sunset in the Pays De Caux BONINGTON Richard Parkes The Piazza San Marco, Venice BONINGTON Richard Parkes Turk Reposing ter BORCH Gerard A Lady Dressing Her Hair ter BORCH Gerard A Lady Reading a Letter BOTH Jan Italian Landscape BRONZINO Eleonora da Toledo, Grand Duchess of Tuscany BROUWER Adriaen A Boor Asleep BOUCHER Francois A Summer Pastoral BOUCHER Francois An Autumn Pastoral BOUCHER Francois Autumn BOUCHER Francois Mercury Confiding in Venus BOUCHER Francois Shepherd and Shepherdess Reposing BOUCHER Francois Spring BOUCHER Francois The Marquise De Pompadour BOUCHER Francois The Rape of Europa BOUCHER Francois The Rising of the Sun BOUCHER Francois The Setting of the Sun CAMPHUIJSEN Govert A Dutch Farm at Sunset CANALETTO Giovanni Santa Maria Della Salute from the Piazzetta CANALETTO Giovanni The Bacino Di San Marco (from Guidecca) CANALETTO Giovanni The Bacino Di San Marco (from Maggiore)

20. WebMuseum: Boucher, François
Navigation weltchronik.de » Hauptseite. francois boucher (1703 bis 1770 nach Christus)
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/boucher
Boucher, François
Boucher, François (1703-1770), French painter, noted for his pastoral and mythological scenes, whose work embodies the frivolity and sensuousness of the rococo style. Boucher, the son of a designer of lace, was born in Paris. He studied with the painter François Le Moyne but was most influenced by the delicate style of his contemporary Antoine Watteau . In 1723 Boucher won the Prix de Rome; he studied in Rome from 1727 to 1731. After his return to France, he created hundreds of paintings, decorative boudoir panels, tapestry designs, theater designs, and book illustrations. He became a faculty member of the Royal Academy in 1734. He designed for the Beauvais tapestry works and in 1755 became director of the Gobelins tapestries. In 1765 he was made first painter to the king, director of the Royal Academy, and designer for the Royal Porcelain Works. His success was encouraged by his patron, Marquise de Pompadour, mistress to Louis XV. He painted her portrait several times. Boucher's delicate, lighthearted depictions of classical divinities and well-dressed French shepherdesses delighted the public, who considered him the most fashionable painter of his day. Examples of his work are the paintings Triumph of Venus (1740, Nationalmuseum, Stockholm) and

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 95    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter