Geometry.Net - the online learning center
Home  - Artists - David Jacques Louis

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 92    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         David Jacques Louis:     more books (100)
 1. Jacques-Louis David: Empire to Exile (Clark Art Institute) by Philippe Bordes, 2007-02-28
 2. Jacques-Louis David by Anita Brookner, 1987-04
 3. Necklines: The Art of Jacques-Louis David after the Terror by Ms. Ewa Lajer-Burcharth, 1999-10-11
 4. Louis David, Son École Et Son Temps, Souvenirs (French Edition) by Jacques Louis David, Étienne Jean Delécluze, 2010-02-25
 5. Jacques-Louis David, 1748-1825: Musee du Louvre, Departement des peintures, Paris [et] Musee national du chateau, Versailles, 26 octobre 1989-12 fevrier 1990 (French Edition) by Jacques-Louis David, 1989
 6. Jacques-Louis David by Jacques-Louis] Nanteuil, Luc de [David, 1990
 7. Jacques-Louis David, Revolutionary Artist: Art, Politics, and the French Revolution by Warren Roberts, 1992-02-01
 8. Jacques-Louis David's 'Marat' (Masterpieces of Western Painting)
 9. Quelques Observations Sur Les 19 Toiles Attribuees A Louis David A L'Exposition Des Portraits Du Siecle, 1783-1883 (1883) (French Edition) by Jacques Louis Jules David, 2010-05-23
 10. La Peinture Francaise Au XIX Siecle: Les Chefs D'ecole: Louis David, Gros, Gericault, Decamps, Ingres, Eugene Delacroix (French Edition) by Ernest Chesneau, Jacques Louis David, 2010-01-12
 11. Jacques-Louis David: The Farewell of Telemachus and Eucharis (Getty Museum Studies on Art) by Dorothy Johnson, 1997-04-24
 12. Jacques-Louis David: New Perspectives
 13. Jacques-Louis David and Jean-Louis Prieur, Revolutionary Artists: The Public, the Populace, and Images of the French Revolution by Warren Roberts, 1999-11
 14. Dessins de Jacques-Louis David, 1748-1825 (Inventaire general des dessins) (French Edition) by Arlette Serullaz, 1991

1. WIEM: David Jacques Louis
david jacques louis (17481825), francuski malarz, gówny przedstawiciel neoklasycyzmu. Ucze J.-M. Viena. W 1774 uzyska prestiowe stypendium
http://www.encyklopedia.pl/wiem/00cf78.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Malarstwo, Francja
David Jacques Louis widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Pani Recamier David Jacques Louis (1748-1825), francuski malarz, g³ówny przedstawiciel neoklasycyzmu. Uczeñ J.-M. Viena. W 1774 uzyska³ presti¿owe stypendium Prix de Rome i wyjecha³ do W³och. Pozna³ tam sztukê antyku (m.in. ruiny Herkulanum i Pompei) oraz pogl±dy A.R. MengsaJ.J. Winckelmanna , pod których wp³ywem ewoluowa³ od stylistyki ró¿nych nurtów malarstwa barokurokoka St. Kostka Potocki na koniu 1781) do formu³y klasycystycznej. Od 1780 w Pary¿u. W 1784 wybrany do Akademii Królewskiej. W okresie tym malowa³ wielkoformatowe obrazy o tematyce antycznej ( Belizariusz przyjmuj±cy ja³mu¿nê Andromacha op³akuj±ca Hektora ¦mieræ Sokratesa Liktorzy przynosz± Brutusowi zw³oki jego synów 1789). 1784 we W³oszech namalowa³ s³ynny obraz Przysiêga Horacjuszy (wymiary 3,3 m x 4,2 m), który wystawiony 1785 na Salonie wzbudzi³ sensacjê i zosta³ uznany za artystyczny manifest neoklasycyzmu i cnót obywatelskich. Obrazy te cechuje teatralny patos, prostota form, statyczna kompozycja oparta na liniach pionowych i poziomych, ostry ¶wiat³ocieñ, reliefowy modelunek i podporz±dkowanie koloru rysunkowi. W czasie rewolucji francuskiej David by³ cz³onkiem klubu jakobinów , zaprzyja¼niony z  Robespierrem , g³osowa³ za zgilotynowaniem króla i królowej. Jako cz³onek Konwentu Narodowego i komisji sztuki mia³ decyduj±cy g³os w sprawach sztuki we Francji, projektowa³ dekoracje plastyczne do rewolucyjnych uroczysto¶ci i malowa³ propagandowe obrazy (m.in. szkic malarski

2. WIEM: David Jacques Louis
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl D......david jacques louis (17481825), francuski malarz, glówny przedstawiciel neoklasycyzmu.Uczen JM Viena. W 1774 uzyskal prestizowe stypendium
http://wiem.onet.pl/wiem/00cf78.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Malarstwo, Francja
David Jacques Louis widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Pani Recamier David Jacques Louis (1748-1825), francuski malarz, g³ówny przedstawiciel neoklasycyzmu. Uczeñ J.-M. Viena. W 1774 uzyska³ presti¿owe stypendium Prix de Rome i wyjecha³ do W³och. Pozna³ tam sztukê antyku (m.in. ruiny Herkulanum i Pompei) oraz pogl±dy A.R. MengsaJ.J. Winckelmanna , pod których wp³ywem ewoluowa³ od stylistyki ró¿nych nurtów malarstwa barokurokoka St. Kostka Potocki na koniu 1781) do formu³y klasycystycznej. Od 1780 w Pary¿u. W 1784 wybrany do Akademii Królewskiej. W okresie tym malowa³ wielkoformatowe obrazy o tematyce antycznej ( Belizariusz przyjmuj±cy ja³mu¿nê Andromacha op³akuj±ca Hektora ¦mieræ Sokratesa Liktorzy przynosz± Brutusowi zw³oki jego synów 1789). 1784 we W³oszech namalowa³ s³ynny obraz Przysiêga Horacjuszy (wymiary 3,3 m x 4,2 m), który wystawiony 1785 na Salonie wzbudzi³ sensacjê i zosta³ uznany za artystyczny manifest neoklasycyzmu i cnót obywatelskich. Obrazy te cechuje teatralny patos, prostota form, statyczna kompozycja oparta na liniach pionowych i poziomych, ostry ¶wiat³ocieñ, reliefowy modelunek i podporz±dkowanie koloru rysunkowi. W czasie rewolucji francuskiej David by³ cz³onkiem klubu jakobinów , zaprzyja¼niony z  Robespierrem , g³osowa³ za zgilotynowaniem króla i królowej. Jako cz³onek Konwentu Narodowego i komisji sztuki mia³ decyduj±cy g³os w sprawach sztuki we Francji, projektowa³ dekoracje plastyczne do rewolucyjnych uroczysto¶ci i malowa³ propagandowe obrazy (m.in. szkic malarski

3. WIEM: David Jacques Louis, "Pani Recamier"
Multimedia, Ilustracje, Zdjecia david jacques louis, Pani Recamier , widokstrony znajdz podobne pokaz powiazane. david jacques louis, wiecej ».
http://wiem.onet.pl/wiem/00761c.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Multimedia, Ilustracje, Zdjêcia
David Jacques Louis, "Pani Recamier" widok strony

znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Opis: David Jacques Louis, Pani Recamier , fragment. Autor: Corel. Powi±zania David Jacques Louis wiêcej zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

4. Jacques Louis David Museum
Translate this page david jacques louis. david jacques louis - Le Sacre de Napoleon. Künstler, DavidJacques Louis. Preis (EUR), 11,00. david jacques louis - Le Sacre de Napoleon.
http://www.poster.de/David-Jacques-Louis-m.html
Schnellsuche Alle in alphabetischer Reihenfolge. z.B. Degas, Renoir oder Warhol.
Unsere Rubriken
Unsere komfortable Profisuche erleichtert Ihnen die gezielte Suche nach Artikeln zum Thema Kunst.
Artikelseite 1 von 1
David Jacques Louis
David Jacques Louis Titel Le Sacre de Napoleon Rubrik Puzzle Versandfertig in 5-8 Tagen Artikelnr. Preis (EUR) David Jacques Louis Titel Le Sacre de Napoleon Rubrik Puzzle Versandfertig in 5-8 Tagen Artikelnr. Preis (EUR) Artikelseite 1 von 1 Lieferung i.d.R. in 2-3 Tagen. Versandkostenfrei ab EUR 40,-. Bezahlung z.B. per Rechnung. (14 Tage). Geschenk-Service (Gratis). Strenger Datenschutz zufriedene Kunden
Die Geschenkidee: poster.de Gutscheine ab EUR 5,-.
Das poster.de Partnerprogramm:
Jetzt anmelden und sofort bares Geld verdienen!
Datenschutz
Impressum

5. Jacques Louis David Poster
Translate this page david jacques louis. david jacques louis - Le Premier Consul franchissantles Alpes au col du Grand-Saint Bernard. Künstler, david jacques louis.
http://www.poster.de/David-Jacques-Louis-p.html
Schnellsuche Alle alphabetisch sortiert. Von A wie Adams bis Z wie Zappini.
Rubriken

Unsere meist verkauften Kunstdrucke
Unsere Profisuche erleichtert Ihnen das gezielte Finden Ihrer Lieblingsbilder.
Zur Auswahl stehen Aluminium- und Holzrahmen in 23 verschiedenen Farben.
Artikelseite 1 von 2 Artikelseite 2 von 2
David Jacques Louis
David Jacques Louis Titel Le Premier Consul franchissant les Alpes au col du Grand-Saint Bernard Rubrik Motiv - Historie 70 x 54 Versandfertig in 24 Stunden Artikelnr. Preis (EUR) David Jacques Louis Titel Le Sacre de lEmpereur Napoleon 1er 86 x 140 Versandfertig in 24 Stunden Artikelnr. Preis (EUR) David Jacques Louis Titel Le sacre de lEmpereur Napoleon Ier detail Rubrik Motiv - Historie 70 x 50 Versandfertig in 24 Stunden Artikelnr. Preis (EUR) David Jacques Louis Titel Le Sacre de Napoleon Ier 30 x 24 Versandfertig in 5-8 Tagen Artikelnr. Preis (EUR) David Jacques Louis Titel Le Sacre de Napoleon Ier Rubrik Motiv - Historie 24 x 30 Versandfertig in 5-8 Tagen Artikelnr. Preis (EUR) David Jacques Louis Titel Le Sacre detail Josephine 30 x 24 Versandfertig in 5-8 Tagen Artikelnr.

6. Jacques Louis David Museum
Translate this page david jacques louis. david jacques louis - Le Sacre de Napoleon. Künstler, DavidJacques Louis. Preis (CHF), 16,07. david jacques louis - Le Sacre de Napoleon.
http://www.postershop.ch/David-Jacques-Louis-m.html
Schnellsuche Alle in alphabetischer Reihenfolge. z.B. Degas, Renoir oder Warhol.
Unsere Rubriken
Unsere komfortable Profisuche erleichtert Ihnen die gezielte Suche nach Artikeln zum Thema Kunst.
Artikelseite 1 von 1
David Jacques Louis
David Jacques Louis Titel Le Sacre de Napoleon Rubrik Puzzle Versandfertig in 5-8 Tagen Artikelnr. Preis (CHF) David Jacques Louis Titel Le Sacre de Napoleon Rubrik Puzzle Versandfertig in 5-8 Tagen Artikelnr. Preis (CHF) Artikelseite 1 von 1 Lieferung i.d.R. in 2-3 Tagen. Bezahlung z.B. per Rechnung. (14 Tage). Geschenk-Service (Gratis). Strenger Datenschutz zufriedene Kunden
"Hier macht einkaufen Spaß"
"Empfohlen im Verbrauchertest"
Das postershop.ch Partner-
programm: Jetzt anmelden und sofort bares Geld verdienen! Datenschutz Impressum

7. Jacques Louis David Puzzles
Translate this page david jacques louis. david jacques louis - Le Sacre de Napoleon. Artiste, DavidJacques Louis. Prix (EUR), 11.00. david jacques louis - Le Sacre de Napoleon.
http://www.postershop-france.com/David-Jacques-Louis-m.html
Recherche rapide Recherche des artistes : de A Z comme Zappini.
Recherche par groupe d'articles : bijoux, cravates, tasse et bien plus encore...
Trouvez ici facilement et rapidement l'article que vous souhaitez.
Page 1 de 1
David Jacques Louis
Artiste David Jacques Louis Titre Le Sacre de Napoleon Rubrique Puzzles Livrable sous 5-8 jours Code Article# Prix (EUR) Artiste David Jacques Louis Titre Le Sacre de Napoleon Rubrique Puzzles Livrable sous 5-8 jours Code Article# Prix (EUR) Page 1 de 1 Livraison Paiement par carte bancaire. Service cadeaux gratuit. Droit de retour de 14 jours. Protection
Le programme de partenariat postershop-france.com:
s'inscrire et gagner de l'argent !

8. Jacques Louis David Puzzles - Le Sacre De Napoleon
Translate this page Recherche avancée. Trouvez ici facilement et rapidement l'article que voussouhaitez. david jacques louis Le Sacre de Napoleon. Rubrique Puzzles.
http://www.postershop-france.com/David-Jacques-Louis/David-Jacques-Louis-Le-Sacr
Recherche rapide Recherche des artistes : de A Z comme Zappini.
Recherche par groupe d'articles : bijoux, cravates, tasse et bien plus encore...
Trouvez ici facilement et rapidement l'article que vous souhaitez.
David Jacques Louis

Le Sacre de Napoleon
Rubrique: Puzzles Info 1: 7,2 x 10 cm Info 2: 54 pieces Livrable sous: 5-8 jours Code Article: Prix (EUR)
Cliquez ici

9. Jacques Louis David Puzzle
david jacques louis. david jacques louis Le Sacre de Napoleon. Artist, David JacquesLouis. david jacques louis - Le Sacre de Napoleon. Artist, david jacques louis.
http://www.postershop.com/David-Jacques-Louis-m.html
Quick search All artists in alphabetical order, e.g. Degas, Miro or Warhol.
Our subjects guide you to great gifts: cups, jewellery, ties, watches and much more.
With advanced search you can find specific art the convenient way.
Page 1 of 1
David Jacques Louis
Artist David Jacques Louis Title Le Sacre de Napoleon Subject Puzzle Availability Usually ships within 5-8 days Item# Price (US$) Artist David Jacques Louis Title Le Sacre de Napoleon Subject Puzzle Availability Usually ships within 5-8 days Item# Price (US$) Page 1 of 1 More than 1,000 gifts. Delivery usually 2-3 days. Payment by credit card. Return privilege (14 days). Gift service free of charge.
Join the postershop.com
affiliate program
today!
Customer comments

to postershop.com.
Imprint

10. Jacques Louis David Motif - History
david jacques louis. david jacques louis Le Premier Consul franchissantles Alpes au col du Grand-Saint Bernard. Artist, david jacques louis.
http://www.postershop.com/David-Jacques-Louis-p.html
Quick search All artists in alphabetical order. From A as in Adams to Z as in Zappini.
More than 150 subjects guide you to the right pictures.
Our best selling art prints . We update this list every day.
With advanced search you can find specific art prints the convenient way.
You can choose among aluminum- and wood frames in 23 different colors.
Page 1 of 2 Page 2 of 2
David Jacques Louis
Artist David Jacques Louis Title Le Premier Consul franchissant les Alpes au col du Grand-Saint Bernard Subject Motif - History Size 28'' x 21'' / 70 cm x 54 cm Availability Usually ships within 24 hours Item# Price (US$) Artist David Jacques Louis Title Le Sacre de lEmpereur Napoleon 1er Size 34'' x 55'' / 86 cm x 140 cm Availability Usually ships within 24 hours Item# Price (US$) Artist David Jacques Louis Title Le sacre de lEmpereur Napoleon Ier detail Subject Motif - History Size 28'' x 20'' / 70 cm x 50 cm Availability Usually ships within 24 hours Item# Price (US$) Artist David Jacques Louis Title Le Sacre de Napoleon Ier Size 12'' x 9'' / 30 cm x 24 cm Availability Usually ships within 5-8 days Item# Price (US$) Artist David Jacques Louis Title Le Sacre de Napoleon Ier Subject Motif - History Size 9'' x 12'' / 24 cm x 30 cm Availability Usually ships within 5-8 days Item# Price (US$) Artist David Jacques Louis Title Le Sacre detail Josephine Size 12'' x 9'' / 30 cm x 24 cm Availability Usually ships within 5-8 days Item# Price (US$) Artist David Jacques Louis Title Les Sabines Subject Motif - Museums - Louvre Size 20'' x 28'' / 50 cm x 70 cm Availability Usually ships within 5-8 days

11. David Jacques Louis
Lista s slikami david jacques louis. The Death of Socrates DOMOV / HOME.
http://www.tribe.si/oldmasters/WWWTrgovina/Html/David.htm
David Jacques Louis The Death of Socrates
DOMOV / HOME
David Jacques Louis The Death of Socrates
DOMOV / HOME

12. David Jacques Louis - Vsi Predmeti
david jacques louis.
http://www.tribe.si/oldmasters/WWWTrgovina/Html/DavidAll.htm
David Jacques Louis
The Death of Socrates
© TRiBé doo 1998-2002, ™WWW Trgovina DOMOV / HOME

13. David Jacques Louis
Translate this page david jacques louis. david jacques louis - Le Premier Consul franchissantles Alpes au col du Grand-Saint Bernard. Artista, david jacques louis.
http://www.postershop-espana.com/David-Jacques-Louis-p.html
Todos los Artistas A de Adams hasta la Z de Zappini.
conducen hasta el reino del arte cubriendo todos los temas.
Las reproducciones . Esta lista se actualiza diariamente.
Mediante la
Es posible escoger marcos de madera y aluminio entre 23 colores distintos.
David Jacques Louis
Artista David Jacques Louis Le Premier Consul franchissant les Alpes au col du Grand-Saint Bernard Tema - Historia 70 x 54 en 24 horas Precio (EUR) Artista David Jacques Louis Le Sacre de lEmpereur Napoleon 1er 86 x 140 en 24 horas Precio (EUR) Artista David Jacques Louis Le sacre de lEmpereur Napoleon Ier detail Tema - Historia 70 x 50 en 24 horas Precio (EUR) Artista David Jacques Louis Le Sacre de Napoleon Ier 30 x 24 Precio (EUR) Artista David Jacques Louis Le Sacre de Napoleon Ier Tema - Historia 24 x 30 Precio (EUR) Artista David Jacques Louis Le Sacre detail Josephine 30 x 24 Precio (EUR) Artista David Jacques Louis Les Sabines Tema - Museos - Museo del Louvre 50 x 70 Precio (EUR) Artista David Jacques Louis Madame Recamier Tema - Museos - Museo del Louvre 50 x 70 en 24 horas Precio (EUR) Artista David Jacques Louis Napoleon franchissant les Alpes par le Grand St-Bernard Estilos Artisticos - Clasicismo 60 x 80 Precio (EUR) Artista David Jacques Louis Sacre de LEmpereur Napoleon Ier (detail) 30 x 24 Precio (EUR) Pago Derecho a (14 d.).

14. David Jacques Louis
Translate this page david jacques louis. Ayant obtenu, après trois échecs le prix de Romeen 1774, il partit pour l'Italie l'année suivante en compagnie
http://clg-evariste-galois.scola.ac-paris.fr/david.html
DAVID Jacques Louis
(1781) et surtout le Serment des Horaces fils Jacobin partisan de Robespierre, David entreprit alors le Serment du Jeu de Paume Sabines Remise des aigles (1810, Versailles). Madame Recamier

15. Jacques Louis David - Wikipedia
Jacques Louis David. From Wikipedia, the free encyclopedia. JacquesLouisDavid (1748 - 1825) was a French painter. He was a central
http://www.wikipedia.org/wiki/Jacques_Louis_David
Main Page Recent changes Edit this page Older versions Special pages Set my user preferences My watchlist Recently updated pages Upload image files Image list Registered users Site statistics Random article Orphaned articles Orphaned images Popular articles Most wanted articles Short articles Long articles Newly created articles All pages by title Blocked IP addresses Maintenance page External book sources Printable version Talk
Log in
Help
Jacques Louis David
From Wikipedia, the free encyclopedia. Jacques-Louis David ) was a French painter He was a central figure of the French Neoclassicism art movement. His major works include Oath of Horatii Louvre Death of Marat Brussels , 1793) and Coronation of Napoleon (Louvre, 1805). He is buried in Le Père Lachaise Cemetery in Paris , France.
Edit this page
Discuss this page Older versions What links here ... Recent changes
It was last modified 15:05 Sep 25, 2002. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License Main Page
Recent changes

Random page
...
Bug reports

16. WebMuseum: David, Jacques-Louis
Webmuseum brief article on the French neoclassicist (1748-1825), and some paintings.Category Arts Art History Artists D david, jacques louis......david, jacqueslouis. david, jacques-louis (1748-1825). French painter,one of the central figures of Neoclassicism. Photographs
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/david/
David, Jacques-Louis
David, Jacques-Louis (1748-1825). French painter, one of the central figures of Neoclassicism. Photographs by Mark Harden and Carol Gerten-Jackson
He had his first training with Boucher , a distant relative, but Boucher realized that their temperaments were opposed and sent David to Vien. David went to Italy with the latter in 1776, Vien having been appointed director of the French Academy at Rome, David having won the Prix de Rome. In Italy, David was able to indulge his bent for the antique and came into contact with the initiators of the new Classical revival, including Gavin Hamilton. In 1780 he returned to Paris, and in the 1780s his position was firmly established as the embodiment of the social and moral reaction from the frivolity of the Rococo.
 • The Lictors Bring to Brutus the Bodies of His Sons
  Paris 1789 (150 Kb); Oil on canvas, 323 x 422 cm (127 1/4 x 166 1/4 in); Musee du Louvre, Paris
His uncompromising subordination of color to drawing and his economy of statement were in keeping with the new severity of taste. His themes gave expression to the new cult of the civic virtues of stoical self-sacrifice, devotion to duty, honesty, and austerity. Seldom have paintings so completely typified the sentiment of an age as David's The Oath of the Horatii (Louvre, Paris, 1784)

17. Jacques Louis David
Navigation weltchronik.de » Hauptseite. jacques louis david (1748 bis 1825 nach Christus)
http://www.geschichte.2me.net/bio/cethegus/d/davidjl.html
Es schadet Ihnen nicht, unsere Sponsoren zu besuchen, doch uns nutzt es...
Suchfunktionen 1
Chronik-Jahr direkt
Nur Zahl eingeben
Bereich: '0'-'2001' Suchfunktionen 2
Stichwortsuche 1
Mit unserer eigenen
Suchmaschine bei
weltchronik.de suchen Alle Bereiche 2000 Jahre 4000 Bilder Biografien ODER-Verknüpfung
UND-Verknüpfung
Suchfunktionen 3 Stichwortsuche 2 Als Alternative auch die Google -Technik bei Weltchronik.de bei Weltchronik Im Web suchen
Biografien A-Z
Gastbeitrag von Cethegus (inhaltlich nicht von weltchronik.de verantwortet) Navigation: weltchronik.de Hauptseite
Jacques Louis David ( bis nach Christus)
Der Hauptmeister des französischen Klassizismus. Der am 30. August in Paris geborene Maler, ein Schüler von Joseph-Marie Vien, erhielt den Rom-Preis und ging gemeinsam mit seinem Lehrer für sechs Jahre in die Ewige Stadt. Das Studium antiker Plastiken brachte die Wendung von der Rokkoko-Malerei des Ancien régime zum Neoklassizismus, dem strenge Komposition und Plastizität der Körper wichtiger waren als Farbgestaltung. Ein exemplarisches Werk, auch in der antikhistorischen Thematik, ist "Der Schwur der Horatier" von

18. Jacques-Louis David Online
jacqueslouis david French Neoclassical Painter, 1748-1825 Guide to pictures ofworks by jacques-louis david in art museum sites and image archives worldwide
http://www.artcyclopedia.com/artists/david_jacques-louis.html
Jacques-Louis David art links/last verified February, 27-28 2003 Galleries: This page is viewed by thousands of people each month.
Add your link for only
a month.
Jacques-Louis David
[French Neoclassical Painter, 1748-1825]
Studied under Joseph Marie Vien
David's students included Ingres Antoine-Jean Gros Jean Baptiste Isabey and Francois Gerard Specializes in Historical Subjects Museums and Art Galleries Image Galleries Other Sites ... Articles
Paintings in Museums and Art Galleries: J. Paul Getty Museum , Los Angeles
Le Louvre
, Paris
The Oath of the Horatii
Le Louvre
, Paris
The Consecration of the Emperor Napoleon and the Coronation of Empress Josephine
Metropolitan Museum of Art
, New York
The Death of Socrates Metropolitan Museum of Art , New York Antoine-Laurent Lavoisier and His Wife Metropolitan Museum of Art , New York Metropolitan Museum of Art , New York Leonidas at Thermopylae , black chalk, C.1814 National Gallery , London, England Portrait of Jacobus Blauw Portrait of the Vicomtesse Vilain XIIII and her Daughter National Gallery of Art , Washington D.C. State Hermitage Museum , Saint Petersburg, Russia Sappho and Phaon The Frick Collection , New York The Comtesse Daru Albright-Knox Art Gallery , Buffalo, New York Portrait of Jacques-François Desmaisons Cleveland Museum of Art , Ohio Young Woman with a Turban Cupid and Psyche The Prisoner Cleveland Museum of Art , Ohio Study after the Sabine Statue from the Villa Medici Cleveland Museum of Art , Ohio Cupid and Psyche Fine Arts Museums of San Francisco Harvard University Art Museums , Massachusetts

19. Jacques-Louis David
Locate a series of links to eight paintings by the French Neoclassicist.
http://www.artchive.com/artchive/D/david.html
Jacques-Louis David images The Artchive needs EVERYONE to help!
If you enjoy this site, please click here
to find out how YOU can help to keep it online.
Search artchive.com and wwar.com
See also: Neo-Classical Art VIEW IMAGE LIST "Jacques-Louis David, French painter. He was a supporter of the French Revolution and one of the leading figures of Neoclassicism. He was a distant relative of Boucher, who perhaps helped his early artistic progress as a pupil under Vien (1765). He won the Prix de Rome in 1774 and travelled with his master to Rome where he spent six years. It was during this period (1775-81), that he abandoned the grand manner of his early work, with its Baroque use of lighting and composition for a stark, highly finished and morally didactic style. This was influenced by the ideas then current in Rome (Winckelmann) and by artists such as Hamilton who were already experimenting with a Neoclassical idiom. In 1784 the change of style was confirmed by the Oath of the Horatii Oath of the Tennis Court , and successfully in his pieta-like portrayal of the Death of Marat Intervention of the Sabine Women (1799, Paris, Louvre), a work which strained his Classicism in the search for Greek purity. In 1799 Napoleon gained power, and David gained a new hero. He recorded the general and later the Emperor in numerous propaganda pieces (e.g.

20. Jacques-Louis David - Olga's Gallery
Collection of works of the French artist with biography and historical comments.
http://www.abcgallery.com/D/david/david.html
Olga's Gallery
Jacques-Louis David
Biography Page One
c. 1769. Oil on canvas. 66 x 54 cm. Musee National des Beaux-Arts, Algiers. The Combat of Mars and Minerva. 1771. Oil on canvas. 146 x 181 cm. Louvre, Paris, France. More. Sorrow. 1773. Colored chalks on paper. 53.5 x 41 cm. Ecole Nationale Superiere des Beaux-Arts, Paris, France. Antiochus and Stratonice. More. The Funeral of Patroclus. 1778. Oil on canvas. 94 x 218 cm. National Gallery of Ireland, Dublin, Ireland. More. St. Roch Interceding with the Virgin for the Plague Striken. More. Portrait of Count Stanislas Potocki. 1780. Oil on canvas. 304 x 218 cm. National Museum, Warsaw, Poland. More. Belisaire demandant l'aumone. Christ on the Cross. More. Portrait of Doctor Alphonse Leroy. Andromache Mourning Hector. 1783. Oil on canvas. The Pushkin Museum of Fine Art, Moscow, Russia. More. The Oath of Horatii. 1784. Oil on canvas. 330 x 425 cm. Louvre, Paris, France. More. The Oath of Horatii. Detail. 1784. Oil on canvas. 330 x 425 cm. Louvre, Paris, France. 1784. Oil on canvas. 92 x 73 cm. Louvre, Paris, France.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 92    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter