Geometry.Net - the online learning center
Home  - Artists - Doesburg Theo Van

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 90    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Doesburg Theo Van:     more books (68)
 1. Principles of neo-plastic art; ([A Bauhaus book]) by Theo van Doesburg, 1969
 2. Nieuwe woordbeeldingen: De gedichten van Theo van Doesburg (Dutch Edition) by Theo van Doesburg, 1975
 3. Grundbegriffe der neuen gestaltenden Kunst. by Theo van Doesburg, 1966-01-01
 4. Theo van Doesburg: Oeuvre catalogus (Dutch Edition) by Theo van Doesburg, 2000
 5. Theo Van Doesburg: Painting into Architecture, Theory into Practice (Cambridge Urban and Architectural Studies) by Allan Doig, 2010-02-04
 6. Theo Van Doesburg by Joost Baljeu, 1975-02-20
 7. Naar een beeldende architectuur (Teksten Architektuur) (Dutch Edition) by Theo van Doesburg, 1983
 8. Grundbegriffe der neuen gestaltenden Kunst. Mit einem Beitrag des Herausgebers und einem Nachwort von H.L.C. Jaffé. (Neue Bauhausbücher.) by THEO VAN. DOESBURG, 1966
 9. De Stijl en de Europese architectuur: De architectuuropstellen in Het Bouwbedrijf 1924-1931 (Dutch Edition) by Theo van Doesburg, 1986
 10. Principles of Neo-Plastic Art. With an introduction by Hans M. Wingler and a postscript by H.L.C. Jaffé. Translated from the German by Janet Seligman. by THEO VAN. DOESBURG, 1968
 11. On European Architecture: Complete Essays from Het Bouwbedrijf, 1924-1931 by Theo Van Doesburg, 1990-05
 12. The Antagonistic Link: JOAQUIN TORRES-GARCIA, THEO VAN DOESBURG. by Amsterdam. Institute of Contemporary Art., 1991
 13. Visions of Totality: Laszlo Moholy-Nagy, Theo Van Doesburg and El Lissitzky (Studies in the fine arts. The avant-garde) by S. A. Mansbach, 1980-02
 14. The Antagonistic Link: Joaquin Torres-Garcia : Theo Van Doesburg by Joaquin Torres-Garcia; Theo Van Doesburg, 1993

1. Theo Van Doesburg
View a video clip from this film, it explores his life and work, with the emphasis on his architecture, Category Arts Art History Artists D Doesburg, Theo van......Theo van Doesburg. Theo van Doesburg is best known as a painter and as the founderand editor of the avantgarde magazine De Stijl (The Style, 1917-28).
http://www.roland-collection.com/rolandcollection/section/17/502.htm

2. Leiden Promotie VVV/ Stories Of.... Theo Van Doesburg
Brief biography of Theo van Doesburg.Category Arts Art History Artists D Doesburg, Theo van......Theo van Doesburg . n 3 August descent. Under the name Theo van Doesburghe attended highschool and for while theatre school. When he
http://www.leidenpromotie.nl/english/destad/verhalen/doesburg/csvd020.htm
Theo van Doesburg....
n 3 August 1883 Christiaan Emil Maria Küpper was born in Utrecht. Shortly after his birth father Wilhelm Küpper left his family for his birthplace Cologne, where he died in 1893. Christiaan grew up with his mother and stepfather. Theodorus Doesburg had already been a friend of the family for many years and presumably also the biological father of Christiaan. It is probably for this reason that Christiaan later changed his name with the addition of the word "van" (of) as a reference to his descent. Under the name Theo van Doesburg he attended highschool and for while theatre school. When he developed ambitions as a writer and painter his parents weren't very enthusiastic. This was a reason for Theo to leave his parental home at the age of 18.
Aside from the name Theo van Doesburg he used two pseudonyms. I.K. Bonset probably is an anagram for "Ik ben sot" (I am crazy), which he used to sign his dadaist peoms and activities.The pseudonym Aldo Camini was used to sign his anti-philosophical activities as a critic. After the mobilisation of WW I Van Doesburg stayed in 1916 with his mother in Haarlem, after which he moved to Leiden.
back to stories of... Theo van Doesburg

3. WIEM: Doesburg Theo Van
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl D......doesburg theo van, wlasciwie Christian Küpper (18831931), holenderski malarz,architekt i teoretyk sztuki. Wspólzalozyciel grupy De Stijl
http://wiem.onet.pl/wiem/002f36.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Architektura, Malarstwo, Holandia
Doesburg Theo van widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Doesburg Theo van , w³a¶ciwie Christian Küpper (1883-1931), holenderski malarz, architekt i teoretyk sztuki. Wspó³za³o¿yciel grupy De Stijl w 1917 (wspólnie z  P. Mondrianem ), propagator neoplastycyzmu , teorii wertykalno-horyzontalnego podzia³u p³ótna. Od 1921 w Weimarze, cz³onek Bauhaus , na który wywar³ du¿y wp³yw, podobnie jak na malarstwo nowoczesne. Od 1922 zwi±zany z  dadaizmem . G³ówne dzie³o Doesburga stanowi³a dekoracja wnêtrz restauracji Aubette w Strasburgu (z H. Arpem i S. Taeuber-Arp, zniszczona w 1927), ³±cz±ca architekturê z malarstwem. Autor prac teoretycznych: What is dada? L'architecture vivante Powi±zania a.r. Elementaryzm Eesteren Cor van Bill Max ... do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

4. Leiden Promotie VVV/ Stories Of.... Theo Van Doesburg
Theo van Doesburg eiden, city of Jan Lievens, Gerard Dou, Jan van Goyen, Frans,Jan and Willem van Mieris, Jan Steen and of course Rembrandt van Rijn.
http://www.leidenpromotie.nl/english/destad/verhalen/doesburg/csvd010.htm
Theo van Doesburg
eiden, city of Jan Lievens, Gerard Dou, Jan van Goyen, Frans, Jan and Willem van Mieris, Jan Steen and of course Rembrandt van Rijn. It is well known that many artists lived in Leiden during the Golden Age of the 17th century. Several of these Leiden painters even enjoy world renown. But in later years Leiden still was the birthplace of artistic developments. Theo van Doesburg , born Christiaan Emil Maria Küpper. This painter, writer, poet and designer lived from 1916 till 1921 in Leiden and founded "De Stijl"

5. Ladot - 404 Not Found: Pagina Niet Gevonden
Theo van Doesburg Pseudoniem van Christian Emil Marie Küpper Geboren 30 augustus1883 Utrecht Overleden 7 maart 1931 Andere Pseudoniemen IK Bonset zou
http://www.kunstbus.nl/verklaringen/theo van doesburg.html
404 Not Found: Pagina niet gevonden.
www.ladot.com

6. Pinet - Encyklopedia Malarzy - Doesburg Theo Van -
doesburg theo van. Holenderski malarz, architekt i pisarz. Oficjalnieodnotowany jako syn Wilhelma Küpper’ai Henrietty Cathariny
http://www.pinet.pl/enc.php/e09/bK/a592
Szukana fraza: Przegl¹danie alfabetyczne: A B C D ... Z Doesburg Theo van Holenderski malarz, architekt i pisarz. Oficjalnie odnotowany jako syn Wilhelma Küpper’a i Henrietty Cathariny Margadant, jednak by³ tak mocno przekonany, ¿e drugi m¹¿ matki, Theodorus Doesburg, jest jego ojcem, ¿e przyj¹³ jego nazwisko. Malowaæ zacz¹³ ok. 1899 roku. W 1903 rozpocz¹³ s³u¿bê wojskow¹ i w tym okresie o¿eni³ siê z Agnit¹ Feis. Po roku 1908 rysowa³ karykatury oraz tworzy³ impresjonistyczne pejza¿e i portrety. Od 1914 roku wp³yw Kandinsky’iego sta³ siê oczywisty w pracach takich jak Streetmusic I i Streetmusic II. Kontakt Zaproponuj has³o Zakup mediów Windpol Sp. z o.o.

7. Theo Van Doesburg
Theo Van Doesburg. Home / Art, Architecture Photography Books / Artists,AZ / Artists (VZ). by Joost. Baljeu See More Details ASIN 0025064401.
http://hallarchitects.com/artists_v-z/64.shtml
Theo Van Doesburg
Home Artists, A-Z Artists (V-Z)
by Joost. Baljeu
See More Details

ASIN: 0025064401

8. Theo Van Doesburg
Theo van Doesburg (18831931). Theo van Doesburg is vooral bekend alsoprichter en redacteur van het tijdschrift De Stijl. Van Doesburg
http://www.digischool.nl/ckv1/architectuur/doesburg/doesburg1.htm
Theo van Doesburg (1883-1931) Theo van Doesburg is vooral bekend als oprichter en redacteur van het tijdschrift De Stijl. Van Doesburg was een veelzijdig kunstenaar - schilder, vormgever, architect, typograaf - en hij schreef verhalen gedichten en kunstbeschouwelijke artikelen. Door deze veelzijdigheid, in combinatie met zijn dynamische persoonlijkheid, fungeerde Van Doesburg als een katalysator binnen de Europese avantgarde. Hij gaf lezingen, organiseerde tentoonstellingen en zette zich, behalve voor De Stijl, in voor diverse andere tijdschriften en kunstenaarsgroepen. De Aubette Van Doesburg is niet zijn eigen naam. Op 30 augustus 1883 werd hij in Utrecht geboren als Christiaan Emile Marie Küpper. Hij noemde zich naar zijn stiefvader, Theodorus Doesburg. De jonge Van Doesburg wilde schilder en schrijver worden maar volgde geen opleiding. De vroege schilderijen zijn behoudend, maar Van Doesburg bewonderde Vincent van Gogh en Mathijs Maris; vanaf 1909 richtte hij zich op de artistieke expressie van emoties. In het voorjaar van 1913 kreeg hij waardering voor de abstracte schilderkunst. Mede door Kandinsky's Das Geistige in die Kunst besefte hij dat de modernen net als hij streefden naar een spirituele kunst. In 1915 maakte Van Doesburg kennis met onder andere Piet Mondriaan. De nieuwe contacten zetten hem aan tot een explosieve activiteit: hij wilde de krachten van de Nederlandse modernen bundelen in een kunstenaarsvereniging en een tijdschrift oprichten waarin de nieuwe ideeën konden worden geventileerd. In 1915 kwam Van Doesburg niet aan schilderen toe. Wel maakte hij tekeningen en pastels en schreef hij gedichten. Aan de schilderijen uit 1916 valt de invloed van De Winter en Huszar af te lezen. Van zijn vriend, de architect J.J.P. Oud, kreeg Van Doesburg zijn eerste opdracht voor het ontwerpen van

9. Theo Van Doesburg
Theo van Doesburg (18831931), Compositie III. Vijf exemplaren van dit raam warengeplaatst op de overloop van een onderwijzers-woning in Sint Anthoniepolder.
http://www.digischool.nl/ckv1/architectuur/doesburg/doesburg3.htm
Theo van Doesburg (1883-1931), Compositie III Vijf exemplaren van dit raam waren geplaatst op de overloop van een onderwijzers-woning in Sint Anthoniepolder. De architect van de woning was Jan Wils (1891-1972). Intensievere samenwerking tussen kunstenaars en architecten stond hoog op de lijst van idealen van "De Stijl". Het raam bestaat uit acht identieke elementen: driehoeken, die -steeds twee aan twee gespiegeld- in een vierkant zijn gemonteerd. Een motief is dus veertig keer herhaald.
Het motief van de driehoekige vorm is een geabstraheerde schaatsenrijder. Door de montage in ruitvorm ontstaat een dynamiek, die aan het schaatsen herinnert.

10. Doesburg
Theo van Doesburg. Born Christiaan Emil Marie Küpper. Also used the pseudonymsIK Bonset and Aldo Camini. Born 30 Aug. 1883 in Utrecht, Netherlands.
http://www.lib.uiowa.edu/dada/doesburg.html
Theo van Doesburg
Also used the pseudonyms I.K. Bonset and Aldo Camini.
Born 30 Aug. 1883 in Utrecht, Netherlands.
Died 7 March 1931 in Davos, Switzerland. Artist and writer associated with the Dada movement in the Netherlands. The International Dada Archive has extensive holdings of works by and about Doesburg, including the microfiche edition of the Theo van Doesburg in the Hague. BOOKS FROM THE DADA ARCHIVE

11. Theo_Vandoesburg
Theo van doesburg theo van Doesburg, was born in Utrecht, the Netherlands, on August30, 1883. Architecture became increasingly important to Theo van Doesburg.
http://krypton.mnsu.edu/~evensa3/AmberEFinal306/VanDoesburg.html
Home Mondrian Rietveld vanDoesburg ... Bibliography Theo van Doesburg
Theo van Doesburg, was born in Utrecht, the Netherlands, on August 30, 1883. When self-taught Theo van Doesburg began drawing and painting he already had a clear view about art. The writings of the Russian painter Wassily Kandinsky convinced him that art should no longer depict the natural, physical reality, but a higher, more spiritual one. In Holland Van Doesburg recognized Kandinskys new awareness in art in the abstract paintings of Erich Wichman. This artist, fervently committed to the new art, introduced Van Doesburg to the Utrecht painter Janus de Winter. Van Doesburg was impressed by both the man and his work. De Winter used colors and abstract forms to express emotions he perceived in people around him. Following his example, Van Doesburg began experimenting with more abstract, flowing forms. Van Doesburg saw a good opportunity of spreading the tenets of De Stijl via the Bauhaus, the modern German school of architecture and applied arts in Weimar. He emphasized the similarity between De Stijl and the Bauhaus: both sought to achieve a Gesamtkunstwerk through co-operation between architecture and the applied arts. Architecture became increasingly important to Theo van Doesburg. He was actively engaged in developing a new form of architecture in which he could integrate the principles of abstract painting. This architecture was open, functional and economic in the way the elementary aspects were arranged, including function, volume, surface, time, space, light, color and material.

12. Theo Van Doesburg Online
theo van doesburg Dutch NeoPlasticist Painter, 1883-1931 Guide to pictures ofworks by theo van doesburg in art museum sites and image archives worldwide.
http://www.artcyclopedia.com/artists/doesburg_theo_van.html
Theo van Doesburg art links/last verified February, 27-28 2003 Galleries: This page is viewed by thousands of people each month.
Add your link for only
a month.
Theo van Doesburg
[Dutch Neo-Plasticist Painter, 1883-1931]
Museums and Art Galleries
Image Galleries Articles
Paintings in Museums and Art Galleries: Guggenheim Museum
Museum of Modern Art
, New York
Contra-Construction Project
Kunstmuseum Basel
, Switzerland
Portland Art Museum
, Oregon
Tree
Tate Gallery
, London, England
Fine Art Services: ArtPrice Art Market Auction Records Up-to-date record of works by Theo van Doesburg sold at art auctions worldwide (payment is required in order to see the actual selling price). Free "express check-in" is required for access to advanced search features and to be notified of upcoming auctions for your selected artists. Artprice now offers unlimited-access memberships. Pictures from Image Galleries: The ArtFile USC Annenberg School for Communication Articles: Search Millions of Published Articles for Theo van Doesburg free trial eLibrary registration required to see full text) Buy this book at Amazon.com

13. Guggenheim Collection - Artist - Van Doesburg - Biography
Biography for theo van doesburg.
http://www.guggenheimcollection.org/site/artist_bio_157.html
Shortcut Full search
b. 1883, Utrecht, The Netherlands; d. 1931, Davos, Switzerland Theo van Doesburg , was born in Utrecht, the Netherlands, on August 30, 1883. His first exhibition of paintings was held in 1908 in the Hague. In the early 1910s he wrote poetry and established himself as an art critic. From 1914 to 1916 van Doesburg served in the Dutch army, after which time he settled in Leiden and began his collaboration with the architects J. J. P. Oud and Jan Wils. In 1917 they founded the group De Stijl [ more Piet Mondrian , Bart van der Leck, and Georges Vantongerloo . Van Doesburg executed decorations for Oud’s De Vonk project in Noordwijkerhout in 1917. In 1920 he resumed his writing, using the pen name I. K. Bonset and later Aldo Camini. Van Doesburg visited Berlin and Weimar in 1921 and the following year taught at the Weimar Bauhaus [ more ], where he associated with Raoul Hausmann, Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, and Hans Richter. He was interested in Dada [ more ] at this time and worked with Kurt Schwitters as well as Jean Arp , Tristan Tzara, and others on the review The Landesmuseum of Weimar presented a solo show of van Doesburg’s work in 1924. That same year he lectured on modern literature in Prague, Vienna, and Hannover, and the Bauhaus published his

14. Theo Van Doesburg
Short biography of theo van doesburg, with regard to influence on the history of garden design A Dutch artist and architect. theo van doesburg founded De Stijl magazine in 1917.
http://www.gardenvisit.com/b/doesburg.htm
Garden History, Visit and Travel Guide HOMEPAGE GARDEN TOURS GARDEN FINDER GARDEN HOTELS ... Index to short biographies Theo van Doesburg A Dutch artist and architect. Theo van Doesburg founded De Stijl magazine in 1917. The magazine gave its name to a group of artists and architects which included Mondrian, Huszar and Vantongerloo, Oud and Rietveld. The style was abstract. Forms were generalised from natural shapes and forms. Primary colours were used. Theo van Doesburg influenced the Bauhaus and, through it, the development of modern garden design and modernist landscape architecture and design.

15. VAN DOESBURG MANIFESTO
Read the manifesto from theo van doesburg Towards a plastic architecture (1924).
http://caad.arch.ethz.ch/teaching/nds/ws96/exercises/nds9606/text/Theo_manifesto
Theo van Doesburg: Towards a plastic architecture, 1924. Originally published in De Stijl, XII, 6/7, Rotterdam 1924.
1. Form. Elimination of all concept of form in the sense of a fixed type is essential to the healthy development of architecture and art as a whole. Instead of using earlier styles as models and imitating them, the problem of architecture must be posed entirely afresh. 2. The new architecture is elemental ; that is to say, it develops out of the elements of building in the widest sense. These elements - such as function, mass, surface, time, space, light, colour, material, etc. - are plastic 3. The new architecture is economic ; that is to say, it employs its elemental means as effectively and thriftily as possible and squanders neither these means nor the material. these means nor the material. 4. The new architecture is functional ; that is to say, it develops out of the exact determination of the practical demands, which it contains within clear outlines. 5. The new architecture is formless and yet exactly defined; that is to (such as confectioners use) in which it produces the functional surfaces arising out of practical, living demands.

16. ArchINFORM
Search RIBA Library on Théo van doesburg' (lots of literary references). theo vandoesburg Oeuvre Catalogue Centraal Museum; 2000. theo van doesburg P. Sers;.
http://www.archinform.net/arch/525.htm
Attention This site is a collection of the built cultural heritage of human being. You can find here international architecture from past to present. A consciousness of culture is the basis for understanding the content of this site. Supporting unjustified aggressions against others is the void of any consciousness. Please decide: Yes, I believe in mankind and agree with this. This opinion is old european bullshit!

17. Peggy Guggenheim Collection - Artists - Theo Van Doesburg (1883-1931)
theo van doesburg (18831931) Christian Emil Marie Kupper, who adopted the pseudonymtheo van doesburg, was born in Utrecht, the Netherlands, on August 30, 1883
http://www.guggenheim-venice.it/english/06_artists/van_doesburg.htm
HOME News! Information Exhibitions ... Africa, Oceania, etc Theo van Doesburg (1883-1931)
Christian Emil Marie Kupper, who adopted the pseudonym Theo van Doesburg, was born in Utrecht, the Netherlands, on August 30, 1883. His first exhibition of paintings was held in 1908 in the Hague. In the early 1910s he wrote poetry and established himself as an art critic. From 1914 to 1916 van Doesburg served in the Dutch army, after which time he settled in Leiden and began his collaboration with the architects J J P Oud and Jan Wils. In 1917 they founded the group De Stijl and the periodical of the same name; other original members were Vilmos Huszar, Piet Mondrian , Bart van der Leck, and Georges Vantongerloo. Van Doesburg executed decorations for Oud's De Vonk project in Noordwijkerhout in 1917. In 1920 he resumed his writing, using the pen name I K Bonset and later Aldo Camini. Van Doesburg visited Berlin and Weimar in 1921 and the following year taught at the Weimar Bauhaus, where he associated with Raoul Hausmann, Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, and Hans Richter. He was interested in Dada at this time and worked with Kurt Schwitters as well as Jean Arp, Tristan Tzara, and others on the review Mécano in 1922. Exhibitions of the architectural designs of Gerrit Rietveld, van Doesburg, and Cor van Eesteren were held in Paris in 1923 at Léonce Rosenberg's Galerie l'Effort Moderne and in 1924 at the Ecole Spéciale d'Architecture.

18. Collezione Peggy Guggenheim - Artisti - Theo Van Doesburg (1883-1931)
Translate this page theo van doesburg (1883-1931) theo van doesburg, pseudonimo di ChristianEmil Marie Képper, nasce il 30 agosto 1883 a Utrecht in Olanda.
http://www.guggenheim-venice.it/italiano/06_artisti/van_doesburg.htm
Introduzione Artisti A-C Albers , Anni ... Africa, Oceania, etc Theo van Doesburg (1883-1931)
Theo van Doesburg, pseudonimo di Christian Emil Marie Képper, nasce il 30 agosto 1883 a Utrecht in Olanda. La sua prima mostra di quadri si tiene all'Aja nel 1908. Negli anni dopo il 1910 compone poesie e si afferma come critico d'arte. Dopo il servizio militare nell'esercito olandese dal 1914 al 1916, si stabilisce a Leida e inizia la collaborazione con gli architetti JJP Oud e Jan Wils. Nel 1917 essi fondano il gruppo De Stijl e una rivista con lo stesso nome: fra i membri fondatori troviamo Piet Mondrian, Georges Vantongerloo, Bart Van der Leck e Vilmos Huszár. Nel 1917 van Doesburg esegue le decorazioni per il progetto di Oud De Vonk a Noordwijkerhout. Nel 1920 riprende a scrivere con lo pseudonimo di I.K. Bonset e successivamente di Aldo Camini. Nel 1921 si reca a Berlino e a Weimar; nel 1922 insegna alla Bauhaus di Weimar dove incontra Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier, Raoul Hausmann e Hans Richter. Nello stesso anno aderisce al movimento dada collaborando alla rivista Mécano con Kurt Schwitters, Jean Arp, Tristan Tzara e altri. Mostre di progetti di architettura di van Doesburg, Cor van Eesteren e Gerrit Rietveld si tengono a Parigi nel 1923 alla Galerie l'Effort Moderne di Léonce Rosenberg e nel 1924 all'Ecole Spéciale d'Architecture.

19. Van Abbemuseum
Collection includes works by figures such as Picasso, Chagall, Kandinsky, El Lissitzky, theo van doesburg, Mondrian and Appel, in Eindhoven.
http://www.vanabbemuseum.nl/engels/index.html
On January 17 th, 2003, H.M. Queen Beatrix officially reopened the Van Abbemuseum, after a period of radical renovation and expansion. With the renovation of the old museum building, which dates from 1936, and its integration into the spectacular new section designed by the Amsterdam architect Abel Cahen, the Van Abbemuseum is visibly responding to the ongoing changes in museum culture, and to the growing expectations of the public. The Van Abbemuseum is ready for a comeback as one of the leading museums of modern and contemporary art. The exhibition space now covers an area four times as large as it used to be. Besides a revolutionary exhibition programme that highlights all the latest developments in contemporary art, its own internationally renowned collection, with famous masterpieces from Picasso, Chagall, Lissitzky, Beuys, and many more, can now be displayed on a permanent basis. Van Abbe package deal
route
sign our guestbook!

20. Theo-van Doesburg Artist Portrait, Brief Biography And Art
Find brief biographical details and links to resources on the artist associated with de Stijl, and his work. Died March 7 1931, Davos, Switzerland. (theo van doesburg, Born as Christiaan Emil Marie Kôpper.
http://www.the-artists.org/ArtistView.cfm?id=D9900F3A-C762-11D4-A93800D0B7069B40

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 90    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter