Geometry.Net - the online learning center
Home  - Artists - Oldenburg Claes Thure

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 93    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Oldenburg Claes Thure:     more detail
  1. Biography - Oldenburg, Claes (Thure) (1929-): An article from: Contemporary Authors by <I>--Sketch by Louise Mooney</I>, 2002-01-01

1. Claes Oldenburg - Artist Biography, Image Of Painting, Portrait, Sculpture, Or I
Birth / Death of Claes Thure Oldenburg. State Affillation of Claes Thure oldenburg claes thure Oldenburg is Often
http://askart.com/artist/o/claes_thure_oldenburg.asp
Artist Last Name: First Name: (optional) Use Last Name or both fields, to refine search results. You may use full or partial name. All AskART Artists by Alphabet: A B C D ... Z Artist Index Page:
Oldenburg, Claes Thure Birth / Death of Claes Thure Oldenburg State Affillation of Claes Thure Oldenburg: Claes Thure Oldenburg is Often Known For: NY (Strongest affiliation) sculptor, pop painting-drawing Table of Contents Current Exhibits including Oldenburg, Claes Thure # Museums Holding Oldenburg, Claes Thure Biography about Oldenburg, Claes Thure Yes Active Bulletins on Oldenburg, Claes Thure # Books that contain Oldenburg, Claes Thure # Periodicals including Oldenburg, Claes Thure Image Gallery of Oldenburg, Claes Thure 222 images # Auction Records for Oldenburg, Claes Thure Graphs for Oldenburg, Claes Thure Yes Keywords for Oldenburg, Claes Thure New Feature! Yes Record Price for Oldenburg, Claes Thure was on
Interested in Artist Alert Updates?
If so CLICK HERE to sign up this artist.

2. WIEM: Oldenburg Claes Thure
oldenburg claes thure (1929), rzezbiarz i grafik amerykanski, z pochodzeniaSzwed. Czolowy przedstawiciel pop-artu, autor wielu tekstów
http://wiem.onet.pl/wiem/0144d5.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Historia sztuki, USA
Oldenburg Claes Thure widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane Oldenburg Claes Thure (1929-), rze¼biarz i grafik amerykañski, z pochodzenia Szwed. Czo³owy przedstawiciel pop-artu , autor wielu tekstów programowych. Studiowa³ w Yale University i Chicago Art Institute School. W 1956 w Nowym Jorku pozna³ A. Kaprowa i uczestniczy³ w jego happeningach. Od 1959 sam organizowa³ happeningi (np. kierowa³ ruchem samochodów na parkingu). Od 1960 realizowa³ powiêkszone gipsowe modele artyku³ów ¿ywno¶ciowych. W 1962 namalowa³ wielkich rozmiarów Ogromne niebieskie spodnie Autor licznych environments. Twórca pomników stanowi±cych modele przedmiotów, jak np. zrealizowany w Chicago pomnik Pomadka do ust (1969), a niekiedy przedmioty absurdalne, np. Gigantyczny worek do lodu zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

3. WIEM: Oldenburg Claes Thure
oldenburg claes thure (1929), rzebiarz i grafik amerykaski, z pochodzenia Szwed. Czoowy przedstawiciel pop-artu, autor wielu tekstów
http://www.encyklopedia.pl/wiem/0144d5.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Historia sztuki, USA
Oldenburg Claes Thure widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane Oldenburg Claes Thure (1929-), rze¼biarz i grafik amerykañski, z pochodzenia Szwed. Czo³owy przedstawiciel pop-artu , autor wielu tekstów programowych. Studiowa³ w Yale University i Chicago Art Institute School. W 1956 w Nowym Jorku pozna³ A. Kaprowa i uczestniczy³ w jego happeningach. Od 1959 sam organizowa³ happeningi (np. kierowa³ ruchem samochodów na parkingu). Od 1960 realizowa³ powiêkszone gipsowe modele artyku³ów ¿ywno¶ciowych. W 1962 namalowa³ wielkich rozmiarów Ogromne niebieskie spodnie Autor licznych environments. Twórca pomników stanowi±cych modele przedmiotów, jak np. zrealizowany w Chicago pomnik Pomadka do ust (1969), a niekiedy przedmioty absurdalne, np. Gigantyczny worek do lodu zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

4. Claes Thure Oldenburg Art Works
Etching art (30) Figure with Phallus II, Artist Subject Title Size Articleno. Price in US$ oldenburg claes thure Etching (30) Figure with Phallus II 63
http://www.artshopping.com/oldenburg_e.htm
Claes Thure Oldenburg art works
Postershop.com Quicksearch Artist:
Subject:
Title:
Size:
Article no.:
Oldenburg Claes Thure
Etching
(30) Figure with Phallus II

63 x 50 cm , 24 x 19 inch
Artist:
Subject: Title: Size: Article no.: Oldenburg Claes Thure Etching (30) Ice Cream Dessert 63 x 52 cm , 24 x 20 inch Artist: Subject: Title: Size: Article no.: Oldenburg Claes Thure Etching (30) Medusa 63 x 50 cm , 24 x 19 inch Artist: Subject: Title: Size: Article no.: Oldenburg Claes Thure Etching (30) Mermaid 63 x 50 cm , 24 x 19 inch Artist: Subject: Title: Size: Article no.: Oldenburg Claes Thure Etching (30) Seated Figure 63 x 50 cm , 24 x 19 inch Artist: Subject: Title: Size: Article no.: Oldenburg Claes Thure Etching (30) Two Figures 63 x 50 cm , 24 x 19 inch Artist: Subject: Title: Size: Article no.: Oldenburg Claes Thure Lithograpy 136 (One Cent Life) 41 x 29 cm , 16 x 11 inch Artist: Subject: Title: Size: Article no.: Oldenburg Claes Thure Lithograpy 137 (One Cent Life) 41 x 29 cm , 16 x 11 inch Home Artist index Subjects Information ... Email

5. Oldenburg Claes Thure - (30) Ice Cream Dessert
oldenburg claes thure (30) Ice Cream Dessert. Postershop.com Quicksearch.
http://www.artshopping.com/oldenburg/odb5105_e.htm
Oldenburg Claes Thure - (30) Ice Cream Dessert
Postershop.com Quicksearch Artist :
Subject:
Title:
Size:
Type
- edition:
Article no..:
Oldenburg Claes Thure
Etching
(30) Ice Cream Dessert
63 x 52 cm , 24 x 20 inch
R - 60 Home Artist index Subjects Information ... Email

6. Oldenburg Claes Thure
oldenburg claes thure. American Art Pop Art Abstract Expressionism Photorealism oldenburg claes thure Gorky Arshile Directory of Related Links.
http://www.geocities.com/vincenzodesalvo/page5.html
Oldenburg Claes Thure
American Art Pop Art Abstract Expressionism Photo-realism ... Directory of Related Links

7. Pop Art
Girl At Piano, 1963 (Serigraph). American Art Pop Art Abstract Expressionism Photorealism oldenburg claes thure Gorky Arshile .
http://www.geocities.com/vincenzodesalvo/page2.html
Pop Art
Campbell Soup Series II 1968 Old Fashion Warhol, Andy
Three Flags Johns, Jasper
Girl At Piano, 1963 (Serigraph)
American Art Pop Art Abstract Expressionism Photo-realism ... Gorky Arshile

8. Claes Thure Oldenburg Grafiken
Translate this page Radierung Bilder - (30) Figure with Phallus II, Künstler Rubrik Titel GrößeArtikelnr. Preis in DM oldenburg claes thure Radierung (30) Figure with
http://www.kunstversand.de/oldenburg.htm
Claes Thure Oldenburg Grafiken
Poster.de Schnellsuche
Rubrik:
Titel:
Artikelnr.:
Preis in DM: Oldenburg Claes Thure
Radierung
(30) Figure with Phallus II

63 x 50 cm
Rubrik:
Titel:
Artikelnr.: Preis in DM: Oldenburg Claes Thure Radierung (30) Ice Cream Dessert 63 x 52 cm Rubrik: Titel: Artikelnr.: Preis in DM: Oldenburg Claes Thure Radierung (30) Medusa 63 x 50 cm Rubrik: Titel: Artikelnr.: Preis in DM: Oldenburg Claes Thure Radierung (30) Mermaid 63 x 50 cm Rubrik: Titel: Artikelnr.: Preis in DM: Oldenburg Claes Thure Radierung (30) Seated Figure 63 x 50 cm Rubrik: Titel: Artikelnr.: Preis in DM: Oldenburg Claes Thure Radierung (30) Two Figures 63 x 50 cm Rubrik: Titel: Artikelnr.: Preis in DM: Oldenburg Claes Thure Lithographie 136 (One Cent Life) 41 x 29 cm Rubrik: Titel: Artikelnr.: Preis in DM: Oldenburg Claes Thure Lithographie 137 (One Cent Life) 41 x 29 cm Home Rubrikenindex Informationen Poster und Kunstdrucke ... Email

9. Oldenburg Claes Thure - (30) Ice Cream Dessert
Translate this page oldenburg claes thure - (30) Ice Cream Dessert. Poster.de Schnellsuche.
http://www.kunstversand.de/oldenburg/odb5105.htm
Oldenburg Claes Thure - (30) Ice Cream Dessert
Poster.de Schnellsuche
Rubrik:
Titel:
Druck
- Aufl.:
Artikelnr.:
Preis in DM: Oldenburg Claes Thure
Radierung
(30) Ice Cream Dessert
63 x 52 cm
R - 60
Home
Rubrikenindex Informationen Poster und Kunstdrucke ... Email

10. Pinet - Encyklopedia Malarzy - Oldenburg Claes Thure -
oldenburg claes thure. Amerykanski rzezbiarz, rysownik, rytownik,aktor i pisarz. Jako maly chlopczyk wyjechal z rodzicami do
http://www.pinet.pl/enc.php/e09/bO/a1474
Szukana fraza: Przegl¹danie alfabetyczne: A B C D ... Z Oldenburg Claes Thure Amerykañski rzeŸbiarz, rysownik, rytownik, aktor i pisarz. Jako ma³y ch³opczyk wyjecha³ z rodzicami do Chicago gdzie jego ojciec obj¹³ stanowisko konsula. M³ody artysta studiowa³ w latach 1946-50 na Uniwersytecie Yale w New Haven. Ju¿ podczas lat studenckich zadecydowa³ poœwiêciæ siê sztuce. W roku 1956 wyjecha³ do Nowego Yorku, gdzie wszed³ w ko³o artystów. W 1959 roku mia³ pierwszy wernisa¿, na którym zaprezentowa³ rysunki i rzeŸby z papieru mache. Kontakt Zaproponuj has³o Zakup mediów Windpol Sp. z o.o.

11. Pinet - Encyklopedia Malarzy - -
.. oldenburg claes thure Amerykanski rzezbiarz, rysownik, rytownik,aktor i pisarz. Jako maly chlopczyk w Olesza, Jurij K.
http://www.pinet.pl/enc.php/e09/bO
Szukana fraza: Przegl¹danie alfabetyczne: A B C D ... O'Keeffe Georgia
Malarka amerykañska. Urodzi³a siê w roku 1887 w Sun Prairie, zmar³a w roku 1986 ... OberlŠnder, Marek
Ociepka Teofil

Malarz polski. Urodzi³ siê w roku 1891, zmar³ w roku 1978. Samouk, przedstawicie... Oelze Richard
Niemiecki malarz i rysownik. Studiowa³ u Jana Ittena w Wiemarze. Jego pierwsze p... Okuñ, Edward
Olbiñski, Rafa³

Oldach Julius

Malarz niemiecki. Na pocz¹tku uczy³ siê pod okiem Gerdta Hardorffa w Hamburgu. ... Oldenburg Claes Thure
Amerykañski rzeŸbiarz, rysownik, rytownik, aktor i pisarz. Jako ma³y ch³opczyk w... Olesza, Jurij K.
Olitski Jules

Amerykañski malarz i rzeŸbiarz. W dwa lata po narodzinach zosta³ zabrany przez m... Oliver Isaac starszy Reprodukcji: 1 Olivier Ferdinand Johann Heinrich Oltos Staro¿ytny grecki malarz waz. Dzia³a³ w Atenach. Ocala³o ponad 150 malowanych pr... Opa³ka Roman Malarz i grafik polski. Urodzi³ siê w roku 1931. W latach 1949-1950 studiowa³ w ... Oppenheim Meret Niemiecko malarka i grafik. Urodzi³a siê w roku 1913 w Berlinie, zmar³a w roku 1... Orcagna patrz -> Hohenberg Martin Orcagna Andrea W³aœciwie Andrea di Cione, znany równie¿ jako Arcangnuolo. Malarz, rze¿biarz i a...

12. Arts/Art_History/Artists/O/Oldenburg,_Claes_Thure
feature. / Arts / Art_History / Artists / O / Oldenburg, Claes Thure.oldenburg claes thure Encarta Online Concise Brief biography.
http://www.arts-entertainment-recreation.com/Arts/Art_History/Artists/O/Oldenbur
Search: Welcome to arts-entertainment-recreation.com, the comprehensive search portal dedicated to the arts. We have located some of the finest art and entertainment resources from across the Web and accumulated them into a single directory. Here you can choose from a wide variety of documents, reviews, articles, and Web sites about your favorite activities. Whether you enjoy film, Broadway shows, television, books, fine art, or travel, there is something here for you. As you peruse the directory, you will notice several categories pertaining to the arts. Feel free to navigate through these categories, from broad art-related topics to specific information on selected subjects. Our search portal also gives you the option to conduct a query using our intelligent search feature. Arts Artists O Oldenburg, Claes Thure Oldenburg Claes Thure - Encarta Online Concise
Brief biography.
URL:
Claes Thure Oldenburg

AskART.com's auction results biographies images and books pertaining to this sculptor.
URL: http://askart.com/artist/o/claes_thure_oldenburg.asp

13. Indice Archivio Colombo
Translate this page 10. 0307. Oehlen Albert. 4. 0953. Oggetto perduto in casa del desiderio. 58.0446. oldenburg claes thure. 137. 33. 3003. Olivetti - Concept and form. 179.3002.
http://www.giorgiocolombo.com/O.html
Home Page
Giorgio Colombo Fotografo
Via Andrea Appiani, 9 - 20121 Milano (Italy) - ph+39 02 2900.0979 - fax+39 02 2900.5456
colombo@planet.it

Contemporary Art Archives

GENERAL INDEX - ART
A B C D ... N O P Q R S ... PanzaCollection
A = archives number. B = total of B/W negatives. C = total of color slides
A Author/Subject B C O'Connor Madeline O'Donnell Hugh Obiso Enzo Ocampo Manuel Octave Jean-Francois Oddi Baglioni, Casa, Roma Oehlen Albert Oggetto perduto in casa del desiderio Oldenburg Claes Thure Olivetti - Concept and form Olivetti - Concept anf form Olivetti - Design process - conferenza Olivetti - Design process - mostra Olivetti - Formes et recherce Olivetti - Investigacion y diseno Olivetti - Piramide Eurodomus Olivetti - Piramide Eurodomus Olivieri Claudio Olivotto Germano Ongaro Athos Ontani Luigi Oorebeek Willem Opalka Roman Operazione Vesuvio - Centro Domus, Milano Opie Julian Oppenheim Dennis Oppenheim Meret Oppermann Anna Oreste Origa Graziano Orlandi Michele Orozco Gabriel Orr Eric Orskov Willy Ortelli Gottardo Ostendarp Carl Oteiza Jorge Otero Alejandro Ottieri Ottiero Ouverture - Castello di Rivoli 1984 Ouzani
GENERAL INDEX - ART
A B C D ... N O P Q R S ... Home Page

14. Famous Artists At Ed-u.com - The Colossal Education Mega-Site - Click Here...
O'Keeffe Georgia; O'Keeffe Georgia; O'Keefe Museum; Olana State HistoricSite; oldenburg claes thure; Oldenburg Claes; Ole Ziger; Olle
http://www.ed-u.com/artists-famous-o.htm
Famous Artists...
ed-u.com - Your Start Page for Education! Register here first. It's free... Take advantage of our full service! We will keep you up to date with education news and changes to the website. Enter (and then check) your e-mail address in the box below and press yes: Search ed-u.com
Choose a page below... Education Resources: Web Search Education Resources Active Online Pupil Forums Bands ... Canada Special Features: Essays - Full Writing Course What is Bullying? Stress in Teaching Drugs Guest Contributors: The best Dad? You're an Idiot! Slave Caster of Freedom Out of the mouths of babes ... Ritalin - Straight-jacketing? Webmasters' Education: Start here - Why me? Slow pages equal more traffic ed-u.com's full list of pages
Choose a US Smart Page Below
o Fall Guide - Travel - American School Directory - Education Guide - Fashion and Apparel - Sports and Recreation o Find People by Name - Reverse Phone Search o Smart Pages - Child Care - Schools - Education - Autos - Business Services - Computers - Community Resources - Electronics - Entertainment - Family - Industrial - Personal Finance - Toys - Travel - Wedding Guide - Virtual Flowers - Virtual Cards - Quick Gift Tips - Gourmet Gifts - Books and Music Guide o Find Businesses - Accountants - CPA - Air Conditioning - Airline Companies - Apartments - Attorneys - Auto Dealers - New - Auto Dealers - Used - Auto Repair - Bail Bonds - Bakeries - Banks - Books - New - Carpet/Rug Cleaners - Chiropractors - Churches - Cleaners - Computers - Dentists

15. Comanducci Arte Italia - Catalogo Artitsti
Translate this page OLDENBURG Acke oldenburg claes thure OLDENBURG Klaus OLDENBURG Serge III OLDENBURGWITTIG Lotte OLDENBURGER Anke OLDENBURGH Augustin OLDENDORP Christian Johann
http://www.comanducci.it/elenco/elencoO3.htm
ELENCO ARTISTI PRESENTI NEI NOSTRI ARCHIVI LETTERA: O - PAGINA: HOME PAGE
A
B C ...
OLIVIERO Giovanni Domenico, il giovane

16. ArchINFORM
Homepage claes (thure) oldenburg American artist. claes (thure) oldenburg. lifetime. *28.1.1929 Stockholm
http://www.archinform.net/arch/754.htm
Attention This site is a collection of the built cultural heritage of human being. You can find here international architecture from past to present. A consciousness of culture is the basis for understanding the content of this site. Supporting unjustified aggressions against others is the void of any consciousness. Please decide: Yes, I believe in mankind and agree with this. This opinion is old european bullshit!

17. Claes Oldenburg - Artist Biography, Image Of Painting, Portrait, Sculpture, Or I
AskART.com's auction results, biographies, images and books pertaining to this sculptor.Category Arts Art History Artists O oldenburg, claes thure...... Table of Contents. Museums Holding oldenburg, claes thure, 37. Biography aboutoldenburg, claes thure, Yes. Active Bulletins on oldenburg, claes thure, 0.
http://www.askart.com/artist/o/claes_thure_oldenburg.asp
Artist Last Name: First Name: (optional) Use Last Name or both fields, to refine search results. You may use full or partial name. All AskART Artists by Alphabet: A B C D ... Z Artist Index Page:
Oldenburg, Claes Thure Birth / Death of Claes Thure Oldenburg State Affillation of Claes Thure Oldenburg: Claes Thure Oldenburg is Often Known For: NY (Strongest affiliation) sculptor, pop painting-drawing Table of Contents Current Exhibits including Oldenburg, Claes Thure # Museums Holding Oldenburg, Claes Thure Biography about Oldenburg, Claes Thure Yes Active Bulletins on Oldenburg, Claes Thure # Books that contain Oldenburg, Claes Thure # Periodicals including Oldenburg, Claes Thure Image Gallery of Oldenburg, Claes Thure 222 images # Auction Records for Oldenburg, Claes Thure Graphs for Oldenburg, Claes Thure Yes Keywords for Oldenburg, Claes Thure New Feature! Yes Record Price for Oldenburg, Claes Thure was on
Interested in Artist Alert Updates?
If so CLICK HERE to sign up this artist.

18. AskART.com - Biography, Auction Records And Results, Books, Dealers, Images, Mus
Okimoto, Jerry Okon, Mejo Okonkwo, Nnamdi Okubo, Mine Okulick, John A Okuma, Sandra(late 20th) Olabisi, Noni (20th) oldenburg, claes thure Olderman, Murray
http://www.askart.com/Artists/O.asp
Artist Last Name: First Name: (optional) Use Last Name or both fields, to refine search results. You may use full or partial name. All AskART Artists by Alphabet: A B C D ... Z O O'B - Ozi O'Brien, Daniel J 20th Cen
O'Brien, Frank Morgan

O'Brien, James Francis
...
Ozier, Kenneth

O O'B - Ozi -Back To Top-
All AskART Artists by Alphabet: A B C D ... Terms and Agreement

19. Claes Thure Oldenburg Art Works
claes thure oldenburg art works 3W® Art offers more than 6000 art works
http://www.artshopping.com/artist/oldenburg_e.htm
Claes Thure Oldenburg art works
Postershop.com Quicksearch Artist:
Subject:
Title:
Size:
Article no.:
Oldenburg Claes Thure
Etching
(30) Figure with Phallus II

63 x 50 cm , 24 x 19 inch
Artist:
Subject: Title: Size: Article no.: Oldenburg Claes Thure Etching (30) Ice Cream Dessert 63 x 52 cm , 24 x 20 inch Artist: Subject: Title: Size: Article no.: Oldenburg Claes Thure Etching (30) Medusa 63 x 50 cm , 24 x 19 inch Artist: Subject: Title: Size: Article no.: Oldenburg Claes Thure Etching (30) Mermaid 63 x 50 cm , 24 x 19 inch Artist: Subject: Title: Size: Article no.: Oldenburg Claes Thure Etching (30) Seated Figure 63 x 50 cm , 24 x 19 inch Artist: Subject: Title: Size: Article no.: Oldenburg Claes Thure Etching (30) Two Figures 63 x 50 cm , 24 x 19 inch Artist: Subject: Title: Size: Article no.: Oldenburg Claes Thure Lithograpy 136 (One Cent Life) 41 x 29 cm , 16 x 11 inch Artist: Subject: Title: Size: Article no.: Oldenburg Claes Thure Lithograpy 137 (One Cent Life) 41 x 29 cm , 16 x 11 inch Home Artist index Subjects Information ... Email

20. Claes Thure Oldenburg Grafiken
claes thure oldenburg Grafiken 3W® Art liefert mehr als 6000 Grafiken
http://www.kunstversand.de/artist/oldenburg.htm
Claes Thure Oldenburg Grafiken
Poster.de Schnellsuche
Rubrik:
Titel:
Artikelnr.:
Preis in DM: Oldenburg Claes Thure
Radierung
(30) Figure with Phallus II

63 x 50 cm
Rubrik:
Titel:
Artikelnr.: Preis in DM: Oldenburg Claes Thure Radierung (30) Ice Cream Dessert 63 x 52 cm Rubrik: Titel: Artikelnr.: Preis in DM: Oldenburg Claes Thure Radierung (30) Medusa 63 x 50 cm Rubrik: Titel: Artikelnr.: Preis in DM: Oldenburg Claes Thure Radierung (30) Mermaid 63 x 50 cm Rubrik: Titel: Artikelnr.: Preis in DM: Oldenburg Claes Thure Radierung (30) Seated Figure 63 x 50 cm Rubrik: Titel: Artikelnr.: Preis in DM: Oldenburg Claes Thure Radierung (30) Two Figures 63 x 50 cm Rubrik: Titel: Artikelnr.: Preis in DM: Oldenburg Claes Thure Lithographie 136 (One Cent Life) 41 x 29 cm Rubrik: Titel: Artikelnr.: Preis in DM: Oldenburg Claes Thure Lithographie 137 (One Cent Life) 41 x 29 cm Home Rubrikenindex Informationen Poster und Kunstdrucke ... Email

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 93    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter