Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Auel Jean

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 96    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Auel Jean:     more books (101)
 1. The Valley of Horses by Jean M. Auel, 2002-06-25
 2. The Land of Painted Caves: A Novel (Earth's Children) by Jean M. Auel, 2011-03-29
 3. The Clan of the Cave Bear by Jean M. Auel, 2002-06-25
 4. The Shelters of Stone (Earth's Children) by Jean M. Auel, 2004-04-27
 5. The Plains of Passage by Jean M. Auel, 2002-06-25
 6. The Mammoth Hunters by Jean M. Auel, 2002-06-25
 7. Jean Auel's Earth's Children; 5 Book Set by Jean M. Auel, 1992-11
 8. The Shelters of Stone (Earth's Children) by Jean M. Auel, 2003-05-01
 9. Mammoth Hunter by Jean M. Auel,
 10. The Plains of Passage: Earth's Children Series by Jean M. Auel, 1990-09-24
 11. The Shelters Of Stone - The Earth's Children Series, Book 5 by Jean M. Auel, 2002
 12. Jean Auel: The Mammoth Hunters, the Valley of Horses, Clan of the Cave Bear by Jean M. Auel, 1990-09
 13. The Mammoth Hunters by Jean M. Auel;, 1985
 14. Earth's Children Series: Books 1-5 - Complete 5 Volume Set (Clan of the Cave Bear, Valley of Horses, Mammoth Hunters, Plains of Passage, Shelters of Stone, Volume 1, 2, 3, 4, 5 1-5) by Jean M. Auel, 1991

1. Jean M. Auel
Jean Marie Auel was born in Chicago, Illinois, as the second of fivechildren. Her father was a housepainter. After high school
http://www.kirjasto.sci.fi/auel.htm
Choose another writer in this calendar: by name:
A
B C D ... Z by birthday from the calendar Credits and feedback Jean M(arie) Auel (1936-) American novelist who has gained international fame with her Earth's Children series, sagas about prehistoric Europe. Auel's books describe the early tribesmen. Her bestsellers are detailed and based on research but also colored with a captivating story line and vivid imagination. The Clan of the Cave Bear was filmed in 1985, starring Daryl Hannah. "Clan Gatherings were also a time to reestablish old acquaintances, see relatives from other clans, and exchange gossip and stories that would enliven many a cold winter evening for the next few years. Young people, unable to find mates within their own clan, vied for each other's attention, though matings could only take place if the woman was acceptable to the leader of the young man's clan. It was considered an honor for a young woman to be chosen, especially by a clan of a higher status, although moving away would be traumatic for her and her loved ones left behind." (from The Clan of the Cave Bear Jean Marie Auel was born in Chicago, Illinois, as the second of five children. Her father was a housepainter. After high school she married Ray Bernard Auel in 1954; they had five children. In 1965-66 she worked as a clerk in Beaverton, Oregon, then as a circuit board designer (1966-1973), technical writer (1973-74), and a credit manager (1974-1976). Auel studied at Portland State University, Oregon and University of Portland, receiving her M.B.A. in 1976, at the age of forty. In the same year she got the idea for a story about a girl, Ayla, living amongst people who are different from her. She left her work in a Portland electronics plant and devoted herself entirely to writing.

2. Grete's World - Jean M. Auel
Jean M. Auel Books in Grete's Library Buy From Amazon Books in the The Clan of the Cave Bear (1) The Valley of Horses (2) The Mammoth Hunters (3) The Plains of Passage (4) Shelters of Stone (5)
http://www.tagman.demon.co.uk/grete/auel.htm
The Jean M. Auel stuff has been updated and moved to a new page . Please update your bookmarks. [You should be directed there automatically in a few seconds].

3. Bookreporter.com - Author Profile: Jean M. Auel
Jean M. Auel. VIDEO INTERVIEW. March 8, 2002 Part II Here is thesecond of our fivepart exclusive digital interview with Jean M Auel.
http://www.bookreporter.com/authors/au-auel-jean.asp
Books by
Jean M. Auel

THE SHELTERS OF STONE

Jean M. Auel
VIDEO INTERVIEW

Part Four in our exclusive digital interview with Jean M. Auel is now available. And while you're listening, don't forget that you can read a review and excerpt
Part IV: THE SHELTERS OF STONE
by Jean M. Auel
March 29, 2002: Part III
In part three Jean recalls the first time she visited the the Lascaux Caves, and describes the characters in the new book.
March 8, 2002: Part II

February 8, 2002: Part I
Here is the first of our five-part exclusive digital interview with Jean M Auel. In this section, she talks candidly about writing THE SHELTERS OF STONE (and why it took so long), the caves that inspired the story, and the clues to the plot of THE SHELTERS OF STONE that were written in THE CLAN OF THE CAVE BEAR.
BIO FREE Wallpaper Download THE SHELTERS OF STONE desktop wallpaper. To use: (PC) Click on the correct monitor size below to open the image in a new window. Right click and "set as wallpaper." (Mac) Save to disk and import in the "appearance" menu. Enjoy! Monitor Size 800 X 600 1280 X 1024 Back to top.

4. Advanced Search View Basket Your Account Order Status Help Home
Your search for auel+jean+m+ yielded 10 results using author Displayingresults 1 to 10. 1. Shelters of Stone, The Auel, Jean M
http://www.countrybookshop.co.uk/cgi-bin/search.pl?searchtype=author&searchtext=

5. AUEL JEAN M (in MARION)
auel jean M. Auel, Jean M. (17 titles); Auel, Jean M. Clan of thecave bear. Spanish. (1 title); Auel, Jean M. Earth's children.
http://wpalmb.pbclibrary.org:8002/MARION?A=AUEL JEAN M

6. AUEL JEAN M EARTHS CHILDREN (in MARION)
auel jean M EARTHS CHILDREN. Records 1 to 17 of 17. Auel, Jean M.The Clan of the Cave Bear sound recording / by Jean M. Auel.
http://wpalmb.pbclibrary.org:8002/MARION?A=AUEL JEAN M EARTHS CHILDREN

7. AUEL JEAN M (in MARION)
auel jean M. Auel, Jean M. ( about) (22 titles); Auel, Jean M. Earth'schildren. ( about) (17 titles). Please send comments, suggestions
http://www.ccpl.org/MARION?A=AUEL JEAN M

8. AUEL JEAN M EARTHS CHILDREN (in MARION)
auel jean M EARTHS CHILDREN. Records 1 to 17 of 17. Auel, Jean M.The clan of the cave bear audio cassette / by Jean Auel. Bath
http://www.ccpl.org/MARION?A=AUEL JEAN M EARTHS CHILDREN

9. [Suchen Und Finden] Lesen.ch - Bücher & Mehr - Schweiz
Translate this page Valle dei Cavalli. Umschlag grösser, Autor auel jean M, CHF 14.30. AylaFiglia della Terra. Umschlag grösser, Autor auel jean M, CHF 14.30.
http://www.lesen.ch/lex/biblio/biblio.asp?nMode=5&sQuery=schlagwortAuel*

10. Auel Jean M. - Klan Nied¼wiedzia Jaskiniowego - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
auel jean M.,Klan niedzwiedzia jaskiniowego,Auel,Jean,M.,Klan,niedzwiedzia,jaskiniowego,ZYSK,I,SKAKsiegarnia wysylkowa - jedna z najwiekszych ksiegarni
http://wysylkowa.pl/ks235359.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Klan nied¼wiedzia jaskiniowego
Auel Jean M. Wyd. ZYSK I S-KA Powiadom znajomego o ksi±¿ce Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: THE CLAN OF THE CAVE BEAR T³umacz: Jacuda Jan Seria: DZIECI ZIEMI Razem z jasnow³os± dziewczynk± o imieniu Ayla cofamy siê do zarania dziejów ludzko¶ci, by prze¿ywaæ zadziwiaj±ce przygody. Osierocona po trzêsieniu ziemi Ayla trafia do krainy, któr± zamieszkuje plemiê ca³kowicie odmienne od jej w³asnego - Klan Nied¼wiedzia Jaskiniowego. Pocz±tkowo niebieskooka dziewczynka nie wzbudza zaufania plemienia. Kiedy dorasta, poznaje Klan i jego styl ¿ycia, a¿ wreszcie zostaje zaakceptowana. Wraz z Klanem bêdzie musia³a stawiæ czo³o krwio¿erczym stworom i dzikim zwierzêtom, by przetrwaæ. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Kamienne sadyby Autor: Auel Jean M.

11. Auel Jean M. - Kamienne Sadyby - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
auel jean M.,Kamienne sadyby,Auel,Jean,M.,Kamienne,sadyby,ZYSK,I,SKA Ksiegarniawysylkowa - jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce - podreczniki szkolne
http://wysylkowa.pl/ks274982.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Kamienne sadyby
Auel Jean M. Wyd. ZYSK I S-KA Powiadom znajomego o ksi±¿ce Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: THE SHELTERS OF STONE 5 EARTHS CHILDREN SERIES T³umacz: Szymañski Maciej Seria: DZIECI ZIEMI Ayla i Jondalar oraz ich przyjaciele : Wilk, Whinney i Zawodnik koñcz± sw± podró¿ przez Europê. Mieszkañcy Dziewi±tej Jaskini Zelandonii, ziomkowie Jondalara, fascynuj± Aylê, a ich przedmioty codziennego u¿ytku s± dla niej ¼ród³em nieustannych niespodzianek. W duchowej przywódczyni Dziewi±tej Jaskini odnajduje bratni± duszê, z któr± mo¿e podzieliæ siê sw± wiedz± i do¶wiadczeniem. Nie wszyscy jednak s± zadowoleni z przybycia jasnow³osej znachorki Ayli, a jej i Jondalara przygotowaniom do Letniego Spotkania towarzysz± pewne problemy. Ayla musi przywo³aæ na pomoc ca³e swe do¶wiadczenie, inteligencjê, wiedzê oraz instynkt, by siê odnale¼æ w tym skomplikowanym spo³eczeñstwie, przygotowaæ siê do narodzin dziecka i zadecydowaæ, czy podejmie nowe wyzwanie i zgodzi siê odegraæ istotn± rolê w ¿yciu ludu Zelandonii. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Klan nied¼wiedzia jaskiniowego Autor: Auel Jean M.

12. Oversigt - Fundne Poster
Oversigt fundne poster. Posterne 1 til 20 ud af 37 (lpo=auel jean). UdvælgForfatter Titel Medie Opstilling Auel, Jean M. Rejsen over stepperne.
http://holbas.holstebro.dk/is/WPU/list-sh.asp?base=pu&ccl=lpo=auel jean

13. Kvasir: Auel Jean M.
Annonsører Er domenet auel jean M. ledig? Bokkilden.no Søk på Auel i Bokkilden. Kvasirauel jean M. Annonsører Er domenet auel jean M. ledig?
http://search.kvasir.no/query?q=Auel Jean M.

14. Grete's World - Author Details For Jean M. Auel
Jean M. Auel.
http://www.darkstorm.org/grete/showauthor.php?surname=Auel&forename=Jean M.

15. Enfants Terre Auel , BuyCentral, Comparer Les Prix . Votre Guide D' Achat : Comp
Translate this page Informations sur ce magasin, Editeur Pocket LES enfants DE LA terre T2 LA VALLEEDES CHEVAUX , auel jean-M , ROMAN , POCKET, 6, 18 € (40, 53 FF), Port 2
http://www.buycentral.fr/results/comparer_les_prix/Livres_enfants_terre_auel.htm
/* SCRIPT EDITE SUR L'EDITEUR JAVASCRIPT http://www.editeurjavascript.com */ window.open('http://www.buycentral.fr/temp/pop_up_opodo.html','test2','toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,scrollbars=0,resizable=0,copyhistory=0,menuBar=0,width=480,height=530'); enfants terre auel , achat au meilleur prix . Trouver , comparer, acheter . réponses pour magasins distincts]
Livres Nouvelle recherche Tout le site Informatique Electronique Livre CD Vidéos Gastronomie Liens recommandés
Tous les livres sur alapage.com

INFOS MAGASIN INFOS PRODUIT PRIX PORT
Editeur : Pocket
Les enfants De La terre auel occasion
(6, 55 FF) Variable EBAY*
mise à prix : 1 €
inscription 30 s.
Editeur : Pocket
Les enfants De La terre auel occasion (13, 11 FF) Variable EBAY* mise à prix : 1 € inscription 30 s. Editeur : Balland terre auel occasion (16, 39 FF) Variable EBAY* mise à prix : 1 € inscription 30 s. Editeur : J'ai Lu terre auel occasion (19, 02 FF) Variable EBAY* mise à prix : 1 € inscription 30 s. Editeur : Pocket Les enfants De La terre auel occasion (19, 67 FF)

16. Auel Jean
auel jean one bridge to Jean Auel and Bowie High Alumni Bowie, Maryland.Jean Auels Earths Children books about Ayla (starting
http://whenidrink.com/bruce-wood-flooring.htm

17. AUEL JEAN M (in MARION)
auel jean M.
http://vax.vmi.edu/MARION?A=AUEL JEAN M

18. The Mammoth Hunters Auel Jean M Burr Sandra
The Mammoth Hunters auel jean M Burr Sandra. Author auel jeanM Burr Sandra. Title The Mammoth Hunters Subject Audiobooks
http://www.scifitrends.com/Auel-Jean-M-Burr-Sandra-The-Mammoth-Hunters-093043528
The Mammoth Hunters Auel Jean M Burr Sandra
Author: Auel Jean M Burr Sandra
Title: The Mammoth Hunters
Subject: Audiobooks
Ross, Laura Theatre Profiles 5...

Feingold Tcg New Plays Usa: 1...

Feingold Tcg New Plays USA : 1...

Home
...
Link

19. Welcome To Page One - Your Independent Internet Bookstore
Ships Immediately by auel jean ISBN 0609-61059-7 Category Novels CollectiblePublisher Crown Publishlers Year Published 2002 Signed Edition 1st US
http://page1book.com/perl/autograph.pl?Start=20&Offset=20

20. Jean Auel 5th
Home Authors - auel jean. search Find the Most Popular Books, Videos andDVDs on auel jean. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ auel jean more books.
http://www.integrityfortlauderdale.org/tube-cross-reference.htm

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 96    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter