Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Barnes Julian

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 90    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Barnes Julian:     more books (100)
 1. Nothing to Be Frightened Of (Vintage) by Julian Barnes, 2009-10-06
 2. Arthur & George by Julian Barnes, 2007-01-09
 3. Flaubert's Parrot by Julian Barnes, 1990-11-27
 4. A History of the World in 10 1/2 Chapters by Julian Barnes, 1990-11-27
 5. Before She Met Me by Julian Barnes, 1992-10-27
 6. Love, Etc by Julian Barnes, 2001-06
 7. The Lemon Table by Julian Barnes, 2005-04-05
 8. Something to Declare: Essays on France and French Culture by Julian Barnes, 2003-09-09
 9. England, England by Julian Barnes, 2000-04-11
 10. The Pedant in the Kitchen by Julian Barnes, 2004-05-13
 11. The Porcupine (First edition) by Julian Barnes, 1992
 12. Cross Channel by Julian Barnes, 1997-02-11
 13. Talking It Over by Julian Barnes, 1992-10-27
 14. Arthur & George by Julian Barnes, 2011-04-01

1. Ybq - Fehler
ybq.de. barnes julian. (B). Moon CountryFairweather Digby
http://www.ybq.de/barnes_julian.htm
Die von Ihnen aufgerufenen Seite konnte leider nicht gefunden werden!
weiter zur Startseite

2. ArtandCulture
Julian Barnes treats history with a whip of irony. An indignant yet camelhairbrush. . Author Julian Barnes is Just a Normal Guy.
http://www.artandculture.com/cgi-bin/WebObjects/ACLive.woa/wa/artist?id=1236

3. England England Barnes Julian
Translate this page England England barnes julian. Titel England England. Autor BarnesJulian. Rubrik Belletristik Romane Erzählungen Englische
http://www.1aroman-netz.de/Barnes-Julian-England-England-344272757X.html
England England Barnes Julian
Titel: England England.
Autor: Barnes Julian
Rubrik: Belletristik Romane Erzählungen Englische Literatur Essays Reportagen Feuilletons
Kategorie: Belletristik
Schilling Heinz Aufbruch und ...

Schilling Heinz Höfe und Alli...

Möller Horst Fürstenstaat ode...

Lutz Heinrich Zwischen Habsbu...
...
Home

4. Dover Calais Erzählungen Barnes Julian
Translate this page Dover Calais Erzählungen barnes julian. Titel Dover Calais. Erzählungen.Autor barnes julian. Rubrik Belletristik
http://www.buch-zentrale.de/Barnes-Julian-Dover-Calais-Erzaehlunge-3499221292.ht
Dover Calais Erzählungen Barnes Julian
Titel: Dover Calais. Erzählungen.
Autor: Barnes Julian
Rubrik: Belletristik Romane Erzählungen Englische Literatur Romane Erzählungen
Kategorie: Belletristik
ONan Stewart Engel im Schnee....

Raulwing Jutta Der General, M...

Mo Yan Die Knoblauchrevolte....

Obermeier Siegfried Kleopatra...
...
Home

5. Vor Meiner Zeit Barnes Julian
Translate this page Vor meiner Zeit barnes julian. Titel Vor meiner Zeit. Autor BarnesJulian. Rubrik Belletristik Romane Erzählungen Englische
http://www.buch-zentrale.de/Barnes-Julian-Vor-meiner-Zeit-3499221276.html
Vor meiner Zeit Barnes Julian
Titel: Vor meiner Zeit.
Autor: Barnes Julian
Rubrik: Belletristik Romane Erzählungen Englische Literatur Romane Erzählungen
Kategorie: Belletristik
Brown Rita Mae, Brown S Viru...

Vermehren Isa Reise durch den...

ONan Stewart Engel im Schnee....

Raulwing Jutta Der General, M...
...
Home

6. Julian Barnes
Julian Barnes. Biography. Julian Barnes was born in Leicester, Englandon January 19, 1946. He was educated at the City
http://www.yudev.com/mfo/britlit/barnes_julian.htm
Julian Barnes
Biography
Julian Barnes was born in Leicester, England on January 19, 1946. He was educated at the City of London School from 1957 to 1964 and at Magdalen College, Oxford, from which he graduated in modern languages (with honors) in 1968. After graduation, he worked as a lexicographer for the Oxford English Dictionary supplement for three years. In 1977, Barnes began working as a reviewer and literary editor for the New Statesmen and the New Review. From 1979 to 1986 he worked as a television critic, first for the New Statesmen and then for the London Observer. He has received several awards including: Maugham award, 1981; Booker Prize nomination, 1984; Geoffrey Faber Memorial Prize, 1985; Medicis Essai prix and the Prix Femina (France), 1986; E M Forster Award (American Academy and Institute of Arts and Letters), 1986; Gutenberg Prize (France), 1987. Barnes was made a Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres in 1988 and was awarded the Shakespeare Prize by the FVS Foundation of Hamberg in 1993. In 1995 he became an Officier de l''Ordre des Arts et des Lettre. He currently lives in London.
Works
Metroland (1980) Before She Met Me (1982) Flaubert's Parrot (1984) Staring at the Sun (1986) A History of the World in 10 1/2 Chapters (1989) Talking It Over (1991) The Porcupine (1992) Letters from London (1995) Cross Channel (1996) England, England (1998)

7. In The Land Of Pain -- Alphonse Daudet Julian Barnes Julian Barnes
by Alphonse Daudet,. Translated by Julian Barnes. Alfred A. Knopf RandomHouse. Due/Published January 2003, 112 pages, cloth. ISBN 0375414851.
http://www.semcoop.com/detail/0375414851
Search for Author/Title Keyword Title Author Publisher ISBN Featured Books in All Scholarly Subjects African American Studies African Studies American Studies Anthologies Anthropology Architecture Asian Studies Books on Books Chicago Cinema studies Media Studies Classical studies Critical Theory/Marxism Cultural Studies Geography Performance Studies Science studies Drama Economics Education Environmental studies Feminist theory/Women's study Fiction Folktales French Stuff General Interest Highlights History African African American American East Asia Eastern European European Latin American Medieval Middle East Russian South asian Southeast Asian Historiography Misc. History Humor International relations Journals Just for Fun Latin American/Caribbean St. Law Linguistics Literary Studies Literary Criticism Referenc Literary MOSTLY Theory Literary NOT Theory Mathematics Medicine/Health/AIDS Native American Studies Philosophy Photography Poetry Political Science/Sociology (Post)colonial studies Psychology Reference Foreign language reference General Reference Religious studies Black Theology Buddhist studies Islamic studies Biblical studies - New Test Biblical studies Old Test.

8. BARNES JULIAN (in MARION)
barnes julian. Records 1 to 11 of 11. Barnes, Julian. England, England/ Julian Barnes. New York Alfred A. Knopf, 1999. Holdings
http://www.ccpl.org/MARION?A=BARNES JULIAN

9. Reaveley Books: Julian Barnes Titles. Rare Books UK
email jane@reaveleybooks.com. 1. barnes julian. Talking it Over. Cape. 1991,NF/ NF. £15.00. 2. Barnes, Julian. Cross Channel. Cape, 1996. F/F £20.00.
http://www.reaveleybooks.com/reaveleybooks/barnes.html
Reaveley Book
Sections
Iris Murdoch Julian Barnes J. K. Rowling West Country ... Other Modern Firsts
Julian Barnes Titles
available from
Reaveley Books
1 Church Road, Lympstone, Exmouth, Devon, UK, EX8 5JU, Tel: 01395-225462
e-mail: jane @reaveleybooks.com Barnes Julian. Talking it Over Cape. 1991, NF/ NF. 2. Barnes, Julian. Cross Channel. Cape, 1996. F/F Barnes, Julian. Talking It Over , Cape No. 196 of 200 numbered copies. Signed . Near Fine in marbled boards. Barnes, Julian. Staring at the Sun. , Cape, 1986 NF/NF 7. Barnes, Julian. Love, Etc. Cape, 2000. F/F (unread) Signed.
Return to Reaveley Books Home Page

10. Barnes Julian
Julian Barnes Francii miluje a jeho Francouzi mu rozumejí – nejlepším dukazemvysoký rád Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, stejne jako
http://www.iliteratura.cz/booksbrit/autori/barnes/profil.htm
Milostný románek Barnes – Francie v souborném vydání
Cross Channel
My v Èechách Juliana Barnese známe pøedevším jako autora dvou románù: a Flaubertùv papoušek. Ještì èesky vyšel pøeklad románu Talking It Over (Jak to vlastnì bylo), na který nedávno Barnes navázal volným pokraèováním Love, Etc ( Láska atd.). Nicménì nejlepším Barnesovým románem (vlastnì meta-románem) asi zùstane právì Flaubertùv papoušek – èásteènì strhující pøíbìh pátrání po reálném základu fikce (žádný není, anebo je jich mnoho), sžíravá satira na akademické vyuèování literatuøe a èásteènì skvìlá a legraèní parodie na jisté kritické postupy. Pøedevším ale kniha o hluboké lásce k otci moderní literatury Gustavu Flaubertovi.
Barnes je Flaubertem posedlý pøinejmenším stejnì jako Francií. Anebo lépe øeèeno, jeho posedlost Francií rovná se posedlosti Flaubertem. A právì eseje vìnované Flaubertovi tvoøí jádro jeho nejnovìjší knihy nazvané Something to Declare (Nìco k proclení). Svazek, jehož název lze vykládat dvojznaènì, vedle uvedeného pøekladu i jako cosi, co autor má na srdci a chce „deklarovat“, sestává ze sedmnácti esejù, zamyšlení, pøíbìhù, portrétù, prostì publicistických textù, které jsou zajímavým a ètivým dokumentem o autorovì vztahu k Francii – od raných vzpomínek, kdy se poprvé podíval do Francii s rodièi a znechutila jej francouzská kuchynì (tyto pasáže tvoøí autorskou pøedmluvu a dávají celé knize rámec) až zasvìceným esejùm o Flaubertovi, jeho souèasnících (George Sandová, Turgenìv, ale tøeba i Henry Miller nebo Edith Wharton) až po souèasný film (Claude Chabrol, mimo jiné režisér poslední verze Emy Bovaryové) èi Tour de France, by i zde Barnes nachází flaubertovské spojitosti.

11. Bohemian Ink : Julian Barnes
Julian Barnes. (1946 ). British novelist and critic Julian PatrickBarnes, b. Jan. 19, 1946, is best known for the novel Flaubert's
http://www.levity.com/corduroy/barnes.htm
Julian Barnes
British novelist and critic Julian Patrick Barnes , b. Jan. 19, 1946, is best known for the novel Flaubert's Parrot (1984), the chronicle of an elderly English doctor's obsession with the trivia of Gustave Flaubert's life, and a richly symbolic examination of the ways in which art and life meshor do not. After graduation with honors from Oxford University in 1968, Barnes worked as a lexicographer for the Oxford English Dictionary. Since 1972 he has devoted his full time to writing and editing, including stints as television critic for the New Statesman and the London Observer, contributing editor of New Review, and deputy literary editor of the London Sunday Times. Since 1990, Barnes has written the "Letter from London" for the New Yorker. Flaubert's Parrot was nominated for England's prestigious Booker Prize, and in 1986 Barnes received an award from the American Academy and Institute of Arts and Letters, for work of distinction. Other novels include Metroland Staring at the Sun (1986), and

12. Barnes Julian Flauberts Papagei.
Translate this page barnes julian Flauberts Papagei. Titel Flauberts Papagei. Autor BarnesJulian. Rubrik1 Belletristik, Romane, Erzählungen, Englische
http://www.fachbuecherversand.de/Barnes-Julian-Flauberts-Papagei-3499221330.html
Barnes Julian Flauberts Papagei.
Titel: Flauberts Papagei.
Autor: Barnes Julian
Rubrik1: Belletristik, Romane, Erzählungen, Englische Literatur, Romane Erzählungen
Rubrik2: Belletristik
Goyke Frank Der kleine Parise...

Sweeney Veronica Eine Lüge zu...

Schwartz John Burnham Eine Se...

Rendell Ruth Urteil in Stein....
...
Link

13. Barnes Julian Darüber Reden.
Translate this page barnes julian Darüber reden. Titel Darüber reden. Autor BarnesJulian. Rubrik1 Belletristik, Romane, Erzählungen, Englische
http://www.fachbuecherversand.de/Barnes-Julian-Darueber-reden-3499221365.html
Barnes Julian Darüber reden.
Titel: Darüber reden.
Autor: Barnes Julian
Rubrik1: Belletristik, Romane, Erzählungen, Englische Literatur, Romane Erzählungen
Rubrik2: Belletristik
Goyke Frank Der kleine Parise...

Sweeney Veronica Eine Lüge zu...

Schwartz John Burnham Eine Se...

Rendell Ruth Urteil in Stein....
...
Link

14. Barnes Julian England England
Translate this page barnes julian England England. Titel England England. Autor BarnesJulian. Rubrik Belletristik Romane Erzählungen Englische
http://www.easybuchdirekt.de/Barnes-Julian-England-England-344272757X.html
Barnes Julian England England
Titel: England England.
Autor: Barnes Julian
Rubrik: Belletristik Romane Erzählungen Englische Literatur Essays Reportagen Feuilletons
Kategorie: Belletristik
Canciani Fulvio Bildkunst II:...

Laser Siegfried Sport und Spi...

Lieferung G - N2. (Bd. II...

Lieferung O - T. (Bd. III...
...
Home

15. Darüber Reden Barnes Julian
Translate this page Darüber reden barnes julian. Titel Darüber reden. Autor barnes julian.Rubrik Belletristik Romane Erzählungen Englische Literatur
http://www.easybuchdirekt.de/Barnes-Julian-Darueber-reden-3499221365.html
Darüber reden Barnes Julian
Titel: Darüber reden.
Autor: Barnes Julian
Rubrik: Belletristik Romane Erzählungen Englische Literatur Romane Erzählungen
Kategorie: Belletristik
Canciani Fulvio Bildkunst II:...

Laser Siegfried Sport und Spi...

Lieferung G - N2. (Bd. II...

Lieferung O - T. (Bd. III...
...
Home

16. Lesinrocks.com : Barnes Julian
Chargement de la page barnes julian
http://www1.lesinrocks.com/inrocks/artistes/livres/barnes_julian.htm
Chargement de la page : Barnes Julian

17. England, England. Barnes Julian
Translate this page England, England. barnes julian. Titel England, England. Autor BarnesJulian. Rubrik1 Belletristik, Romane, Erzählungen, Englische
http://www.reise-sport-buecher.de/Barnes-Julian-England-England-344272757X.html
England, England. Barnes Julian
Titel: England, England.
Autor: Barnes Julian
Rubrik1: Belletristik, Romane, Erzählungen, Englische Literatur, Essays Reportagen Feuilletons
Rubrik2: Belletristik
Ort Nina Objektkonstitution a...

Dauses Manfred A. Osterweiter...

Pehle Heinrich Das Bundesmini...

Loos Peter Mitglieder und Sym...
...
Link

18. Vor Meiner Zeit. Barnes Julian
Translate this page Vor meiner Zeit. barnes julian. Autor barnes julian. Rubrik1 Belletristik, Romane,Erzählungen, Englische Literatur, Romane Erzählungen Rubrik2 Belletristik
http://www.reise-sport-buecher.de/Barnes-Julian-Vor-meiner-Zeit-3499221276.html
Vor meiner Zeit. Barnes Julian
Titel: Vor meiner Zeit.
Autor: Barnes Julian
Rubrik1: Belletristik, Romane, Erzählungen, Englische Literatur, Romane Erzählungen
Rubrik2: Belletristik
Ort Nina Objektkonstitution a...

Dauses Manfred A. Osterweiter...

Pehle Heinrich Das Bundesmini...

Loos Peter Mitglieder und Sym...
...
Link

19. Barnes, Julian Literature & Fiction
Barnes, Julian Literature Fiction. Author barnes julian SubjectLiterature Fiction Title Talking It over The Father Shooting
http://www.search-books.com/Talking_It_over_0679736875.html
Author: Barnes Julian
Title: Talking It over
Colored People : A Memoir...

Rescuing Prometheus...

Make No Law : The Sullivan Case and...

Waterland...
...
Home

20. Barnes Julian Dover, Calais. Erzählungen.
Translate this page barnes julian Dover, Calais. Erzählungen. Titel Dover, Calais. Erzählungen.Autor barnes julian. Rubrik1 Belletristik, Romane
http://www.krimi-lesewelt.de/Barnes-Julian-Dover-Calais-Erzaeh-3499221292.html
Barnes Julian Dover, Calais. Erzählungen.
Titel: Dover, Calais. Erzählungen.
Autor: Barnes Julian
Rubrik1: Belletristik, Romane, Erzählungen, Englische Literatur, Romane Erzählungen
Rubrik2: Belletristik
Kaschnitz Marie Luise Überall...

Atwood Margaret Der Report de...

Rufin Jean-Christophe Der Abe...

Millhauser Steven Das kurze L...
...
Link

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 90    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter