Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Carroll Jonathan

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 89    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Carroll Jonathan:     more books (101)
 1. From The Teeth Of Angels by Jonathan Carroll, 1995-06-01
 2. After Silence by Jonathan Carroll, 1994-03-01
 3. White Apples by Jonathan Carroll, 2003-07-18
 4. Black Cocktail by Jonathan Carroll, 1991-09
 5. The Stories in Between: A Between Books Anthology by Jonathan Carroll, Jeffrey J. Mariotte, et all 2010-01-05
 6. The Ghost in Love: A Novel by Jonathan Carroll, 2009-09-29
 7. The Land of Laughs: A Novel by Jonathan Carroll, 2001-02-10
 8. A Child Across the Sky by Jonathan Carroll, 1990-07-19
 9. The Panic Hand by Jonathan Carroll, 1996-11
 10. Voice of Our Shadow (Fantasy Masterworks) by Jonathan Carroll, 2002-01-10
 11. Glass Soup by Jonathan Carroll, 2006-11-28
 12. Sleeping in Flame by Jonathan Carroll, 2004-10-01
 13. Bones of the Moon by Jonathan Carroll, 2002-05-03
 14. The Wooden Sea: A Novel by Jonathan Carroll, 2002-02-09

1. WIEM: Carroll Jonathan
carroll jonathan (1949), pisarz amerykaski. Studia w Rutgers, tam - stopie magistra filologii angielskiej. Mieszka w Wiedniu, gdzie od 1975
http://www.encyklopedia.pl/wiem/002fed.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Literatura, Stany Zjednoczone
Carroll Jonathan widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane Carroll Jonathan (1949-), pisarz amerykañski. Studia w Rutgers, tam - stopieñ magistra filologii angielskiej. Mieszka w Wiedniu, gdzie od 1975 wyk³ada literaturê angielsk± w Amerykañskiej Szkole Miêdzynarodowej. Napisa³ powie¶ci The Land of Laughs (1980, wydanie polskie Kraina Chichów , zamieszczone w  Fantastyce, Voice of our Shadow (1983, wydanie polskie G³os naszego cieni Dziecko na niebie, Bones of the Moon (wydanie polskie Ko¶ci Ksiê¿yca Pisze równie¿ opowiadania, m.in. Sadness of Details (wydanie polskie Smutek szczegó³ów , zamieszczone w  Nowej Fantastyce Uh-Oh City (nominacja do nagrody Nebula, wydanie polskie Ale karuzela! zamieszczone w  Nowej Fantastyce My Zundel (wydanie polskie Mój Zundel , zamieszczone w  Nowej Fantastyce Zobacz równie¿ Science fiction Odwied¼ w Internecie Oficjalna strona Jonathana Carrolla zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

2. WIEM: Carroll Jonathan
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl C......carroll jonathan (1949), pisarz amerykanski. Literatura, Stany Zjednoczonecarroll jonathan (1949-), widok strony znajdz podobne pokaz powiazane.
http://wiem.onet.pl/wiem/002fed.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Literatura, Stany Zjednoczone
Carroll Jonathan widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane Carroll Jonathan (1949-), pisarz amerykañski. Studia w Rutgers, tam - stopieñ magistra filologii angielskiej. Mieszka w Wiedniu, gdzie od 1975 wyk³ada literaturê angielsk± w Amerykañskiej Szkole Miêdzynarodowej. Napisa³ powie¶ci The Land of Laughs (1980, wydanie polskie Kraina Chichów , zamieszczone w  Fantastyce, Voice of our Shadow (1983, wydanie polskie G³os naszego cieni Dziecko na niebie, Bones of the Moon (wydanie polskie Ko¶ci Ksiê¿yca Pisze równie¿ opowiadania, m.in. Sadness of Details (wydanie polskie Smutek szczegó³ów , zamieszczone w  Nowej Fantastyce Uh-Oh City (nominacja do nagrody Nebula, wydanie polskie Ale karuzela! zamieszczone w  Nowej Fantastyce My Zundel (wydanie polskie Mój Zundel , zamieszczone w  Nowej Fantastyce Zobacz równie¿ Science fiction Odwied¼ w Internecie Oficjalna strona Jonathana Carrolla zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

3. Inny Krakówhttp//www.dosbrothers2000.koti.pl/ - December 16, 2002 - 920 B4. Car
yqr.de. carroll jonathan. (C). Soul SupremeSoul / Rhythm And Blues
http://www.dosbrothers2000.koti.pl/

4. Carroll Jonathan
The summary for this Greek page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://www.altfactor.gr/cgi-bin/websf.cgi?carollj

5. Carroll Jonathan - Za¶lubiny Patyków - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
carroll jonathan,Zaslubiny patyków,Carroll,Jonathan,Zaslubiny,patyków,REBISKsiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce
http://wysylkowa.pl/ks278112.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Za¶lubiny patyków
Carroll Jonathan Wyd. REBIS Powiadom znajomego o ksi±¿ce Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: The Marriage of Sticks T³umacz: Jacek Wietecki Seria: SALAMANDRA 'Ilekroæ w twoim ¿yciu wydarzy siê co¶ naprawdê istotnego, poszukaj najbli¿szego patyka i zapisz na nim tê okoliczno¶æ i datê. Kiedy bêdziesz pewna, ¿e zosta³o ci ma³o czasu, zbierz wszystkie w wi±zkê i spal j±...' S³owa ukochanego Mirandy-zmieni± na zawsze tê przedsiêbiorcz± kobietê. Od tej pory w jej ¿yciu nie bêdzie nic jednoznaczne, a na jej drodze stan± najprzedziwniejsze postacie. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Ca³uj±c ul Autor: Carroll Jonathan Wyd. REBIS Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Kraina chichów Autor: Carroll Jonathan Wyd. REBIS Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Ca³uj±c ul Autor: Carroll Jonathan Wyd.

6. Carroll Jonathan - Durne Serce - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
carroll jonathan,Durne serce,Carroll,Jonathan,Durne,serce,REBIS Ksiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce - podreczniki szkolne
http://wysylkowa.pl/ks251964.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Durne serce
Carroll Jonathan Wyd. REBIS Powiadom znajomego o ksi±¿ce Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: The Idiot Heart, Shoes at War T³umacz: Jacek Wietecki Seria: SALAMANDRA Historia zakonnic, które w obliczu ruiny klasztoru decyduj± siê na szalony krok. Nie s± w stanie przewidzieæ, jaki ci±g perypetii i niezwyk³ych przygód wywo³aj± swoj± decyzj±. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Czarny koktajl i inne opowiadania Autor: Carroll Jonathan Wyd. REBIS Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Poza cisz± Autor: Carroll Jonathan Wyd. REBIS Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Drewniane morze Autor: Carroll Jonathan Wyd. REBIS Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Kraina chichów Autor: Carroll Jonathan Wyd. REBIS Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Kraina chichów Autor: Carroll Jonathan Wyd.

7. "Bibliographie De Carroll Jonathan"
carroll jonathan, LISTE DES OUVRAGES ECRITS PAR carroll jonathan (USA,1949 ) Récompenses et prix littéraires de Science-fiction
http://www.surf.be/membres/pds/Autrauteurs/C/Carroll.htm
Récompenses et prix littéraires de Science-fiction décernés à Jonathan Carroll :
 • Apollo Award : en 1989 Bram Stoker Award : en 1996 World Fantasy Award : en 1988 British Fantasy Award : en 1992
HOME PAGE AUTRES AUTEURS LETTRE C HAUT DE LA PAGE
Paul Denis
Mise à jour : 29/07/2002.

8. Bold Type: Jonathan Carroll
Jonathan Carroll has earned a devoted following for his seductively dark and comicfiction. boldtype. Photo of Jonathan Carroll copyright © Bela Borsodi.
http://www.randomhouse.com/boldtype/0198/carroll/
Jonathan Carroll has earned a devoted following for his seductively dark and comic fiction. He possesses a sharp eye for both the commonplace and the absurd, causing the reader to look at the world anew. In his gripping new novel, Kissing the Beehive, bestselling author Sam Bayer has writer's block and returns to his childhood home seeking inspiration. Soon he's investigating the unsolved murder of a local teen, a case in which he had actually discovered the victim's body years earlier. This fast-paced, intriguing novel will leave both die-hard fans and new readers completely mesmerized.
In this issue of Bold Type, Carroll expounds on his antipathy to New Year's resolutions and offers a captivating excerpt from Kissing the Beehive.
Send us comments

9. Carroll Jonathan
Reviews Overviews by Rod Cameron. Author, Title, Reviewed. Jonathan Carroll,Voice of Our Shadow, September 2002. Jonathan Carroll, The Wooden Sea, May 2001.
http://www.rodcameron.co.uk/Reviews/A - E/Carroll Jonathan.htm
Author Title Reviewed Jonathan Carroll Voice of Our Shadow September 2002 Jonathan Carroll The Wooden Sea May 2001

10. Carroll Jonathan 02
Voice of Our Shadow Jonathan Carroll Don't annoy a magician. Acquiring a JonathanCarroll book that I haven't read is definitely a red letter day.
http://www.rodcameron.co.uk/Reviews/A - E/Carroll Jonathan 02.htm
Voice of Our Shadow - Jonathan Carroll
Don't annoy a magician. Joe Lennox does, and lives to regret it. American Joe Lennox feels guilty about the death of his brother Ross, and to some extent he is hiding from the memories by living in Vienna. It is there that he meets a real-life magician (occult, not TV-type) with extraordinary powers, Paul Tate and his artistic wife, India. Gradually, the Tates become an essential part of Joe's life; and tragically, he finds himself falling in love with India. The moral of the story is don't annoy a gifted magician, but I will leave it up to you to find out why. Jonathan Carroll is a very gifted author who creates believable characters in bizarre situations seemingly in every book. Voice of Our Shadow is no exception. If you enjoy subtle fantasy horror, then this book is for you. Publisher: Gollancz fantasy Masterworks #25
Date:
Pages:
Price:
Format:
Large Paperback
ISBN:
Reviewed by:
Rod Cameron
Review Date: September 2002

11. Carroll Carroll
Translate this page Info1 Info2 carroll jonathan Schlaf in den Flammen. Roman. ( Phantastische Bibliothek,252). Info1 Info2 carroll jonathan Das Land des Lachens. Roman.
http://www.sciencefictionbooks.de/CarrollJonathan.htm
Carroll Carroll
Carroll Jonathan
Schlaf in den Flammen. Roman. ( Phantastische Bibliothek, 252).

Carroll Jonathan
Das Land des Lachens. Roman. ( Phantastische Bibliothek, 284).

12. Jonathan Carroll Buch - Das Land Des Lachens. Roman. ( Phantastische Bibliothek,
Translate this page Jonathan Carroll Buch - Das Land des Lachens. Roman. ( Phantastische Bibliothek,284). Info1 carroll jonathan Info2 Das Land des Lachens. Roman.
http://www.sciencefictionbooks.de/CarrollJonathan/CarrollJonathan3518384546.htm
Jonathan Carroll Buch - Das Land des Lachens. Roman. ( Phantastische Bibliothek, 284).
Carroll Jonathan
Info2: Das Land des Lachens. Roman. ( Phantastische Bibliothek, 284).

13. Dobre Ksi±¿ki - Ksiêgarnia Internetowa
Calujac ul, 18.00. Autor carroll jonathan, Kategoria Literatura. Durneserce, 19.80-. Autor carroll jonathan, Kategoria Literatura.
http://www.dobreksiazki.pl/eqs.phtml?autor=Carroll Jonathan&id_kat=48

14. The SF Site: Jonathan Carroll Reading List
Previous Page Search Home Site Map Photo Ekko Von Schwichow Jonathancarroll jonathan Carroll was born in 1949 in New York. His
http://www.sfsite.com/lists/jcarr.htm
document.write('');
Photo: Ekko Von Schwichow
Jonathan Carroll was born in 1949 in New York. His father was a screenwriter; his mother an actress and lyricist. He attended Rutgers University then the University of Virginia. He became an English teacher, eventually moving to the American International School in Vienna, Austria in 1974. Carroll still lives in Vienna with his family.
Jonathan Carroll Links
Jonathan Carroll Website

ISFDB Bibliography

SF Site Review:
The Land of Laughs ... The Marriage of Sticks and Kissing the Beehive
SF Site Review:
The Marriage of Sticks
SF Site Review:
... From The Teeth of Angels
Novels
Land of Laughs (1980)
Ace / Viking / Orion Thomas Abbey is the lonely child of a famous movie actor. Grown up, he's a prep school teacher who is fascinated by the work of Marshall France, a legendary author of children's books who wrote The Land of Laughs Green Dog's Sorrow , and other haunting classics. France had retreated from the world and hidden himself away in tiny Galen, MO before dying of a heart attack at age 44. Tom Abbey meets a fellow France aficionado, Saxony Gardner, and woos her. Together, they decide to write a biography of France and arrive in Galen on a slow, summer day; expectant, delighted, and a little trepidacious of what they might find. To their surprise, the town has been waiting for them. Slowly, they begin to realize that this small Midwest town and its inhabitants, human and animal, are not what they seem. The magic of Marshall France had extended far beyond the printed page.

15. CARROLL JONATHAN
Translate this page Accueil Liens Votre avis Le livre du mois Astronomie Quiz Labyrinthe Découvrezla science-fiction. carroll jonathan. TITRES, Année, Collection Editeur, N°.
http://perso.wanadoo.fr/repertoirescience-fiction/auteurs/C/carroll_jonathan.htm
AUTEURS de SF A B C D ... W X Y Z Accueil Liens ... Découvrez la science-fiction CARROLL JONATHAN TITRES Année Collection Editeur N° Le pays du fou rire J'ai Lu Ombres complices J'ai Lu

16. Jonathan Carroll
Jonathan Carroll. RunnerUp 1990 A Child Across the Sky. His website is here.
http://www.appomattox.demon.co.uk/acca/carroll.htm
Jonathan Carroll Runner-Up: 1990 A Child Across the Sky His website is here. back to home page

17. SFBookcase.com - Jonathan Carroll
Jonathan Carroll, About Author. This author has been recommended by 7 otherreaders. Edit Author. Books, 5 books listed. Misc. The Land Of Laughs, 1980,
http://www.sfbookcase.com/author.asp?forename=Jonathan&surname=Carroll

18. R E A D 0 3
Voice of Our Shadow, Jonathan Carroll Creepy. A Child Across the Sky, Jonathancarroll jonathan Carroll has made me join the public library!
http://www.blueblanket.net/Steph/Record/read.html
r
e

a

d
and
kzs

tr

dfan

zola
...
i Reading: A bunch of random stuff. But now mostly Cass Sunstein. Oh yes! I'm on a roll with the library books! Outside of the stuff I'm currently reading, there's also still that ever-growing to-read list yes
Changing Places, David Lodge
Hilarious hilarious hilarious. I bet if I knew more about Berkeley, it'd be even more hilarious. Nevertheless, it was still hilarious. And beautiful, in parts, especially where Philip Swallow is watching everything going on in Berkeley and realizes that yes, this is what makes him understand American literature. This passage almost made me weep with pleasure, really. (This, by the way, I obtained because it was one of Jen and Nils's duplicate books. Hurrah for marriage!)
Kissing the Beehive, Jonathan Carroll
I like Sam Bayer, I like Frannie McCabe, I was creeped out by Veronica Lake. So it worked.
The Panic Hand, Jonathan Carroll
Some lovely short stories (like "The Sadness of Detail" or "A Wheel in the Desert, The Moon on Some Swings"), some not (like "Tired Angel" or "The Dead Love You"). One very very sad, "A Flash in the Pants." Don't try to think about them because you'll come up with awful inconsistencies, though. Like in "A Black Cocktail."
From the Teeth of Angels, Jonathan Carroll

19. Jonathan Carroll
Jonathan Carroll Page 1, . `A new book from Jonathan Carroll is still, asthey used to say on the back of book jackets, a cause for celebration.
http://www.twbooks.co.uk/authors/jonathancarroll.html
Page Updated: 06/03/03 Page 1 Page 2 Jonathan Carroll - Page 1 The Wooden Sea The Marriage of Sticks Kissing the Beehive After Silence Outside the Dog Museum WebPage: http://www.jonathancarroll.com by Jonathan Carroll Author Title Keyword Publisher About the Author Bibliography
Paperback - Gollancz (2002) First British Edition Gollancz (2001) The Wooden Sea
What would happen if, in the middle of a contented, middle-aged life, your seventeen-year-old self suddenly appeared? And what if he said you had done everything wrong? That he didn’t like what you’ve become, the fact you gave up all those one-time dreams, the way you have taken a life that once belonged to him and made it into something as tame and unimportant as a house pet?
But there’s still hope because he’s come to help. He’s going to show you how to live the rest of your life the right way. Confusing enough? Almost simultaneously you’re catapulted forward to the last day of your life. And after seeing how you end, you’re brought right back to today - and that seventeen-year-old you.
So you have your now-self, your seventeen-year-old self, and a glimpse of what you’re going to be like on the last day of your life. Is this Charles Dickens’

20. Jonathan Carroll
Jonathan Carroll. Jonathan Carroll is the internationally acclaimedauthor of The Wooden Sea, The Land of Laughs, Bones of the Moon
http://www.toruk.com/04_author.asp?author=Jonathan Carroll

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 89    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter