Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Cole Allan

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 83    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Cole Allan:     more books (100)
 1. Good Mourning: Getting Through Your Grief by Allan Hugh Cole Jr., 2008-06-01
 2. Warrior Returns (Anteros Series) by Allan Cole, 1997-03-30
 3. The Warrior's Tale (Cosmos) by Allan Cole, 2008-10-28
 4. TalesOf The Blue Meanie by Allan Cole, 2008-11-05
 5. Kingdoms of the Night by Allan Cole, Chris Bunch, 1996-03-02
 6. The Far Kingdoms (Cosmos) by Allan Cole, Chris Bunch, 2008-07-29
 7. Wolves of the Gods (The Timuras Trilogy) by Allan Cole, 2008-01
 8. When the Gods Slept: Timuras Trilogy, Book 1 (Timuras Trilogy Book 1) by Allan Cole, 2007-07-31
 9. Fleet of the Damned (Sten) by Chris Bunch, Allan Cole, 2000-12-01
 10. Revenge of the Damned (Sten) by Chris Bunch, Allan Cole, 2001-07-01
 11. The Wars Of The Shannons by Allan Cole & Chris Bunch, 2009-07-28
 12. A Reckoning For Kings by By Chris Bunch & Allan Cole, 2009-07-31
 13. Empire's End (Sten) by Chris Bunch, Allan Cole, 2001-10-01
 14. Be Not Anxious: Pastoral Care of Disquieted Souls by Allan Hugh, Jr. Cole, 2008-11-15

1. Allan Cole Bücher
Translate this page Info1 Info2 cole allan Die Fernen Königreiche. Info1 Info2 cole allan ImReich der Kriegerinnen. Info1 Info2 cole allan Das Reich der Finsternis.
http://www.sciencefictionbooks.de/ColeAllan.htm
Allan Cole Bücher
Cole Allan
Die Fernen Königreiche.

Cole Allan
Im Reich der Kriegerinnen. Fantasy- Roman.

Cole Allan
Das Reich der Finsternis. Fantasy- Roman.

Cole Allan
Die Rückkehr der Kriegerin. Fantasy- Roman.

Cole Allan
Die Timura- Saga 1. Zauberer der Lüfte.

Cole Allan Die Timura- Saga 2. Die Wölfe der Götter. Cole Allan Die Götter erwachen. Die Timura- Saga 3. Cole Allan Die Fernen Königreiche. Cole Allan Im Reich der Kriegerinnen. Cole Allan Das Reich der Finsternis. Fantasy- Roman. Cole Allan Die Rückkehr der Kriegerin. Cole Allan Die Sten- Chroniken 1. Stern der Rebellen. Cole Allan Die Sten- Chroniken 2. Kreuzfeuer. Cole Allan Die Sten- Chroniken 3. Das Than- Kommando. Cole Allan Die Sten- Chroniken 4. Division der Verlorenen. Cole Allan Die Sten- Chroniken 5. Feindgebiet. Cole Allan Die Sten- Chroniken 6. Morituri, die Todgeweihten. Cole Allan Die Sten- Chroniken 7. Vortex, Zone der Verräter. Cole Allan Die Sten- Chroniken 8. Tod eines Unsterblichen.

2. Cole Allan - Die Rückkehr Der Kriegerin. Fantasy- Roman.
Translate this page cole allan - Die Rückkehr der Kriegerin. Fantasy- Roman. Info1 ColeAllan Info2 Die Rückkehr der Kriegerin. Fantasy- Roman.
http://www.sciencefictionbooks.de/ColeAllan/ColeAllan3442246865.htm
Cole Allan - Die Rückkehr der Kriegerin. Fantasy- Roman.
Cole Allan
Info2: Die Rückkehr der Kriegerin. Fantasy- Roman.

3. "Bibliographie De Cole Allan"
COLE ALAN, LISTE DES OUVRAGES ECRITS PAR COLE ALAN (USA, 1943 )1 8 ROMANS A Reckoning For Kings avec Chris Bunch 1987; Court of
http://www.surf.be/membres/pds/Autrauteurs/C/ColeAllan.htm
COLE ALAN
HOME PAGE
AUTRES AUTEURS LETTRE C HAUT DE LA PAGE
Paul Denis
Mise à jour : 29/07/2002.

4. Funny.sk BRLOH - Knihy, PC A Video Hry, èasopisy, Spoloèenské Hry, Komiks
všetky diela autora . cole allan Zobrazujem ponuky 1 - 9 z celkovéhopoctu 9. Sten 8 - Konec ríše cole allan (Perseus) žáner
http://brloh.funny.sk/author.php?aid=26&stype=1

5. Cole Allan - Era Wilka - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
cole allan,Era wilka,Cole,Allan,Era,wilka,ZYSK,I,SKA Ksiegarnia wysylkowa - jednaz najwiekszych ksiegarni w Polsce - podreczniki szkolne, beletrystyka
http://wysylkowa.pl/ks273635.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Era wilka
Cole Allan Wyd. ZYSK I S-KA Powiadom znajomego o ksi±¿ce Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: WOLVES OF THE GODS T³umacz: Ligiêza Ewa To ol¶niewaj±ca powie¶æ fantasy zainspirowana poematem Omara Khayyata Rubaiyat, która przenosi nas w niezwykle piêkny, choæ brutalny ¶wiat, pe³en po¶wiêceñ, ale te¿ i pod³ej zdrady. Tutaj najpotê¿niejsze - dobre i z³e - si³y magiczne kryj± siê w sercach ludzi i demonów... Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Wir. Tom 7 cyklu Sten Autor: Allan Cole Wyd. Amber Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Powiadom znajomego Ustaw jako stronê startow± Dodaj do ulubionych ... bizuteria.wysylkowa.pl

6. Allan Cole - Wir. Tom 7 Cyklu Sten - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
Allan Cole,Wir. Tom 7 cyklu Sten Osoby zainteresowane ta ksiazkaogladaly takze Era wilka Autor cole allan Wyd. ZYSK I SKA
http://wysylkowa.pl/ks280014.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Wir. Tom 7 cyklu Sten
Allan Cole Wyd. Amber Powiadom znajomego o ksi±¿ce Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: 140 x 190mm Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Era wilka Autor: Cole Allan Wyd. ZYSK I S-KA Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Powiadom znajomego Ustaw jako stronê startow± Dodaj do ulubionych ... bizuteria.wysylkowa.pl

7. SFBookcase.com - Allan Cole
Allan Cole, About Author. This author has been recommended by15 other readers. Edit Author. Books, 9 books listed. Misc.
http://www.sfbookcase.com/author.asp?forename=Allan&surname=Cole

8. Alpha Ralpha Boulevard: Allan Cole
Allan Cole. Other Cole links Homepage Bibliography Series The CourtOf A Thousand Suns January 1986, Del Rey ISBN34531681-9 With
http://www.catch22.com/SF/ARB/SFC/Cole,Allan.php3
Allan Cole
Other Cole links:
Homepage
Bibliography:
Series
The Court Of A Thousand Suns
January 1986, Del Rey ISBN:345-31681-9
With Chris Bunch
Empire's End
March 1993 , Del Rey ISBN: 345-37696-X
With Chris Bunch
The Far Kingdoms
July 1994, Del Rey ISBN: 345-38056-8 Cover art
With Chris Bunch
Fleet Of The Damned
April 1988, Del Rey ISBN: 345-33172-9
With Chris Bunch
Kingdoms Of The Night
June 1995, Del Rey ISBN:345-38731-7
Glossary Alpha Ralpha Boulevard The Gebiet

9. Allan Cole - Bibliography Summary
Allan Cole Bibliography Summary. Alpha Main Menu Search Cole, Allan (USA,1943-). Series Far Kingdom The Warrior's Tale (1994) with Chris Bunch
http://hal.humberc.on.ca/~mrgn0038/watsfdb/cgi-bin/exact_author.cgi?Allan_Cole

10. Allan Cole - Bibliography Summary
Allan Cole Bibliography Summary. Chron Main Menu Search Cole, Allan(USA, 1943-). Novels The Warrior's Tale (1994) with Chris Bunch
http://hal.humberc.on.ca/~mrgn0038/watsfdb/cgi-bin/a_exact_author.cgi?Allan_Cole

11. Allan Cole
Allan Cole. Allan Returns. Click here for a bibliography annotated byAllan Cole. Author bio copyright Allan Cole, used with permission.
http://www.fantafiction.com/authors/c/cole_allan/allan_cole.asp

12. Allan Cole
Allan Cole. Books Reviewed The Far Kingdoms with Chris Bunch Vector,Nov 1994 by Chris Hart The Kingdoms of the Night with Chris
http://www.santaroga.uklinux.net/ShowAuthor.php3?selected_author=Cole,Allan

13. Allan Cole
Allan Cole. Alan Cole je spisovatel, scénárista a drívejší žurnalistaovencený mnoha cenami, který do své práce vnáší
http://web.quick.cz/miroslav.krupa/mm/cole.htm
Allan Cole
Alan Cole je spisovatel, scénárista a døívìjší žurnalista ovìnèený mnoha cenami, který do své práce vnáší bohaté zkušenosti z cestování. Narodil se ve Philadelphii v roce 1943, vyrostl v Evropì a na Dálném východì. Jeho rodièe hodnì cestovali a tak Cole navštìvoval celkem dvaatøicet škol a žil, nebo byl ve stejném poètu zemí. Vzpomíná si, že hru Bouøe poprvé slyšel, když jako dítì sedìl na na zdi starobylé pevnosti na Kypru - ostrovì, který mìl Shakespeare na mysli, když tuto hru psal. Vidìl pyramidy, slavné starobýlé øímské a øecké památky. Obdivoval krásu umìní v Lùvru i v Sixtínské kapli. Navštívil bazary v Istanbulu, Beirutu, Nicosii a Tripoli. Zblízka si prohlédl velkou sochu Budhy, nauèil se judo pøímo v místì jeho zrodu a pravá Gejša ho nauèila èajovému ceremoniálu. Odmítl nabídku na práci agenta CIA, kterým býval jeho otec. Stal se oceòovaným reportérem a redaktorem, jenž se zabýval vším možným, od pøíhranièních vražd až po krádeže vlastních úøedníkù. Od té doby napsal osmnáct románù, z nichž mnohé se staly mezinárodními bestselery, stejnì jako bezpoèet filmových a televizních scénáøù. V souèasné dobì žije v Boca Raton na Floridì spolu s Kathryn, jeho nejvìtší oporou, a "Squeakem", koèkou která vládne všem spisovatelským skøítkùm.
Bibliografie
 • Voyages of the Anteros series - první tøi díly napsal spolu s Chrisem Bunchem
  • The Far Kingdoms The Warrior's Tale Kingdoms of the Night The Warrior Returns

  Timurova trilogie
  (Timura Trilogy)
  • Když bohové spali (Wizard of the Winds)

14. VIRTUALI Biblioteka_Cole Allan, Bunch Chris
lentyna Fantastika cole allan, Bunch Chris. cole allan, Bunch ChrisGalaktikos imperija Galactic Empire 1.Stenas-Sten -RU;
http://vbiblioteka.virtualave.net/cgi-bin/mokslfant/autor_mf.pl?587

15. SF-Bokhandeln: Allan Cole
Allan Cole. The Timura Trilogy 1 Wizard of the Winds (1997, Ballantine,USA, art.nr 13931) Pris 83 Första delen i The Timura
http://213.80.60.99/sfbok/kat/bf/4975.htm
Allan Cole The Timura Trilogy:
Wizard of the Winds
(1997, Ballantine, USA, art.nr: 13931) Pris: 83:-
When the Gods Slept
SF-Bokhandeln

Postadress: Box 2300, 103 17 Stockholm
E-mail: order@sfbok.se Telefon: 08/21 50 52 Fax: 08/24 77 30

16. Allan Cole's World Of Fantasy & SF
Author's official web site. News, biography, bibliography, bookstore, message board, and sample chapters.Category Arts Literature Science Fiction Authors C cole, allan......Author allan cole's official web site. Visit often to learn about allan's newestbooks and current events. allan cole's World Of Fantasy Science Fiction.
http://www.acole.com/
Late Breaking News
VIETNAM NOVEL REPUBLISHED
A Reckoning For Kings ,” hailed by critics as continued
CALLING ALL STEN FANS
At long last, all eight books of the Sten series are back in print in the English language. Sten and his heavy-worlder buddy Alex Kilgour had to conquer the entire continent of Europe to accomplish it. Many millions of books were sold in German, Russian, Polish – on and on – but the American publisher allowed the series to fall out of print – despite the anguished e-mails of hundreds of fans and the fact that the books were still more than profitable.. Now, Orbit Books in the U.K. has rushed into the breach, publishing all eight novels of this “landmark science fiction series” in English. ( continued
ALL HAIL 'A COP'S LIFE'
Allan's first nonfiction book - “ A Cop’s Life ” has drawn the highest praise of all - the good opinion of police officers themselves. Here are just a few of the comments: "'A Cop's Life'" is a must read by anyone who ever wore the uniform or badge!" - Robert V. Eddie, Recording Secretary Philadelphia Lodge #5 Fraternal Order of Police; "If you like the inside story, if you like dealing with facts and not fluff, then you will love reading 'A Cop's Life!'"- Michael G. Lutz, President, Pennsylvania Fraternal Order of Police;

17. Allscifi.com Allan Cole And Chris Bunch Fan Club
Structured reviews of several of the author's novels.
http://www.allscifi.com/Topic.asp?TopicID=33

18. Allan Cole
"allan cole". 1. Die Sten Chroniken 4.
http://fantasyautoren-2.literatur-verkauf.de/Allan-Cole.html
"Allan Cole"
Die Götter erwachen. Die Timura- Saga 3. Broschiert
Preis: EUR 9,95
Im Reich der Kriegerinnen.
Broschiert
Preis: EUR 8,95
Alle 19 Treffer für "Allan+Cole"
Die Sten- Chroniken 7. Vortex, Zone der Verräter.

Goldmann (1997)
Broschiert
Versandfertig in 3 Tagen.
Preis: EUR 9,50
Die Sten- Chroniken 2. Kreuzfeuer.
Goldmann (1996) Broschiert Versandfertig in 24 Stunden. Preis: EUR 8,00 Im Reich der Kriegerinnen. Goldmann (1997) Broschiert Versandfertig in 3 Tagen. Preis: EUR 8,95 Die Sten- Chroniken 6. Morituri, die Todgeweihten. Goldmann (1997) Broschiert Versandfertig in 24 Stunden. Preis: EUR 9,50 Die Sten- Chroniken 3. Das Than- Kommando. Goldmann (1996) Broschiert Versandfertig in 3 Tagen. Preis: EUR 9,00 Die Sten- Chroniken 4. Division der Verlorenen. Goldmann (1996) Broschiert Versandfertig in 3 Tagen. Preis: EUR 9,50 Die Sten- Chroniken 5. Feindgebiet. Goldmann (1996) Broschiert Versandfertig in 3 Tagen. Preis: EUR 9,50 Die Götter erwachen. Die Timura- Saga 3. Goldmann (2000) Broschiert Versandfertig in 3 Tagen.

19. Allan Cole: The Sten Chronicles
Email, Email to allan can be sent to sten3001@aol.com. Copyright © 1995 - 2003allan cole. All rights reserved worldwide. Last Revised Saturday, July 28, 2001.
http://www.acole.com/novels/sten/sten.html
The Sten Chronicles
Set three thousand years in the future, the story of Sten is the life and times of a most unusual hero, told in eight volumes. Published by Del Rey Books, the series has sold more than one million copies, making the books consistent best sellers. It is also being published in Germany and Russia and has been hailed by critics both in the U.S. and abroad as a "landmark science fiction series."
The Hero
Sten is the ultimate survivor. He's lightning quick, mean streets cunning and blessed with the twin gifts of hungry intelligence and hard-won common sense. Born on a factory planet, where life had less value than the lowliest machine, Sten rebelled against The Company that enslaved, then killed his parents. He found a new family of sorts - and the means for revenge - in the ranks of the Eternal Emperor's Imperial Forces. A series of crucial missions brings him to the attention of the Eternal Emperor himself. Sten's talents and unshakable loyalty are tested in crisis after crisis, brutal warfare, and assassination. Sten rises swiftly up the ladder until he becomes a confidante and advisor to the Emperor. Through all this Sten never forgets his lowly origins. Self-depreciating humor, friendship and luck in love shield him from Fame's blinding light. If anything his empathy and sense of responsibility for the common folk of the Empire grow with each new honor, each new badge of rank. Finally he is asked to make the supreme sacrifice - risking even those he loves - to stand up for the citizens of the Empire. Then, when he succeeds, he turns his back on the greatest honor of all.

20. Àëàí Êîóë (Cole, Allan). Ñïèñîê ïðîèçâåäåíèé. Gena's L
The summary for this Russian page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://rt.gena.lib.ru/win/design/gena/author/10018

IQrate
All A-B (àíãë) C-K (àíãë) ... U-Z (àíãë)
WriteSeriesSplit("Galactic Empire") Galactic Empire
Sten
227 Kb / 53 ñòð.
The Wolf Worlds
228 Kb / 53 ñòð.
Court of a Thousand Suns
267 Kb / 60 ñòð.
Fleet of the Damned
275 Kb / 66 ñòð. Revenge of the Damned 334 Kb / 79 ñòð. The Return of the Emperor 280 Kb / 65 ñòð. Vortex 322 Kb / 79 ñòð. Empire's End 429 Kb / 103 ñòð. WriteSeriesSplit("") 363 Kb / 97 ñòð. Query time: 7.488 sec.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 83    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter