Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Dickson Gordon R

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 82    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Dickson Gordon R:     more books (100)
 1. Earth Lords by Gordon R. Dickson, 1989-01-01
 2. The Dragon and the Fair Maid of Kent by Gordon R. Dickson, 2001-09-17
 3. The Dragon on the Border by Gordon R. Dickson, 1993-06-01
 4. The Forever Man by Gordon R. Dickson, 1988-02-01
 5. The Outposter by Gordon R. Dickson, 1992-09-01
 6. The Dragon and The Djinn by Gordon R. Dickson, 1998-01-01
 7. Antagonist (The Childe Cycle) by Gordon R. Dickson, David W. Wixon, 2008-03-04
 8. THE DRAGON AND THE GNARLY KING by Gordon R. Dickson, 1997-01-01
 9. Necromancer (Childe Cycle) by Gordon R. Dickson, 1998-09-15
 10. The Dragon and the George by Gordon R Dickson, 1976
 11. The Dragon Knight (A Tor book) by Gordon R. Dickson, 1991-11
 12. Wolf And Iron by Gordon R. Dickson, 1993-03-15
 13. Time Grabber by Gordon R. Dickson, 2009-04-17
 14. The Final Encyclopedia, Volume One of Two (Sf Series , Vol 1) by Gordon R. Dickson, 1996-11-15

1. Alpha Ralpha Boulevard: Gordon R. Dickson
Gordon R. Dickson. Gordon Rupert Dickson (19232001). Other Dickson links GordonR. Dickson's The Dragon Knight Bio Past President of the SFWA.
http://www.catch22.com/SF/ARB/SFD/Dickson,Gordon.php3
Gordon R. Dickson
Gordon Rupert Dickson
Other Dickson links:
Gordon R. Dickson's The Dragon Knight
Bio:
Past President of the SFWA. Born in Alberta, Canada. Earned his BA. at the University of Minnesota. Hugo, nebula award winner. Supporter of the Space program, attended most of the Apollo launches. Gordon R. Dickson passed away January 31, 2001 Obituary
Bibliography:
Alien Art
Ancient, My Enemy
Arcturus Landing
Beyond the Dar Al-Harb
The Chantry Child
October 1988, Hardcover ISBN:0-441-10276-X
Dorsai!
1960, orig serialized in Astounding
1959, rev, version published as The Genetic General
The Dragon On the Border
Ace
The Dragon and the George
Earthman's Burden
Poul Anderson
The Far Call
The Forever Man
September 1986, Ace Books Hardcover ISBN:0-441-24712-1 Amazon.com
Gordon R. Dickson's SF Best
Guided Tour
Hoka!
w. Poul Anderson
Home From the Shore
Hour of the Horde
Last Master
The Lifeship
1976 w. Harry Harrison aka Lifeboat
Love Not Human
The Magnificent Wilf
1995, Baen Hardcover, ISBN:0-671-87664-3
SF novel in which a husband and wife must tour the galaxy, proving to other species that Earth is fit to join the galactic civilization.

2. Dickson Gordon R.
The summary for this Greek page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://www.altfactor.gr/cgi-bin/websf.cgi?dickson

3. Dickson Gordon R.
dickson gordon r. Computers Don't Argue, 1965 Title in Greek I Ipologistesden Sizitoun, Anthology Thematiki Anthologia Epistimonikis
http://www.altfactor.gr/cgi-bin/websf2.cgi?dickson2

4. Minnesota Author Biographies Project: Gordon R. Dickson
Gordon R. Dickson. McNary, C. Gordon R. Dickson, 21 Apr. 1997. Online. Accessed22 Dec. 1999. http//www.english.uiuc.edu/vaughn/english120/dickson.htm.
http://people.mnhs.org/authors/biog_detail.cfm?PersonID=Dick171

5. Gordon R. Dickson Gordon R. Dickson Message Board
Return to Gordon R. Dickson main page The commentator Dave Wixon posts a solutionabout Gordon R Dickson, Wolf and Iron on 1/23/2003 114548 PM.
http://www.allscifi.com/Board.asp?BoardID=3133

6. Gordon R. Dickson Buecher
Translate this page Info1 Info2 dickson gordon r. Wolf und Eisen. Info1 Info2 dickson gordon r.Die Nacht der Drachen. Info1 Info2 dickson gordon r. Der Drachenritter.
http://www.sciencefictionbooks.de/DicksonGordonR.htm
Gordon R. Dickson Buecher
Dickson Gordon R.
Wolf und Eisen.

Dickson Gordon R.
Die Nacht der Drachen. 1. Roman des Drachenritter- Zyklus.

Dickson Gordon R.
Der Drachenritter. 2. Roman des Drachenritter- Zyklus.

Dickson Gordon R.
Der Drache an der Grenze. 3. Roman des Drachenritter- Zyklus.

Dickson Gordon R.
Der Drache im Krieg. 4. Roman des Drachenritter- Zyklus.

Dickson Gordon R. Der Drache, der Graf und der Troll. 5. Roman des Drachenritter- Zyklus. Dickson Gordon R. Der Drache und der Dschinn. 6. Roman des Drachenritter- Zyklus. Dickson Gordon R. Der Drache und der Trollkönig. 7. Roman des Drachenritter- Zyklus.

7. Dickson Gordon R. - Die Nacht Der Drachen. 1. Roman Des Drachenritter- Zyklus.
Translate this page dickson gordon r. - Die Nacht der Drachen. 1. Roman des Drachenritter-Zyklus. Info1 dickson gordon r. Info2 Die Nacht der Drachen.
http://www.sciencefictionbooks.de/DicksonGordonR/DicksonGordonR3453126939.htm
Dickson Gordon R. - Die Nacht der Drachen. 1. Roman des Drachenritter- Zyklus.
Dickson Gordon R.
Info2: Die Nacht der Drachen. 1. Roman des Drachenritter- Zyklus.

8. Dickson Gordon R. - Encyklopedia Ostateczna - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
dickson gordon r.,Encyklopedia ostateczna,Dickson,Gordon,R.,Encyklopedia,ostateczna,SOLARISKsiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce
http://wysylkowa.pl/ks236294.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Encyklopedia ostateczna
Dickson Gordon R. Wyd. SOLARIS Powiadom znajomego o ksi±¿ce Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: THE FINAL ENCYCLOPEDIA T³umacz: Pawelec Marek Ludzko¶æ wyruszy³a w kosmos i skolonizowa³a czterna¶cie ¶wiatów. Na nich powsta³y trzy wyspecjalizowane kultury : Zaprzyja¼nionych, Exotików i Dorsajów. Ten uk³ad przetrwa³ kilka stuleci, ale pojawiaj± siê pierwsze oznaki stagnacji, a nawet regresu. Z wymieszania tych kultur rodz± siê Inni - nieliczna grupka ludzi o nadzwyczajnych zdolno¶ciach mentalnych i psychicznych. Inni d±¿± do przejêcia kontroli nad wszystkimi ¶wiatami. S± na szczê¶cie si³y, które maj± lepsz± wizjê przysz³o¶ci Cz³owieka. Tak powstaje Encyklopedia Ostateczna. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Encyklopedia ostateczna tom 2 Autor: Dickson Gordon R. Wyd.

9. Dickson Gordon R. - Encyklopedia Ostateczna Tom 2 - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
dickson gordon r.,Encyklopedia ostateczna tom 2,Dickson,Gordon,R.,Encyklopedia,ostateczna,tom,2,SOLARISKsiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszych
http://wysylkowa.pl/ks228754.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Encyklopedia ostateczna tom 2
Dickson Gordon R. Wyd. SOLARIS Powiadom znajomego o ksi±¿ce Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: THE FINAL ENCYCLOPEDIA T³umacz: Pawelec Marek Seria: KANON SCIENCE FICTION Hal Mayne ucieka z r±k Innych i podró¿uje pomiêdzy Czternastoma ¦wiatami, próbuj±c stworzyæ koalicjê przeciwko Bleysowi. Uwa¿a, ¿e Inni zagra¿aj± ca³ej ludzko¶ci. Udaje mu siê wci±gn±æ do walki wszystkich Dorsajów, oba ¶wiaty Exotików i czê¶æ Zaprzyja¼nionych. Ale czy to wystarczy wobec potêgi Bleysa i Innych, dysponuj±cych potêg± ekonomiczn± i militarn± wszystkich pozosta³ych ¶wiatów? Jest jeszcze Encyklopedia Ostateczna - skarbnica ca³ej ludzkiej wiedzy, jej szefowie te¿ widz± zagro¿enie dla ludzko¶ci. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Smok i d¿inn Autor: Dickson Gordon R.

10. Gordon R. Dickson - Baen Books
Gordon R. Dickson.
http://www.baen.com/author_catalog.asp?author=grdickson

11. Gordon R. Dickson - Bibliography Summary
Gordon R. Dickson Bibliography Summary. Pub Biblio Alpha MainMenu Search Dickson, Gordon Rupert (Canada;USA, 1923-). Awards
http://hal.humberc.on.ca/~mrgn0038/watsfdb/cgi-bin/exact_author.cgi?Gordon_R._Di

12. Gordon R. Dickson - Publication Bibliography
Gordon R. Dickson Publication Bibliography. The Star Road Auth/EdGordon R. Dickson 1973, Doubleday Ancient, My Enemy (1974);
http://hal.humberc.on.ca/~mrgn0038/watsfdb/cgi-bin/pbiblio.cgi?Gordon_R._Dickson

13. SFBookcase.com - Gordon R. Dickson
Gordon R. Dickson, About Author. This author has been recommendedby 34 other readers. Edit Author. Books, 7 books listed. Misc.
http://www.sfbookcase.com/author.asp?authorid=975

14. Gordon R. Dickson
Gordon R. Dickson. Pegasus Home. About. Winners. Nominees. People. Groups.Songs. OVFF Homepage. Pegasus Ballots. Pegasus Nominations. Year, Category,Song.
http://www.smacdonald.com/pegasus/people/gordon-dickson.html
Gordon R. Dickson
Pegasus
Home
About Winners ...
Ballots
Pegasus Nominations
Year Category Song Best War/Vengeance Song Soldier Ask Not

15. Gordon R. Dickson
Gordon R. Dickson. Books Reviewed The Alien Way Paperback Parlour,Dec 1979 by Keith Plunkett Ancient, My Enemy Paperback Inferno
http://www.santaroga.uklinux.net/ShowAuthor.php3?selected_author=Dickson,Gordon

16. Epilog Person - Gordon Rupert Dickson (1923-2001) Amerikanischer Schriftsteller
Biographie.
http://www.epilog.de/Person/D/Dic_Dik/Dickson_Gordon_R_1923.htm
Gordon R. Dickson
Amerikanischer Schriftsteller (1923 - 2001)
Science Fiction Alien Contact Personen-Lexikon Der 1923 im kanadischen Edmonton geboren Schriftsteller Gordon Rupert Dickson siedelte im Jahr 1937 mit seinen Eltern in die USA über, schloß 1948 sein Anglistikstudium an der University of Minnesota ab und wurde freier Schriftsteller. Dickson gab 1951 sein Science-Fiction -Story-Debüt mit The Friendly Man in A STOUNDING , 1956 folgte sein erster SF-Roman, Alien from Arcturus (auch Arcturus Landing ), der bereits 1957 auch in deutscher Übersetzung ( Fremde vom Arcturus ) vorlag. Seither folgten über 200 Kurzgeschichten und ca. 60 weitere Romane und Collections, sowie von ihm herausgegebene Anthologien. Damit begründete er seinen Ruf als produktiver, wenn auch selten überragender Autor. Gordon R. Dickson stand 1969 bis 1971 der SF-Autoren-Vereinigung Science-Fiction-Writters of America als Präsident vor und wurde zudem mit wichtigen Literaturpreisen bedacht, so 1965 mit dem Hugo Award , 1966 mit dem Nebula Award, 1975 mit dem E. E. Smith Memorial Award für Imaginative Fiction und 1976 mit dem August Derleth Award.

17. Gordon R. Dickson's The Dragon Knight - Last Update 1/27/99
Fanmaintained website about Gordy's Dragon Knight books
http://www-personal.umich.edu/~pkretsch/dragon/dragon.htm
BY GORDON R. DICKSON
This page looks best with large window sizes at 16-bit color or higher.
WHAT'S NEW
GORDON R. DICKSON
Photo circa 1984
Introduction
The Dragon Knight is a series of fantasy novels by noted science fiction author Gordon R. Dickson. Not a name most folks commonly associate with the genre, as his past works (Dorsai!, The Childe Cycle, et all) have been mostly hard science fiction. But in 1976, Ballantine Books published his first (at least I believe it is) fantasy novel, titled The Dragon and the George , an obvious play on "St. George and the Dragon". While it has received very little attention, I personally consider it to be a strikingly original take on conventional fantasy, an area of writing that's all too often stricken with cliches.
A Brief Plot Synopsis
Jim Eckert is down on his luck. He's got a useless degree in Medieval history, the finest housing he can afford is a ramshackle trailer, and he's just been turned down for an instructorship at Riveroak University. In fact, the comforting presence of his fiance Angie Farrell is about the only thing that keeps him going at all... without her, he'd never be able to weather the rut he's in.
Grottwold, the institute's resident mad scientist, is doing research in astral projection and needs a test subject for his new machine. Angie agrees to help, not knowing exactly what she's getting in to, and before Jim can blink, she's disappeared, of to where not even Grottwold knows. Now Jim's got to use the machine to follow her, and with luck bring her back to reality.

18. Allscifi.com Gordon R. Dickson Fan Club
Detailed analysis of his books. Share your thoughts by becoming a dickson scholar on the site.
http://www.allscifi.com/Topic.asp?TopicID=1010

19. DICKSON, Gordon R. - Personal Data
gordon R. dickson. gordon R. dickson will most likely become more popular astime passes and the remainder of his work is published and/or finished.
http://members.tripod.com/~gwillick/dickson.html
S P A C E L I G H T
Return to Alphabetical Listing
VITAL STATISTICS
Name: DICKSON, Gordon Rupert Aged:
Born: Nov 1, 1923 Where: Edmonton, Alberta, CANADA
Died: January 31, 2001 Where: Richfield, MN
SS#: 468-14-7644 MN Interred: Lakewood Cemetery, Minneapolis
Awarded: The Dragon and the George. Dickson was inducted into the Science Fiction Hall of Fame in 2000.
Gordon R. Dickson
Dickson's family moved to the States when he was 13. He became a naturalized citizen and was in the US Army for World War II from 1943 to 1946. Gordy finished his interrupted B.A. in 1948 at the University of Minnesota and lived out the remainder of his life in the Richfield/Minneapolis area. But he traveled a lot...attending many regional and national science fiction conventions, visiting other writers, and was in attendance at most of the Apollo space launches. Gordy didn't care for the lens of a camera, feeling he seldom photographed well, but he was not shy. He would talk shop for hours...and after beginning his career in shorter works, he soon thought only in novels, sometimes epics...and the telling could leave you drunk with confusion. He was a method writer, seeding his subconscious and then letting the harvest flow out thru the keys. Gordy came to visit once. The first thing he said was, "Do you have any cats?" I answered, "No, but I have a dog." He sniffed in his handkerchief, "Dogs are alright...I'm allergic to cats!" So, unlike some fantasy and sf writers without asthmatic conditions, Gordon R. Dickson is not noted for his stories about cats. Gordy had a different

20. Gordon R. Dickson, Science Fiction Writer
Multiple Hugo and Nebula Winner. Novels. dickson, gordon R. . Alien from Arcturus, 1956.
http://www.hycyber.com/SF/dickson_gordon_r.html
Gordon Rupert Dickson
November 1, 1923 - January 31, 2001
Multiple Hugo and Nebula Winner
Novels
Dickson, Gordon R.,
Alien from Arcturus,
Mankind on the Run,
Spacial Delivery,
Spacepaw,
Wolfling,
Baen, New York, 1969. ( Analog, January-March, 1969.)
Star Prince Charlie,
The Childe Cycle:
Necromancer,
Tactics of Mistake, Analog,
October, 1970 - January, 1971.)
Dorsai! Astounding, May-July, 1959.) Soldier, Ask Not, The Spirit of Dorsai, Lost Dorsai, The Final Encyclopedia 1, Ace, New York, 1984. The Final Encyclopedia 2, The Chantry Guild, Young Bleys, Other, The Dragon Knight Novels: The Dragon and the George, British Fantasy Award The Dragon Knight, The Dragon on the Border, The Dragon at War, The Dragon, the Earl, and the Troll, The Dragon and the Djinn, The Dragon and the Gnarly King, The Dragon in Lyonesse, The Dragon and the Fair Maid of Kent,
Original Short Fiction
Dickson, Gordon R., Analog Astounding Ellery Queen Galaxy ... Worlds of Tomorrow
Collections of Short Fiction
Dickson, Gordon R., Danger - Human, Mutants, Ancient, My Enemy, In Iron Years

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 82    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter