Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Doyle Debra

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 86    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Doyle Debra:     more books (99)
 1. Land of Mist and Snow by Debra Doyle, James Macdonald, 2006-12-01
 2. The Confessions of Peter Crossman by Debra Doyle, James Macdonald, 2010-09-14
 3. City by the Sea (Circle of Magic) by Debra Doyle, James D. Macdonald, 1990-01
 4. Lincoln's Sword by Debra Doyle, James Macdonald, 2010-08-01
 5. The Price of the Stars: Book One of Mageworlds by Debra Doyle, James D. Macdonald, 1992-10-15
 6. School of Wizardry by Debra ; James d. MacDonald Doyle, 2004
 7. The Wizard's Castle (Circle of Magic, Book 5) by Debra Doyle, Judith Mitchell, et all 2001-03-15
 8. By Honor Betray'd (Book 3 of Mageworlds) by Debra; MacDonald, James D. Doyle, 1994
 9. The Long Hunt (Mageworlds) by Debra Doyle, James D. MacDonald, 1996-08
 10. Bad Blood by Debra Doyle, James D. Macdonald, 1993-10-01
 11. Danger In The Palace (Circle Of Magic, Book 4) by Debra Doyle, James D. Macdonald, et all 2000-10-15
 12. Crusade of Fire: Mystical Tales of the Knights Templar by Deborah Turner Harris, Patricia Kennealy-Morrison, et all 2002-12-01
 13. The wizard's Statue by Debra Doyle, James Macdonald, 2004
 14. Tournament and Tower (Circle of Magic Series) by Debra Doyle, James D. MacDonald, et all 1990-01

1. "Bibliographie De Doyle Debra"
doyle debra, LISTE DES OUVRAGES ECRITS PAR doyle debra (USA, 1952 ) Pseudonymes Robyn Tallis; Nicholas Adams; Victor Appleton
http://www.surf.be/membres/pds/Autrauteurs/D/Doyle.htm
Pseudonymes: Robyn Tallis; Nicholas Adams; Victor Appleton
Récompense et prix littéraire de Science-fiction décerné à Debra Doyle :
 • Mythopoeic Award : en 1993
HOME PAGE AUTRES AUTEURS LETTRE D HAUT DE LA PAGE
Paul Denis
Mise à jour : 29/07/2002.

2. Viable Paradise Science Fiction Writers' Workshop: Debra Doyle
Debra Doyle. The Girl Cooties Theory of Literature. Chaser of Degrees. BA with honorsin English, University of Arkansas; MA in English, University of Pennsylvania;
http://www.sff.net/paradise/doyle.htm
Debra Doyle
Chaser of Degrees
 • B.A. with honors in English, University of Arkansas
 • M.A. in English, University of Pennsylvania
 • Ph.D. in English, University of Pennsylvania
  (Dissertation: Coordination, Subordination, and Sentence Structure in Old English Poetry: an Inquiry into Aspects of the Interplay Between Syntax and Style
Peripatetic English Instructor
 • University of Pennsylvania
 • Villanova
 • University of New Hampshire College for Lifelong Learning
Writer
Fantasy
 • The Circle of Magic Series (with James D. Macdonald), six volumes, Troll Books. Currently being reissued by Troll with new titles.
 • Knight's Wyrd (with James D. Macdonald), Harcourt Brace. Mythopoeic Society's Aslan Award, young adult fantasy. Included in the New York Public Library Books for the Teen Age list. Reprinted in paperback by Magic Carpet Books.
Science Fiction
 • Groogleman (with James D. Macdonald), Harcourt Brace.

3. Doyle Debra - Zamek Carodzieja - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
doyle debra,Zamek carodzieja,Doyle,Debra,Zamek,carodzieja,EGMONT Ksiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce - podreczniki szkolne
http://wysylkowa.pl/ks234640.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Zamek carodzieja
Doyle Debra Wyd. EGMONT Powiadom znajomego o ksi±¿ce Termin realizacji: 48h - szczegó³y Cena: Cena promocyjna( Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: T³umacz: Bart³omiej Ulatowski Seria: KR¡G MAGII Grzmi±cy Zamek jest ostatnim miejscem, do jakiego Randal chcia³by siê udaæ. Twierdza nale¿y do jego starego wroga - lorda Fessa - a chroni j± potê¿na magia. Mimo to Randal i jego przyjaciele id± tam, gdy¿ przyrzekli swoim, ¿e dostarcz± z³oto na ¿o³d. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Królewska córka Autor: Doyle Debra Wyd. EGMONT Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Spisek w pa³acu Autor: Doyle Debra Wyd. EGMONT Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Magiczny pos±¿ek Autor: Doyle Debra i Macdonald James D. Wyd. EGMONT Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Tajemnica wie¿y Autor: Doyle Debra Wyd.

4. Doyle Debra - Spisek W Pa³acu - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
doyle debra,Spisek w palacu,Doyle,Debra,Spisek,w,palacu,EGMONT Ksiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce - podreczniki szkolne
http://wysylkowa.pl/ks234668.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Spisek w pa³acu
Doyle Debra Wyd. EGMONT Powiadom znajomego o ksi±¿ce Termin realizacji: 48h - szczegó³y Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: T³umacz: Bart³omiej Ulatowski Seria: KR¡G MAGII Kiedy Randal i jego przyjació³ka Lys otrzymuj± pracê w trupie teatralnej w pa³acu bogatego ksiêcia, wydaje im siê, ¿e wreszcie los siê do nich u¶miechn±³. Wktótce Randal zostaje zamieszany w spisek przeciw ksiêciu. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Królewska córka Autor: Doyle Debra Wyd. EGMONT Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Zamek carodzieja Autor: Doyle Debra Wyd. EGMONT Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Magiczny pos±¿ek Autor: Doyle Debra i Macdonald James D. Wyd. EGMONT Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Tajemnica wie¿y Autor: Doyle Debra Wyd.

5. Zamek Carodzieja - Doyle Debra
Zamek carodzieja. doyle debra. Wydawnictwo Egmont. 160 stron, oprawa mikka, format 193x130
http://dzieci.lideria.pl/katalog/17874.html
Kasa Profil Pomoc BELETRYSTYKA ... LIT.POP.-NAUK. Szukaj
Wybierz kategoriê: Dla dzieci Dla m³odzie¿y Komiksy Lektury
Zamek carodzieja Doyle Debra
Wydawnictwo: Egmont
160 stron, oprawa miêkka, format 193x130
nasza cena: 14.40 PLN
Wiêcej informacji o tej pozycji
Komentarz wydawcy:
Grzmi±cy Zamek jest ostatnim miejscem, do jakiego Randal chcia³by siê udaæ. Twierdza nale¿y do jego starego wroga - lorda Fessa - a chroni j± potê¿na magia. Mimo to Randal i jego przyjaciele id± tam, gdy¿ przyrzekli swoim, ¿e dostarcz± z³oto na ¿o³d.
Recenzje naszych Klientów
Czekamy na Twój komentarz!

Zamawiam info o nowo¶ciach: Korespondencja Dodaj swoj± recenzjê Top sprzeda¿y w lideria.pl z dzia³u: Lit. M³odzie¿owa Krasnoludki s± na ¶wiecie Maria Konopnicka Na wsi Abecad³o Julian Tuwim Okulary Tuwim Julian Bajki z mchu i paproci O ¯wirku i Muchomorku Vaclav Ætvrtek Ma³pa w k±pieli Aleksander Fredro Pan Samochodzik i niewidzialni Tom 12 Zbigniew Nienacki Kocie historie Tomasz Trojanowski Zwierzêta na wiejskim podwórku Zwierzêta w ZOO zobacz wiêcej Pomoc - Wiêcej o nas ?

6. Doyle Debra - ÈARODÌJOVA SOŠKA-KRUHY MAGIE 3
doyle debra ARODJOVA SO KA-KRUHY MAGIE 3 Egmont, 2001, Peklad Marie imková Ji tetí díl ságy pro mladé tenáe, která se u nás t í stedn velké oblib
http://stoupa.sh.cvut.cz/~mavo/KLIC/doydcar3.htm
Doyle Debra - ÈARODÌJOVA SOŠKA-KRUHY MAGIE 3 Egmont, 2001, Pøeklad: Marie Šimková Již tøetí díl ságy pro mladé ètenáøe, která se u nás tìší støednì velké oblibì... Trend vydání alespoò jednoho dìtského fantasy titulu mìsíènì je opravdu chvályhodný. Tento mìsíc si vzal další kolo na starost Egmont a vydal další díl série Kruhy magie. V obchodech se už objevil i další, tentokrát ètvrtý díl z této celkem šestidílné ságy, ten však bude zrecenzován pøíštì. Autoøi pokraèují v dobøe zavedeném, i když nijak obzvl᚝ zajímavém, pøíbìhu. Mladý èarodìjnický tovaryš Randal putuje spoleènì se zpìvaèkou Lys svìtem a hledá nová zaøíkadla, kterými by rozšíøil svùj kouzelnický arzenál. Problémy se mu za jeho krátký život moc nevyhýbaly, a tak ho zas až tak moc nepøekvapí, když ve svém pronajatém pokoji nalezne umírající tìlo neznámého èarodìje, jež mu pøedá zvláštní sošku. Neznámý Randala v posledním smrtelném zachroptìní poprosí, aby sošku doruèil Doganovi, žoldákovi èekajícímu v nedaleké krèmì. Jak se na správného klaïase sluší a patøí, Randal bìží poslední pøání ubožáka ihned vyplnit. Vyhledá Dogana, avšak pøedání sošky zabrání tlupa mìstských strážcù. Randal, Lys, nevrlý žoldák a znovunalezený starý pøítel Nick proto prchají z mìsta do lesù, kde tovaryš pøichází na kloub strašlivé moci, jež je v sošce uzavøena. Že ona moc není "èistá" se zmiòovat snad nemusím… Tøetí díl je znaènì podobný svému akènìjšímu bratrovi. Spousty bojù, sice ne stovky, ale desítky mrtvol, duchy, vìzení, a dokonce i smrt jedné z hlavních postav, to vše nalezneme ve velmi jednoduchém zpracování v Èarodìjné sošce. Kniha tímto "tvrdším" pøíbìhem sice lehce popírá své zamìøení na malé ètenáøe, ale ve skuteènosti je vše podáno mírnìji, než byste èekali. Navíc jsou zde koneènì stanovena jakás takás pravidla a systém magie, chybìjící v pøedešlých dobrodružstvích. Písmo je úmìrnì velké nevycvièeným oèím našich mladých, nic opravdu podstatného vytknout nelze. Mám-li Kruhy magie hodnotit jako celek, tento díl byl bezkonkurenènì nejlepší. Celé tvorbì však chybí jistá dávka "harrypoterrovského" stylu psaní, které je pro dìti (a nejen pro ty) tak pøitažlivé.

7. Alpha Ralpha Boulevard: Debra Doyle
Debra Doyle. Other Doyle links Madhouse Manor The Doyle and Macdonald homepageBio Married to John D. Macdonald. Resident of Colebrook, New Hampshire.
http://www.catch22.com/SF/ARB/SFD/Doyle,Debra.php3
Debra Doyle
Other Doyle links:
Madhouse Manor: The Doyle and Macdonald homepage
Bio:
Married to John D. Macdonald. Resident of Colebrook, New Hampshire.
Bibliography:
By Honor Betray'd
With John D. Macdonald
Groogleman
With John D. Macdonald
The Long Hunt
With John D. Macdonald
The Price of the Stars
With John D. Macdonald
School of Wizardry
With John D. Macdonald
Timecrime, Inc.
With John D. Macdonald
Alpha Ralpha Boulevard The Gebiet What's New? Glossary

8. Westerville Public Library /All Locations
Youth Services 1988 J DOYLE BRIAN Angel Square / Brian Doyle.; Youth Services 1986Mary Ann Alice / Brian Doyle.; Youth Services 2001 J doyle debra The high
http://catalog.wpl.lib.oh.us:90/kids/1953,2020/search/cJ DOYLE DEBRA/cj doyle de
AUTHOR TITLE SUBJECT GENRE KEYWORD OCLC NO ISBN CALL NO Youth Services Adult Services Media Services Internet Site Entire Collection Nearby CALL NOS are: Prev Next Save Format Year J DOWNER ANN
The spellkey / Ann Downer.; Youth Services J DOWNEY FAIRFAX
Youth Services J DOWNING PEGGY
Youth Services Youth Services Youth Services J DOWNING WARWICK
Kid Curry's last ride / Warwick Downing.; Youth Services J DOYLE ARTHUR
Youth Services J DOYLE BRIAN
Angel Square / Brian Doyle.; Youth Services Mary Ann Alice / Brian Doyle.; Youth Services J DOYLE DEBRA
Youth Services Youth Services Youth Services Youth Services Youth Services J DOYLE EUGENIE
Stray voltage / Eugenie Doyle.; Youth Services J DOYLE PETER
Chased by the jewel thieves / Peter Reese Doyle.; Youth Services Hot pursuit on the high seas / Peter Reese Doyle.; Youth Services Hunted along the Rhine / Peter Reese Doyle.; Youth Services Lost in the secret cave / Peter Reese Doyle.; Youth Services additional entries
J DOYLE RODDY
Youth Services Youth Services J DRAGONS Dragons and dreams / edited by Jane Yolen, Martin H. Greenberg, and Charles G. Waugh.;

9. Westerville Public Library /All Locations
Doyle Charlotte 3 Doyle Charlotte Lackner 1998 1 Doyle Christopher 2 Doyle Claire1999 1 Doyle Dan 1961 4 Doyle David 1929 1996 1 doyle debra 1952 7 Doyle
http://catalog.wpl.lib.oh.us:90/kids/1953,2020/search/aDoyle, Debra, 1952-/adoyl
AUTHOR TITLE SUBJECT GENRE KEYWORD OCLC NO ISBN CALL NO Youth Services Adult Services Media Services Internet Site Entire Collection Nearby AUTHORS are: Prev Next Save Year Entries Doyle Charlotte
Doyle Charlotte Lackner
Doyle Christopher
Doyle Claire
... Next

10. SFBookcase.com - Debra Doyle
Debra Doyle, About Author. This author has been recommendedby 28 other readers. Edit Author. Books, 1 books listed. Misc.
http://www.sfbookcase.com/author.asp?forename=Debra&surname=Doyle

11. Böcker Sorterade Efter Författare På D
doyle debra, Främlingens önskan Magiska cirkeln ; 3. doyle debra, Trollkarlsskolan.doyle debra, Tornets hemlighet. doyle debra, Striden i palatset.
http://www.barnboken.nu/cgi/kort/forf_d.shtml
Sökning i alla bokkataloger
totalt 5400 böcker!
Nyckelord sök >>

Sajtkarta >>

Start
Recensioner ... Om Barnboken Böcker sorterade efter författare på D Alla böcker i alla kategorier sortera efter:
Författare
A... B... C... D... ... Num...
Titel A... B... C... D... ... Num... Författare Titel D'Heur Valerie Bäää! Dahlbring Magnus Indianerna på Standing Rock - Hoppets reservat Dahlbring Magnus Indianbyn på prärien Dahlbäck Helena Födelsedagspresenten Dahlbäck Helena Jocke Molin - hellre död än röd Dahlbäck Helena Julias höst Dahlbäck Helena Fredda nio år Dahlbäck Helena Fredda tio år Dahlbäck Helena Julia för alltid Dahlbäck Helena Julias bok Dahlbäck Helena Julias bok Dahlbäck Helena Ballongresan Dahlbäck Helena Fredda sju år Dahlbäck Helena Jag Julia Dahlbäck Helena Jocke Molin - apornas kusin Dahlbäck Helena Min syster Lotta och jag Dahlbäck Helena Fredda åtta år Dahlbäck Helena Julia Dahlbäck Helena Litet djur i fara Dahlbäck Helena Min diktbok Dahlbäck Helena Julia samlingsvolym Dahlgren Eva Dahlin Adam Trix, bus, lek Dahlqvist Börje Lätta historieboken 1900-talet hundra svenska år Dahl Arne Ont blod kriminalroman Dahl Carina Dieselråttor och sjömansmöss tro, hopp och kärlek

12. Madhouse Manor
Authormaintained website
http://www.sff.net/people/doylemacdonald/index.htp
Madhouse Manor
The Debra Doyle and James D. Macdonald Homepage
Dr. Doyle's Literary Rants Red Mike's Reviews Literature of the Fantastic Science Fiction Bookstores ... Gifts For Writers Conventions We'll Be Attending
Available Now:
Crusade of Fire

edited by Katherine Kurtz
The Apocalypse Door

by James D. Macdonald
This Science Fiction and Fantasy Writers of America Net Ring site
is owned by
James Macdonald
Previous 5 Sites Skip Previous Previous ...
 • About the Web
 • There is a mailing list dedicated to the Mageworlds books at E-groups. Subscribe to mageworlds Powered by www.egroups.com Page last modified on Friday March 21 2003 by James D. Macdonald doylemacdonald@sff.net You came here from Variable 'HTTP_REFERER' cannot be found You are calling from 66.14.21.74 (66.14.21.74) Last access on Monday, March 24, 2003 at 02:47:39 Caller from 66.77.73.88 (66.77.73.88) Using FAST-WebCrawler/3.7/FirstPage (atw-crawler at fast dot no;http://fast.no/support/crawler.asp) You are visitor 88450 since 11 July 1996. Now for something completely different: A collection of railway models for sale.
 • 13. Madhouse Manor
  The official homepage of debra doyle and James D. Macdonald, bestsellingand award-winning science fiction authors. doyle and Macdonald
  http://www.sff.net/people/doylemacdonald/
  Madhouse Manor
  The Debra Doyle and James D. Macdonald Homepage
  Dr. Doyle's Literary Rants Red Mike's Reviews Literature of the Fantastic Science Fiction Bookstores ... Gifts For Writers Conventions We'll Be Attending
  Available Now:
  Crusade of Fire

  edited by Katherine Kurtz
  The Apocalypse Door

  by James D. Macdonald
  This Science Fiction and Fantasy Writers of America Net Ring site
  is owned by
  James Macdonald
  Previous 5 Sites Skip Previous Previous ...
 • About the Web
 • There is a mailing list dedicated to the Mageworlds books at E-groups. Subscribe to mageworlds Powered by www.egroups.com Page last modified on Friday March 21 2003 by James D. Macdonald doylemacdonald@sff.net You came here from Variable 'HTTP_REFERER' cannot be found You are calling from 66.14.21.74 (66.14.21.74) Last access on Monday, March 24, 2003 at 04:20:48 Caller from 66.14.21.74 (66.14.21.74) Using SecretBrowser/007 You are visitor 88451 since 11 July 1996. Now for something completely different: A collection of railway models for sale. URL http://www.sff.net/people/DoyleMacdonald/ This page exists thanks to the generous support of SFF Net
 • 14. Interview: Author: Dr. Debra Doyle
  Magazine written entirely by teens for teenagers. Dr. debra doyle writes science fiction and fantasy.
  http://www.teenink.com/Past/2002/March/Interviews/DrDebraDoyle.html
  D r. Debra Doyle writes science fiction and fantasy. Along with her husband, James D. MacDonald, she has co-authored several series, including the Circle of Magic and Mageworld. She is able to juggle her writing and family, and still has time to attend conventions. In this email interview, Debra gives useful ideas to aspiring writers.
  What made you start writing?
  I started out by reading a lot. Some time between third grade and junior high, I realized that all the books I'd been reading hadn't just grown on trees, they'd been written by people. I read a couple of books somewhere in there that had characters who were writers, which is probably what clued me in. Jo March in Little Women is one example, and I remember wanting to be her when I grew up.
  Did you have to give up other goals to become a writer?
  I was diverted for a while from wanting to be a writer by wanting to be a professor of Old English literature at college. But by the time I finished getting my doctorate (which you need if you're going to do something like that), the job market for brand-new Ph. D's in English literature had already started on the long downhill slide it's still on. I've taught college English now and then, as adjunct faculty (that's academic English for "a temp with a Ph.D"), but it's never been anything other than freshman English.
  So, like a number of other bright young academics of my generation, I wound up writing science fiction and fantasy instead - something for which an advanced degree in English is, believe it or not, actually excellent preparation.

  15. "Bibliographie De Macdonald James"
  DOUGLAS IGNATIUS (USA, 1954 ) Pseudonymes Victor Appleton; Nicholas Adams; RobynTallis (qui sont ceux de debra doyle) et Martin Delrio Récompense et prix
  http://www.surf.be/membres/pds/Autrauteurs/M/Macdonald.htm
  Pseudonymes : Victor Appleton; Nicholas Adams; Robyn Tallis (qui sont ceux de Debra Doyle) et Martin Delrio
  • Mythopoeic Award : en 1993
  HOME PAGE AUTRES AUTEURS LETTRE M HAUT DE LA PAGE
  Paul Denis
  Mise à jour : 02/08/2002.

  16. Review: Mageworlds, Debra Doyle And James Macdonald
  Review of debra doyle and James Macdonald's Mageworlds novels The Priceof the Stars, Starpilot's Grave, and By Honor Betray'd. Review
  http://www.steelypips.org/reviews/mageworlds.html
  Review: The Price of the Stars Starpilot's Grave , and By Honor Betray'd , Debra Doyle and James Macdonald
  The first three books published in the Mageworlds series can be thought of as either a trilogy or a stand-alone and a duology. It is convenient to consider them a trilogy because they feature the same characters and time period, which have not yet appeared in any other Mageworlds book, but the other description is more accurate when it comes to plot. Beka Rosselin-Metadi is the youngest child of Pereda Rosselin, hereditary ruler of Entibor, and Jos Metadi, privateer turned General. Her parents became famous in the Magewar by defeating the invading Magelords despite the razing of Entibor. Beka wants no part of politics, fame, or the position of Domina-in-Waiting: she just wants to fly, and runs away at 17 to join a ship's crew. In The Price of the Stars Summarized in that fashion, the novel sounds like second-rate Star Wars fan fiction, and it's true that the universe feels rather like Star Wars with the serial numbers rubbed off. However

  17. Travel : Africa
  Country Review Canada, 1998/1999 by Robert C. Kelly, Stanton doyle, debra Ewing,Denise Youngblood Paperback December 1998 List price $39.95 Click here to
  http://www.allbookstores.com/browse/TRV002000:19
  Search By: Keyword Title Author ISBN This Subject Only
  Art

  Children's Books

  Christian Books

  History
  ... Travel : Africa You may browse this category by title or by publication date
  2286 titles
  (showing 361-380) Country Review : Canada, 1998/1999
  by Robert C. Kelly Stanton Doyle Debra Ewing Denise Youngblood
  Paperback - December 1998
  List price: $39.95
  Country Review : Canada, 1998/1999

  by Robert C. Kelly Stanton Doyle Debra Ewing Denise Youngblood
  Paperback - December 1998 List price: $39.95 Country Review : Canada, 1998/1999 by Robert C. Kelly Stanton Doyle N. Denise Youngblood Paperback - December 1999 List price: $39.95 Country Review : Canada, 1998/1999 by Robert C. Kelly Stanton Doyle Debra Ewing Denise Youngblood Paperback - December 1998 List price: $39.95 Country Review : Canada, 1998/1999 by Robert C. Kelly Stanton Doyle N. Denise Youngblood Paperback - December 1999 List price: $39.95 Country Review : Canada, 1998/1999 by Robert C. Kelly Stanton Doyle Debra Ewing Denise Youngblood Paperback - December 1998 List price: $39.95 Country Review : Canada, 1998/1999

  18. Alphamusic - Debra Doyle
  Translate this page Freitag, den 07. Februar 2003. doyle, debra Starpilot's Grave Buch TorBooks VÖ-Datum 3/2002 Bestell-Nr. 0-8125-1705-9 7.65 EUR. 448.
  http://www.alpha-musicshop.de/059/0812517059.html
  Sehr geehrter Kunde,
  unsere Produktdatenbank wird derzeit aktualisiert. Daher können wir Ihnen im Augenblick nicht das von Ihnen gesuchte Original-Produkt anzeigen, sondern stellen Ihnen interessante Auktionen zu Ihrem Suchbegriff vor. Melden Sie sich jetzt bei Ebay an und bieten Sie für diese interessanten Produkte mit. Ihr Alphamusic-Team Leider keine Treffer gefunden. Ausschlussklausel

  19. Alphamusic - Doyle
  Translate this page Montag, den 10. Februar 2003. Suchergebnisse Ergebnisse für den SuchbegriffDoyle, debra. Es wurden Einträge gefunden. Anzeige auf dieser Seite 1 - .
  http://www.alphamusic.de/cgi-bin/suche.pl?fastsearch=Doyle, Debra

  20. Horror / Authors, A-Z / Authors ( D ) / Doyle, Debra
  Browse Bestsellers 1 3 1. cover, Groogleman by debra doyle(Illustrator), etal. Read more. 2. Judgment Night (Bad Blood) by debra doyle, James D. MacDonald.
  http://hallhorrorauthors.com/authors_a-z/119.shtml
  Home Horror Books Authors, A-Z Authors ( D ) Doyle, Debra
  Groogleman
  by Debra Doyle(Illustrator), et al Harcourt Brace
  Hardcover - 122 pages
  (September 1996)
  Click here for more info
  Synopsis
  Believing that the grooglemen have taken Leezie the weller, her young student Dan Henchard accompanies the strange hunter, Joshua, on a quest to rescue her. By the authors of Knight's Wyrd. Read more Judgment Night (Bad Blood)
  by Debra Doyle, James D. MacDonald Berkley Pub Group
  Paperback
  (May 1995)
  Click here for more info
  Synopsis
  In the sequel to Bad Blood and Hunter's Moon, Valerie Sherwood, an unwilling werewolf, is haunted by the Wendigo, an ancient force that calls to her from the mountains and thrives on her fear. Read more Bad Blood by Debra Doyle, James D. MacDonald Berkley Pub Group Paperback (October 1993) Click here for more info Synopsis After telling scary stories around a campfire in the woods, Valerie and Jay and their friends never expect any of the stories to be realized. Read more

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 86    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

  free hit counter