Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Eggers Dave

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 86    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Eggers Dave:     more books (100)
 1. Zeitoun (Vintage) by Dave Eggers, 2010-06-15
 2. The Wild Things (Vintage) by Dave Eggers, 2010-03-09
 3. You Shall Know Our Velocity by Dave Eggers, 2003-07-01
 4. What Is the What (Vintage) by Dave Eggers, 2007-10-09
 5. A Heartbreaking Work of Staggering Genius by Dave Eggers, 2001-02-13
 6. How We Are Hungry by Dave Eggers, 2005-10-11
 7. SHORT SHORT STORIES (POCKET PENGUINS) by DAVE EGGERS, 2005
 8. The Wild Things (Hardcover) by Dave Eggers (Author), 2009
 9. Teachers Have It Easy: The Big Sacrifices and Small Salaries of America's Teachers by Daniel Moulthrop, Ninive Clements Calegari, et all 2006-09-05
 10. The Best American Nonrequired Reading 2003 (The Best American Series)
 11. The Best American Nonrequired Reading 2005
 12. One Hundred and Forty Five Stories in a Small Box: Hard to Admit and Harder to Escape, How the Water Feels to the Fishes, and Minor Robberies by Dave Eggers, Sarah Manguso, et all 2007-09-20
 13. The Best American Nonrequired Reading 2008
 14. It Is Right to Draw Their Fur: Animal Renderings by Dave Eggers by Dave Eggers, 2010-10-01

1. Eggers Dave: Srdceryvné Dílo Ohromujícího Genia
Antipameti geniálního sirotka. Dave Eggers Srdceryvné díloohromujícího génia. Z anglického originálu A Heartbreaking
http://www.iliteratura.cz/amerbooks/autori/eggers/srdceryvne_rec_ro.htm
american books i literatura Eggers, D. - životopis
Eggers, D.: Srdceryvné dílo ohromujícího génia , ukázky z èeského pøekladu
Eggers, D.: You Shall Know Our Velocity
Eggers, D.: You Shall Know Our Velocity - ukázka Antipamìti geniálního sirotka
Dave Eggers Srdceryvné dílo ohromujícího génia . Z anglického originálu A Heartbreaking Work of Staggering Genius pøeložila Zuzana Mayerová , vydalo Argo, Praha 2001, 382 stran, náklad a cena neuvedeny Když nìkdo napíše pamìti, spíše oèekáváme, že se jeho životní cesta nachýlila ke konci a autor se snaží svùj život nìjakým zpùsobem bilancovat. U Srdceryvného díla ohromujícího génia Amerièana Davida "Davea" Eggerse s takovým pøístupem ale neuspìjeme, asi proto, že se narodil roku 1970 a umøít se v žádném pøípadì nechystá. Za svùj pomìrnì krátký život toho zatím stihnul docela dost.
V roce 1991 zemøeli krátce po sobì oba jeho rodièe na rakovinu a Davidovi pøipadl nesmírnì obtížný úkol: musel se sám zaèít starat o svého sedmiletého bratra Christophera, zvaného Toph. Aby se odpoutali od minulosti, prodali dùm na pøedmìstí Chicaga, v nìmž bydleli spoleènì se dalšími sourozenci Beth a Billem, a odstìhovali se do Kalifornie, konkrétnì do studentského mìsta Berkeley na pøedmìstí San Franciska. Toph mìl naštìstí zajištìno sociální stipendium, a tak mìli oba urèitý pøísun penìz. Dave poté se svými pøáteli založil nezávislý èasopis Síla (v originále "Might" - titul mìl implikoval jak moc, tak možnosti, které jeho tvùrci mìli), který se nejvíce proslavil aférou s fingovanou vraždou dìtské hvìzdy

2. Eggers Dave: You Shall Know Our Velocity
Maximální rychlost neomezena. Dave Eggers You Shall Know Our Velocity.San Francisco McSweeney's Publishing, 2002. 371 stran, 22 USD.
http://www.iliteratura.cz/amerbooks/autori/eggers/velocity_ro.htm
american books i literatura Eggers, D. - životopis
Eggers, D.: Srdceryvné dílo ohromujícího génia , recenze R. Olehly
Eggers, D.: Srdceryvné dílo ohromujícího génia , ukázky z èeského pøekladu
Eggers, D.: You Shall Know Our Velocity - ukázka
Maximální rychlost neomezena
Dave Eggers You Shall Know Our Velocity . San Francisco: McSweeney's Publishing, 2002. 371 stran, 22 USD Na podzim uplynulého roku se na pultech amerických knihkupectví objevil první román pøíslušníka nejmladší generace amerických spisovatelù, Davida (Davea) Eggerse . Již samotný název Pocítíte naši rychlost
Dave Eggers ve svém druhém díle zkoumá témata, která už pøedestøel ve svých "antipamìtech" Srdceryvné dílo ohromujícího génia (2000, è. Argo, 2001). Ústøedním motivem knihy je rychlost a vìci s ní spojené. Will i Hand se chovají jako èástice v kvantové fyzice, jejich pohyb závisí na náhodì; právì v tom se nejvíce podobají Deanu Moriartymu a Salu Paradisovi z kultovního románu pøíslušníka beat generation Jacka Kerouaca Na cestì . Smyslem jejich cesty není cíl, ale právì pohyb a subjektivní vnímání èasu, hledání jiného, paralelního svìta než ten, v nìmž se pohybuje západní civilizace, což v románu nejlépe vyjadøují slova krásné Paøížanky Annette, s níž se Will a Hand seznámí pøi pùlnoèním koupání v oceánu v Dakaru. Annette øíká, že žijí ve ètvrtém svìtì, a když tomu Will nerozumí, nabídne mu tuhle definici: "

3. Ein Herzzerreißendes Werk Von Umwerfender Genialität Eggers Dave
Translate this page Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität eggers dave. Titel Einherzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität. Autor eggers dave.
http://www.1a-romanhandel.de/Eggers-Dave-Ein-herzzerreissendes-Werk-3426195631.h
Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität Eggers Dave
Titel: Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität.
Autor: Eggers Dave
Rubrik: Belletristik Romane Erzählungen Amerikanische Literatur Romane Erzählungen
Kategorie: Belletristik
Hyams Joe Der Weg der leeren ...

Berger Judith Magie der Natur...

Schaadt Susanne Mandalas der ...

Sark Starke wilde Frauen. Der ...
...
Home

4. Salon :: :: Mwt :: Feature :: Brother Knows Best, By Amy Benfer :: Page 1
Similar pages More results from www.salon.com Lesinrocks.com eggers daveChargement de la page eggers dave
http://www.salon.com/mwt/feature/2000/02/22/eggers/

Search

All of Salon.com
Directory

Hot Topics

Iraq

Joe Conason's Journal

The Sopranos

Osama bin Laden
...
World Trade Center and Pentagon Attacks

Articles by date
 • All of Salon.com By department
 • Find a job Access your PC from Anywhere ... Corrections Brother knows best Dave Eggers talks, with some reluctance, about the staggering work of being a genius parent. By Amy Benfer L et it be known that Dave Eggers does not want to be interviewed. In the past month, the editor of McSweeney's, a literary quarterly that even Harper's magazine editor Lewis Lapham thinks is hip, and the author of a "memoir-y kind of thing" called "A Heartbreaking Work of Staggering Genius," has been interviewed by the New York Times, the Village Voice, Time magazine and assorted publications too numerous to mention. Michiko Kakutani, the famously cantankerous New York Times book reviewer, has agreed that Eggers' talent is "staggering," as have writers David Foster Wallace, Rick Moody, David Sedaris and David Remnick (who published an excerpt of his book in the New Yorker under the title of "Here Come the Orphans!" earlier this year.) His readings are standing room only, the new issue of McSweeney's sells out as soon as it arrives (shipping is rather slow, as Eggers decided to have them printed in Iceland), and even his publisher ran out of review copies of the book a week before its publication date. The book in question, Eggers' first, is about a boy (Dave Eggers) raising another boy (his brother, Christopher, called "Toph"). The Eggers' parents died of cancer within 32 days of each other, leaving Dave, then 21, as the surrogate parent of Toph, then 8. They leave their home in the wealthy suburb of Lake Forest (outside Chicago) and follow sister Beth, then 23, to Berkeley, where she attends law school.

  5. Dave Eggers Fan List
  These are the users who have dave eggers listed as one of their favourites (337members have dave eggers listed, and the 150 most recently updated profiles of
  http://members.diaryland.com/edit/authors.phtml?author=Dave Eggers

  6. Dave Eggers Fan List
  These are the users who have dave eggers listed as one of their favourites (339members have dave eggers listed, and the 150 most recently updated profiles of
  http://members.diaryland.com/edit/authors.phtml?author=dave eggers

  7. Dave Eggers
  Dave Eggers. Author/Illustrator Bio Dave Eggers, author of the phenomenalbestseller A Heartbreaking Work of Staggering Genius and
  http://www.houghtonmifflinbooks.com/catalog/authordetail.cfm?authorID=8684

  8. Dave Eggers
  Dave Eggers on the Paperback Publication of A Heartbreaking Workof Staggering Genius I think this book is kind of maleable. I
  http://www.randomhouse.com/vintage/read/heartbreaking/eggers.html
  Dave Eggers on the Paperback Publication of A Heartbreaking Work of Staggering Genius
  "I think this book is kind of maleable. I've never really wanted to put it away and be done with it foreverthe second I 'finished' it, I wanted to dig back in and change everything around. So I'm looking forward to getting back into the text, and straightening and focusing and deleting. Most of all, I'm thrilled that Vintage will be letting me include all the cool chase scenes, previously censored."
  Dave Eggers
  About the Author
  Dave Eggers grew up in Lake Forest, Illinois, and studied painting and journalism in college. After both his parents died of cancer within weeks of each other, he moved with his eight-year-old brother to Berkeley, California, where he created the magazine Might . He is now the editor of the literary quarterly McSweeney's , and lives in Iceland and California. Back to A Heartbreaking Work of Staggering Genius

  9. DAVE EGGERS - Bello, Geniale E Kaputt
  Il sito è dedicato a dave eggers, l'autore de L'opera struggente di un formidabile genio.Category World Italiano Arte Letteratura Autori E...... Il titolo di questache è l'opera prima di dave eggers è già di per sé flippante.
  http://www.geocities.com/maxrealus/eggers.htm
  Pop Goes The Weasel (home page di P. Patti) ... Leonard Cohen DAVE EGGERS "Scrittore disoccupato" bello geniale e kaputt
  di Peter Patti
  "Si ringrazia la NASA per aver aiutato l'Autore a risolvere i problemi di natura tecnica." Il romanzo si chiama Opera struggente di un formidabile genio (A Heartbreaking Work of Staggering Genius) e l'autore, un hipster americano di trent'anni, è diventato immediatamente una celebrità mondiale. Il genere del libro? Avant pop, surrealismo, iperrealismo... impossibile definirlo. Del resto, chi si sente in grado di etichettare Il Maestro e Margherita , oppure i lavori dello svizzero P.M.? Una cosa possiamo dire: A Heartbreaking... è un romanzo che dovrebbe piacere all'intero "popolo di Seattle"; e agli ex fricchettoni del '77; e agli stanchi reduci della Generazione X. Il titolo di questa che è l'opera prima di Dave Eggers è già di per sé flippante . E che si tratti di un prodotto "fuori dell'ordinario" lo si comprende definitivamente leggendo le quaranta pagine della prefazione, raccolte sotto il titolo "Regole e Suggerimenti..." " ...for Enjoyment of This Book ". Un

  10. Ironminds: Dave Eggers Screwed Me Too
  Email correspondence between the author and David J Plotkin, posted by the latter.
  http://www.ironminds.com/ironminds/issues/010302/media.shtml
  Help support Ironminds
  The Ironminds Weblog
  Join our list for the latest info about Ironminds and our upcoming events.
  For regular updates about our latest stories, please join our mailing list
  Recently in Ironminds:
  The Perks of Work

  You thought that unemployment would be scary and exhilarating. It was for a little while, but now you understand that having a job is about more than money.
  Escaping the Bad Date

  Squeal Like a Pig!

  Looks like the thin-skinned boy wonder author has done this sort of thing to journalists before. Of course, none of this actually happened.
  Dave Eggers Screwed Me Too By David J. Plotkin I lost patience with Dave Eggers months ago. After attempting to conduct a simple e-mail interview, I discovered that his temper and self-righteousness make him impossible to deal with. But some background is necessary. Vanity Fair, George or Auto Trader Zagat New York City Restaurant Guide 2001 The job provided many insights into the shadowy world of restaurant-guide publishing, including the fact that, at 21 years of age, I was by far the oldest employee. Oh, and none of us were actually permitted to visit the restaurants up for review. We also had to dress in business attire, unlike the employees of the dot-coms in the building with us, who were not even required to wear shoes. bunch. And, as if to answer a prayer, I was permitted by my boss to include quotes from this star of the literary community. First, though, I had to contact Eggers and convince him to be interviewed.

  11. Being Dave Eggers
  Account of a personal appearance by the author. By Michael D Murie.Category Arts Literature American 20th Century eggers, dave......Due to the Monday President's Day holiday, National dave eggers week got off toa delayed, though nonethe-less dizzying start in Boston this past Tuesday.
  http://www.m2w.net/Fun/Eggers.html
  J U S T W H O
  I S T H I S G U Y
  A N D W H Y I S H E
  S M I L I N G ?
  BY MICHAEL D. MURIE
  FEBRUARY 23, 2000
  Due to the Monday President's Day holiday, National Dave Eggers week got off to a delayed, though none-the-less dizzying start in Boston this past Tuesday. Appearing on The Connection radio show, along with simultaneous pieces in Salon , the Boston Globe , and Slate , Eggers proved he was a master of the media. And he has a great PR agent. But enough of this fawning, let's get to the point. For those who don't know, Dave Eggers, editor of the literary quarterly Timothy McSweeney's Quarterly Concern , has written a book titled " A Heartbreaking Work of Staggering Genius ." Nice title. It tells the story of how at the age of 22, Eggers became both an orphan and guardian of his 8-year-old brother, Toph. But enough about the book, because I haven't even finished reading it yet (even though I'm sending in for my $5 today What really caught my attention was his interview on The Connection where he said that when writing he had to see how the piece would appear on the page; had to see the font and the page breaks

  12. Salon Directory
  An interview by the author with Mark Eitzel, plus a review of A Heartbreaking Work of Staggering Genius and a discussion of the book with Amy Benfer.
  http://www.salon.com/directory/topics/dave_eggers/

  The Salon Directory

  Search

  Hot Topics

  War on Drugs

  Israel

  Ariel Sharon

  Yasser Arafat
  ...
  World Trade Center and Pentagon Attacks

  Articles by date
 • All of Salon.com By department
 • Find a job Search our Personals ... Table Talk [Spirited Salon forums] What's your typo? Your favorite printing gaffe. The way of the shui Can you change your life by moving the couch? How deep does the scandal run? Uncovering abuse in the Catholic Church.
 • Posts of the week
 • The Well [Pioneering members-only discussions] Hanging on to your job Should you tell your boss if you're clinically depressed? Sound Off
 • E-mail Salon Send us a Letter to the Editor Recent Letters
 • Browse all topics by letter: A B C D ... Z Dave Eggers, articles 1 - 6 "You Shall Know Our Velocity" by Dave Eggers Stop squawking about the money, the youth and the fame there's a real writer among us, and Dave Eggers' new novel proves it. By Peter Kurth [2002-10-31] Brotherly love Dave Eggers' memoir, "A Heartbreaking Work of Staggering Genius," has charms to break the Savage heart. By Dan Savage [2000-03-14] Brother knows best Dave Eggers talks, with some reluctance, about the staggering work of being a genius parent.

  13. Complete Pot Shot At Dave Eggers
  Footnotes to the opening of the author's memoir, with personal criticism.
  http://www.coldbacon.com/eggers.html
  alt rakoff alt sedaris alt pollack alt jesus
  Complete Pot Shot at Dave Eggers What's New:
  Brazos Bookstore is pleased to announce that we now have in stock Dave Eggers' new book (and first novel), YOU SHALL KNOW OUR VELOCITY ($22).
  Published by McSweeney's and available only at independent bookstores, the fiction debut by the author of A Heartbreaking Work of Staggering Genius tells the story of Will and Hand, two Midwestern twentysomethings who, in the wake of a friend's death, set off on a one-week around-the-world trip to randomly give away $32,000. Says the New York Times: "This book shows that Mr. Eggers can write about pretty much anything and make it glitter and somersault on the page."
  "This book shows that Mr. Eggers can write about pretty much anything and will."
  The last time I paid $22 for a book, I was getting an education.
  Eggers on the new paperback version of AHWOSG
  "I think this book is kind of maleable already, and paperback will only help. I've never really wanted to put it away and be done with it foreverthe second I 'finished' it, I wanted to dig back in and change everything around. So I'm looking forward to getting back into the text, and straightening and focusing and deleting and bending and squatting and lifting and harnessing, above all harnessing the power of the sun. Plus, I need to make a couple of changes as per a certain web site, which I won’t name." - Dave Eggers
  A friend of mine lent me this book by a ravishing young author called Dave Eggers. I was excited at first glance, because I thought, 'here's a guy who writes in the same

  14. Eggers, Dave. A Heartbreaking Work Of Staggering Genius.
  Magazine eggers, dave. A Heartbreaking Work of Staggering Genius. Feb.2000. 480p. Simon Schuster, $26 (0684-86347-2). DDC 818.
  http://www.ala.org/booklist/v96/adult/ja1/24eggers.html
  Booklist
  Adult
  v.96
  Hot List:
  Fiction

  Nonfiction
  Adult Fiction
  General Fiction

  Christian Fiction

  Mystery

  Romance
  ...
  Science Fiction

  Adult Nonfiction
  General Works
  Psychology Religion Social Sciences ... ALA Home Page How to subscribe to Booklist Magazine Eggers, Dave. "A memoir," says the book's cover, "based on a true story." Readers are advised in the preface that "many parts have been fictionalized," but it is not really clear how much is "real" here and how much is spoof. What could be funny about the final days of Eggers' mother's battle with stomach cancer, just a month after the loss of his father to another form of cancer? Eggers' seemingly flippant, but piercingly observant style, allows hilarity to lead the way in a very personal and revealing recounting of the loss of his parents. Barely out of college, Eggers is responsible for the care of his eight-year-old brother, Toph. Together they relocate from the Midwest to Berkeley, where their sister Beth is in law school. Young, eager, full of himself, Eggers teams up with like-minded pals in the media-crazed early 90s to create the satirical magazine Might , while also making sure he's there for Toph's Little League games and parent/teacher conferences. Eggers voices the classic youthful assumption that the world belongs (or should belong) to him. From anyone else this might be incredibly annoying, but so much is tongue-in-cheek in this work. Not just for the MTV-fan age group, this is a very entertaining, well-written book.

  15. Compare Prices And Read Reviews On Eggers, Dave Books At Epinions.com
  Epinions has the best comparison shopping information on ComparePrices and Read Reviews on eggers, dave Books at Epinions.com.
  http://www.epinions.com/Books-Dave_Eggers_books
  by Nonfiction Categories
  Self-Help
  Social Science
  Featured Resources Buy Books Low prices on books: up to 46% off. Free U.S. shipping with $25 order. www.booksamillion.com Campus Universe Buy and Sell textbooks from other Students and Save money now ! CampusUniverse.com
  Join Epinions Help Sign In
  Books All Categories Home Media Books
  We found 4 results for Eggers, Dave Books
  Refine these Results
  by Nonfiction Categories
  Self-Help
  view more

  Search Results Showing 1-4 of 4 items Hide photos Sort by
  Name
  or Rating Sort by
  Price

  Compare A Heartbreaking Work of Staggering Genius: Based on A True Story
  Eggers, Dave
  30 reviews

  Compare A Heartbreaking Work of Staggering Genius
  Eggers, Dave
  2 reviews
  Lowest price: Compare No image available. A Heartbreaking Work of Staggering Genius Eggers, Dave 1 review Compare No image available. A Heartbreaking Work of Staggering Genius Eggers, Dave 1 review Showing 1-4 of 4 items

  16. Eggers, Dave
  Comments/Inquiries ©New York University 19932003. eggers, dave. Sex,Male. National Origin, United States of America. Era, Early 21st Century.
  http://endeavor.med.nyu.edu/lit-med/lit-med-db/webdocs/webauthors/eggers1002-au-
  About the Database Editorial Board Annotators What's New ... MedHum Home 49th Edition-April 2003 Art
  Annotations

  Artists

  Meet the Artist

  Viewing Room
  ...
  Art in Literature
  Literature
  Annotations

  Authors

  Meet the Authors

  Listening Room
  ...
  Reading Room
  Performing Arts Film/Video Annotations Screening Room Theater Search Options Word/Phrase (All) Word/Phrase (Lit) Keyword Annotator ... Special Author Asterisks indicate multimedia Comments/Inquiries
  Eggers, Dave
  Sex Male National Origin United States of America Era Early 21st Century Awards Addison M. Metcalf Award (American Academy of Arts and Letters, 2001) Annotated Works A Heartbreaking Work of Staggering Genius

  17. Eggers, Dave A Heartbreaking Work Of Staggering Genius
  Literature Annotations. eggers, dave A Heartbreaking Work of Staggering Genius. daveeggers is on his way to New York with Toph as the book ends.
  http://endeavor.med.nyu.edu/lit-med/lit-med-db/webdocs/webdescrips/eggers1712-de
  About the Database Editorial Board Annotators What's New ... MedHum Home 49th Edition-April 2003 Art
  Annotations

  Artists

  Meet the Artist

  Viewing Room
  ...
  Art in Literature
  Literature
  Annotations

  Authors

  Meet the Authors

  Listening Room
  ...
  Reading Room
  Performing Arts Film/Video Annotations Screening Room Theater Search Options Word/Phrase (All) Word/Phrase (Lit) Keyword Annotator ... Special Author Asterisks indicate multimedia Comments/Inquiries
  Literature Annotations
  Eggers, Dave A Heartbreaking Work of Staggering Genius
  Genre Memoir (375 pp.) Keywords Abandonment Adolescence Alcoholism Cancer ... Survival Summary An imaginative recreation of profound personal loss, the resulting changes wrought by unexpected responsibility as well as opportunity, all occurring during the progression from late adolescence into young adulthood, this work is centered on the death and its aftermath of the author's parents 32 days apart, when the author was 21 years old (in 1991). With two siblings embarked on their own careers, it was Dave who took on "parenthood" of their eight-year old brother, "Toph." The book details first, the mother's death, then, the life that Eggers and Toph negotiate for themselves and with each other after they move from suburban Chicago to Berkeley, California, and, finally, Dave's return visit to his hometown, wherein he seeks to exorcise some ghosts. In between these landmarks are reflections on family relationships, including that with a shadowy, alcoholic father; the launch of a satiric magazine, "Might" (a title meant to signify both power and possibility); concern for wounded friends; attempts to lead a "normal" life.

  18. McSweeney's Internet Tendency
  Literary magazine edited by the author.Category Arts Literature American 20th Century eggers, dave......Timothy McSweeney's Header Image Amanda Davis was an irreplaceablefriend. We are furious that she's gone. Every bit of love we
  http://www.mcsweeneys.net/
  Dear readers, Early Friday morning, a plane carrying Amanda Davis and her parents crashed into a mountain in North Carolina. There were no survivors. Amanda Davis was one of the funniest, self-effacing, chutzpah-charged and big-hearted human beings anyone could ever hope to encounter. To meet her was always an historical event, one you would remember for the rest of your life. Amanda was essential. She was vital. She was a forceful and generous (and forcefully generous) presence. She was the magnetic core around which a lot of people swirled, and as such she was a facilitator of relationships and possibility of all sorts. Many of us were connected, through her, to a community that she created and maintained; she made life feel cozy, small, family-like, even for people who lived 3000 miles apart. With her energetic pragmatism, she commanded the chaotic, nonsensical world to work better, and it did, or at least it seemed to, when she was around. So we who knew her personally will be robbed of HER (don't get me started on what she's been robbed of). Those who didn't know her personally, those who knew her only (or additionally) through her writing, are robbed of the books she'd yet to write. Amanda was an extremely gifted writer, one just managing to wrestle her many talents into a honed, inimitable voice. Her first book, Circling the Drain , was published by William Morrow in 1999, and was one of the more daring examples of short fiction in the last ten years. Her work floated somewhere between poetry and prose, untethered by narrative, but always concerned with matters of the heart. Her story, "Fat Ladies Floated in the Sky Like Balloons," was published in McSweeney's second issue, and exemplified everything they were looking for: it was experimental but lyrical, brave but full of soul. She was, as many have said, "the real thing."

  19. Timothy McSweeney's Internet Tendency: Dave Eggers Tour Dates
  Timothy McSweeney's Header Image DAV E eggers TOU R DATES . - - -. We're tryingto visit as many bookstores as possible, and meet as many people as possible.
  http://www.mcsweeneys.net/links/events/eggers.html
  D A V E E G G E R S
  T O U R D A T E S .
  BIRMINGHAM, AL
  The Alys Stephens Center
  1200 Tenth Avenue South
  7:30 PM
  MAIN PAGE
  ARCHIVES
  Black dot denotes newish content.
  BECOME A McSWEENEY'S BOOKSTORE

  ORDER McSWEENEY'S QUARTERLY AND BOOKS

  LOCATE A McSWEENEY'S 100 BOOKSTORE NEAR YOU
  ORDER INQUIRIES AND ADDRESS CHANGES ... CONTACT US

  20. Dave Eggers - Ein Herzzerreißendes Werk Von Umwerfender Genialität - Perlentau
  Translate this page Zum Autor eggers, dave Der Erstling des 28jährigen dave eggers kletterte imFrühjahr 2000 mühelos auf Platz 1 der amerikanischen Bestsellerlisten.
  http://www.perlentaucher.de/buch/8437.html
  (Anzeige) Navid Kermani
  bei C. H. Beck:
  Zum [ Verlag ] Dave Eggers
  Eine wahre Geschichte
  Gebunden, 477 Seiten, 22,91 EUR
  Buch bestellen bei
  Amazon
  [ Klappentext ]

  Aus dem Amerikanischen von Leonie von Reppert-Bismarck und Thomas Rütten. Dave, Toph und die große Freiheit: Die beiden Brüder sind 22 und 8 Jahre alt, als sie innerhalb weniger Wochen ihre Eltern verlieren. In Kalifornien beginnen sie ein neues Leben - und Dave ist plötzlich nicht nur Bruder, sondern auch Vater und Mutter. Und so bemüht er sich, dem Haushaltschaos Herr zu werden, sucht einen Job, geht zum Elternabend und auf den Sportplatz. Toph soll es schließlich gut gehen, und Dave will leben und die Welt verändern. Dave, der Erzieher, selber noch ein Kindskopf, zimmert eine heile, ziemlich wilde Welt, die er kaum kontrollieren kann: Es ist seine eigene Geschichte, mit der Dave Eggers in den USA Furore machte.
  Literaturbeilage Die Tageszeitung vom 20.11.2001
  Zum Seitenanfang Zum Autor
  Eggers, Dave

  Home
  Aktuell Magazin ... Mail an die Redaktion

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 86    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

  free hit counter