Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Ernaux Annie

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 95    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Ernaux Annie:     more books (20)
 1. Shame by Annie Ernaux, 2003-07-01
 2. Simple Passion by Annie Ernaux, 2003-05
 3. Happening by Annie Ernaux, 2003-07-01
 4. A Man's Place by Annie Ernaux, 2003-07-01
 5. The Possession by Annie Ernaux, 2008-12-01
 6. A frozen woman by Annie Ernaux, 1995
 7. Things Seen (French Voices) by Annie Ernaux, 2010-03-01
 8. A Woman's Story by Annie Ernaux, 2003-05
 9. Cleaned Out (French Literature Series) by Annie Ernaux, Carol Sanders, 1996-09
 10. I Remain in Darkness by Annie Ernaux, 2000-12-30
 11. Ce Qu'ils Disent Ou Rien by Annie Ernaux, 1989-10-01
 12. Annie Ernaux: Perspectives Critiques by Sergio Villani, 2009-09-10
 13. L'Occupation by Annie Ernaux, 2002-01-31
 14. Annie Ernaux: An Introduction to the Writer and her Audience (New Directions in European Writing) by Lyn Thomas, 1999-01-01

1. Ernaux Annie
Annie Ernaux. Annie Ernauxová vydala zacátkem roku knihu s názvemZtratit se (Se perdre, Gallimard, 296 s.) a jak jsme u této
http://www.livres.cz/autori/ernaux/ernaux.htm
Annie Ernaux
Annie Ernauxová vydala zaèátkem roku knihu s názvem Ztratit se ( Se perdre, Gallimard, 296 s. ) a jak jsme u této autorky zvyklí, jde o titul s šokujícím nábojem. Ernauxová (èesky vyšly její knihy Místo a Obyèejná žena v pøekladu A. Furekové, EWA, 1995) se ve všech svých knihách zabývá otázkami sociálních a kulturních propastí mezi lidmi, nesmyslností nìkterých tabu, nespravedlností, která ve spoleènosti panuje, a už mezi ženou a mužem, nebo mezi lidmi obecnì. Nepíše romány, netvoøí fiktivní historie. Vypráví skuteèné pøíbìhy, vlastní prožitky. Témata knih èerpá z bezprostøedního okolí, je to napøíklad matka ( Žena, Une femme ), otec ( Místo, La place ), manžel ( Zmražená žena, La femme gelée ), milenec ( Prostá vášeò, Passion simple ), nemoc a smrt matky ( Stud, La Honte Nevyšla jsem ze své noci, Je ne suis pas sortie de ma nuit ), vlastní potrat ( Událost, L´événement
I nejnovìjší kniha musela nutnì vyvolat "vášnì". Jak také ne, když pøímo navazuje na jiný titul, Prostá vášeò ( Passion simple, 1992 ), kde Ernauxová popisovala svùj milostný vztah k jistému ruskému diplomatovi pracujícímu v Paøíži. Tentokrát se však rozhodla vydat pøímo svùj deník z období, kdy známost udržovala. Roku 1988 se Ernauxová potkala s ruským diplomatem pracujícím v Paøíži: ženatý, pìtatøicet let, vysoký, štíhlý, svìtlovlasý, ale žádný intelektuál, dost pije, kariérista, antisemita, misogyn, rád se pøedvádí… Ernauxová s ním mìla pomìr dva roky. Ovšem byl to vztah vášnivý, prudký, zvíøecí. Milostné scény autorka v deníku nepoetizuje, nazývá vše pravým jménem, bez stopy prudérie. Text vypovídá i o tom, jak se spisovatelka snažila milenci zalíbit, kupuje si ty nejdražší cetky, jeho zahrnuje dárky, vábí ho, èíhá na nìho, žárlí. Aèkoli je jí skoro padesát, pøipadá si krásnìjší než ve dvaceti. Nebojí se jeho ochranky, nemá strach z aids, nerozhází ji setkání s milencovou manželkou… Je tu však i tragický podtext, život v milostné pohádce plné sexu bude mít svùj konec, a autorka to dobøe ví.

2. Passion Simple Ernaux Annie
Translate this page Passion simple ernaux annie. Auteur ernaux annie. Titre Passion simple.Rubriques Broché Rubriques 2 Littérature française Romans
http://www.auteursprix.com/Ernaux-Annie-Passion-simple-2070725049.html
Passion simple Ernaux Annie
Auteur: Ernaux Annie
Titre: Passion simple
Rubriques: Broché
Rubriques 2: Littérature française Romans contemporains
Rubriques 3: Littérature
Mac Orlan Pierre Babet de Pic...

Jespersen Otto La philosophie...

Mounin Georges Sept poètes et...

Home
...
Link

3. CatalogE
Translate this page ernaux annie, 8381, JE NE SUIS PAS SORTIE DE MA NUIT, 2. ernaux annie, 8406,LA HONTE, 2. ernaux annie, 5556, LA PLACE, 2. ernaux annie, 5583, UNE FEMME,2.
http://perso.wanadoo.fr/paz/CatalogE.htm
CATALOGUE"E"
AUTEUR N° TITRE NB K7 ECCO Umberto COMMENT VOYAGER AVEC UN SAUMON ELIOT George SILAS MARNER ELLIS Peters LES LEPREUX DE SAINT-GILLES ELLIS Peters TRAFIC DE RELIQUES ELVER Rose LES POMMMES D'OR EPENOUX (d') François DANEMARK ESPERAANTO ERCKMANN CHATRIAN HUGUES LE LOUP ERCKMANN CHATRIAN L'AMI FRITZ ERLANGER Philippe LA REINE MARGOT ERNAUX Annie JE NE SUIS PAS SORTIE DE MA NUIT ERNAUX Annie LA HONTE ERNAUX Annie LA PLACE ERNAUX Annie UNE FEMME ETCHERELLI Claire ELISE OU LA VRAIE VIE ETIENNE Jean-Louis LE MARCHEUR DU POLE EVANS Henri MAUPIN :T01 AMANDE EVANS Henri MAUPIN :T02 LA PETITE MAUPIN EVANS Nicholas L'HOMME QUI MURMURAIT A L'OREILLE..... EVANS Richard Paul LE COFFRET DE NOEL EXBRAYAT Charles AIMEZ-VOUS LA PIZZA ? EXBRAYAT Charles CHEWING GUM ET SPAGHETTI EXBRAYAT Charles DES AMOURS COMPLIQUEES EXBRAYAT Charles ENCORE VOUS IMOGENE EXBRAYAT Charles ET QUE CA SAUTE EXBRAYAT Charles IL FAUT CHANTER ISABELLE EXBRAYAT Charles IMOGENE EST DE RETOUR EXBRAYAT Charles IMOGENE VOUS ETES IMPOSSIBLE EXBRAYAT Charles JULES MATRAT EXBRAYAT Charles LA NUIT DE SANTA CRUZ EXBRAYAT Charles LA VEUVE BLANCHE EXBRAYAT Charles LE CHATEAU VERT EXBRAYAT Charles LE DERNIER DES SALAUDS EXBRAYAT Charles LE MORT QUE NUL N'AIMAIT EXBRAYAT Charles LE TEMPS SE GATE A ZAKOPANE EXBRAYAT Charles LES AMOUREUX DE LENINGRAD EXBRAYAT Charles LES DAMES DU CREUSOT EXBRAYAT Charles LES FIANCAILLES D'IMOGENE EXBRAYAT Charles LES FILLES DE POLIGNAZZARO EXBRAYAT Charles LES MENTEUSES EXBRAYAT Charles LES MESSIEURS DE DELFT EXBRAYAT Charles MORTIMER COMMENT OSEZ-VOUS?

4. Dalkey Archive Press: Annie Ernaux
Annie Ernaux. absorbed by them? On this question Annie Ernaux joinsmany writers of humble origins, from Rousseau to Camus. . . .
http://www.dalkeyarchive.com/dalkey/backlist/ernaux.html
Annie Ernaux
order from: amazon.com
bn.com

booksense.com

borders.com
... local bookstores Cleaned Out
Translated with an Afterword by Carol Sanders Cleaned Out tells the story of Denise Lesur, a 20-year-old woman suffering the after-effects of a back-alley abortion. Alone in her college dorm room, Denise attempts to understand how her suffocating middle-class upbringing has brought her to such an awful present. Ernaux, one of France's most important contemporary writers, daringly breaks with formal French literary tradition in this moving novel about abortion, growing up, and coming to terms with one's childhood.
  "Written with raw and powerful images, Annie Ernaux says the 'unsayable' as she confronts the experience of having an abortion and of growing up in the post-World War II generationall in a fresh, original voice." San Francisco Chronicle "Denise Lesur's narrative is a fluid stream of consciousness, at one moment brash, enraged, and at another rich with exquisitely phrased sentiments. . . . With admirable attention to tangible detail, Ernaux evokes a childhood grounded in the world of senses."

5. LIRE AVEC LES OREILLES - La Médiathèque
Translate this page ERNAUX, Annie (Oeuvres lues en français classées par auteur) PLACE EXTRAITS (LA)- EDITIONS DUCATE ernaux annie Récitant Note Un roman autobiographique
http://www.lamediatheque.be/documents/fureur/annee2000/INTERPRETESE_5.htm

Aide

LIVRES LUS Auteurs commençant par E
Pour connaître les détails concernant un média, cliquez sur son lien EPICTETE (Oeuvres lues en français classées par auteur)
MANUEL - LIVRAPHONE 1991
LEJOUR Philippe [Lecteur] [Traducteur] / MATHON Arnaud [Traducteur]
Note: Epictete: 50-130 après JC. Ce petit ouvrage résume en peu de pages les principales règles de la philosophie stoïcienne. Dans un style clair et concis, il permet de comprendre rapidement et directement les notions principales des stoïciens. Il influença beaucoup de penseurs chrétiens (Pascal, Descartes) et se trouve plus que jamais d'actualité aujourd'hui. La nouvelle traduction, que nous vous proposons ici, a été étudiée dans le respect total du texte original, pour la plus grande facilité d'écoute ainsi que le voulait l'enseignement oral d'Epictète. (Note des traducteurs) ERASME (Oeuvres lues en français classées par auteur)
ELOGE DE LA FOLIE [TOME 3] - LE LIVRE QUI PARLE 1992
MICHEL Vanina [Lecteur] / ERASME [Auteur d'une oeuvre littéraire] ERASME (Oeuvres lues en français classées par auteur)
- LE LIVRE QUI PARLE 1992
MICHEL Vanina [Lecteur] / ERASME [Auteur d'une oeuvre littéraire] Note: Erasme (Rotterdam 1466 - Bâle 1536) est considéré comme un des initiateurs de l'humanisme en Europe. Ses écrits traitent essentiellement de la revitalisation de l'esprit chrétien. Ayant confronté les fondateurs de la Réforme, notamment Luther, il restera fidèle à l'Eglise et au pape. Grand voyageur à travers l'Europe, c'est pendant ses longs trajets qu'il écrira en latin 'L'éloge de la Folie' (1511) qui est une satire des classes de la société de l'époque, de leur conservatisme. La folie ( de la croix) est la suprême sagesse. 'Souvent, écrit-il, un fou dit de bonnes choses'. JMV.

6. Catalogue Bibliothèque
Translate this page ernaux annie, FEMME (UNE), R-ERN, 2553. ernaux annie, HONTE (LA), R.ERN, 4247.ernaux annie, JOURNAL DU DEHORS, R.ERN, 3508. ernaux annie, PASSION SIMPLE, R.ERN,3207.
http://www-suas.u-strasbg.fr/action-sociale/bibliotheque/romans-ef.html

7. CLAS COCHIN: BIBLIOTHEQUE
Translate this page Eco Umberto, Comment voyager avec un saumon, EC 8, 1998. Grasset. ernaux annie,La place, ER 1, 1984. Gallimard. ernaux annie, La femme gelée, ER 2, 1985. Gallimard.
http://www.cochin.inserm.fr/CLAS/auteurs2.htm
Auteurs Titres Acq. Editeurs Dana Jacqueline Le regard de Myriam DA 6 Seuil Daniel Jean Le temps qui reste DA 4 Stock Daniel Jean DA 7 Grasset Daniel Jean L'ami anglais DA 8 Grasset Daninos DA 1 Livre de poche Daninos Les nouveaux carnets du Major Thompson DA 2 Livre de poche Darrieussecq Marie Truismes DA 9 P.O.L. Darrieussecq Marie P.O.L. Dassault Marcel Le talisman DA 3 J'ai lu Daudy Philippe La force du destin DA 5 Belfond DE 2 Seuil Les masques Gallimard Christophe Colomb le visiteur de l'aube Venir au monde DE 4 Fayard Decaux Alain Victor Hugo Perrin Decoin Didier Un policeman DE 3 Seuil Decoin Didier L'enfant de la mer de Chine Seuil Decoin Didier Docile Seuil Table ronde La bicyclette Bleue (Tome 1) Ramsay Cent un avenue Henri Martin (Tome 2) Ramsay Le diable en rit encore (Tome 3) Ramsay Noir Tango (Tome 4) Rue de la soie (Tome 5) Fayard Fayard Alger ville blanche (tome 7) DE 51 Fayard Dekobra M. La madone des Sleepings DE 5 Poche Delay Claude Les ouragans sont lents Des femmes Delay Florence Gallimard Delerm Philippe L'Arpenteur Plon Ce que je crois Grasset Plon
Hachette Louisiane (Tome 1) DE 8 DE 9 Bagatelle Pour amuser les coccinelles L'adieu au sud Les poneys sauvages DE 1 Folio Le balcon de Spetsai Gallimard Le jeune hommme vert Gallimard Les vingt ans du jeune homme vert Gallimard Gallimard Bagages pour Vancouver La table ronde La cour des grands Gallimard Gallimard Depland Daniel Les noces de la reine rouge Calmann Levy Desanti Dominique Les staliniens DE 6 Marabout Deschamps Fanny Albin Michel Deschamps Fanny Albin Michel Desreaux Claire Gallimard Desroches Noblecourt Christianne La femmes au temps des pharaons

8. Hennepin County Library - Online Catalog
Previous 10 Next 10. Author, Count. Ernaux, Annie, 1940, 9. Ernenwein, L. (Leslie),0. See Ernenwein, Leslie. 3. Ernenwein, Leslie, 3. Ernenwein, Leslie Charles,0.
http://www.hclib.org/pub/ipac/link2ipac.cfm?term=Ernaux Annie&index=AA

9. Annie Ernaux At The Complete Review
An overview of the life and works of annie ernaux, with links to reviews and further information.Category Arts Literature Authors E ernaux, annie......annie ernaux at the Complete Review information about annie ernaux and linksto reviews of annie ernaux's books. annie ernaux at the complete review
http://www.complete-review.com/authors/ernauxa.htm
A
Literary Saloon
Site of Review.
Trying to meet all your book preview and review needs.
Contents: Main the Best the ... Links
to e-mail us:
A Literary Saloon and Site of Review
Annie Ernaux
at the complete review
biographical
bibliography quotes pros/cons ... links Biographical Name: Annie ERNAUX Nationality: French Born: 1 September 1940 Awards: Prix Renaudot (1984)
 • Studied at the University of Rouen
 • Has worked as a teacher, and professor (at the Centre National d'Enseignement par Correspondance)
Return to top of page. Bibliography Highlighted titles are under review at the complete review
 • Cleaned Out - novel, 1974 Les armoires vides , trans. Carol Sanders, 1990)
 • Ce qu'ils disent ou rien - novel, 1977
 • A Frozen Woman - novel, 1981 , trans. Linda Coverdale, 1995)
 • A Man's Place - novel, 1984 La place , trans. Tanya Leslie, 1992)
 • Une Femme - novel, 1987 A Woman's Story , trans. Tanya Leslie, 1991)
 • Simple Passion - novel, 1991 Passion simple , trans. Tanya Leslie, 1993)
 • Journal du dehors - novel, 1993 Exteriors , trans. Tanya Leslie, 1996)
 • Shame - novel, 1997

10. Annie Ernaux: `La Place'
Extended biographical and thematic introduction to her work.
http://www.sunderland.ac.uk/~os0tmc/contem/er1.htm
Annie Ernaux: La Place
Lecture 1: Un écrivain du ressassement
Introduction Ernaux's Aims as a Writer Ernaux: un écrivain du ressassement Les Armoires vides ... Conclusion
  Introduction
  In this lecture I want to introduce you to Ernaux's work in general and to the themes she explores within it.I want to provide you with an some sort of general overview to Ernaux's work as a whole and to pin-point the main preoccupations of her writing. I want to do this by looking at some of the statements Ernaux has made in interviews and the like about the aims and function of her work and also by taking a quick look at her very first book - the novel entitled Les Armoires vides But first, a few details about Ernaux. She was born in 1940 in Normandy. She grew up in the small town of Yvetot and went to Rouen University. She qualified as a secondary-school literature teacher and taught at Annecy for ten years and then outside Paris. At present she works at the Centre National d'Enseignement par Correspondance and lives near Paris. To date she has published nine books:
 • Les Armoires vides
  Ce qu'ils disent ou rien
  La Femme gelée
  La Place
  Une Femme
  Passion simple
  Journal du dehors
  Je ne me suis pas encore sortie de ma nuit
  La Honte
 • The first three works earned Ernaux a certain `succès d'estime' or moderate critical acclaim. Ernaux continued to remain relatively unknown however, until the publication of

11. Annie Ernaux @ Catharton Authors
annie ernaux and resources concerning her works. Catharton Authors E ernaux, annie. annie ernaux. 1st September 1940
http://www.catharton.com/authors/3029.htm
US sales in
association with: UK sales in
association with: Canadian sales in
association with: Second hand sales in
association with:
all of Catharton just Authors Catharton Authors E : Ernaux, Annie Annie Ernaux 1st September 1940 - Bored? Meet people at Café Catharton Websites: Annie Ernaux: La Place The Complete Review: Annie Ernaux Message Boards: Suggest or Request a board Mailing Lists: Suggest or Request a list Chat Rooms: Suggest or Request a room Can't find what you want here? Try searching Google for Annie Ernaux List of Works:
XXX

Correct
this list of works ... if you need help, peruse this site's Frequently Asked Questions

12. Happening - Annie Ernaux
A review, and links to other information about and reviews of Happening by annieernaux. A Literary Saloon Site of Review. Happening by annie ernaux.
http://www.complete-review.com/reviews/ernauxa/evenem.htm
A
Literary Saloon
Site of Review.
Trying to meet all your book preview and review needs.
Contents: Main the Best the ... Links
to e-mail us:
the complete review - memoir
Happening
by
Annie Ernaux
general information
review summaries our review links ... about the author
Title: Happening Author: Annie Ernaux Genre: Memoir Written: 1999 (Eng. 2001) Length: 95 pages Original in: French Availability: Happening Happening - UK - France
 • French title:
 • First published 2000
 • Translated by Tanya Leslie
- Return to top of the page - Our Assessment: B+ : stark, well-presented personal story See our review for fuller assessment. Review Summaries Source Rating Date Reviewer A The LA Times A S.S. Reynolds The NY Times Book Rev. A Emily Eakins The Village Voice A Joy Press From the Reviews
 • "Sa propre histoire, recréée à travers la prose, est offerte en partage, comme un document qui transcenderait l'individualité à force d'intimes précisions. (...) Parce qu'attention, il faut savoir que l'Evénement contient quelque chose d'absolument extraordinaire, qui ne peut se produire qu'avec la méthode d'Annie Ernaux." -
 • "In

13. Auchandirect Librairie
Translate this page LA PLACE annie , ernaux - Gallimard editions, Prix éditeur 3.00 € Notre prix 2.85 € Soit 18.69 Frs,
http://librairie.auchandirect.fr/thematique/litterature/litterature_francaise/au

Del Castillo, Michel
Delerm, Philippe Despentes, Virginie Diderot, Denis ... Musset, Alfred de Je m'inscris tout de suite en laissant mon e-mail :
Auchandirect Voyages Auchan Hypermarchés Auchan Supermarchés ATAC La Banque Accord Le Groupe Auchan Qui sommes-nous ?
Protection de vos données

Déclaration CNIL
Webmaster
Vous recherchez : Tous architecture - urbanisme beaux arts - beaux livres beaux livres cinéma cinéma - photographie danse danse - musique design graphisme - dessin - art décoratif musique peinture photographie sculpture - arts plastiques dictionnaires généraux dictionnaires de langues dictionnaires thématiques dictionnaires - encyclopédies encyclopédies encyclopédies thématiques administration publique commerce - communication droit économie économie - politique entreprise - gestion science politique vie professionnelle - métiers albums - livres d'images jeunesse contes documentaires jeunesse jeunesse romans jeunesse bandes dessinées biographies correspondances - mémoires critiques - essais - analyses documents - actualité épouvante - terreur érotiques essais humour littérature classique littérature - documents nouvelles poésie romans romans policiers science fiction théâtre religions christianisme judaïsme islam religions orientales religions anciennes autres religions ésotérisme - spiritualité spiritualité ésotérisme civilisation géographie histoire occultisme - parapsychologie philosophie philosophie antique philosophie classique philosophie moderne psychanalyse psychologie psychologie - psychanalyse sciences humaines sciences sociales

14. Annie Ernaux
ernaux en librairie. République Internationale des Lettres.
http://www.republique-des-lettres.com/e/ernaux.shtml
Ernaux : Annie Ernaux

15. DIRECTORY.TERADEX.COM - Entertainment/Literature/Authors/E/Ernaux, Annie
annie ernaux at the Complete Review An overview of the life and works of annie ernaux, with links to reviews and
http://directory.teradex.com/Entertainment/Literature/Authors/E/Ernaux%2C_Annie
preloadImages('as_free_x-mail_s','as_anonymous','as_ad-space');
Add your Web Site
Add Search to your Site Search for:
Search through: Entire site Ernaux, Annie DIRECTORY Entertainment Literature Authors ... Annie Ernaux - Extended biographical and thematic introduction to her work. Annie Ernaux at the Complete Review - An overview of the life and works of Annie Ernaux, with links to reviews and further information.
Submit Premium Listing! $10 for two years Sign Up User Name:
Password:
Edit in Real Time, Banner Placement
Help build the largest human-edited directory on the web. Submit a Site Open Directory Project Become an Editor This site is presented in modified Open Directory form
E-Mail: webmaster@teradex.com Aaex Corp.

16. Annie Ernaux La Honte Littérature Française
Translate this page République Internationale des Lettres ernaux annie ernaux. Commentécrire sans aucun artifice littéraire les traces de faits
http://www.republique-des-lettres.com/e1/ernaux.shtml
Ernaux : Annie Ernaux
Annie Ernaux Passion simple La Honte
La Honte
Jacques Eladan

17. Annie Ernaux : Une Femme Au Coeur De L'écriture
annie ernaux en fait partie.
http://www.nuitblanche.com/archives/e/ernaux.htm
Sommaire
À propos de

Nuit blanche

Concours
...
prochain numéro

Annie Ernaux
Entrevue réalisée par Johanne Jarry
Photo : Bénédite Parfait © Gallimard La vie extérieure et
 • Retrouvez le texte complet de cet article
  dans l'édition imprimée de Nuit blanche
  numéro 80, automne 2000.

18. Annie Ernaux Une Femme Au Coeur De L'écriture
UNE FEMME AU CUR DE L'ÉCRITURE Entrevue réalisée par Johanne Jarry Photo Bénédite Parfait © Gallimard Il y a des uvres qui nous accompagnent avec plus dinsistance ; celle dannie ernaux en fait partie. humaine, permettent au lecteur de sy reconnaître, car annie ernaux ne prétend pas au caractère unique de ce
http://nuitblanche.com/archives/e/ernaux.htm

19. Annie Ernaux
Translate this page Commentaire de livre - Fiction annie ernaux SE PERDRE. Ce qui domine l'ensemblel'attente, inscrite partout dans le journal d'annie ernaux.
http://www.nuitblanche.com/c_livres_84/f_Ernaux.htm
Sommaire
À propos de

Nuit blanche

Concours
...
prochain numéro

Commentaire de livre - Fiction Annie Ernaux
SE PERDRE
Gallimard, Paris, 2001,
305 p. ; 27,50 $ Se perdre Passion simple Se perdre Se perdre Johanne Jarry

20. ::Casa Del Libro::
ernaux, annie,Libros del autor 12 libros encontrados, 1. LA PLACE Editorial GALLIMARD, 3.53€.
http://www.casadellibro.com/fichas/fichaautores/0,1463,ERNAUX32ANNIE,00.html
document.write((document.layers) ? '' : '');
m¡s opciones de bºsqueda
Artes Pl¡sticas:
Arquitectura
Ciencia y Tecnolog­a: ... inicio > ficha de autor ficha de autor ERNAUX, ANNIE Libros del autor: 12 libros encontrados
LA PLACE

Editorial: GALLIMARD
displayBolsa('2900000567916','');
PURA PASION

Editorial: TUSQUETS
displayBolsa('2900000624684','');
JE NE SUIS PAS DE MA NUIT

Editorial: GALLIMARD , 1999 displayBolsa('2900000644109',''); LA HONTE Editorial: GALLIMARD , 1999 displayBolsa('2900000644110',''); LA VERGœENZA Editorial: TUSQUETS , 1999 displayBolsa('2900000661022',''); L'EVENEMENT Editorial: GALLIMARD , 2000 displayBolsa('2900000723630',''); ACTEURS DU SIECLE Editorial: CERCLE D'ART (EDITIONS) , 2000 displayBolsa('2900000753445',''); JOURNAL DU DEHORS Editorial: GALLIMARD , 2000 displayBolsa('2900000756036',''); SE PERDRE Editorial: GALLIMARD , 2001 displayBolsa('2900000757603','');

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 95    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter