Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Fuentes Carlos

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 103    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Fuentes Carlos:     more books (99)
 1. Aura by Carlos Fuentes, Carlos Fuentes, 1998-06-01
 2. Todas las familias felices/ Happy Families (Narrativa (Punto de Lectura)) (Spanish Edition) by Carlos Fuentes, 2007-09-01
 3. The Death of Artemio Cruz: A Novel (FSG Classics) by Carlos Fuentes, 2009-02-03
 4. En esto creo (Spanish Edition) by Carlos Fuentes, 2008-05-01
 5. Terra Nostra (Latin American Literature Series) by Carlos Fuentes, 2003-11
 6. This I Believe: An A to Z of a Life by Carlos Fuentes, 2006-05-16
 7. Constancia: And Other Stories for Virgins by Carlos Fuentes, 1991-05
 8. La region mas transparente (Edicion conmemorativa del 50 aniversario) Real Academia Espanola (Spanish Edition) by Carlos Fuentes, 2008-11-30
 9. La region mas transparente (Edicion del 50 Aniversario) (Spanish Edition)/ Where the Air is Clear by Carlos Fuentes, 2008-01-30
 10. The Years with Laura Diaz by Carlos Fuentes, 2001-09-28
 11. Los 68 : Paris-Praga-Mexico (Referencias) (Spanish Edition) by Carlos Fuentes, 2005-07-05
 12. The Buried Mirror: Reflections on Spain and the New World by Carlos Fuentes, 1999-01-15
 13. La frontera de cristal/ The Crystal Frontier: A Novel in Nine Stories (Spanish Edition) by Carlos Fuentes, 2007-09-01
 14. Agua Quemada / Burned Water (Narrativa (Punto de Lectura)) (Spanish Edition) by Carlos Fuentes, 2008-07-15

1. Carlos Fuentes
This location will host Terra Nostra, a Carlos Fuentes site planned for the TheModernWord.com. Carlos Fuentes is one of Latin America's most prominent men of letters.
http://www.themodernword.com/fuentes
This location will host Terra Nostra , a Carlos Fuentes
site planned for the TheModernWord.com.
Carlos Fuentes Where the Air is Clearer The Death of Artemio Cruz A Change of Skin Terra Nostra The Hydra Head The Old Gringo (1985); and The Campaign The Libyrinth is currently researching Fuentes and gathering resources to construct Terra Nostra, a major Fuentes site at this address. If anyone has any ideas or submissions, please email us! Carlos Fuentes resources on the Libyrinth: Jorge Luis Borges at 100 The Libyrinth's coverage of a Fuentes lecture in New York.

2. Fuentes Carlos
Martin Wichert über den Roman von Carlos Fuentes. Carlos Fuentes "Die gläserne Grenze" Buchtip in Hessischer
http://www.fdq.de/fuentes_carlos.htm
fdq.de Fuentes Carlos
(F)
Mayo Longo:
Nunez,Carlos
Old Gringo (1989) - Engl.OF

Englisch

Carlos Fuentes: Diana oder Die einsame Jägerin
- Martin Wichert über den Roman von Carlos Fuentes.
Carlos Fuentes "Die gläserne Grenze"
- Buchtip in Hessischer Rundfunk - Kultur - Bücher, Bücher.
Geliebte Rebellen
- Thomas Linden rezensiert Carlos Fuentes' Roman "Laura Diaz und ihre Liebhaber" in Berliner Morgenpost Online.
Latinité-Preis an Carlos Fuentes
- Feuilleton in der Berliner Morgenpost Online.
Porträt von Carlos Fuentes
- Autorenporträt von Hans Günter Contzen.
Preis für Carlos Fuentes
- Der mexikanische Schriftsteller Carlos Fuentes (65) erhält in diesem Jahr den "Prinz-von-Asturien"-Preis der Sparte Literatur (1994). Artikel in BerlinOnline. Berg pfalz Existenzphilosophie Gerzen Frankfurter allgemeine zeitung ... Rainbach im muehlkreis Helfen Sie beim größten menschlich geschaffenen Webverzeichnis mit URL anmelden Open Directory Project Werden Sie Editor

3. Carlos Fuentes
fuentes carlos. Costa Rica 1982
http://www.pir.org/xfre/Carlos_Fuentes.html
FUENTES CARLOS
Costa Rica 1982
pages cited this search: 2
Order hard copy of these pages

Show a social network diagram for this name

Try another NameBase search
Back to home page

4. Au Fil De Mes Lectures : Recueil De Citations
Translate this page 33) Fermine Maxence (12) Ferron Jacques (38) Ferry Luc (20) Flaubert Gustave (12)Folco Michel (10) François Annie (9) fuentes carlos (16) Gaarder Jostein (34
http://www.gilles-jobin.org/citations/?au=149

5. Verbranntes Wasser Fuentes Carlos
Translate this page Verbranntes Wasser fuentes carlos. Verbranntes Wasser. fuentes carlos. WickertErwin Mut und Übermut Krockow Christian Graf von Fa
http://www.mylink-shop.de/Fuentes-Carlos-Verbranntes-Wasser-342106363X.html
Verbranntes Wasser Fuentes Carlos
Verbranntes Wasser
Fuentes Carlos
Wickert Erwin Mut und Übermut...
Krockow Christian Graf von Fa...

Sieburg Friedrich Gott in Fra...

Home
...
Link

6. WIEM: Fuentes Carlos
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl F......fuentes carlos (1928), wybitny pisarz meksykanski. Literatura, Meksyk FuentesCarlos (1928-), widok strony znajdz podobne pokaz powiazane.
http://wiem.onet.pl/wiem/0109fe.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Literatura, Meksyk
Fuentes Carlos widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Fuentes Carlos (1928-), wybitny pisarz meksykañski . Porusza w swojej twórczo¶ci problemy przesz³o¶ci i kultury Meksyku, siêgaj±c do czasów azteckich oraz hiszpañskiego podboju. Powie¶ci m.in. Kraina najczystszego powietrza (1958, wydanie polskie 1972), Spokojne sumienie (1959, wydanie polskie 1975), opowiadania Aura (1962, wydanie polskie 1973). Tak¿e sztuki teatralne, scenariusze filmowe, eseje. Zobacz równie¿ Ameryki £aciñskiej literatura Powi±zania Terra nostra wiêcej zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

7. FUENTES CARLOS (in MARION)
Fuentes, Carlos. Años conLaura Díaz. ( about) (1 title); Fuentes, Carlos. Años con Laura Díaz. Polish.
http://js-catalog.cpl.org:60100/MARION?A=FUENTES CARLOS

8. FUENTES CARLOS CRITICISM AND INTERPRETATION (in MARION)
fuentes carlos CRITICISM AND INTERPRETATION. Records 1 to 13 of 13. Acker, Bertie. CarlosFuentes, a critical view / edited by Robert Brody and Charles Rossman.
http://js-catalog.cpl.org:60100/MARION?S=FUENTES CARLOS CRITICISM AND INTERPRETA

9. Fuentes Carlos Die Heredias
Translate this page fuentes carlos Die Heredias. Titel Die Heredias Autor fuentes carlos. Rubrik KategorieFontane Theodor Effi Briest . Preil Hans-Joachim ' Aber, He
http://www.easy-kriminet.de/Fuentes-Carlos-Die-Heredias-354820578X.html
Fuentes Carlos Die Heredias
Titel: Die Heredias
Autor: Fuentes Carlos
Rubrik:
Kategorie:
Fontane Theodor Effi Briest....

Preil Hans-Joachim ' Aber, He...

Fontane Theodor Irrungen, Wir...

Fontane Theodor Frau Jenny Tr...
...
Home

10. Fuentes Carlos Die Heredias
Translate this page fuentes carlos Die Heredias. Titel Die Heredias Autor fuentes carlos. Rubrik1Rubrik2 Kent Alexander Die Seemannsbr Kazantzakis Nikos Die letzte
http://www.krimi-lesewelt.de/Fuentes-Carlos-Die-Heredias-354820578X.html
Fuentes Carlos Die Heredias
Titel: Die Heredias
Autor: Fuentes Carlos
Kent Alexander Die Seemannsbr...
Kazantzakis Nikos Die letzte ...

Franzen Hubertus Madonna mia-...

Crosland Margaret Piaf-354822...
...
Link

11. Fuentes Carlos Reise Zum Vulkan 3 CDs
Translate this page fuentes carlos Reise zum Vulkan 3 CDs. Belletristik Romane Erzählungen Reisezum Vulkan. 3 CDs. fuentes carlos. turtleback Belletristik Audiobooks
http://www.erdeljac.de/Fuentes-Carlos-Reise-zum-Vulkan-3-CDs-3896571249.html
Fuentes Carlos Reise zum Vulkan 3 CDs
Belletristik Romane Erzählungen Hörbuch Romane Erzählungen Mexikanische Literatur Lyrik
Reise zum Vulkan. 3 CDs.
Fuentes Carlos
turtleback
Belletristik Audiobooks
Schichor Marc, Elsner Kirste...

Löwenkamp Hans Please wait to...

Berghahn Eyke, Grundmann Han...

Grundmann Hans-R., Ihnenfeldt...
...
Home

12. Fuentes Carlos - Kryszta³owa Granica - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
fuentes carlos,Krysztalowa granica,Fuentes,Carlos,Krysztalowa,granica,PRÓSZYNSKI,i,SKAKsiegarnia wysylkowa - jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce
http://wysylkowa.pl/ks249429.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Kryszta³owa granica
Fuentes Carlos Wyd. PRÓSZYÑSKI i S-KA Powiadom znajomego o ksi±¿ce Termin realizacji: szczegó³y Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Twarda Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: LA FRONTERA DE CRISTAL UNA NOVELA EN NUEVE CUENTOS T³umacz: Marcin Ma³kowski Seria: BIP Centraln± postaci± utworu jest wszechw³adny meksykañski oligarcha, Leonardo Barosso, cz³owiek o silnych i nie do koñca jasnych powi±zaniach ze Stanami Zjednoczonymi. Kolejne epizody opowiadaj± zarazem o splataniu siê losów ludzi mieszkaj±cych po obu stronach pó³nocnej granicy Meksyku oraz ukazuj± kulturowe, spo³eczne i ekonomiczne kontrasty miêdzy s±siaduj±cymi krajami. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Instynkt piêknej Inez Autor: Fuentes Carlos Wyd. LIBROS Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Lata z Laur± Diaz Autor: Fuentes Carlos Wyd.

13. Fuentes Carlos - Instynkt Piêknej Inez - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
fuentes carlos,Instynkt pieknej Inez,Fuentes,Carlos,Instynkt,pieknej,Inez,LIBROSKsiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce
http://wysylkowa.pl/ks274811.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Instynkt piêknej Inez
Fuentes Carlos Wyd. LIBROS Powiadom znajomego o ksi±¿ce Termin realizacji: szczegó³y Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Twarda z obwolut± Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: Instinto De Inez T³umacz: Zofia Wasitowa Seria: KLASYKA WSPÓ£CZESNO¦CI Dwie powie¶ci, dwie pary zakochanych, dwie namiêtno¶ci. Czy kryszta³owy kr±¿ek z kilkoma nierozszyfrowanymi znakami przechowuje w swym wnêtrzu czyje¶ wspomnienia, strze¿e tajemnic, ochrania pamiêæ? Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Kryszta³owa granica Autor: Fuentes Carlos Wyd. PRÓSZYÑSKI i S-KA Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Lata z Laur± Diaz Autor: Fuentes Carlos Wyd. LIBROS Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Powiadom znajomego Ustaw jako stronê startow± Dodaj do ulubionych ... bizuteria.wysylkowa.pl

14. ALFAGUARA ARGENTINA
Translate this page CARLOS fuentes carlos Fuentes nació en 1928. Pasó parte de su infanciaen diversos países, como Estados Unidos y Chile. Considerado
http://www.alfaguara.com.ar/AUTORES.asp?autor=Fuentes, Carlos

15. Zona Sagrada By Fuentes Carlos ; 9682318033
Buy Zona Sagrada by fuentes carlos one of 260000 Spanish Languagebooks available for worldwide delivery. Zona Sagrada; by Fuentes
http://libros.netstoreusa.com/0410/9789/9789682318030.shtml

Spanish Books

English Books

German Books

Sheet Music
... NEXT TITLE
Zona Sagrada
Fuentes Carlos
Publisher: SIGLO XXI
ISBN / EAN: 9682318033 / 9789682318030
Check the precise dialect at Spanish ISBN Agency
Delivery is normally made to you in 2-6 weeks. We do not charge you until the goods ship. PRODUCT CODE: A9789682318030 USA/Canada: US$ 37.00 Australia/NZ: A$ 83.00 Other Countries: US$ 52.00 convert to your currency Delivery costs included if your total order exceeds US$50. We do not charge your credit card until we ship your order. Government and corporate Purchase Orders accepted without prior account application. PLACE AN ORDER To prepare to buy this item click "add to cart" above. You can change or abandon your shopping cart at any time before checkout. CHECK ORDER STATUS Check on order progress and dispatch. CHANGE OR CANCEL YOUR ORDER Please E-mail us within one hour The NetStoreUSA website is operated by Open Communications, Inc an Arizona corporation, which has successfully served the Internet community since 1994. Site Design by GillespieFox ( www.gillespiefox.com

16. Hennepin County Library - Online Catalog
Author, Count. Fuentes, Carlos, 25. Fuentes, Carlos, 1928, 11. Fuentes, Daisy,1. Fuentes Macias, Carlos Manuel, 0. See Fuentes, Carlos. 25. Fuentes, Manny,1.
http://www.hclib.org/pub/ipac/link2ipac.cfm?term=Fuentes Carlos&index=AA

17. Die Heredias Fuentes Carlos
Translate this page Die Heredias fuentes carlos. Titel Die Heredias Autor fuentes carlos. Rubrik1Rubrik2 Riedl Franz Xaver, Schweigger Riedl Franz Xaver, Schweigger
http://www.biografien-und-mehr.de/Fuentes-Carlos-Die-Heredias-354820578X.html
Die Heredias Fuentes Carlos
Titel: Die Heredias
Autor: Fuentes Carlos
Riedl Franz Xaver, Schweigger...
Riedl Franz Xaver, Schweigger...

Mathematik Neuausgab-34030224...

Krampe Jörg, Mittelmann Rolf...
...
Link

18. Carlos Fuentes
fuentes carlos. Costa Rica 1982 Chamorro,E. Packaging the Contras.1987 (67); Saunders,F. The Cultural Cold War. 2000 (366). pages
http://www.namebase.org/xfre/Carlos_Fuentes.html
FUENTES CARLOS
Costa Rica 1982
pages cited this search: 2
Order hard copy of these pages

Show a social network diagram for this name

Try another NameBase search
Back to home page

19. Carlos Fuentes

http://carlos-fuentes.tripod.com/
Get Five DVDs for $.49 each. Join now. Tell me when this page is updated
SU OBRA NARRATIVA
-Las buenas conciencias 1959
-Aura, 1962 -La muerte de Artemio Cruz, 1962 -Cantar de ciegos, 1964. -Zona Sagrada, 1967. -Cambio de piel, 1967. -La nueva novela hispanoamericana, 1969. -Todos los gatos son pardos, 1970. -El tuerto es rey, 1970. -Casa con dos puertas, 1970. -Tiempo mexicano, 1971. -Los reinos originario teatro hispano-mexicano, 1971. -Cuerpos y ofrendas,1972. -Terra Nostra, 1975. -La cabeza de la hidra, 1978. -Una familia lejana, 1980. -Agua quemada, 1981. -Gringo Viejo, 1985. -Valiente mundo nuevo, 1990. -Ceremonias del alba, 1990. -El espejo enterrado, 1992. -Diana o la Cazadora Solitaria , 1996.

20. Carlos Fuentes
Translate this page Home_Page carlos fuentes (1928), Escritor mexicano, nacido en Panamáy crecido en diversos países americanos, a causa de la profesión
http://www.epdlp.com/fuentes.html
Carlos Fuentes
E scritor mexicano, nacido en Panamá y crecido en diversos países americanos, a causa de la profesión diplomática de su padre. Estudia en Suiza y Estados Unidos y se reinstala en México en 1944, ocupando cargos administrativos y diplomáticos. Ha vivido en Europa y Norteamérica, dictando cursos o representando a México. En 1955 fundó la Revista mexicana de literatura, junto con Octavio Paz y Emmanuel de Carballo. Obtuvo diversos premios: Biblioteca Breve (Barcelona, 1967), Rómulo Gallegos (Caracas, 1977), Alfonso Reyes (México, 1979), Nacional de Literatura (México, 1984) y Cervantes (Madrid, 1987). Colabora en numerosos y destacados medios de nuestra lengua. La narrativa de Fuentes se inicia en el realismo con Los días enmascarados (1954) y Las buenas conciencias (1959). Adquiere su perfil característico con La muerte de Artemio Cruz (1962), donde asimila técnicas modernas, como el monólogo interior y la alternancia de narradores, propias de la literatura norteamericana. En otros títulos ha continuado trazando un gran fresco de la sociedad mexicana contemporánea: La región más transparente Zona sagrada Cambio de piel (1967) y el ambicioso recuento de la historia continental: Terra nostra (1975). Otras narraciones suyas son

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 103    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20

free hit counter