Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Gibson William

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 108    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Gibson William:     more books (100)
 1. Zero History by William Gibson, 2011-08-02
 2. Spook Country by William Gibson, 2007-08-07
 3. Pattern Recognition by William Gibson, 2005-02-01
 4. Count Zero by William Gibson, 2006-03-07
 5. Neuromancer by William Gibson, 2004-11-02
 6. All Tomorrow's Parties by William Gibson, 2003-02-04
 7. Virtual Light by William Gibson, 1994-07-01
 8. Mona Lisa Overdrive by William Gibson, 1989-12-01
 9. Idoru by William Gibson, 1997-09-01
 10. A mass for the dead by William Gibson, 1996
 11. Burning Chrome by William Gibson, 2003-07-01
 12. Miracle Worker, The (Acting Edition) by William Gibson, 2010-03-26
 13. The Miracle Worker: A Play by William Gibson, 2008-06-17
 14. The Ware Tetralogy by Rudy Rucker, 2010-06-01

1. William Gibson's Czech Page
Cyberpunk, život a d­lo. Knihy přeložen© do čeÅ¡tiny, přebaly a fotografie.
http://kie.netcafe.cz/gibson/Index.html
WILLIAM GIBSON
N arozen v Conway nedaleko Myrte Beach v Jižní Karolínì v USA, 17. bøezna 1948. J eho otec pracoval jako dodavatel pro laboratoø nukleárního výzkumu v Oak Ridge, kde byla vyrobena první atomová bomba. J eho matka se jmenovala Otey Williams Gibson. Gibson vyrùstal s matkou na jihozápadì Virdžínie, pozdìji zaèal navštìvovat internátní školu v Arizonì. Po té co se v roce 1968 vyhnul odvedení do armády, se pøestìhoval do Toronta v Kanadì, kde také krátký èas žil. Nakonec se usadil ve Vancouveru v Britské Kolumbii taktéž v Kanadì. K rátké pøíbìhy zaèal Gibson psát již bìhem obhajoby svého bakaláøského titulu z angliètiny na Univerzitì Britské Kolumbie. První sbírkou povídek se stala kniha Vypálit Chrom , kde lze najít 10 povídek, z nichž 7 napsal Gibson sám, jednu spoleènì s další legendou cyberpunku Brucem Sterlingem, po jedné též s Michaelem Swanwickem a Johnem Shirleyem.
Prvním románem se stal v roce 1984 Neuromancer Odkazy Knihy Neuromancer ... Mašina zázrakù
KNIHY
Vypálit chrom
 • S oubor krátkých povídek. Mezi ty nejvýraznìjší patøí Johnny Mnemonic (podle této povídky byl natoèen také stejnojmenný film) , Úlomky hologramové rùže, Rudá hvìzda, zimní orbit, Vypálit Chrom ad.Gibson prochází nìkolika prostøedími a zpùsoby života, a snad všechny pøedstavují urèitou èást výsledku katastrofálnì pojatého vývoje lidstva. Vše kontrastuje ve svìtle nadnárodních spoleèností a oblastí, kterým se vede jak po ekonomické tak po technologické stránce, a zdevastovaných oblastí, jež žijí ze zbytkù a odpadu "civilizovaného" svìta. Èlovìk se stává jedincem, který se støídavì pohybuje v obou sférách a snaží se "nìjak" pøežít. Bohužel kvalita knihy èásteènì utrpìla pøekladem Šárky Bartesové (stejnì jako další knihy viz.
 • 2. SALON: William Gibson
  Salon magazine's synopsis of the author's scifi novel, which deals with the possibilities for technologi Category Arts Literature Cyberpunk Authors Gibson, William......William Gibson, Webmaster. By SCOTT ROSENBERG.
  http://www.salonmagazine.com/weekly/gibson961014.html
  William Gibson, Webmaster By SCOTT ROSENBERG Gibson on the Web Gibson on "Idoru" William Gibson's Book Bag reality has been catching up with William Gibson's science fiction for a long time now as "cyberspace," the term he invented in his 1982 novel "Neuromancer," entered everyday parlance, and cyberpunk passed with alarming speed from literary movement to buzzword to fleeting Hollywood fashion. Now, Gibson who has long professed his technological illiteracy and Net virginity is catching up with reality, too. He has a Web connection in his home and has launched a Web site of his own. And his latest novel, "Idoru," features his most detailed picture yet of what people might be and do in an online world of the near future. "Idoru" imagines a romance between an Irish-Cantonese rock star, Rez, and a Japanese "idoru" or "idol singer" who is actually a software construct. The action takes place in a Tokyo that has suffered a devastating earthquake and rebuilt itself almost instantly with nanotechnology. The book is a tightly plotted, eccentrically entertaining mystery, one whose resolution only leads to a deeper enigma. Meditating on the nature of celebrity in a technological age, "Idoru" suggests that stars exist so much more in the space of media than in the world of flesh that a jaded celeb might well feel more kinship with a computer-generated media being than with a real woman.

  3. WIEM: Gibson William
  gibson william (1914), poeta, dramaturg, scenarzysta. Saw zyska sztuk Dwoje na hutawce. By to szlagier na Broadwayu, wkrótce te
  http://www.encyklopedia.pl/wiem/007216.html
  wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Literatura, Teatr, Film
  Gibson William widok strony

  znajd¼ podobne

  poka¿ powi±zane
  Gibson William (1914-), poeta, dramaturg, scenarzysta. S³awê zyska³ sztuk± Dwoje na hu¶tawce . By³ to szlagier na Broadwayu , wkrótce te¿ przeniesiony do filmu ( S. MacLaineR. Mitchum ), popularny by³ te¿ w Polsce (E. Kêpiñska i  Z. Cybulski ). Doczeka³ siê równie¿ adaptacji musicalowej ( Hu¶tawka Zobacz równie¿ Scenariusz Teatr Powi±zania Cyberpunk Sowriemiennik wiêcej zobacz wszystkie serwisy ... do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

  4. William Gibson
  William Gibson (1948 ). science fiction novelist; born on March 17, 1948,in South Carolina; received a BA from University of British Columbia;
  http://schwinger.harvard.edu/~terning/bios/Gibson.html
  William Gibson (1948- )
  • science fiction novelist
  • born on March 17, 1948, in South Carolina
  • received a B.A. from University of British Columbia
  • considered the father of the Cyberpunk paradigm
  • novel, "Neuromancer," won the three most prestigious awards in science fiction: the Hugo, Nebula and Phillip K. Dick awards.
  • has also written text to accompany performances by performance artist Robert Lungo
  • currently lives in Vancouver, British Columbia
  • Novels:
   • "Neuromancer" (1984)
   • "Count Zero" (1986)
   • "Mona Lisa Overdrive" (1988)
   • "The Difference Engine" (1990)
   • "Virtual Light" (with Bruce Sterling) (1993)
   • "Burning Chrome" (1994)
   • "Idoru" (1997)
  • Screenplay
   • "Johnny Mnemonic" (1995)
  • filmography
  • Salon Interview
  • More information back to the Well Known Canadians Page

  5. Gibson William F. (1948 - )
  The summary for this Greek page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
  http://www.altfactor.gr/cgi-bin/websf.cgi?gibson

  6. William Gibson Bücher
  Translate this page Info1 Info2 gibson william Cyberspace. Erzählungen. Info1 Info2 GibsonWilliam Biochips. Zweiter Roman der Neuromancer- Trilogie.
  http://www.sciencefictionbooks.de/GibsonWilliam.htm
  William Gibson Bücher
  Gibson William
  Cyberspace. Erzählungen.

  Gibson William
  Biochips. Zweiter Roman der Neuromancer- Trilogie.

  Gibson William
  Die DifferenzMaschine. Roman.

  Gibson William
  Mona Lisa Overdrive. Dritter Roman der Neuromancer- Trilogie.

  Gibson William
  Virtuelles Licht.

  Gibson William Idoru. Gibson William Neuromancer. Drei Romane. Gibson William Virtual Light

  7. An Interview With William Gibson (by Dan Josefsson)
  William Gibson on nonfunctioning American democracy, the importance of giving computers to the poor, and the elitist appeal of the Internet. Audio clips as well.
  http://www.josefsson.net/gibson/index.html
  HOME William Gibson interview page #1/4 Next page
  "I DON'T EVEN HAVE A MODEM"
  Author William Gibson on non-functioning American democracy, the importance of giving computers to the poor, and the elitist appeal of the Internet
  On November 23, 1994 William Gibson came to Stockholm, Sweden, to promote his new book "Virtual Light". I interviewed him for "Rapport", Sweden's largest TV-news program. We talked for about half an hour, but only a small percent of the interview made it to the TV audience. William Gibson deserves better than that, so I hereby realese a transcript of the entire interview on the Web. Enjoy!
  By Dan Josefsson
  Listen to William Gibson's definition of "Cyberspace". Reasonable sound quality (361 k) Lousy quality, but quick (272 k) ... Next page Feedback is welcome! Mail me at
  This William Gibson WebRing site
  is owned by
  Previous 5 Sites
  Skip Previous
  Previous
  Next ... List Sites

  8. WIEM: Gibson William
  (encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl G......gibson william (1914), poeta, dramaturg, scenarzysta. Literatura, Teatr, Filmgibson william (1914-), widok strony znajdz podobne pokaz powiazane.
  http://wiem.onet.pl/wiem/007216.html
  wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Literatura, Teatr, Film
  Gibson William widok strony

  znajd¼ podobne

  poka¿ powi±zane
  Gibson William (1914-), poeta, dramaturg, scenarzysta. S³awê zyska³ sztuk± Dwoje na hu¶tawce . By³ to szlagier na Broadwayu , wkrótce te¿ przeniesiony do filmu ( S. MacLaineR. Mitchum ), popularny by³ te¿ w Polsce (E. Kêpiñska i  Z. Cybulski ). Doczeka³ siê równie¿ adaptacji musicalowej ( Hu¶tawka Zobacz równie¿ Scenariusz Teatr Powi±zania Cyberpunk Sowriemiennik wiêcej zobacz wszystkie serwisy ... do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

  9. SearchBiblio.com - Search For: Gibson William, Neuromancer
  gibson william, Neuromancer (1984) slight signs of wear and use- 271 pages The book of the year! gibson william. Neuromancer.
  http://www.searchbiblio.com/cgi-bin/search.pl?author=Gibson William&title=Neurom

  10. SearchBiblio.com - Search For: Gibson William, Mona Lisa Overdrive
  Gibson, William, MONA LISA OVERDRIVE, (Mass Market Paperback) 5th printing, 1989. Gibson,William, MONA LISA OVERDRIVE, (Mass Market Paperback) 4th printing, 1989.
  http://www.searchbiblio.com/cgi-bin/search.pl?author=Gibson William&title=Mona L

  11. Gibson William
  Translate this page (USA 1948 - )
  http://gerardin.chez.tiscali.fr/gibsonwilliam.html
  USA 1948 - )
  Né en 1948 en Caroline du Sud, il vit à Vancouver. Passionné d'informatique, il pense qu'imagination et projection dans le futur peuvent seules appréhender la réalité complexe.
  1984 : Neuromancien Résumé

  12. "Bibliographie De Gibson William"
  gibson william, LISTE DES OUVRAGES ECRITS PAR gibson william FORD (USA Canada, 1948 - ) Récompenses et prix littéraires de Science
  http://www.surf.be/membres/pds/Autrauteurs/G/Gibson.htm
  (USA - Canada, 1948 - )
  Récompenses et prix littéraires de Science-fiction décernés à William Gibson :
  • Aurora Award : en 1989 et 1995 Ditmar Award : en 1985 Hugo Award : en 1985 Nebula Award : en 1984 Philip K. Dick Award : en 1984 SF Chronicle Award : en 1985
  HOME PAGE AUTRES AUTEURS LETTRE G HAUT DE LA PAGE
  Paul Denis
  Mise à jour : 29/07/2002.

  13. GIBSON William - Playwrights And Their Plays
  gibson william. Nationality email address. website. Title BodyAnd The Wheel, The A Play Made From The Gospels First Produced
  http://www.doollee.com/GibsonWilliam.htm
  The Database for Playwrights and their Plays To view plays in print or purchase new / secondhand books by GIBSON William please click on one of the following bookstores who support this site Internet Theatre Bookshop Amazon.co.uk Amazon.com Amazon.ca
  GIBSON William
  Nationality : email address website
  Title Body And The Wheel, The: A Play Made From The Gospels
  First Produced : 1974 Lenox, Massachusetts
  First Published : 1975 Athenaeum, New York
  Genre : Male : Female : Other :
  Notes :
  Synopsis :
  Title
  Butterfingers Angel, Mary, Joseph, Herod The Nut, And The Slaughter Of 12 Hit Carols In A Pear Tree, The
  First Produced : 1974 Lenox, Massachusetts
  First Published : 1975 Dramatists Play Service, New York
  Genre : Male : Female : Other : Notes : Synopsis : Title Golda First Produced : 1977 New York First Published : 1978 Athenaeum, New York Genre : Play Male : Female : Other : Notes : Synopsis : focuses on Golda Meir, Prime Minister of Israel during the ten days of the 1973 Yom Kippur War Title Golden Boy First Produced : 1964 New York First Published : 1965 Athenaeum, New York

  14. Gibson Vs Gibson: William Vs Steve: Markpasc.org
  June 15, 2001. Gibson vs gibson william vs Steve. Ping “Gibson vs gibson williamvs Steve” http//markpasc.org/mtx/mttb.cgi/2581. Comments (in RSS).
  http://markpasc.org/weblog/2001/06/15_gibson_vs_gibson_william_vs_steve.html
  markpasc.org
  Have you seen my scratch skunk?
  June 15, 2001
  Gibson vs Gibson: William vs Steve
  Why is cyberpunk fiction passe? Because that fiction is rapidly becoming our truth, as Bruce Sterling says in his response to covering more computer crime journalistically ( from Slashdot Back in the Pleistocene when I was writing HACKER CRACKDOWN, the whole concept of breaking into computers He says the same in his episode of Big Thinkers his DDOS experience , which is what I was finally reading (courtesy ) at the time, and which Leo Laporte called, as good as any story, but it really happened. Posted at 08:33 AM (ping or comment) Skip navigation sidebar
  markpasc.org
  Have you seen my scratch skunk?
  Search this site
  Previous
  IMC off the hook wrt access logs
  Next
  Lawrence Lee joins UserLand. Lee Last built 03:18 PM 25 Nov 2002
  Email me
  in RSS
  http://markpasc.org/mtx/mt-tb.cgi/2581
  Comments ( in RSS
  Post a comment
  Name:
  Email: (optional; not shown)
  URL: (optional)
  Cookie me
  Comments:

  15. Bookreporter.com - Author Profile: William Gibson
  williamgibsonbooks.com. Books by William Gibson PATTERN RECOGNITION. William Gibson.BIO. 6 Nov 2002. © Copyright 2003, William Gibson. All rights reserved.
  http://www.bookreporter.com/authors/au-gibson-william.asp
  williamgibsonbooks.com
  Books by
  William Gibson

  PATTERN RECOGNITION

  William Gibson
  BIO "Since 1948"

  Gene Wolfe once said that being an only child whose parents are dead is like being the sole survivor of drowned Atlantis. There was a whole civilization there, an entire continent, but it's gone. And you alone remember. That's my story too, my father having died when I was six, my mother when I was eighteen. Brian Aldiss believes that if you look at the life of any novelist, you'll find an early traumatic break, and mine seems no exception.
  I was born on the coast of South Carolina, where my parents liked to vacation when there was almost nothing there at all. My father was in some sort of middle management position in a large and growing construction company. They'd built some of the Oak Ridge atomic facilities, and paranoiac legends of "security" at Oak Ridge were part of our family culture. There was a cigar-box full of strange-looking ID badges he'd worn there. But he'd done well at Oak Ridge, evidently, and so had the company he worked for, and in the postwar South they were busy building entire red brick Levittown-style suburbs. We moved a lot, following these projects, and he was frequently away, scouting for new ones.
  It was a world of early television, a new Oldsmobile with crazy rocket-ship styling, toys with science fiction themes. Then my father went off on one more business trip. He never came back. He choked on something in a restaurant, the Heimlich maneuver hadn't been discovered yet, and everything changed.

  16. William Gibson
  William gibson william Gibson patri k nejznamejsim autorum cyberpunku.Narodil se 17. Brezna 1948 v Conway v Jizni Karoline. Jeho
  http://boomerang.webpark.cz/books/gibson.html
  William Gibson
  William Gibson patri k nejznamejsim autorum cyberpunku. Narodil se 17. Brezna 1948 v Conway v Jizni Karoline. Jeho otec pracoval na stavbe Oak Ridge, tovarny, kde byla vyrobena prvni atomova bomba. William prozil sve detstvi se svou ovdovelou matkou v malem mestecku v horach v jihozapadni Virginii, navstevoval internatni skolu v jizni Arizone a v 19 opustil staty a odjel do Kanady, aby se vyhnul povinnosti narukovat do Vietnamu. Tam zil ve Vancouveru az do roku 1972. Je zenaty a ma dve deti.
  Nasledovaly knihy Count Zero, Mona Lisa Overdrive, bestseller Virtual Light a Idoru. S Brucem Sterlingem take spolecne napsali novelu The Difference Engine. (Pojednava o alternativnim vyvoji 19. st, kdy revolucni vynalez prinesl eru informaci uz drive. Poukazuje na prilis rychly rozvoj techniky) Jeho kratke povidky jako treba Johny Mnemonic vysly ve sbirce Burning Chrome.
  Bibliogarafie :
  • Neuromancer William Gibson 1984 - Neuromancer, Prelozil Ondrej Neff 1998, Laser 1998
  • Count Zero
  • Vypalit chrom William Gibson 1986 - Burning Chrome, Prelozila Sarka Bartesova 1998, Navrat 1998

  17. GIBSON William
  Translate this page Accueil Biblios G Retour gibson william William Gibson USA (Carolinedu Sud 17 mars 1948 - ) Un des pères de l'école Cyberpunk.Il vit au
  http://www.bdfi.net/auteurs/g/gibson_william.htm
  Accueil Biblios G Retour
   GIBSON William William Gibson
   USA (Caroline du Sud 17 mars 1948 - )
   Mail
   Romans
  • Neuromancien (1984, Neuromancer)
  • (1986, Count Zero)
  • (1988, Mona Lisa overdrive)
  • (1991, The difference engine) (avec STERLING Bruce
    Laffont, Ailleurs et Demain (~156), 1997
  • (1993, Virtual light)
  • Idoru (1996, Idoru)
    Flammarion, 1998
  • Tomorrow's party (?, Tomorrow's party)
   Recueils, anthologies, omnibus...
  • (1986, Burning chrome)
  • Fragments de rose en hologramme
   Nouvelles
  • Fragments de rose en hologramme (1977, Fragments of a Hologram Rose)
    in in in Fragments de rose en hologramme
  • Johnny Mnemonic (1981, Johnny Mnemonic)
    in Demain les puces in in in Fragments de rose en hologramme
  • (1981, The belonging kind) (avec SHIRLEY John
    in in
  • (1981, The belonging kind) (avec SHIRLEY John
    in
  • Le continuum Gernsback (1981, The Gernsback continuum)
    in Mozart en verres miroirs in Mozart en verres miroirs
  • (1982, Burning chrome)
    in in in Une histoire de la science-fiction - 4 (1982-2000, le renouveau)
  • (1982, New Rose Hotel)
    in in in Fragments de rose en hologramme
  • Hinterland (1983, Hinterland)

  18. OLD William Gibson Bibliography / Mediagraphy
  Complete william gibson bibliography and related links. Describes his books, articles, short stories, audio books, and related media.
  http://www.slip.net/~spage/gibson/biblio.htm
  MOVED to http://www.skierpage.com/gibson/biblio.htm
  Please update your bookmarks

  19. Postmodern Science Fiction And Cyberpunk
  Check out a list of all of gibson's work, an overview of his novels, several interviews with the author, and a link to his homepage. PoMo SF william gibson's Neuromancer. and Post-Modern Science Fiction
  http://www.georgetown.edu/irvinemj/technoculture/pomosf.html
  Po-Mo SF:
  W illiam Gi bson's N euromancer
  and P ost- M odern S cience F iction
  General SF and Cyberpunk Info
  William Gibson
  "Cyberspace. A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nation, by children being taught mathematical concepts...A graphical representation of data abstracted from the banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the non-space of the mind, clusters and constellations of data. Like city lights, receding..." William Gibson, Neuromancer
  B lade R unner
  the Ridley Scott film that gave cyberpunk SF its visual representation
  "I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die." (Roy Batty

  20. Cognitive Dissidents
  This category in other languages Cognitive Dissidents Bibliography, list of movies, book synopsis, and message board. Dictionary - Dictionary for and commentary on william gibson and Bruce Sterling's novel, "The Difference Engine."
  http://gibson.hypermart.net/
  Welcome to the new RElOCAtEd Cognitive Dissidents! I'm happy to announce that a kind man has offered Cognitive Dissidents its very own place on the internet. We have found a home and hope our host doesn't come to his senses and boot us. Oh ya.. no more annoying pop-up ads!!!
  From now on you can reach us at our new address: http://gibson.teq.org/
  June 22, 2000
  • Gibson wrote a second episode for the X-Files. Check it out here. Over the years Gibson has written many magazine articles and reviews on anything from eBay to his favorite band Steely Dan. Here is a compiled list of many of those articles. Gibson concludes his Golden Gate Trilogy with the release of his latest book " All Tomorrow's Parties. " More info on the book here. The New Rose Hotel has been released in the US on video. Criticized as being an extremely arty film from director Abel Ferrara. more... I got around to uploading the script that was written for the Cabana Boys Productions.. when they had hopes of bringing Neuromancer to the big screen. That script can be downloaded here . I also uploaded a text file of Neuromancer for those of you who already own the book.

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 108    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20

  free hit counter