Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Mckillip Patricia

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 87    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Mckillip Patricia:     more books (100)
 1. The Bards of Bone Plain by Patricia A. McKillip, 2010-12-07
 2. Harrowing the Dragon by Patricia A. McKillip, 2006-11-07
 3. Cygnet by Patricia A. McKillip, 2007-03-06
 4. The Bell at Sealey Head by Patricia A. McKillip, 2009-09-01
 5. The Changeling Sea by Patricia A. McKillip, 2003-04-14
 6. The Book of Atrix Wolfe by Patricia A. McKillip, 2008-02-05
 7. The Tower at Stony Wood by Patricia A. McKillip, 2001-05-01
 8. Alphabet Of Thorn by Patricia A. McKillip, 2005-02-01
 9. Riddle-Master by Patricia A. McKillip, 1999-03-01
 10. Od Magic by Patricia A. McKillip, 2006-06-06
 11. Solstice Wood by Patricia A. McKillip, 2007-01-02
 12. Winter Rose by Patricia A. McKillip, 2002-06-04
 13. In The Forests Of Serre by Patricia A. McKillip, 2004-06-01
 14. Fool's Run by Patricia A. Mckillip, 1988-02-01

1. Patricia A. McKillip
Patricia McKillip är amerikanska, född 1948 i Salem, Oregon. Hon började skriva redan i tonåren och efter en kortare period då hon satsade på en karriär som konsertpianist har hon ägnat sin tid åt författandet.
http://www.wahlstroms.se/port/killip.htm
The Forgotten Beasts of Eld

2. "Bibliographie De McKillip Patricia"
mckillip patricia, LISTE DES OUVRAGES ECRITS PAR mckillip patriciaANNE (USA, 1948 ) Récompenses et prix littéraires de Science
http://www.surf.be/membres/pds/Autrauteurs/M/McKillip.htm
(USA, 1948 - )
 • Balrog Award : en 1985 Locus Poll Award : en 1980 Mythopoeic Award : en 1995 World Fantasy Award : en 1975
HOME PAGE AUTRES AUTEURS LETTRE M HAUT DE LA PAGE
Paul Denis
Mise à jour : 02/08/2002.

3. Patricia A. McKillip Bücher
Translate this page Info1 Info2 mckillip patricia A. Erdzauber III. Harfner im Wind. Info1 Info2mckillip patricia A. Erdzauber I. Die Schule der Rätselmeister.
http://www.sciencefictionbooks.de/McKillipPatriciaA.htm
Patricia A. McKillip Bücher
McKillip Patricia A.
Erdzauber III. Harfner im Wind.

McKillip Patricia A.
Erdzauber I. Die Schule der Rätselmeister. Der Fantasy- Klassiker.

McKillip Patricia A.
Königin der Träume.

McKillip Patricia A.
Winterrose. Ein Fantasy- Roman.

McKillip Patricia A.
Winterrose.

4. Buch McKillip Patricia A. - Winterrose.
Buch mckillip patricia A. Winterrose. Info1mckillip patricia A. Info2 Winterrose.
http://www.sciencefictionbooks.de/McKillipPatriciaA/McKillipPatriciaA3522171594.
Buch McKillip Patricia A. - Winterrose.
McKillip Patricia A.
Info2: Winterrose.

5. McKillip Patricia A. - Zapomniane Bestie Z Eldu - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
mckillip patricia A.,Zapomniane bestie z Eldu,McKillip,Patricia,A.,Zapomniane,bestie,z,Eldu,MAGKsiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w
http://wysylkowa.pl/ks278085.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Zapomniane bestie z Eldu
McKillip Patricia A. Wyd. MAG Powiadom znajomego o ksi±¿ce Termin realizacji: szczegó³y Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: The Forgotten Beasts of Eld T³umacz: Piotr W.Cholewa Na górze Eld, w zaczarowanym lesie, ¿yje bia³ow³osa czarodziejka Sybel. W³ada ona legionem zapomnianych magicznych bestii o nadludzkiej mocy. Jest tam dzik Cyrin, który zna odpowied¼ na wszystkie zagadki poza jedn±, ¶ni±cy o utraconych skarbach smok Gyld, lew o oczach z p³ynnego z³ota, czarna kocica Moriah z legendarn± wiedz± o zaklêciach i tajemnych urokach, b³êkitnooki sokó³ Ter, który rozerwa³ na strzêpy siedmiu morderców maga Aera. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Mistrz Zagadek z Hed Autor: McKillip Patricia A. Wyd. MAG Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Zapomniane bestie z Eldu Autor: McKillip Patricia A.

6. McKillip Patricia A. - Harfista Na Wietrze - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
mckillip patricia A.,Harfista na wietrze,McKillip,Patricia,A.,Harfista,na,wietrze,MAGKsiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce
http://wysylkowa.pl/ks240213.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Harfista na wietrze
McKillip Patricia A. Wyd. MAG Powiadom znajomego o ksi±¿ce Termin realizacji: szczegó³y Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: Harphist in the Wind T³umacz: Jacek Manicki Seria: MISTRZ ZAGADEK Mistrz Zagadek Morgon nadal nie zna celu, dla którego ¿yje ani znaczenia gwiazdek, widniej±cych na jego czole. Królestwo dr¿y w posadach, pustosz± je hordy tajemniczych zmiennokszta³tnych, którzy wydali wojnê rodzajowi ludzkiemu. Wobec zupe³nej bierno¶ci Najwy¿szego, Morgon zmuszony jest wzi±æ na siebie odpowiedzialno¶æ za ca³y ¶wiat.Powierzywszy obronê Hed armii umar³ych, rusza z Raederle do Lungold, gdzie zbieraj± siê czarodzieje, by stawiæ czo³o przewrotnemu Ghisteslwchlohmowi. Ich ¶ladem pod±¿a Deth, okaleczony harfista - dawniej przyjaciel, a teraz wróg Morgona.Ale Lungold to dopiero pocz±tek drogi, która doprowadzi Morgona do odkrycia prawdy o przyczynach odwiecznych zmagañ i losie Najwy¿szego, a w koñcu do rozwi±zania wszystkich zagadek i poznania w³asnego przeznaczenia. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Mistrz Zagadek z Hed Autor: McKillip Patricia A.

7. McKillip Patricia Anne (1948 - )
mckillip patricia Anne (1948 ). Lady of the Skulls, 1993 - ? t a, d?se TerraNova, Se?
http://www.altfactor.gr/cgi-bin/websf.cgi?mckillip

8. McKILLIP Patricia A.
Translate this page Accueil Biblios M Retour mckillip patricia A. PatriciaA. McKillip USA (1948 - ) Références Romans=2 - Recueils
http://www.bdfi.net/auteurs/m/mckillip_patricia_a.htm
Accueil Biblios M Retour
  McKILLIP Patricia A. Patricia A. McKillip
  USA (1948 - )
  Mail
  Romans
 • (1974, The forgotten beasts of Eld)
 • Le livre d'Atrix Wolfe
  Nouvelles
 • (1992, The fellowship of the dragon)
   in
 • (1993, Lady of the Skulls)
   in
 • La reine des neiges (1993, The snow queen)
   in Blanche neige, rouge sang

9. SFBookcase.com - Patricia A. McKillip
Patricia A. McKillip, About Author. Patricia McKillip is the World Fantasy Awardwinningauthor of a number of highly-acclaimed fantasy novels.
http://www.sfbookcase.com/author.asp?authorid=1263

10. Hennepin County Library - Online Catalog
Previous 10 Next 10. Author, Count. McKillip, Patricia, 0. See McKillip,Patricia A. 11. McKillip, Patricia A. 11. McKillop, AB, 1. McKillop, Beth,1.
http://www.hclib.org/pub/ipac/link2ipac.cfm?term=McKillip Patricia&index=AA

11. Patricia A. McKillip
Patricia A. McKillip. Patricia A. McKillip has a new book out calledThe Tower at Stony Wood, which sounds very intricate and lovely.
http://www.angelfire.com/ca2/ladyailanna/pmckillip.html
Patricia A. McKillip
Patricia A. McKillip is one of my favorite fantasy authors. Her work is always heavily symbolic and atmospheric. The writing is incredibly beautiful, but sometimes rather hard to understand. However, read several times, her books acquire a depth of meaning that many others lack. They are rather hard to remember like a dream. SONG FOR THE BASILISK Rook can remember nothing of his past save ashes and fire and an instrument, the piccochet. He grows up on an island of and for bards and reluctantly leaves after many years to search for his forgotten past. His quest takes him to the palace of the cruel ruling family of the land, the House Pellior. From then on, events take off, strange and wonderful. THE BOOK OF ATRIX WOLFE Magician Atrix Wolfe made a mistake once, a mistake that ruined the consort of the Queen of Summer. In shame, he wanders, sometimes as a wolf, sometimes as a human. He hid a book. long ago, of things that weren't. The book falls into the hands of a young prince...and Atrix must help him and regain his dangerous book. WINTER ROSE In a lush, surreal retelling of Tam Lin with bits of The Twa Sisters, Rois finds herself strangely drawn to the new young man, Corbet Lynn. She slowly finds out that his family is cursed, and she must battle the Winter Queen for him to save him. Rois slowly loses herself slowly in a world of half-truths and dreams as she gets ever more deeply involved in Corbet's past.

12. Patricia McKillip
Patricia McKillip. by ©1999 Debbie Ledesma. Mysteries? Patricia McKillip is a fantasyauthor that can evoke these things and leave a reader wishing for more.
http://www.geocities.com/area51/rampart/9638/mckillip.html
Patricia McKillip
by ©1999 Debbie Ledesma
Do you like riddles? Mysteries? Patricia McKillip is a fantasy author that can evoke these things and leave a reader wishing for more. She has written many novels with great depth and realistic characters. Her deft, poetic use of language in her novels leaves memorable images in the reader's mind for years. Many of her books have created outstanding, unforgettable fantasy worlds. The Forgotten Beasts of Eld is a story about a sorceress, her strange pets and her learning to deal with humanity. It is a moralistic story with a legendary quality. This book surprised people by winning the World Fantasy Award in 1975. It foreshadowed the talent of her next endeavor. The Riddle Master trilogy ( The Riddlemaster of Hed Heir of Sea and Fire , and Harpist in the Wind ) is a wonderful epic fantasy bordering on true originality. These books are full of riddles and complex human characters. Morgon of Hed is a simple man, coming from an agricultural community, who likes riddles. Radearle is an independent woman seeking her destiny. Together they embark on a tale of adventure, mystery and fulfillment that doesn't end as readers would expect. Along the way we are treated to a story which requires thoughtful reflection after reading the books. Ms. McKillip turned to science fiction for a time, but eventually returned to fantasy with

13. Patricia A. McKillip
Patricia A. McKillip. AwardWinning Books. •, Harpist in the Wind, 1979. LocusWinner, All Published Books. Title, Year. Song for the Basilisk, 1998. Winter Rose,1996.
http://www.best-sf.com/authors/m/mckillip/mckillip.html
Features Home Page Top Sellers Award Winners Browse By Author ... Questions/Comments
powered by F reeFind
Patricia A. McKillip
Award-Winning Books
Harpist in the Wind Locus Winner
All Published Books
Title Year Song for the Basilisk Winter Rose The Book of Atrix Wolfe Brian Froud's Faerielands: Something Rich and Strange Something Rich and Strange The Cygnet and the Firebird The House on Parchment Street The Sorceress and the Cygnet The Changeling Sea Fool's Run The Throme of the Erril of Sherril The Moon and the Face Moon-Flash Stepping from the Shadows Harpist in the Wind Heir of Sea and Fire The Night Gift The Riddle-Master of Hed The Forgotten Beasts of Eld About this site - Questions and comments

14. Patricia McKillip
Patricia McKillip. Her most recent novels are The Tower at Stony Wood, WinterRose, and Song for the Basilisk. Search for all Patricia McKillip
http://www.twomoons.com/books/mckillip.htm
Patricia McKillip
One of the least-publicized American masters of fantasy, Patricia A. McKillip is a winner of the World Fantasy Award, and the author of many fantasy novels, including The Riddlemaster of Hed trilogy, Stepping from the Shadows , and The Cygnet and the Firebird . Her most recent novels are The Tower at Stony Wood Winter Rose , and Song for the Basilisk Search for all Patricia McKillip The Forgotten Beasts of Eld Almost destroyed because of a man's fear and greed, Sybel, a beautiful young sorceress, embarks on a quest for revenge that proves equally destructive. Winner of the World Fantasy award, this exquisitely written story has something for almost every reader: adventure, romance and a resonant mythology that reveals powerful truths about human nature. Ombria in Shadow When Ombria's prince breathes his last, the struggle to rule the whole of the city both its light and shadows will rest in the hands of those whose fractured lives align like the lost pieces of a magical puzzle. The Riddle-Master of Hed : The Complete Trilogy For over twenty years, Patricia A. McKillip has captured the hearts and imaginations of thousands of readers. And although her renowned Riddle-Master trilogy

15. Artists Directory/Music: Patricia McKillip
Patricia C. McKillip Presents Opera More. Patricia C. McKillip, BA,BM, MS, MA, has appeared with some of the finest opera companies
http://arts.state.wi.us/static/tour-aie/music32.htm
Patricia C. McKillip, B.A., B.M, M.S., M.A., has appeared with some of the finest opera companies in America including the Florentine and Metropolitan Opera Companies. This versatile performer can perform 30-50 minute programs in classical music, opera, or musical comedy; a combination style program with a pianist; or a folk/country program with a guitarist. Patricia is also a gifted arts educator, having taught fine arts, music, literature and creative writing at several colleges and universities. She is available to do a variety of lecture/demonstrations on opera, theater, and drama, vocal instruction, study of singing styles, classical music appreciation and Christian music. Ms. McKillip would also be available to present an interdisciplinary arts lecture/demonstration incorporating any or all of the above disciplines. Dates available: Year round
Fee range: Performance $600-1,200
Residency $1,500-2,000/½ week
Residency $3,000-4,500/full week

16. Patricia A. McKillip
Patricia A. McKillip. BÖCKER Stjärnbäraren från Hed Gåtmästaren.Dotter till Hav och Eld. Harpospel i Vinden. Besvärjerskan
http://www.algonet.se/~damien/fantasy/mckillip/mckillip.html
Patricia A. McKillip BÖCKER : Stjärnbäraren från Hed Besvärjerskan

17. Patricia McKillip Home Page
Welcome to the. patricia mckillip. page! This page is not officiallyaffiliated with patricia mckillip in any way. I am not patricia
http://www.evan.org/McKillip.html
Welcome to the
Patricia McKillip
page!
This page is not officially affiliated with Patricia McKillip in any way.
I am not Patricia McKillip, nor can I pass your question on to Patricia McKillip.
Photo by Kate Kincheloe, taken from the (former) Putnam Berkeley webpage on McKillip. as of 7/27/99 when it reset for some reason... Feel free to send me comments on this page. Sign the Guestbook! NEWS McKillip's next book will be called In the Forests of Serre and will be available in June, 2003. The Changeling Sea is going to be reprinted, and will be out in April, 2003. It's being done in a Young Adult line from Penguin/Firebird. Buy it! Like the recent covers? They are by Kinuko Craft. I've written a small page about her , with links to her official site and several books she's illustrated. I've updated the Recommended Reading List - the egroup came up with some of our favorite authors and books. If you like McKillip, you might find some good stuff here. Note that I am not a writer, I am a computer geek who loves to read and loves most to read Patricia McKillip. These pages exist because when I went looking for information on my favorite writer, I couldn't find any - so I wrote some. If you have any constructive criticism of these pages and especially of my text, I'd love to hear it. If you know of any stories I don't have, or feel like scanning a few book covers I don't have and e-mailing them to me, that'd be wonderful. Just e-mail me at evan@evan.org

18. Patricia McKillip
Please use the main page! This one no longer exists. Thanks!
http://www.evan.org/GKillip.html
Please use the main page ! This one no longer exists. Thanks!

19. Patricia A McKillip
"patricia A mckillip". 1. Schatten über Ombria.
http://fantasyautoren-4.literatur-verkauf.de/Patricia-A-McKillip.html
"Patricia A McKillip"
Winterrose. Broschiert
Preis: EUR 8,90
Schatten über Ombria.
Gebundene Ausgabe
Preis: EUR 18,00
Alle 16 Treffer für "Patricia+A+McKillip"
Erdzauber III. Harfner im Wind.

Goldmann (1997)
Broschiert
Versandfertig in 24 Stunden.
Preis: EUR 8,45
Schatten über Ombria.
Klett-Cotta (2002) Gebundene Ausgabe Versandfertig in 24 Stunden. Preis: EUR 18,00 Erdzauber. Die Schule der Rätselmeister. Goldmann, Mchn. (1986) Broschiert Anbieter versendet in 1-2 Werktagen. Erdzauber. Die Erbin von Wasser und Feuer. Goldmann, Mchn. (1986) Broschiert Anbieter versendet in 1-2 Werktagen. Königin der Träume. Heyne, Mchn. (1998) Broschiert Anbieter versendet in 1-2 Werktagen. Auf den Schwingen des Mondes. Roman. Goldmann, Mchn. (1987) Broschiert Anbieter versendet in 1-2 Werktagen. Die Zauberin und der Schwan. Fantasy- Roman. Lübbe, Berg.-Gladb. (1996) Broschiert Anbieter versendet in 1-2 Werktagen. Erdzauber. Harfner im Wind. Goldmann, Mchn. (1986) Broschiert Anbieter versendet in 1-2 Werktagen. Winterrose. Ein Fantasy- Roman.

20. Compare Prices And Read Reviews On McKillip, Patricia A. Books At Epinions.com
Epinions has the best comparison shopping information on Compare Pricesand Read Reviews on mckillip, patricia A. Books at Epinions.com.
http://www.epinions.com/Books-Patricia_A_McKillip_books
Books - 50-90% Off Used or new, at discount prices. Special coupons inside. Affiliate. www.half.com Find Low, Low Book Prices www.campusi.com Compare Book Prices First Why pay more? Compare dozens of online bookstores with 1 click! www.allbookstores.com HelpMember CenterPrivacy StatementSite Index ... Trademark Notice Epinions.com periodically updates pricing and product information from third-party sources, so some information may be slightly out-of-date. You should confirm all information before relying on it.
Join Epinions Help Sign In
Books All Categories Home Media Books
We found 4 results for McKillip, Patricia A. Books
Search Results Showing 1-4 of 4 items Hide photos Sort by
Name
or Rating Sort by
Price

Compare Ombria in Shadow
McKillip, Patricia A.
2 reviews
Lowest price:
Compare Winter Rose
McKillip, Patricia A.
3 reviews
Lowest price:
Compare Song for the Basilisk McKillip, Patricia A. 1 review Lowest price: Compare Forgotten Beasts of Eld McKillip, Patricia A. 1 review Lowest price: Showing 1-4 of 4 items

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 87    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter