Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Saylor Steven

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 81    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Saylor Steven:     more books (102)
 1. Empire: The Novel of Imperial Rome by Steven Saylor, 2010-08-31
 2. Roma: The Novel of Ancient Rome (Novels of Ancient Rome) by Steven Saylor, 2008-03-04
 3. Roman Blood: A Novel of Ancient Rome (Novels of Ancient Rome) by Steven Saylor, 2008-04-15
 4. The Triumph of Caesar: A Novel of Ancient Rome (Roma Sub Rosa) by Steven Saylor, 2009-07-07
 5. A Gladiator Dies Only Once: The Further Investigations of Gordianus the Finder by Steven Saylor, 2006-05-30
 6. Catilina's Riddle: A Novel of Ancient Rome (Novels of Ancient Rome) by Steven Saylor, 2008-11-11
 7. Last Seen in Massilia: A Novel of Ancient Rome by Steven Saylor, 2001-09-17
 8. The Judgment of Caesar: A Novel of Ancient Rome (St. Martin's Minotaur Mystery) by Steven Saylor, 2005-06-13
 9. The House of the Vestals: The Investigations of Gordianus the Finder (Novels of Ancient Rome) by Steven Saylor, 2010-01-05
 10. A Mist of Prophecies: A Novel of Ancient Rome by Steven Saylor, 2003-05-18
 11. A Murder on the Appian Way: A Novel of Ancient Rome by Steven Saylor, 2009-04-14
 12. Arms of Nemesis: A Novel of Ancient Rome (Novels of Ancient Rome) by Steven Saylor, 2008-05-13
 13. Rubicon: A Novel of Ancient Rome (Novels of Ancient Rome) by Steven Saylor, 2010-05-25
 14. The Venus Throw: A Mystery of Ancient Rome (Novels of Ancient Rome) by Steven Saylor, 2008-12-23

1. Steven Saylor
Short bibliogrpahy and reviews of his books set in ancient Rome.Category Arts Literature Mystery Authors S Saylor, Steven......Steven Saylor Page 1, A Mist of PropheciesA Mist of Prophecies 25 Jul 02. WebPagehttp//www.stevensaylor.com. by Steven Saylor Buy at Amazon.co.uk,
http://www.twbooks.co.uk/authors/ssaylor.html
Page Updated: 28/10/02 Page 1 Page 2 Steven Saylor - Page 1 A Mist of Prophecies 25 Jul 02 Honour the Dead pbk 22 Aug 02 Last Seen in Massilia Rubicon The Venus Throw WebPage: http://www.stevensaylor.com by Steven Saylor Author Title Keyword Publisher About the Author (Photo (c) R.Solomon) Bibliography
A Mist of Prophecies
A Mystery of Ancient Rome
Rome, 48 BC: As the forces of Julius Caesar and Pompey the Great wage a bloody civil war for supremacy in the far-flung reaches of the Empire, the city of Rome itself becomes a hotbed of intrigue, riven by espionage, greedy profiteering and bitter betrayals. One day as Gordianus the Finder is crossing the marketplace, a beautiful young seeress staggers towards him, and dies in his arms. Possibly insane, and with no memory of her past, Cassandra - like her Trojan namesake -had nevertheless been reputed to possess the true gift of prophecy. For such a gift there are many in Rome who would pay handsomely . . . or resort to murder. Cassandra had been the confidante of the rich and powerful, until she fell victim to a vicious killer.
Obsessed with Cassandra and her mystery, Gordianus begins to investigate the murder. As the citizens of Rome nervously await news of the war’s outcome and the political situation veers toward chaos, Gordianus gradually peels away the veils of secrecy that surrounded Cassandra’s life and death. What he uncovers has deadly implications, involving some of the most powerful women in Rome -and Gordianus’s pursuit of the truth not only endangers his own life, but could well affect the future of Rome itself.

2. Saylor Steven - Rzymska Krew - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
saylor steven,Rzymska krew,Saylor,Steven,Rzymska,krew,REBIS Ksiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce - podreczniki szkolne
http://wysylkowa.pl/ks247685.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Rzymska krew
Saylor Steven Wyd. REBIS Powiadom znajomego o ksi±¿ce Termin realizacji: szczegó³y Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: Roman Blood T³umacz: Janusz Szczepañski Bogaty w³a¶ciciel ziemski bestialsko zamordowany... Jego syn i spadkobierca oskar¿ony o ojcobójstwo... Mroczne rodowe tajemnice, skorumpowany s±d, naciski polityczne z najwy¿szych szczebli w³adzy... Czy pocz±tkuj±cemu obroñcy, maj±cemu po swej stronie tylko wiernego sekretarza i podejrzanej reputacji rzymski pierwowzór prywatnego detektywa, uda siê doj¶æ prawdy i uchroniæ oskar¿onego przed straszliw± kar±? Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: RZUT WENUS Autor: Saylor Steven Wyd. REBIS Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Zagadka Katyliny Autor: Saylor Steven Wyd.

3. Saylor Steven - RZUT WENUS - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
saylor steven,RZUT WENUS,Saylor,Steven,RZUT,WENUS,REBIS Ksiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce - podreczniki szkolne, beletrystyka
http://wysylkowa.pl/ks276865.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
RZUT WENUS
Saylor Steven Wyd. REBIS Powiadom znajomego o ksi±¿ce Termin realizacji: szczegó³y Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miekka Format: Jêzyk: POLSKI Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: THE VENUS THROW T³umacz: Szczepañski Janusz 25 czerwca w ksiêgarniach. Rzym, rok 56 p.n.e. Dwaj niezwykli go¶cie – pose³ egipski w towarzystwie kap³ana-eunucha – odwiedzaj± Gordianusa Poszukiwacza, którego specjalno¶ci± jest prowadzenie dochodzeñ w sprawach morderstw. Tym razem jednak chodzi o co¶, czego ten znany czytelnikom z poprzednich powie¶ci cyklu „Roma sub rosa” (Rzymska krew, Ramiona Nemezis i Zagadka Katyliny) detektyw zapewniæ im nie mo¿e... Steven Saylor jest pisarzem i redaktorem. Od dzieciñstwa zainteresowany staro¿ytno¶ci± studiowa³ historiê na University of Texas w Austin. Publikowa³ w "The Threepenny Review", "The San Francisco Bay Guardian","Ellery Queen's Mystery Magazine" oraz "The Magazine of Fantasy and Science Fiction". Mieszka w San Francisco, aktuanie pracuje nad powie¶ci±. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: RZUT WENUS Autor: Saylor Steven Wyd.

4. BARONET WWW - Knihy - Saylor Steven: Øímská Msta
saylor steven RÍMSKÁ MSTA Vazba vázaná. Pocet stran 368.Obj. císlo 0462. Cena Kc 189,. Další ze série Saylorových
http://www.baronet.cz/kniha-462.html
Saylor Steven: ØÍMSKÁ MSTA
Vazba: vázaná Poèet stran: Obj. èíslo: Cena Kè:

Další ze série Saylorových poutavì napsaných historických románù s detektivní zápletkou, které se odehrávají v antickém Øímì. Informace o autorovi
E-mail: baronet.odbyt@volny.cz

5. BARONET WWW - Knihy - Saylor Steven: Øímská Krev
saylor steven RÍMSKÁ KREV Vazba . Pocet stran -. Obj. císlo-. Cena Kc VYPRODÁNO. Dej románu se odehrává v antickém
http://www.baronet.cz/kniha-355.html
Saylor Steven: ØÍMSKÁ KREV
Vazba: Poèet stran: Obj. èíslo: Cena Kè: VYPRODÁNO

Dìj románu se odehrává v antickém Øímì v prvním století pøed naším letopoètem, v dobì panování diktátora Sully, pod jehož vládou vzaly zasvé mnohé etické hodnoty. Touha po bohatství, moci a privilegiích zaèala pøevyšovat vše ostatní. Pøesto však ani v Sullovì Øímì nemùže být opominuta otcovražda, zvláštì když ohrozila a pošpinila významnou patricijskou rodinu. Èlenové rodiny zavraždìného statkáøe Sexta Roscia se proto obrátí na zaèínajícího mladého obhájce Marka Tullia Cicera, aby jim pomohl tíživou situaci vyøešit. Informace o autorovi
E-mail: baronet.odbyt@volny.cz

6. Catilina's Riddle Harrison, Scott,Saylor, Steven W.
Title Catilina's Riddle Subject Audiobooks Author Harrison Scott saylor stevenW. Mahoney, Dan,Morgan, Adams Bla Fleming, Ian,Whitfield, Robert
http://www.books-team.com/Harrison-Scott-Saylor-Steven-W/Catilinas-Riddle-078611
Catilina's Riddle Harrison, Scott,Saylor, Steven W.
Title: Catilina's Riddle
Subject: Audiobooks
Author: Harrison Scott Saylor Steven W.
Mahoney, Dan,Morgan, Adams Bla...

Fleming, Ian,Whitfield, Robert...

Peters, Ellis,Kendall, Roe Dea...

Rand, Ayn,Fields, Anna Capital...
...
Partner

7. Saylor, Steven W.
Saylor, Steven W. Title A Murder on the Appian Way Subject Mystery Thrillers Author saylor steven W. Marsh, Ngaio A Wreath for Rive
http://www.booksbulletin.com/Saylor-Steven-W/A-Murder-on-the-Appian-Way-03129617
Saylor, Steven W.
Title: A Murder on the Appian Way
Author: Saylor Steven W.
Marsh, Ngaio A Wreath for Rive...

Judd, Cameron Corrigan-0312966...

Winslow, Don A Long Walk Up th...

Herriot, James All Things Brig...
...
Partner

8. Mystery & Thrillers Saylor, Steven
Mystery Thrillers Saylor, Steven. Title Arms of Nemesis Subject Mystery Thrillers Author saylor steven Tatum, Beverly Daniel Assimila
http://www.booksbulletin.com/Saylor-Steven/Arms-of-Nemesis-0312978324.html
Title: Arms of Nemesis
Author: Saylor Steven
Tatum, Beverly Daniel Assimila...

Wilson, John F. Church and Sta...

Findling, John E. Dictionary o...

Cortes, Eladio Dictionary of M...
...
Partner

9. SFBookcase.com - Steven Saylor
Steven Saylor, About Author. Steven Saylor's fascination with AncientRome began at the age of eight, when he saw a censored print
http://www.sfbookcase.com/author.asp?forename=Steven&surname=Saylor

10. Steven Saylor
STEVEN SAYLOR has been recommended to me many times as an historicallyaccurate and historically interesting author. I finally
http://www.malicebooks.com/web_pages/same_crimes/saylor.htm
To find out how easy it is to place an order, follow the spider to the Order Information Page STEVEN SAYLOR has been recommended to me many times as an historically accurate and historically interesting author. I finally found time to order the first in his series set in ancient Rome, began reading "Roman Blood;" and quickly found myself enthralled with Gordianus the Finder and life in 56 B.C. This series easily succeeds as historical fiction, without the added delight (for us) of a detective solving a crime. I find little information about Saylor, himself, except that he hails from Texas and now resides in Berkeley, Ca., and that he is a writer of short stories and other fiction, as well as this excellent Roman mystery series which debuted in 1990.
Author's Web site

HOME
Roman Blood - $5.99
Arms of Nemesis - $5.99
Catalina's Riddle - $5.99
This is the first of this series that seemed lacking in suspense, and, indeed, lacking a plot; very difficult to continue reading, though I did continue, to find only the last 50 pages worth the trip. Gordianus is now 48 and complaining throughout the book of the aches and pains of aging. He has moved to a farm in the country (apparently every Roman's dream) with his wife and two younger children, while his older son, Eco, has taken over the house and his profession in the city. Cicero, wealthy, influential and power-mad, puts pressure on Gordianus to give occasional shelter to his rival, Catilina, so that Cicero may keep tabs on his whereabouts. Little happens of any interest in the mystery mode until that last 50 pages, though there is much amusing information on life and politics in Rome and the countryside. I would hope that someone new to the series would not start with this entry!

11. Ex Libris Archives: Steven Saylor
Home Ex Libris Authors Steven saylor steven Saylor. roma sub rosa Home ExLibris Authors Steven Saylor Copyright © 2003, by William H. Duquette.
http://www.wjduquette.com/authors/ssaylor.html
Home Ex Libris Authors : Steven Saylor
Steven Saylor
roma sub rosa Have you seen our weblog or our monthly book review? Saylor writes stories of the mean streets, of political intrigue, sex scandals, malfeasance, dishonest lawyers, corrupt judges, and rioting in the streets. His sleuth is a man of little family background named Gordianus the Finder. Oh, yesthey are all set in ancient Rome, just before the Imperial Age, and most of the principal characters are historical figures. The political intrigues, scandals, and rioting are as reported by various classical authors, from Cicero (often on-stage in his own right) on down. Think of it as ancient Roman True Crime. The books should definitely be read in order, as each builds on its predecessors, in terms of both Roman History and Gordianus' life. The House of the Vestals is a collection of short stories. Those who like Gordianus might also enjoy Lindsey Davis ' somewhat lighter-hearted tales of informer Marcus Didius Falco, set a century or so later in the days of Emperor Vespasian.
Titles
Roman Blood
Reviews: 1 July 2000
Arms of Nemesis
Reviews: 1 August 2000
The House of the Vestals Catalina's Riddle
Reviews: 1 August 2000
The Venus Throw
Reviews: 1 August 2000
A Murder on the Appian Way
Reviews: 1 August 2000
Rubicon
Reviews: 1 November 2000
Last Seen in Massilia
Reviews: 1 October 2001
Home Ex Libris Authors : Steven Saylor Search this site:
Previous Author

Next Author

Foothills

Ex Libris Staff
...
FAQs About Us

Sites we like:
Instapundit

Slashdot

James Lileks

Banana Oil
... Blithering Idiot

12. Saylor, Steven W. Cheap
Saylor, Steven W. cheap. Author saylor steven W. Subject Mystery ThrillersTitle Catilina's Riddle Crescent City Kill Dance for the Dead
http://www.track-books.com/Catilinas_Riddle_080411269X.html
Saylor, Steven W. cheap
Author: Saylor Steven W.
Title: Catilina's Riddle
The Dead of Jericho...

Silent World of Nicholas Quinn...

The Riddle of the Third Mile (Inspe...

The Secret of Annexe 3...
...
Home

13. Saylor, Steven W. Cheap
Saylor, Steven W. cheap. Author saylor steven W. Subject Mystery ThrillersTitle Arms of Nemesis A Novel of Ancient Rome Enigma Mount Misery
http://www.track-books.com/Arms_of_Nemesis__A_Novel_of_Ancient_Rome_0804111278.h
Saylor, Steven W. cheap
Author: Saylor Steven W.
Title: Arms of Nemesis : A Novel of Ancient Rome
Silent World of Nicholas Quinn...

The Riddle of the Third Mile (Inspe...

The Secret of Annexe 3...

Last Bus to Woodstock...
...
Home

14. A Murder On The Appian Way Saylor, Steven W. Mystery & Thrillers
Title A Murder on the Appian Way Subject Mystery Thrillers Author saylor stevenW. Moran, Joseph J. Collaborative Riesenberg, Peter Citizenship
http://www.some-books.com/Saylor-Steven-W/A-Murder-on-the-Appian-Way-0312961731.
Title: A Murder on the Appian Way
Author: Saylor Steven W.
Moran, Joseph J. Collaborative...

Riesenberg, Peter Citizenship ...

Voyge, Michael,Zwart, Peer,Fry...

Waters, Michael,Voyge, Michael...
...
Partner

15. Audiobooks Harrison, Scott,Saylor, Steven W. Catilina's Riddle
Title Catilina's Riddle Subject Audiobooks Author Harrison Scott saylor stevenW. Shaffer, Christy Cut Make Di Smith, AG Decorative Herald
http://www.books-including.com/Harrison-Scott-Saylor-Steven-W/Catilinas-Riddle-0
Audiobooks Harrison, Scott,Saylor, Steven W. Catilina's Riddle
Title: Catilina's Riddle
Subject: Audiobooks
Author: Harrison Scott Saylor Steven W.
Smith, A. G. Decorative Herald...

Tarbox, Charlene Celtic Motifs...

Borodin, Alexander Porfirevich...

Crane, Stephen 'The Little Reg...
...
Partner

16. STEVEN SAYLOR
STEVEN SAYLOR.
http://www.bestsellersworld.com/mysteries-saylor.htm
STEVEN SAYLOR
A MIST OF PROPHECIES
A TWIST AT THE END
ROMAN BLOOD
"Remarkable...Takes the reader deep into the political, legal and family arenas of Ancient Rome, providing a stirring blend of history and mystery, well seasoned with conspiracy, passion and intrigue."

17. Austin Chronicle: Author Literatus: Steven Saylor
Steven Saylor sets his novels in ancient Rome, but has quite a few modern ideasabout the state of the author in the contemporary publsihing climate.
http://www.austinchronicle.com/issues/vol18/issue44/books.saylor.html
Steven Saylor
Author Literatus
by Clay Smith Steven Saylor has so effectively created an alternate fictional universe in his Roma Sub Rosa series which consists so far of seven novels about the end of the Roman republic that fans of his novels may be tempted to imagine that every day the author wakes, dons a toga, opens dense historical texts about ancient Rome in the original Latin, and plucks from them those little nuggets of believability historical details that he uses to transport readers to the scene of the crime. In actuality, Saylor, who grew up in Goldthwaite, Texas, graduated from the University of Texas in 1978, and now divides his time between Austin and Berkeley, California, was not a Latin major but a history major who specialized in Roman history. He says he sets his novels in ancient Rome because of a "childhood fascination" that has developed into an "adult preoccupation." "It's one of those things that has sort of kept pace with my own sensibilities all through the years," Saylor says. "When I was a child, I had Roman toys. When I was a boy, I went to Roman movies. When I was in college, I studied Roman history, and now I find it this really fascinating sort of alternative world to our own. It's a lot like our world but it's different enough that it's a good place to escape to." It's important to note that when Saylor says that his books are "a good place to escape to," he's referring to them as an escape for his readers

18. Steven Saylor
Steven Saylor. The Birth of Mark Twain Click Here to Enlarge this Print, STEVENSAYLOR Photorealist portrait painter. Works in glazed miniature watercolors.
http://www.oldutica.com/steven_saylor.html

Home
About Old Utica Shop by Artist My Order ... Email Steven Saylor The Birth of Mark Twain
Click Here to Enlarge this Print
Item Number: Published Price: Image Size: 7"x 8 1/2" Paper Size: Edition Size: Quantity
STEVEN SAYLOR

Photo-realist portrait painter. Works in glazed miniature watercolors. Born in Munich, Germany in 1948 and living in Dayton, Nevada. "My studio is near my home," he says, "in a renovated 1868 wooden boxcar. I heat the studio with wood which I cut on weekends. I paint with a northwest light standing at my drawing table. The work lies flat. I put in a five-day week plus a day for riding and family, and a day for chores."
Home
About Old Utica Shop by Artist My Order ... Email
1935 West Wayzata Boulevard - Long Lake, Minnesota 55356
Phone (952) 449-9611 - Fax (952) 249-7813 - E-mail custserv@oldutica.com
web development by william lewis web development

19. The Detective And The Toga: Profiles Of The Authors
(3/23/99) Steven W. saylor steven Saylor, a freelance writer and editor,is probably the most widely-published current author in the genre.
http://spotlightongames.com/roman/profiles.html
The Detective and the Toga: Profiles of the Authors
Last updated XXIII Februarius 2001.
Home
Eliette
Born in 1969, she is an expert on the topic of the Dead Sea Scrolls, holds a doctorate in philosophy and is an admirer of Umberto Eco. Also authored L'or et la cendre (Paris: Ramsay, 1997) and (PUF). Reviews of the book, in Spanish, may be found at the Libros por Escape and Mil Libros websites. A review in German is available at
Rosemary Aitken
English author Rosemary Rowe, married name Rosemary Aitken, currently lives in Gloucester, the same area in which her stories are set. She is mother to two adult children and grandmother to two living in New Zealand where she herself lived for twenty years. Born in Cornwall during the Second World War, she also has authored a series of novels set there during the turn-of-the-century, including Cornish Harvest, Girl from Penvarris and The Tinner's Daughter hardcover; paperback; US edition ) and several books on language and communication including an audiocassette Play it by Ear which teaches English in eleven different situations, for example, the simulated kidnapping of a millionaire's wife. See her

20. Steven Saylor Web Site
Author of historical mysteries including the Roma Sub Rosa mysteries set in Ancient Rome.Category Arts Literature Mystery Authors S saylor, steven...... PROPHECIES “The problem with a writer with the brilliance of steven saylor is thathe leaves almost impossible standards for other writers to measure up to.
http://www.stevensaylor.com/

Welcome to the Web Site of
Always Open! books, videos DVDS about the ancient world in (including the UK Branch et la . For click US editions UK editions Dutch editions
DAWN? vs DAWN?
Which cover do you prefer? US edition
UK edition
I love them both!
I hate them both!
View Results

UK edition/Constable
Kirkus Reviews
Hot off the press...
H AVE Y OU S EEN D AWN You can order the US edition of H AVE Y OU S EEN D AWN from Amazon.com, or the UK edition from Amazon.co.uk. The Poisoned Pen Booknews San Antonio Express-News Austin American-Statesman Wigglefish.com (read the full review Publishers Weekly Booklist TheBestReviews.com
The latest novel in the Roma Sub Rosa series A M IST OF P ROPHECIES The problem with a writer with the brilliance of Steven Saylor is that he leaves almost impossible standards for other writers to measure up to. With A Mist of Prophecies , Saylor exceeds even his usual standards of excellence. El Paso Times (read the full review Vivid and robust...exquisite detail and powerful drama. Philadelphia Inquirer (read the full review Saylor shows once again why fans of ancient historicals regard him as the leader of the field.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 81    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter