Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Sterne Laurence

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 98    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Sterne Laurence:     more books (100)
 1. A Sentimental Journey and Other Writings (Oxford World's Classics) by Laurence Sterne, 2008-12-15
 2. Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman: The Text, Vol, 2 (Florida Edition of the Works of Laurence Sterne) by MELVYN NEW, JOAN NEW, 1978-11-28
 3. The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman (Oxford World's Classics) by Laurence Sterne, 2009-12-13
 4. A Sentimental Journey Through France and Italy (1882) by Laurence Sterne, 2009-08-16
 5. The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman by Laurence Sterne, 1997-10-01
 6. Tristram Shandy by Laurence Sterne, 2007-12-12
 7. A Sentimental Journey by Laurence Sterne, 2010-08-17
 8. Tristram Shandy and A Sentimental Journey (Modern Library) by Laurence Sterne, 1995-03-07
 9. The Sermons of Laurence Sterne: The Text: Volume 4 of the Florida Edition of the Works of Laurence Sterne
 10. Critical Essays on Lawrence Sterne: Laurence Sterne (Critical Essays on British Literature) by Melvyn New, 1998-01-16
 11. A Culture of Mimicry: Laurence Sterne, His Readers and the Art of Bodysnatching (MHRA Texts and Dissertations) by Warren L. Oakley, 2010-09-01
 12. A Sentimental Journey and Continuation of the Bramine's Journal: Volume 6 of the Florida Edition of the Works of Laurence Sterne
 13. Sentimental Journey (Wordsworth Classics) by Laurence Sterne, 1999-12
 14. The Cambridge Companion to Laurence Sterne (Cambridge Companions to Literature)

1. WIEM: Sterne Laurence
sterne laurence (17131768), pisarz angielski, prekursor tzw. antypowieci (nou-veau roman); absolwent Cambridge, jeszcze w czasie studiów
http://www.encyklopedia.pl/wiem/doc/7fbecb23b784d4744125648f004ec68c
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Literatura, Wielka Brytania
Sterne Laurence widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Sterne Laurence (1713-1768), pisarz angielski, prekursor tzw. antypowie¶ci ( nou-veau roman ); absolwent Cambridge, jeszcze w czasie studiów przyj±³ ¶wiêcenia duchownego anglikañskiego, po czym 20 lat spêdzi³ jako wiejski proboszcz w hrabstwie Yorkshire. Ceni±cy rozkosze ¿ycia, w wolnych chwilach oddawa³ siê lekturze, muzyce, malarstwu, polowaniom i romansom (czym doprowadzi³ do ob³êdu swoj± ¿onê). Po opublikowaniu pierwszych rozdzia³ów Tristrama Shandy otworzy³y siê przed pisarzem londyñskie salony i szansa kariery, jednak z³y stan zdrowia kaza³ Sternowi przenie¶æ siê do Tuluzy, gdzie kontynuowa³ pisanie. W 1765 odby³ podró¿ po Francji i W³oszech, z której wróci³ z gotow± powie¶ci± Podró¿ sentymentalna przez Francjê i W³ochy . Dzie³o, formu³± nawi±zuj±ce do tzw. podró¿y intelektualnej, stanowi zapis uczuæ do¶wiadczanych przez bohatera podczas wêdrówki; odbiega od konwencjonalnego opisu zwiedzanych miejsc i spotykanych ludzi. W 3 tygodnie po ukazaniu siê Podró¿y os³abiony chorob± pisarz zmar³. Na jego dorobek literacki z³o¿y³y siê ponadto:

2. WIEM: Sterne Laurence
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl S......sterne laurence (17131768), pisarz angielski, prekursor tzw. antypowiesci SterneLaurence (1713-1768), pisarz angielski, prekursor tzw. antypowiesci
http://wiem.onet.pl/wiem/004aa1.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Literatura, Wielka Brytania
Sterne Laurence widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Sterne Laurence (1713-1768), pisarz angielski, prekursor tzw. antypowie¶ci ( nou-veau roman ); absolwent Cambridge, jeszcze w czasie studiów przyj±³ ¶wiêcenia duchownego anglikañskiego, po czym 20 lat spêdzi³ jako wiejski proboszcz w hrabstwie Yorkshire. Ceni±cy rozkosze ¿ycia, w wolnych chwilach oddawa³ siê lekturze, muzyce, malarstwu, polowaniom i romansom (czym doprowadzi³ do ob³êdu swoj± ¿onê). Po opublikowaniu pierwszych rozdzia³ów Tristrama Shandy otworzy³y siê przed pisarzem londyñskie salony i szansa kariery, jednak z³y stan zdrowia kaza³ Sternowi przenie¶æ siê do Tuluzy, gdzie kontynuowa³ pisanie. W 1765 odby³ podró¿ po Francji i W³oszech, z której wróci³ z gotow± powie¶ci± Podró¿ sentymentalna przez Francjê i W³ochy . Dzie³o, formu³± nawi±zuj±ce do tzw. podró¿y intelektualnej, stanowi zapis uczuæ do¶wiadczanych przez bohatera podczas wêdrówki; odbiega od konwencjonalnego opisu zwiedzanych miejsc i spotykanych ludzi. W 3 tygodnie po ukazaniu siê Podró¿y os³abiony chorob± pisarz zmar³. Na jego dorobek literacki z³o¿y³y siê ponadto:

3. STERNE Laurence
Translate this page sterne laurence Titre 1. The Life and Opinions of Tristram Shandy. Genre. Mélanges,lettres, pensées, mémoires. sterne laurence Titre 1. Sentimental Journey.
http://www.shall.univ-metz.fr/UFR/centre/cet/trad/sterne.htm
STERNE Laurence Titre 1 The Life and Opinions of Tristram Shandy Genre roman HF origine AH Date origine Titre 2 Tristram Shandy Traducteur FRENAIS Joseph Pierre Traducteur 2 Traduction S 18 Traduction 2 HF traduction TH Editeur Buisson Editeur 2 Lieu Paris Lieu 2 Londres Collation 2 volumes; in-8 Localisation BN/Z 6 33301-33302 Remarque STERNE Laurence Titre 1 Sentimental Journey Genre roman HF origine AH Date origine Titre 2 Voyage sentimental Traducteur n. m. Traducteur 2 Traduction Traduction 2 HF traduction Editeur G. Havard Editeur 2 Lieu Paris Lieu 2 Collation in-4; p; 24; figures Localisation BN/Y2-4667 Remarque STERNE Laurence Titre 1 Sentimental Journey Genre roman HF origine AH Date origine Titre 2 Voyage sentimental Traducteur n. m. Traducteur 2 Traduction partielle Traduction 2 HF traduction Editeur E. Dentu Editeur 2 Lieu Paris Lieu 2 Collation in-8; p; 302 Localisation BN/MICROFICHE 8-Z 1895 (3 BIS). HdJ S97/6031 Remarque STERNE Laurence Titre 1 Sentimental Journey Genre roman HF origine AH Date origine Titre 2 Voyage sentimental Traducteur n. m. Traducteur 2 Traduction Traduction 2 HF traduction Editeur Editeur 2 Lieu Paris Lieu 2 Collation p. 261

4. STERNE Laurence; MACKENZIE
Translate this page sterne laurence, MACKENZIE Titre 1. Works. Genre. Roman, etc. HF origine. APH.Titre 2. Sterne et Mackenzie. Morceux choisis. Traducteur. JANIN Jules-Gazbriel.
http://www.shall.univ-metz.fr/UFR/centre/cet/trad/sternmack.htm
STERNE Laurence, MACKENZIE Titre 1 Works Genre Roman, etc HF origine APH Titre 2 Sterne et Mackenzie. Morceux choisis Traducteur JANIN Jules-Gazbriel Traducteur 2 Traduction S 19 Traduction 2 partielle HF traduction TH Editeur Editeur 2 Lieu Paris Lieu 2 Collation in-18 Localisation BN/Z-12330 Remarque dernière mise à jour de cette page : 14/11/2002

5. Xrefer - Search Results - Sterne
sterne laurence 1713 1768. sterne laurence 1713 1768 English novelist. TheOxford Dictionary of Quotations. sterne laurence 1713 1768.
http://www.xrefer.com/results.jsp?shelf=&term=sterne

6. Advanced Search View Basket Your Account Order Status Help Home
Your search for sterne+laurence yielded 20 results using author Displayingresults 1 to 20. 1. Tristram Shandy Sterne, Laurence
http://www.countrybookshop.co.uk/cgi-bin/search.pl?searchtype=author&searchtext=

7. Sterne Laurence Tristram Shandy
Translate this page sterne laurence Tristram Shandy. Titel Tristram Shandy. Autor SterneLaurence. Rubrik Belletristik Romane Erzählungen Englische
http://www.mybuechertipp.de/Sterne-Laurence-Tristram-Shandy-3829053959.html
Sterne Laurence Tristram Shandy
Titel: Tristram Shandy.
Autor: Sterne Laurence
Rubrik: Belletristik Romane Erzählungen Englische Literatur Romane Erzählungen
Kategorie: Belletristik
Philippinen. Reiseführer ...

Sri Lanka. Reiseführer un...

(Rossi Aldo) Aldo Rossi, Das ...

Satelliten-Bilder...
...
Home

8. Sterne Laurence Kersten Joachim Reemtsma Jan Ph Leben Und Ansichten Von Tristram
Translate this page sterne laurence Kersten Joachim Reemtsma Jan Ph Leben und Ansichtenvon Tristram Shandy Gentleman 1 Cassette. sterne laurence Kersten
http://www.1a-romanhandel.de/Sterne-Laurence-Kersten-Leben-und-Ansichten-von-T-3
Sterne Laurence Kersten Joachim Reemtsma Jan Ph Leben und Ansichten von Tristram Shandy Gentleman 1 Cassette
Titel: Leben und Ansichten von Tristram Shandy Gentleman 1 Cassette
Autor: Sterne Laurence Kersten Joachim Reemtsma Jan Ph.
Rubrik:
Kategorie:
Lang Rudolf W. Schlüsselquali...

Aehling Martin Aktienanlage i...

Rittershofer Werner Wirtschaf...

Mentzel Wolfgang Rhetorik. Si...
...
Home

9. Lesinrocks.com : Sterne Laurence
Translate this page Chargement de la page sterne laurence
http://www2.lesinrocks.com/inrocks/artistes/livres/sterne_laurence.htm
Chargement de la page : Sterne Laurence

10. LE NOVITA' GLI APPUNTAMENTI GLI AUTORI PERCORSI DI LETTURA EBOOKS
Translate this page sterne laurence - Foscolo Ugo. Libri di sterne laurence - Foscolo Ugo pubblicatida Garzanti Viaggio sentimentale di Yorick lungo la Francia el'Italia.
http://www.garzantilibri.it/autori_main.php?page=schedaautore&CPID=557

11. LE NOVITA' GLI APPUNTAMENTI GLI AUTORI PERCORSI DI LETTURA EBOOKS
Translate this page Steiner George. Stendhal. Stern Isaac - Potok Chaim. sterne laurence. sterne laurence- Foscolo Ugo. Stettbacher J. Konrad. Stevens Wallace. Stevenson Robert Louis.
http://www.garzantilibri.it/autori_main.php?lettera=s

12. Hennepin County Library - Online Catalog
Previous 10 Next 10. Author, Count. Sterne, Laurence, 17131768, 2. Sterne,M., 1713-1768, 0. See Sterne, Laurence, 1713-1768. 2. Sterne, Noelle, 1.
http://www.hclib.org/pub/ipac/link2ipac.cfm?term=Sterne Laurence&index=AA

13. Laurence Sterne
Laurence Sterne. The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. Excerpts, Criticism,Biographics. Teil I Kapitel 1 Laurence Sterne. (24.11.1713-18.3.1768)
http://www.ottosell.de/sterne.htm
Laurence Sterne
The Life and Opinions of Tristram Shandy,
Gentleman
Excerpts, Criticism, Biographics
Teil I - Kapitel 1 Volume I - Chapter One
Laurence Sterne
englischer Romanautor und Humorist, war der Verfasser von The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, Vol. I-IX, Sein The Sermons of Mr. Yorick (1760) kam gut an. Die ersten beiden Teile von The Life and Opinions of Tristram Shandy Journal to Eliza Sentimental Journey Through France and Italy (1768) fand. Journal to Eliza erst 1904. Tristram Shandy in HTML www.bibliomania.com Tristram Shandy Sparknotes.Com ... Otto Sell

14. Leben Und Meinungen Des Tristram Shandy Sterne Laurence
Translate this page Leben und Meinungen des Tristram Shandy sterne laurence. Titel Lebenund Meinungen des Tristram Shandy. Autor sterne laurence.
http://www.easy-romanfux.de/Sterne-Laurence-Leben-und-Meinungen-des-T-3717582550
Leben und Meinungen des Tristram Shandy Sterne Laurence
Titel: Leben und Meinungen des Tristram Shandy.
Autor: Sterne Laurence
Rubrik: Belletristik Romane Erzählungen Englische Literatur Romane Erzählungen
Kategorie: Belletristik
Pont Veuthey Marie-Clair Le p...

Scartazzini Gustavo Les rappo...

Knapp Blaise Precis de droit ...

Morand Charles-Albert La lega...
...
Home

15. Laurence Sterne
Laurence Sterne forum, biography, portrait, pictures, lesson plans and onlinebooks including The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, A
http://authorsdirectory.com/biography_online_book_portrait_picture/s_authors_lau
Classical Authors Directory: S Authors: Laurence Sterne
Forum
Categories S Authors Laurence Sterne Biography
The biography of Laurence Sterne.
Lesson Plans

The lesson plans for Laurence Sterne.
Miscellaneous

Laurence Sterne: miscellaneous author related subjects.
Online Books

The online books of Laurence Sterne: The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, A Sentimental Journey.
Portrait and Pictures

The portrait and pictures of Laurence Sterne. Results 1 - 1 of atleast 1 Laurence Sterne - biography, portrait, pictures, editor reviewed directory searches and Laurence Sterne books online - extensively enhanced with annotations linked from the Encyclopedia of Self-Knowledge . The online book or books with annotations helping advance Emotional Literacy Education and Self-Knowledge include: The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, A Sentimental Journey. URL: http://www.selfknowledge.com/401au.htm Search the World! Please Add Your URL only under the following subcategories located at the end of each Author's Category: Biography, Lesson Plans, Miscellaneous, Online Books or Portrait and Pictures.

16. Laurence Sterne
Laurence Sterne. Links The Reception of Laurence Sterne on the Continent,conference 1214 March 2002, New College, Oxford. The Shandean.
http://www.sas.ac.uk/rbae/LaurenceSterne.htm
Laurence Sterne The volume on the Reception of Sterne is part of the Project's sub-series on Eighteenth Century authors. The volume Editors are Prof. John Neubauer (University of Amsterdam) and Prof. Peter de Voogd (University of Utrecht). A conference on the Continental reception of Sterne will take place from 12 to 14th March 2002 in Oxford (see link below). John Neubauer is Professor of Comparative Literature at the University of Amsterdam. He has co-edited several volumes of Johann Wolfgang Goethe, , Munich: Hanser, 1986-. He is the author of The Emancipation of Music from Language , New Haven: Yale University Press, 1986, and of , New Haven: Yale University Press, 1992. Peter de Voogd holds the Chair of English at the University of Utrecht. He is the founding Editor of The Shandean , an annual volume devoted to the life and works of Laurence Sterne (since 1988) and is currently working on the Florida Edition of The Works of Laurence Sterne , Volume 7: The Letters. Links: Reception Project Homepage Publications

17. Laurence Sterne - Wikipedia
Laurence Sterne. From Wikipedia, the free encyclopedia. Laurence Sterne(1713 1768) was an Irish-born novelist and clergyman.
http://www.wikipedia.org/wiki/Laurence_Sterne
Main Page Recent changes Edit this page Older versions Special pages Set my user preferences My watchlist Recently updated pages Upload image files Image list Registered users Site statistics Random article Orphaned articles Orphaned images Popular articles Most wanted articles Short articles Long articles Newly created articles All pages by title Blocked IP addresses Maintenance page External book sources Printable version Talk
Log in
Help
Laurence Sterne
From Wikipedia, the free encyclopedia. Laurence Sterne (1713 - 1768) was an Irish -born novelist and clergyman. He is best known for his novel Tristram Shandy Sterne was sent to Halifax in Yorkshire at an early age for his education. He later studied at Jesus College, Cambridge , before working as a clergyman in Yorkshire, eventually becoming a prebendary of York Minster The Life and Opinions of Tristram Shandy was published in several volumes, the first two appearing in 1759, and seven others following over the next ten years. It was not always highly thought of by other writers, but its bawdy humour was popular with London society. Today, it is seen as a forerunner of later stream of consciousness writing.

18. Laurence Sterne
Laurence sterne laurence Sterne (17131768) was an Irish-born clergyman and comicnovelist p Here's what one reviewer said about a href=detail.asp?ASIN
http://www.abacci.com/books/authorDetails.asp?authorID=451

19. Laurence Sterne - Quotation Guide
Laurence Sterne A large volume of adventures may be grasped within thislittle span of life, by him who interests his heart in everything.
http://www.annabelle.net/topics/author.php?firstname=Laurence&lastname=Sterne

20. Laurence Sterne
Laurence Sterne (17131768). The Laurence Sterne Page, San AntonioCollege. Laurence Sterne in Cyberspace, Gifu University, Japan.
http://library.marist.edu/diglib/english/englishliterature/17th-18thc-authors/st
Laurence Sterne (1713-1768) The Laurence Sterne Page , San Antonio College Laurence Sterne in Cyberspace , Gifu University, Japan The Shandean , an annual volume devoted to Laurence Sterne and his works The struggle of writing against the limitations of print culture, by James Tarling , Coventry University, England Tristram Shandy : An Annotated Bibliography , Rutgers University Tristram Shandy , volumes I-II , Swarthmore College

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 98    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter