Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Wolfe Gene

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 88    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Wolfe Gene:     more books (100)
 1. The Best of Gene Wolfe: A Definitive Retrospective of His Finest Short Fiction by Gene Wolfe, 2010-04-13
 2. The Sorcerer's House by Gene Wolfe, 2010-03-16
 3. Home Fires by Gene Wolfe, 2011-01-18
 4. Shadow & Claw: The First Half of 'The Book of the New Sun' (Book of the Long Sun) by Gene Wolfe, 1994-10-15
 5. Litany of the Long Sun:Nightside the Long Sun and Lake of the Long Sun (Book of the Long Sun, Books 1 and 2) by Gene Wolfe, 2000-04-01
 6. The Wizard: Book Two of The Wizard Knight by Gene Wolfe, 2005-10-01
 7. On Blue's Waters: Volume One of 'The Book of the Short Sun' by Gene Wolfe, 2000-09-02
 8. The Knight: Book One of The Wizard Knight by Gene Wolfe, 2005-01-01
 9. An Evil Guest by Gene Wolfe, 2008-09-16
 10. Soldier of the Mist by Gene Wolfe, 1987-10
 11. Sword & Citadel: The Second Half of 'The Book of the New Sun' by Gene Wolfe, 1994-10-15
 12. In Green's Jungles (Book of the Short Sun, Book 2) by Gene Wolfe, 2001-05-04
 13. Soldier of Sidon by Gene Wolfe, 2010-03-02
 14. Epiphany of the Long Sun:Calde of the Long Sun and Exodus from the Long Sun (Book of the Long Sun, Books 3 and 4) by Gene Wolfe, 2000-11-04

1. Wolfe, Gene
COLLECTION BY GENE wolfe gene WOLFE'S BOOK OF DAYS, a collection of 18 short stories.
http://www.sff.net/bfob/files/Wolfe%2C_Gene.txt
COLLECTION BY GENE WOLFE GENE WOLFE'S BOOK OF DAYS, a collection of 18 short stories. Doubleday hardcover with dustjacket, signed. CASTLEVIEW, Novel, Tor 1990. For further information, send SASE to: Gene Wolfe P.O. Box 69 Barrington, IL 60010

2. Ecrivain - Wolfe Gene
Translate this page Gene Wolfe.
http://sf.netliberte.org/html/auteurs/AUT-144.htm
Gene Wolfe
Bibliographie
Etat civil connu
Année de naissance: 1931
Nationalité: Américaine
Sa biblio Ses romans (Classés par années)
Ses romans (Classés alphabétiquement)
Ses recueils, anthologies (Classés par années)
Ses recueils, anthologies (Classés alphabétiquement)
... Ses nouvelles (Classés par années)
Site maintenu par Alain
Dernière mise à jour de cette page : 11/04/99

3. Wolfe Gene Rodman
The summary for this Greek page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://www.altfactor.gr/cgi-bin/websf.cgi?wolfe

4. Wolfe Gene Rodman
wolfe gene Rodman. The Hero as Werwolf, 1975 Title in Greek O Iroassan Likanthropos, Magazine Apagorevmenos Planitis, Issue 2
http://www.altfactor.gr/cgi-bin/websf2.cgi?wolfe2

5. SearchBiblio.com - Search For: Wolfe Gene, Claw Of The Conciliator
Wolfe, Gene, The Claw of the Conciliator, New York Pocket Books 1983. Good.spine wear, some edge wear. wolfe gene, The Book Of The New Sun Vol.
http://www.searchbiblio.com/cgi-bin/search.pl?author=Wolfe Gene&title=Claw of th

6. "Bibliographie De Wolfe Gene"
wolfe gene, LISTE DES OUVRAGES ECRITS PAR wolfe gene RODMAN (USA, 1931 ) Récompenseset prix littéraires de Science-fiction décernés à Gene Wolfe
http://www.surf.be/membres/pds/Autrauteurs/W/Wolfe.htm
 • Apollo Award : en 1985 British Fantasy Award : en 1983 British Science Fiction Award : en 1982 Deathrealm Award : en 1995 John W. Campbell Memorial Award : en 1984 Locus Poll Award : en 1987, 1982, 1983 et 1974 Nebula Award : en 1981 et 1973 Rhysling Award : en 1978 SF Chronicle Award : en 1982, 1983 et 1988 World Fantasy Award : en 1981 et 1989
HOME PAGE AUTRES AUTEURS LETTRE W HAUT DE LA PAGE
Paul Denis
Mise à jour : 02/08/2002.

7. Gene Wolfe Buecher
Translate this page Info1 Info2 wolfe gene Die Nachtseite der langen Sonne. Das Buch der langen Sonne.Erster Roman. Info1 Info2 wolfe gene Der See der langen Sonne.
http://www.sciencefictionbooks.de/WolfeGene.htm
Gene Wolfe Buecher
Wolfe Gene
Die Nachtseite der langen Sonne. Das Buch der langen Sonne. Erster Roman.

Wolfe Gene
Der See der langen Sonne. 2. Roman des Zyklus der Langen Sonne.

Wolfe Gene
Der Calde der Langen Sonne. Das Buch der Langen Sonne. Dritter Roman.

Wolfe Gene
Der Exodus aus der Langen Sonne. 4. Roman des Zyklus der Langen Sonne.

8. WOLFE Gene
Translate this page Accueil Biblios W Retour wolfe gene Gene (Rodman) WolfeUSA (Brooklyn (New York) 07 mai 1931 - ) Références Romans
http://www.bdfi.net/auteurs/w/wolfe_gene.htm
Accueil Biblios W Retour
  WOLFE Gene Gene (Rodman) Wolfe
  USA (Brooklyn (New York) 07 mai 1931 - )
  Mail
  Romans
 • (1972, The fifth head of Cerberus)
   Laffont, Ailleurs et Demain (~39), 1976
 • L'ombre du bourreau [Le livre du second soleil de Teur - 1] (1980, The shadow of the torturer)
 • La griffe du demi-dieu [Le livre du second soleil de Teur - 2] (1981, The claw of the conciliator)
 • (1982, The sword of the Lictor)
 • La citadelle de l'Autarque [Le livre du second soleil de Teur - 4] (1982, The citadel of the autarch)
 • Soldat des brumes (1986, Soldier of the mist)
 • Le nouveau soleil de Teur (Vol. 1) [Le livre du second soleil de Teur - 5] (1987, The Urth of the new sun)
 • Le nouveau soleil de Teur (Vol. 2) [Le livre du second soleil de Teur - 5] (1987, The Urth of the new sun)
 • Il y a des portes (1988, There are doors)
 • (1989, Soldier of Arete)
 • (1989, Soldier of Arete)
 • (1993, Nightside [The long sun - 1])
 • L'exode [Le livre du long soleil - 4]
  Recueils, anthologies, omnibus...
 • (1980, The island of Dr. Death and other stories and other stories)
   Laffont, Ailleurs et Demain (~79), 1983

9. WIEM: Wolfe Gene
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl W......wolfe gene (1931), pisarz amerykanski, autor utworów fantastyczno-naukowych. WolfeGene (1931-), pisarz amerykanski, autor utworów fantastyczno-naukowych.
http://wiem.onet.pl/wiem/0047bb.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Literatura, Stany Zjednoczone
Wolfe Gene widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane Wolfe Gene (1931-), pisarz amerykañski, autor utworów fantastyczno-naukowych. Studiowa³ w Houston na Wydziale Budowy Maszyn. Wcielony do wojska bra³ udzia³ w wojnie koreañskiej. Debiutowa³ w latach 60. Opublikowa³ zbiory opowiadañ: The Fifth Head of Cerberus The Eyeflash Miracles The Marvellous Brass Chessplaying Automation Zobacz równie¿ Science fiction zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

10. Wolfe Gene - Jezioro D³ugiego S³oñca - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
wolfe gene,Jezioro Dlugiego Slonca,Wolfe,Gene,Jezioro,Dlugiego,Slonca,MAG Ksiegarniawysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce
http://wysylkowa.pl/ks240209.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Jezioro D³ugiego S³oñca
Wolfe Gene Wyd. MAG Powiadom znajomego o ksi±¿ce Termin realizacji: szczegó³y Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: Lake of the Long Sun T³umacz: Micha³ Wroczyñski Whorl jest olbrzymim, sztucznym ¶wiatem, przemierzaj±cym przestrzeñ kosmiczn±. Jego mieszkañcy dawno ju¿ zapomnieli o celu swej wyprawy oraz o Urth- miejscu, z którego pochodz±. Bogowie milcz±, maszyny niszczej±, a staro¿. Wiedza przepada. Nocna eskapada Jedwabia do domu Krwi koñczy siê fiaskiem. Byæ mo¿e jednak manteion przy ulicy S³oñca da siê jeszcze uratowaæ. W tym celu Jedwab wyrusza na pe³n± niebezpieczeñstw wyprawê, która doprowadza go do ¶wi±tyni nad jeziorem Limna, skrywaj±cej wej¶cie do podziemnej czê¶ci whorla. Podczas wêdrówki m³ody kap³an poznaje sekrety sztucznego ¶wiata oraz jego przeznaczenie... Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Calde D³ugiego S³oñca t.III

11. Wolfe Gene - Ciemna Strona D³ugiego S³oñca - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
wolfe gene,Ciemna strona Dlugiego Slonca,Wolfe,Gene,Ciemna,strona,Dlugiego,Slonca,MAGKsiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce
http://wysylkowa.pl/ks274348.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Ciemna strona D³ugiego S³oñca
Wolfe Gene Wyd. MAG Powiadom znajomego o ksi±¿ce Termin realizacji: szczegó³y Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: Nightside the Long Sun T³umacz: Micha³ Wroczyñski Whorl jest olbrzymim sztucznym ¶wiatem, przemierzaj±cym przestrzeñ kosmiczn±. Jego mieszkañcy dawno ju¿ zapomnieli o celu swej wyprawy oraz o Urth- miejscu, z którego pochodz±. Ich bogowie milcz±, maszyny niszczej±, staro¿. wiedza przepada. ¯ycie patere Jedwabia, m³odego kap³ana w manteionie przy ulicy S³oñca, ulega zmianie w dniu, gdy objawia siê mu Zewnêtrzny- bóg pochodz±cy spoza whorla. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Calde D³ugiego S³oñca t.III Autor: Wolfe Gene Wyd. MAG Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Exodus z D³ugiego S³oñca Autor: Wolfe Gene Wyd.

12. Www.sff.net/bfob/files/Wolfe,_Gene.txt
COLLECTION BY GENE wolfe gene WOLFE'S BOOK OF DAYS, a collection of 18 short stories.Doubleday hardcover with dustjacket, signed. CASTLEVIEW, Novel, Tor 1990.
http://www.sff.net/bfob/files/Wolfe,_Gene.txt
COLLECTION BY GENE WOLFE GENE WOLFE'S BOOK OF DAYS, a collection of 18 short stories. Doubleday hardcover with dustjacket, signed. CASTLEVIEW, Novel, Tor 1990. For further information, send SASE to: Gene Wolfe P.O. Box 69 Barrington, IL 60010

13. Alpha Ralpha Boulevard: Gene Wolfe
Gene Wolfe. Other Wolfe links People Online Chat Paul's Wolfe PageSmall Wolfe Page Aussiecon II Report Bio Orbit contributor.
http://www.catch22.com/SF/ARB/SFW/Wolfe,Gene.php3
Gene Wolfe
Other Wolfe links:
People Online Chat
Paul's Wolfe Page

Small Wolfe Page

Aussiecon II Report
Bio:
Orbit contributor. Professional engineer, editor for many years of Plant Engineering. Born in New York, raised in Houston, Texas.
Bibliography:
The Book of the New Sun
Castle of Days
Anthology of essays and stories.
April 1995, St. Martin's Press Paperback Reprint edition ISBN:0-312-89042-7 Amazon.com
Castleview
The Citadel of the Autarc
The Claw of the Conciliator
1981 Nebula
The Devil in a Forest
Endangered Species
1989, ISBN:0-312-93154-9
The Fifth Head of Cereberus
1972, ISBN:0-684-12830-6
Free Live Free
Gene Wolfe's Book of Days
Lake of the Long Sun
Nightside the Long Sun
Pandora by Holly Hollander
Peace
The Shadow of the Torturer
Soldier in the Mist
Soldier of Arate
Stories from the Old Hotel
WFA
The Sword of the Lictor
The Wolfe Archipielago
"Alien Stones"
"The Changeling"
1968, Orbit 3
"The Encounter"
"Eyebem"
sh.st 1970 Orbit 7
"The Eyelash Miracles"
"The Fifth Head of Cereberus"
Orbit 10, 1968

14. Gene Wolfe - Bibliography Summary
Gene Wolfe Bibliography Summary. Pub Biblio Alpha Main MenuSearch Wolfe, Gene Rodman (USA, 1931-). Short Fiction It's
http://hal.humberc.on.ca/~mrgn0038/watsfdb/cgi-bin/exact_author.cgi?Gene_Wolfe

15. SFBookcase.com - Gene Wolfe
Gene Wolfe, About Author. Michael Swanwick states, Gene Wolfe isthe greatest writer in the English language alive today
http://www.sfbookcase.com/author.asp?forename=Gene&surname=Wolfe

16. WOLFE GENE
Translate this page wolfe gene. TITRES, Année, Collection Editeur, N°. L'ombre du bourreau, . Denoël,321. La griffe du demi dieu, . Denoël, 345. L'épée du licteur, . Denoël, 361.
http://perso.wanadoo.fr/repertoirescience-fiction/auteurs/W/wolfe_gene.htm
AUTEURS de SF A B C D ... W X Y Z Accueil Liens ... Découvrez la science-fiction WOLFE GENE TITRES Année Collection Editeur N° L'ombre du bourreau Denoël La griffe du demi dieu Denoël L'épée du licteur Denoël La citadelle de l'autarque Denoël Soldat des brumes Denoël Le nouveau soleil de Teur 1 Denoël Le nouveau soleil de Teur 2 Denoël Silhouettes Denoël Soldat d'areté 1 Denoël Soldat d'areté 2 Denoël La cinquiéme tête de Cerbère Ailleurs et demain Livre de poche L'île du docteur mort Ailleurs et demain Il y a des portes Denoël Présence fantastique Toutes les couleurs de l'enfer Denoël Présence fantastique Le livre des fêtes Actes Sud Le livre du long soleil Côté nuit J'ai Lu Côté lac J'ai Lu Caldé, côté cité J'ai Lu L'exode J'ai Lu Le sortilège de castleview J'ai Lu

17. Hennepin County Library - Online Catalog
Previous 10 Next 10. Author, Count. Wolfe, Gene. 19. Wolfe, Gene, 1931, 3. Wolfe,George C. 3. Wolfe, George C., 1954-, 3. Wolfe, Gillian, 1. Wolfe, Gregory, 4.
http://www.hclib.org/pub/ipac/link2ipac.cfm?term=Wolfe Gene&index=AA

18. The SF Site: A Conversation With Gene Wolfe
Search Home Contents Page Site Map A Magus Of Many Suns An Interview With GeneWolfe. An interview with Nick Gevers. January 2002. © Gene wolfe gene Wolfe.
http://www.sfsite.com/03b/gw124.htm
document.write('');
A Magus Of Many Suns:
An Interview With Gene Wolfe
An interview with Nick Gevers
January 2002
Gene Wolfe
Gene Wolfe is one of the most respected writers in the field, and one of the few authors in the genre whose stories have been accepted in mainstream publications such as The New Yorker . Nominated 19 times for a Nebula Award, he has received the World Fantasy Award for lifetime achievement. He is known for strikingly audacious novels such as The Fifth Head of Cerberus , but most readers will probably have learned to appreciate his writing in The Book of the New Sun series, and the associated Long Sun series. Wolfe lives in Barrington, Illinois, USA. ISFDB Bibliography
SF Site Review:
Shadow and Claw
SF Site Review:
...
Gene Wolfe Tribute Site

Art: Jim Burns Art: Jim Burns Jim Burns Jim Burns Jim Burns Photo: Jayne Bidaut Advertisement document.write('');
sui generis , an ineffable magus of prose. Kim Stanley Robinson and Tim Powers may vie with him for supremacy as novelists within the genres of the fantastic; Lucius Shepard and Michael Swanwick may have his measure in the short fiction field; but across the full spectrum of textual length, Wolfe has no authentic qualitative equal his multi-volume novels and his intricately crafted short stories are all of a commanding piece. This said, there are perhaps three distinct threads running through the Wolfe oeuvre, embodied respectively in the vast neo-classical novels, the contemporary fantasies, and the puzzles in miniature. The first bracket: Wolfe has a fascination with paganism and the rise of Christianity that eclipsed it, and has worked this into a series of related epics:

19. Gene Wolfe - Wikipedia
Gene Wolfe. From Wikipedia, the free encyclopedia. Gene Wolfe is an American sciencefiction writer and a coinventor of a machine involved in making Pringles.
http://www.wikipedia.org/wiki/Gene_Wolfe
Main Page Recent changes Edit this page Older versions Special pages Set my user preferences My watchlist Recently updated pages Upload image files Image list Registered users Site statistics Random article Orphaned articles Orphaned images Popular articles Most wanted articles Short articles Long articles Newly created articles All pages by title Blocked IP addresses Maintenance page External book sources Printable version Talk
Log in
Help
Other languages: Esperanto
Gene Wolfe
From Wikipedia, the free encyclopedia. Gene Wolfe is an American science fiction writer. He is noted for his dense, allusion-rich prose as well as the strong influence of his Catholic faith, which he adopted in marrying a Catholic. He is a prolific short story writer as well as a novelist, and has been nominated for the Hugo Award Nebula Award , and World Fantasy Award multiple times. Wolfe fought in the Korean War and after returning to the United States became an industrial engineer. For many years he edited the engineering review "Plant Engineering" before retiring to write full-time. (One little known engineering achievement of Wolfe is that he is the co-inventor of the machine used to make Pringles potato chips).

20. Wolfe Gene Free Live Free
wolfe gene Free Live Free. Title Free Live Free Author wolfe gene. CategoryScience Fiction Fantasy Bushbaum, Steven Jobs and Ener
http://www.poem-store.com/Wolfe-Gene-Free-Live-Free-0312932480.html
Wolfe Gene Free Live Free
Title: Free Live Free
Author: Wolfe Gene
Bushbaum, Steven Jobs and Ener...
Gold, David Misguided Expendit...

Ruttenberg, Ruth,Hudgins, Occu...

Baldwin, Stuart A. Pension Fun...
...
Kepler Johannes Astronomia Nova (B...

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 88    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter