Geometry.Net - the online learning center
Home  - Book_Author - Racine Jean Baptiste

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 94    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Racine Jean Baptiste:     more detail
 1. Iphigenia; Phaedra; Athaliah (Penguin Classics) by Jean Baptiste Racine, E. F. Watling, 1964-02-28

1. Jean Baptiste Racine (1639-1699) Library Of Congress Citations
Jean Baptiste Racine (16391699) Library of Congress Citations
http://www.mala.bc.ca/~mcneil/cit/citlcracine.htm

Jean Baptiste Racine (1639-1699)
: Library of Congress Citations
The Little Search Engine that Could
Down to Name Citations LC Online Catalog Amazon Search Book Citations [First 20 Records] Author: Racine, Jean, 1639-1699. Title: Athalie, tragbedie, tirbee de l'bEcriture Sainte par Jean Racine. Tr. en anglais par F. C. de Sumichrast. Avec quatre illustrations. Published: Cambridge, 1897. Description: xxvii, [3], 189, [1] p., 1 l. front. (port.) 3 pl. 20 cm. LC Call No.: PQ1891 .A47 Notes: Added t.p. in English; French and English on opposite pages. "Printed for the Department of French, Faculty of arts and sciences, of Harvard university, by the Cooperative printing society of Cambridge, Mass." Subjects: Athaliah, Queen of Judah Drama. Tragedies. gsafd Other authors: Sumichrast, Frederick C. de (Frederick Caesar de), 1845-1933, ed. Control No.: 12013183 //r944 Author: Olivet, Pierre-Joseph Thoulier, abbbe Title: Remarques de grammaire sur Racine. Par m. l'abbbe d'Olivet. Published: A Paris, Chez Gandouin. M.DCC.XXXVIII. Description: 165, [1] p. 17 cm. LC Call No.: PQ1909 .O5 Dewey No.: 842.45 Notes: "Ex bibliotheca R. Toinet." Subjects: Racine, Jean, 1639-1699 Language. French language Early modern, 1500-1700 Grammar. Other authors: Pre-1801 Imprint Collection (Library of Congress) DLC Control No.: 32008735 //r957

2. Project Gutenberg Author Record
Project Gutenberg Author record. Racine, Jean Baptiste, 16391699.Titles. Phaedra, RB Boswell, Tr. To the main listings page. Main
http://www.ibiblio.org/gutenberg/authors/racine__jean_baptiste__16.html
Project Gutenberg Author record
Racine, Jean Baptiste, 1639-1699
Titles
Phaedra, RB Boswell, Tr.
To the main listings page
Main Project Gutenberg Web page (online)

3. - Great Books -
Jean Baptiste Racine (16391699) Summary Racine was a French dramatist, one of the "big three" of seventeenth-century France (along with Molière and Corneille). Racine was primarily a tragedian, though he did write one comedy. Born in La The Great Books Jean Baptiste Racine. This web page is list of titles about Jean Baptiste Racine. Post Comments, Questions
http://www.mala.bc.ca/~mcneil/racine.htm
Jean Baptiste Racine (1639-1699)
Please wait for Page to Load or Enter Here

4. Malaspina.com - Jean Baptiste Racine (1639-1699)
Launch Previous Entry in New Window Malaspina Literature Database Launch NextEntry in New Window Jean Baptiste Racine (16391699) Cambridge Bio.
http://www.mala.bc.ca/~mcneil/racine1.htm
Jean Baptiste Racine (1639-1699) [Cambridge Bio]
Etexts by this Author [Project Gutenberg]
Great Books Biography [Malaspina]
Amazon Search Form]
Library of Canada Online Citations [NLC]
Library of Congress Online Citations [LC]
Library of Congress Offline Citations [MGB]
COPAC UK Online Citations [COPAC]
Free Online Practice Exams [Grad Links]
Canadian Book Orders! Chapters-Indigo
Save on Textbooks! [Study Abroad]
Used Books Search Form Alibris
Dummies Books Amazon
Books from Amazon Amazon
EBay! Ebay
Books from Amazon UK Amazon UK
Books from Chapters Canada Chapters
Amazon's 100 Hot Books Amazon
Cambridge Biographical
Top of Page

5. WIEM: Racine Jean Baptiste
Racine Jean Baptiste (16391699), francuski pisarz. Wybitny przedstawiciel klasycyzmu. Zdoby solidne wyksztacenie klasyczne (zna dobrze jzyk
http://www.encyklopedia.pl/wiem/00b37e-p.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Literatura, Francja
Racine Jean Baptiste widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Racine Jean Baptiste (1639-1699), francuski pisarz. Wybitny przedstawiciel klasycyzmu . Zdoby³ solidne wykszta³cenie klasyczne (zna³ dobrze jêzyk grecki i ³aciñski) oraz filozoficzne w ni¿szym kolegium w Beauvais i szkole Port-Royal, a nastêpnie w paryskim kolegium Harcourt. Po nieudanej próbie zrobienia kariery duchownej zamieszka³ na sta³e w Pary¿u, gdzie przebywa³ w ¶rodowisku literackim i aktorskim. Zwróci³ na siebie uwagê Ludwika XIV , który przyzna³ mu nagrodê za odê pt. La nymphe de la Seine (1660) napisan± z okazji ¶lubu króla z  Mari± Teres± . Wkrótce Racine wystawi³ i og³osi³ swoje najwa¿niejsze tragedie, które przynios³y mu s³awê. 1677 zerwa³ z teatrem, zyska³ protekcjê Ludwika XIV, staj±c siê jego dworzaniem oraz oficjalnym historiografem królewskim, a tak¿e cz³onkiem Akademii Francuskiej i Akademii Medali. Zwi±zany z jansenizmem, do koñca ¿ycia stawa³ w obronie jego prze¶ladowanych wyznawców. Nawi±zuj±c w swych tragediach do wzorca antycznego, monumentalizuj±cego, ukazuje pe³nych ¿ycia, wzruszaj±cych bohaterów, uwik³anych we wspó³czesne mu problemy spo³eczno-obyczajowe. Andromacha (1667, wystawienie polskie 1675)

6. BDHL - Oeuvres Sélectionnées
Translate this page La Thébaïde, 1664, C. Barbin, Jean Baptiste Racine (1639-1699). Contes LesPlaideurs, 1668, C. Barbin, Jean Baptiste Racine (1639-1699). Les
http://michel.bernard.online.fr/bdhl/rechercheoeuvres.php?editeur=Barbin

7. Jean Baptiste Racine (1639-1699) Consolidated Database Entry
M N O P Q R S T U V W X Y Z . Jean Baptiste Racine (16391699) Consolidated Database Entry
http://www.mala.bc.ca/~mcneil/list/citamaracine.htm

A
B C D
A
B C D ...
Jean Baptiste Racine (1639-1699) Consolidated Database Entry

8. WIEM: Racine Jean Baptiste
Literatura, Francja Racine Jean Baptiste (16391699), widok strony znajdz podobnepokaz powiazane. Racine Jean Baptiste (1639-1699), francuski pisarz.
http://wiem.onet.pl/wiem/00b37e.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Literatura, Francja
Racine Jean Baptiste widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Racine Jean Baptiste (1639-1699), francuski pisarz. Wybitny przedstawiciel klasycyzmu . Zdoby³ solidne wykszta³cenie klasyczne (zna³ dobrze jêzyk grecki i ³aciñski) oraz filozoficzne w ni¿szym kolegium w Beauvais i szkole Port-Royal, a nastêpnie w paryskim kolegium Harcourt. Po nieudanej próbie zrobienia kariery duchownej zamieszka³ na sta³e w Pary¿u, gdzie przebywa³ w ¶rodowisku literackim i aktorskim. Zwróci³ na siebie uwagê Ludwika XIV , który przyzna³ mu nagrodê za odê pt. La nymphe de la Seine (1660) napisan± z okazji ¶lubu króla z  Mari± Teres± . Wkrótce Racine wystawi³ i og³osi³ swoje najwa¿niejsze tragedie, które przynios³y mu s³awê. 1677 zerwa³ z teatrem, zyska³ protekcjê Ludwika XIV, staj±c siê jego dworzaniem oraz oficjalnym historiografem królewskim, a tak¿e cz³onkiem Akademii Francuskiej i Akademii Medali. Zwi±zany z jansenizmem, do koñca ¿ycia stawa³ w obronie jego prze¶ladowanych wyznawców. Nawi±zuj±c w swych tragediach do wzorca antycznego, monumentalizuj±cego, ukazuje pe³nych ¿ycia, wzruszaj±cych bohaterów, uwik³anych we wspó³czesne mu problemy spo³eczno-obyczajowe. Andromacha (1667, wystawienie polskie 1675)

9. ResAnet Browse Results
Racine, Jean, 1639-1699. La Thébaïde (1 doc); Racine,Jean Baptiste, 1678-1747 (1 doc); Racine, Jean Bernard (3 docs);
http://www.amicus.nlc-bnc.ca/wbin/resanet/resultsm/s=b/n=NA/l=0/d=1/r=1/e=0/h=10

 • Racine, Jean (1 doc) Racine, Jean, 1639-1699 (55 docs) Racine, Jean, 1639-1699. Esther (1 doc) Racine, Jean, 1639-1699. La Thébaïde (1 doc) Racine, Jean Baptiste, 1678-1747 (1 doc) Racine, Jean Bernard (3 docs) Racine, Jean-Bernard, 1940- (12 docs) Racine, Jean E., 1918- (3 docs) Racine, Jean E., 1918-1969 (2 docs) Racine, Jean-François (1 doc)
 • 10. ResAnet Results Summary
  de Jean-Baptiste Racine à Louis Racine ; introduction et notes de Gonzague
  http://www.amicus.nlc-bnc.ca/wbin/resanet/resultsm/l=0/r=1/e=0/d=1/s=s/n=NK/h=10
  Sort By: Title Author Date Search Term(s): Racine, Jean, 1639-1699 matches found
 • Racine, Jean, 1639-1699. Athalie / mise en scène et commentaires de Georges Le Roy ; avant-propos de Jean-Louis Barrault. Paris : Éditions du Seuil, [1952]
 • Racine, Jean, 1639-1699. Phèdre, de Jean Racine / mise en scène et commentaires de Jean-Louis Barrault. Paris : Éditions du Seuil, [1946]
 • Racine, Jean, 1639-1699. Oeuvres de Jean Racine / avec des commentaires par M. Luneau de Boisjermain. A Paris : De l'impr. de Louis Cellot, 1768.
 • Racine, Jean, 1639-1699. Britannicus / Jean Racine ; edited by W.H. Barber. London ; Toronto : Macmillan, 1967.
 • Racine, Jean, 1639-1699. Alexandre le Grand / Jean Racine ; édition critique par Michael Hawcroft et Valerie Worth. Exeter, UK : University of Exeter, 1990.
 • Gravel, Pierre, 1942-. Politiques, femmes, pouvoir : essai sur le théâtre de Jean Racine / Pierre Gravel. Montréal : VLB, 1991.
 • Racine, Jean, 1639-1699. Alexandre le Grand / Jean Racine ; édition critique par Michael Hawcroft et Valerie Worth. Exeter, U.K. : University of Exeter, 1990.
 • Collège Sainte-Marie (Montréal, Québec). Choeurs d'Athalie de Jean Racine, musique de Félix Mendelssohn-Bartholdy, chantés par les élèves du Collège Sainte-Marie, Montréal, à l'occasion de la fête du R.P. Recteur, jeudi, le 24 mai, 1888 [microforme]. s.n. : Montréal?, 1980, c1888.
 • 11. Jean Racine's Phaedra
  Jean Baptiste Racine (16391699) Offers yet more links to sites onthe great French tragic dramatist. Return to Baroque Page. The
  http://waynesweb.ualr.edu/Scholars/Phaedra Plot.htm
  by Jean Baptiste R par Jean Baptiste R acine "Corneille painted human beings as they ought to be; Racine painted them as they are."
  La Bruyere Return to Baroque Page
  Jean Baptiste Racine [rah-seen']
  J RACINE'S PLAYS
  (in chronological order)
  ...The Thebaid
  ...Alexander
  ...Andromache
  ...The Litigants
  ...Britannicus
  ...Berenice
  ...Bajazet ...Mithridates ...Iphigenia ...Phaedra ...Esther ...Athaliah
  and, 1665 his second Alexandre le Grand, to rave reception.
  The next ten years beginning from 1667 and ending in 1677, with works like and finally established him as a literary giant standing shoulder to shoulder with previous greats like Corneille. Due to the vitriolic attacks on
  Thus, began his "conversion" or his reconciliation with religion. His two plays of biblical themes, Esther (1689) and Athalie (1691), were written at the request of Madame de Maintenon for performance by students at her boarding school at Saint-Cyr for religious as well as secular instruction. However, religious bigots who distrusted all stagecraft ensured that, except for some minor works like the Cantiques spirituels (1694), these would be his last.

  12. Racine, Jean Baptiste
  Translate this page Menú de Biografías. Racine, Jean Baptiste. Trágico francés, 1639-1699.Escoge sus temas de la historia griega, romana o bíblica.
  http://www.pexfrito.4t.com/biograf/racine.htm
  Free Web site hosting - Freeservers.com
  Menú de Biografías
  Racine, Jean Baptiste
  Trágico francés, 1639-1699. Escoge sus temas de la historia griega, romana o bíblica. Busca presentar una crisis moral. El amor es el tema central de sus tragedias, y sus personajes son verosímiles por la maestría en el trazado de las situaciones. El verso de Racine es armónico y natural. Entre sus obras están: Andrómaca, Ifigenia, Fedra, Británico, Esther, Atalía.

  13. - Great Books -
  Jean Baptiste Racine (16391699), Summary Racine was a French dramatist,one of the big three of seventeenth-century France (along
  http://www.malaspina.com/site/person_972.asp
  Jean Baptiste Racine
  Summary
  Racine was a French dramatist, one of the "big three" of seventeenth-century France (along with Molière and Corneille ). Racine was primarily a tragedian, though he did write one comedy. Born in La Ferte-Milan in 1639, Racine was a graduate of Port-Royal, a religious institution which would greatly influence other contemporary figures including Blaise Pascal . In his youth he turned away from this upbringing in favour of a licentious lifestyle, but his enormous literary talent was soon recognised, and he won his early success with plays on classical themes, including Andromaque Britannicus Mithridate Phèdre (1677) and Berenice (1679). Racine had many rivals, and retired temporarily from the theatre in 1679, following a public scandal which lost him favour. However, having married and had children and returned to his former religious faith (Jansenism), he produced a further two plays, Esther (1689) and Athalie (1691), both with Old Testament themes. He died in 1699.
  Details
  Left an orphan at a very early age, his relatives sent him to the College of Beauvais, which was intimately connected with Port Royal, whither he went in 1655. Here, though only sixteen years of age, he made such progress that he not only read Greek at sight, but wrote odes both in Latin and in French. In 1658, he entered the College d'Harcourt. While boarding with his uncle, Nicolas Vitart, he formed too close an acquaintance with some theatrical people, and in order to guard him against temptation his relatives sent him to another uncle, the Abbe Sesvrin; but failing to obtain any position there, he returned to Paris in 1663, where he wrote two odes which made him known to the court. He wrote several insignificant plays before his first important work

  14. Jean RACINE
  Translate this page Jean Racine (1639-1699) Élu en 1672 au fauteuil 13 Prédécesseur Françoisde La Mothe-Le-Vayer Successeur Jean-Baptiste-Henri de Valincour.
  http://www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/script_ordre.asp?pa

  15. 17th Century
  1570?1627) John Milton (1608-1674) Moliere (Jean-Baptiste Poquelin) (1622-1673)Katherine Fowler Philips (1631-1664) Jean Racine (1639-1699) Sir Walter Ralegh
  http://home.teleport.com/~mgroves/LitResources/17thCentury.htm
  17th Century Home Index Internet Resources
  [ Revised: April 18, 1999 [Hints: (1) Use the "Find" command of your browser to locate the author quickly. (2) If your click on an author's name is unsuccessful, reload the "17th Century" page and let it download completely before clicking again. (3) Ctrl-Home will take you to the top of the page.] AUTHORS
  Francis Bacon
  Aphra Behn

  Elizabeth Cary

  Thomas Campion
  ...
  Anne Finch
  , Countess of Winchilsea (1661-1720)
  Robert Greene

  Fulke Greville , Lord Brooke (1554-1628) AUTHORS
  Thomas Hariot
  George Herbert
  Robert Herrick Ben Jonson Aemilia Lanyer Richard Lovelace Andrew Marvell Thomas Middleton John Milton Moliere (Jean-Baptiste Poquelin) ... Earl of Rochester (John Wilmot) Thomas Shadwell William Shakespeare Sir John Suckling Anne Wentworth ... John Wilmot INTERNET RESOURCES 17th and 18th-century manuscripts Elizabethan-Jacobean StudiesThe Supernatural Elizabethan-Jacobean StudiesWarfare and Weaponry INTERNET RESOURCES Luminarium (Medieval, Renaissance, 17th)

  16. Browse Top Level > Texts > Project Gutenberg > Authors > R
  Top Level Texts Project Gutenberg Authors R Browse Authors R. R, RainerMaria, 18751926; Rabelais, Francois, 1483-1553; Racine, Jean Baptiste, 1639-1699;
  http://www.archive.org/texts/textslisting-browse.php?collection=gutenberg&cat=Au

  17. Jean Baptiste Racine
  Russell McNeil. Jean Baptiste Racine (16391699) Library of CongressCitations The Little Search Engine that Could. Down to
  http://www.smithclub.org/honda-aero-accessory.htm

  18. 17th Century French
  Translate this page by Timothy Mooney (samples from several translations) Jean-Baptiste Poquelin de 1670)- Oxford Book of French Verse Jean Racine (1639-1699) - biographie du
  http://globegate.utm.edu/french/lit/neoclassical.html
  Neoclassical Nirvana
  LANGUAGE

  19. Dr. Anne Simpson's Author And Literature Links: Jean Baptiste Racine
  Jean Baptiste Racine (16391699). Biography. Racine, Jean Baptiste (1639-1699),French dramatist, considered the greatest writer of French classical tragedy.
  http://www.csupomona.edu/~absimpson/links/authors/r/racinejb.html
  Jean Baptiste Racine
  Links to Racine Links to Works Major Works Biography Racine, Jean Baptiste (1639-1699), French dramatist, considered the greatest writer of French classical tragedy.
  Racine was born December 22, 1639, in La Ferté-Milon, the son of a tax official. He was educated at the Collège de Beauvais, the Jansenist Convent at Port Royal, and the Collège d'Harcourt in Paris. The intellectual, rigorously moralistic Jansenist philosophy became one of the greatest influences in Racine's life. Another influence was the Greek and Latin classics; he was able to read fluently and annotate his favorite authors, Euripides and Sophocles, in the original Greek.
  While a student in Paris after 1658, Racine composed conventional poetry and became friendly with important literary figures, among whom was the French poet Jean de La Fontaine. Under pressure from his family, Racine left Paris in 1661 and began to study for the priesthood in the town of Uzès. He returned to Paris in 1662 or 1663 to resume his literary career and soon gained a place among the most famous French writers of the time, including Molière, Pierre Corneille, and Nicolas Boileau-Despréaux; the last particularly influenced his work. Racine's first play

  20. Molière - Pierre Corneille - Nicolas Boileau - Jean Racine -
  Translate this page Jean-Baptiste Poquelin dit Molière (1622-1673), Pierre Corneille (1606-1684 Fontaine(1621-1695), Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711), Jean Racine (1639-1699).
  http://k.moktar.free.fr/auteurs.html
  Pierre Corneille Jean de La Fontaine Nicolas Boileau Jean Racine Pierre Corneille Jean de La Fontaine Nicolas Boileau Jean Racine ... Madame de La Fayette

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 94    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

  free hit counter