Geometry.Net - the online learning center
Home  - Health_Conditions - Alternating Hemiplegia

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 3     41-60 of 87    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Alternating Hemiplegia:     more detail
 1. Alternating Hemiplegia of Childhood (International Review of Child Neurology) by Frederick Andermann, Jean Aicardi, 1995-01
 2. The Official Parent's Sourcebook on Alternating Hemiplegia: A Revised and Updated Directory for the Internet Age by Icon Health Publications, 2002-09-16
 3. Alternating hemiplegia: An entry from Thomson Gale's <i>Gale Encyclopedia of Neurological Disorders</i> by Rosalyn, MD Carson-Dewitt, 2005
 4. The Official Parent's Sourcebook on Alternating Hemiplegia **ISBN: 9780597830273** by Icon Health Publications, 2002-09-01

41. Department Of Neurology
Zupanc ML, Dobkin JD, Perlman S The use of SPECT Brain Imaging in Childrenwith alternating hemiplegia. Pediatric Neurology, 1991, 73538.
http://www.mcw.edu/neurology/zupanc.html
Mary Lynn Zupanc, M.D.
Associate Professor
Chief of Pediatric Neurology Telephone: Fax:
Training:
Bachelor of Science degree in Zoology, University of Wisconsin - Madison Medical degree (M.D.), University of California at Los Angeles Residency in Pediatrics, University of Washington, School of Medicine/Children's Orthopedic Hospital, Seattle, WA (PG1, PG2) Residency in Pediatrics, Harbor-UCLA Medical Center, Torrance, CA Pediatric Neurology Fellowship, University of Wisconsin Hospitals and Clinics, Departments of Pediatrics and Neurology, Madison, WI Societies:
Alpha Omega Alpha American Medical Women's Association American Medical Association American Academy of Pediatrics American Academy of Neurology American Board of Pediatrics American Board of Psychiatry and Neurology Child Neurology Society American Epilepsy Society Physicians for Social Responsibility International Physicians for the Prevention of Nuclear War Awards/Honors:
Outstanding Freshman Chemistry Award, University of Wisconsin Sigma Epsilon Sigma (Sophomore Women's Honor Society) Crucible (Junior Women's Honor Society) Honors Convocation Chairperson Mortar Board (Senior Women's Honor Society and Service Organization) Stafford L. Warren Medal for Outstanding Academic Achievement

42. Zeal.com - United States - New - Personal - Health - Conditions & Illnesses - Br
Add a Site Profile. 1. 1UpHealth alternating hemiplegia (Hemiplegia Alterans) http//www.1uphealth.com/medical/disease/brain-neurological-
http://www.zeal.com/category/preview.jhtml?cid=273360

43. Ask Jeeves: Search Results For "hemiplegia"
http//sprojects.mmi.mcgill.ca/gait/hemiplegic/intro.asp 4. NINDS alternating hemiplegiaInformation Page alternating hemiplegia of Childhood information sheet
http://webster.directhit.com/webster/search.aspx?qry=hemiplegia

44. Links On Mental Retardation
alternating hemiplegia of childhood. Omim Database, alternating hemiplegiaof childhood. AMCdisease, Arthrogryposis Multiplex Congenita.
http://www.saunalahti.fi/kup/engl/links.htm
Finnish Information Center on Mental Retardation (in Finnish)
English Links on Mental Retardation
A B C D ... Z
Aarskog Syndrome
Pediatric Database
OMIM Database
ALPHA-THALASSEMIA/MENTAL RETARDATION SYNDROME, NONDELETION TYPE, OMIM
Acrodysostosis (Arkless-Graham syndrome)
acrodysostosis, MCA/MR Syndromes, US NLM
Acrodysostosis, UNIVERSITY OF MARYLAND MEDICINE

ACRODYSOSTOSIS, OMIM

Acrodysostosis, NORD
...
Acrodysostosis, Orphanet
Aphasia
The Family Village Library, Aphasia Page
What is Aphasia?
AGU Syndrome, Aspartylglucosaminuria
ASPARTYLGLUCOSAMINURIA; AGU (OMIM)
aspartylglycosaminuria, U.S. National Library of Medicine
Alagille Syndrome
Alagille syndrome (AGS), U.S. National Library of Medicine
ALAGILLE SYNDROME; AGS, OMIM

The Official Alagille Syndrome Alliance Worldwide Web Site

Alagille Syndrome, GeneClinics Web site
Allan-Herndon Syndrome
OMIM, MENTAL RETARDATION, X-LINKED, WITH HYPOTONIA
Alopecia-Mental Retardation (AMR) Syndrome
ALOPECIA-MENTAL RETARDATION SYNDROME, OMIM alopecia-mental retardation (AMR) syndrome, MCA/MR Syndromes, US NLM Alopecia mental retardation syndrome, Orphanet
Alternating hemiplegia of childhood
Omim Database, Alternating hemiplegia of childhood

45. Hemiplegia
A. Inferior alternating hemiplegia anterior spinal artery Occlusion? intramedullay lesion. alternating hemiplegia OF CHILDHOOD.
http://aids.hallym.ac.kr/d/kns/tutor/medical/김영진3.html
Hemiplegia ))
: µ¿øÀÇ ÆÈ°ú ´Ù¸®ÀÇ paralysis¸¦ hemiplegia¶ó ÇÑ´Ù.
cf) paraplegia : ¾ç ´Ù¸® ¸¶ºñ.
quadraplegia : ÆÈ ´Ù¸®, »çÁö¸¶ºñ.
A. Inferior alternating hemiplegia
¿øÀÎ : anterior spinal artery Occlusion ¿¡ ÀÇÇÑ intramedullay lesion.
(pyramid , hypoglossal nerve)
Áõ»ó : ipsilateral paralysis of tongue
contralateral hemiplegia.
Hypoglossal nerve lesionsÀº lower motor neuron paralysis¸¦ À¯¹ß½ÄÑ tongue musclesÀÇ muscle toneÀÌ »ç¶óÁö°í ±±¹ÀûÀ¸ ·Î muscle¿¡ atrophy°¡ ¿Â´Ù.
genioglossus musleÀÇ ¸¶ºñ·Î ÀÎÇØ, Çô¸¦ ³»¹Ð¶§ ÇÑÂÊÀ¸·Î Ä¡¿ìÄ Áø´Ù. intrinsic musclesÀº tongueÀÇ shape¸¦ ¹Ù²Ù°í, extr i nsic muscleÀº shape¿Í positionÀ» ¹Ù²Û´Ù. B. Middle alternating hemiplegia ¿øÀÎ : Abducens nerveÀÇ root fibers¿Í corticospinal tract ÀÌ À§Ä¡ÇÏ´Â medial pons°¡ ¼Õ»óµÇ¾úÀ» ¶§ ÀÏ¾î ³¯ ¼ö ÀÖ ´Ù. Áõ»ó : Ipsilateral horizontal diplopia contralateral hemiparesis Ipsilateral horizontal diplopiaÀº ÀϹÝÀûÀ¸·Î µ¿øÀÇ facial paralysisÀ» µ¿¹ÝÇÑ´Ù. ÀÌ´Â caudal potine tegmentumÀÇ le sion sÀÌ abducens and facial nerve root fibers ¼Õ»ó°ú ÇÔ²² ÀÏ¾î ³µÀ½À» º¸¿© ÁØ´Ù. C. Superior alternating hemiplegia (Weber's syndrome

46. Alternating Hemiplegia
alternating hemiplegia. I am a member of an organization know as the InternationalFoundation for alternating hemiplegia of Childhood (IFAHC).
http://dem0nmac.mgh.harvard.edu/neurowebforum/ChildNeurologyArticles/Alternating
Alternating Hemiplegia
This article submitted by Greg Wisyanski on 7/12/96.
Author's Email:
My child has a disease know as Alterniating Hemiplegia of Childhood. I am a member of an organization know as the International Foundation for Alternating Hemiplegia of Childhood (IFAHC). We are looking for all forms of information on the disease. We are especially interested in doctors who would want to research the disease. We also provide the information that we have to families and the medical community and act as a support group for parents. For research or information please contact me at: IFAHC
c/o Greg Wisyanski
409 Buckingham Avenue
Milford, CT 06460 call (daytime) 203-338-4006 Next Article
Previous Article

Return to Topic Menu
Here is a list of responses that have been posted to this article...
You now have TWO OPTIONS: Post a new Article or post a Response to this Article
Click here to post a new Article!

47. CSH/Sjældne Handicap/Korte/Alternerende Hemiplegi
Alternerende hemiplegi. alternating hemiplegia of childhood (AHC). Endvidere findesen amerikansk forening alternating hemiplegia of Childhood Foundation (AHCF).
http://www.csh.dk/sjaeldne_handicap/korte/AlternerendeHemiplegi.html
Alternerende hemiplegi
Alternating hemiplegia of childhood (AHC)
AHC er et sjældent syndrom med kortvarige tilfælde med forbigående halvsidige lammelser, der varer fra minutter til dage. Betegnelsen alternerende hemiplegi betyder skiftende halvsidige lammelser. AHC begynder i småbarnsalderen 1-5 år. Der er ofte ledsagefænomener som ufrivillige bevægelser, balanceforstyrrelser og ukontrollerede øjenbevægelser. Desuden forekommer udviklingshæmning og anfaldslignende fænomener. De typiske anfald er halvsidige anfald af slappe eller stive halvsidige lammelser, som kan sprede sig til den anden side. Barnet er typisk vågent under anfald og anfaldet brydes typisk, hvis barnet falder i søvn. Der kan tillige ses choreatiske (vridende) bevægelser og anfald af dystoni (stivhed). Årsagen er ukendt, men familiære tilfælde kendes. Arvegangen er i familiære tilfælde formentlig autosomal dominant. Tilstanden betegnes som sjælden, og der er rapporteret under 100 tilfælde i litteraturen. Kilde: Omim nr. 104290

48. CSH/Sjældne Handicap/Indhold
Agenesia testis. AHC (alternating hemiplegia of childhood). Aicardi syndrom. Alportsyndrom. ALS. alternating hemiplegia of childhood (AHC). Alternerende hemiplegi.
http://www.csh.dk/sjaeldne_handicap/indhold.html
A B C D ... Z
Oplysninger om sjældne handicap: I den alfabetiske liste nedenfor findes de syndrombetegnelser, synonymer og undertyper, der er nævnt i vores beskrivelser. Du kan gå ind i beskrivelserne direkte fra listen eller skyde genvej ved hjælp af alfabetet ovenfor. Kan du ikke umiddelbart finde, hvad du søger, kan du også benytte vores søgefunktion ved at klikke på 'søgning' i menuen til venstre på siden, eller her Oplysningerne om de enkelte syndromer er af meget forskellig karakter. Nogle af beskrivelserne er forholdsvis korte og tager udgangspunkt i en definition af syndromet. Andre beskrivelser (betegnet med ) er udarbejdet på grundlag af litteraturgennemgang, kontakt med fagpersoner samt familier berørt af syndromet. Fælles for alle beskrivelser er, at de indeholder links til yderligere information samt adresser på undersøgelses- og vejledningssteder. Disse adresser er ikke udtømmende, da også andre kan være involverede i undersøgelse og behandling af den pågældende sygdom. Ønsker du mere information eller har forslag til rettelser og tilføjelser, er du velkommen til at kontakte CSH på csh@csh.dk.

49. North American Growth In CP Project
alternating hemiplegia of Childhood. The first mailing list about AlternatingHemiplegia of Childhood. This list is for all families
http://www.people.virginia.edu/~mon-grow/resources/lists.html
Electronic Discussion Groups
Electronic discussion groups are email-based discussion groups organized around particular interests. When you subscribe to a group by following the instructions below, you will receive messages from all other groups members; all messages sent to the group address will be forwareded to all subscribers. Subscription to groups is free, and you may unsubscribe any time you wish. Members of some groups may receive up to 30 messages per day; other groups experience much lighter traffic. Instructions: Note whether the address of the list you'd like to join has the word "listserv" or the word "majordomo", and then send an email to that address following the appropriate instruction below. Listserv lists:
 • Leave the Subject: line blank in your email header
 • The body of the message should contain the single line: (or) Don't include the brackets
Majordomo lists:
 • Leave the Subject: line blank in your email header
 • The body of the message should contain the single line: (or) Don't include the brackets.
Ataxia Support The International Network of Ataxia Friends (INTERNAF) mailing list. There are already over 250 members from 15 different countries with an interest in ataxia who share information and provide support on a daily basis via one central email address. We feel very privileged to have several noted researchers in the field of hereditary ataxia among our subscribers. If you would like to join here's how: Send an email to:

50. Epilepsy Syndromes
Autosomal Dominant (Chrom 5q; GABAA). alternating hemiplegia of Childhood. OnsetAs Early As DOL 14, Choreoathetosis. alternating hemiplegia After Several Months.
http://users.rcn.com/richfrye/epilepsy_syndromes.htm
Richard Frye's World Wide Web Home Epilepsy syndromes can be divided by either age or prognosis. A summary of the benign and malignant syndromes are listed below, along with tables that outline the details of such syndromes. In neonates, several benign syndromes exist, but rhythmic limb movements that are mistaken for seizures are not uncommon and fall into several syndrome categories. Summary of Benign Epileptic Syndromes Age FHx Type EEG Progressive Childhood Syndromes Febrile, Simple Yes Tonic Normal No Febrile, Complex No Clonic, Focal, Lateralized Abnormal Yes BMEI Benign Sz General Myoclonic Adol GTC, MIME Absence CPSz No Rolandic SPSz Occipital 1.5-17 y GTC, CPSz, SPSz Migraine No Somatosensory SP Motor/Sensory Central-Parietal Spikes No Frontal CPS, GTC B/L independent Frontal SW Adolescence Syndromes Absence Puberty Yes CPSz, GTC, Myoclonic No Benign Neonatal Seizure Syndromes
Benign Familial Neonatal Seizures
Onset At Day of Life 2-3 10-20 Seizures per Day Autosomal Dominant (Chr 20) Interictal Period Appears Well Develop Seizure Disorder (10%) Resolves At 1 to 6 Months Old
Benign Idiopathic Neonatal Seizures (Fifth Day Fits)
Onset Day of Life 5 Multifocal Clonic with Apnea 5% of Neonatal Seizures Status Epilepticus Develops (80%) Low Zinc Level in CSF Resolves by 15 Days, Usually after 1 Day

51. Alternating Hemiplegia Website Results :: Linkspider UK
alternating hemiplegia Websites from the Linkspider UK. alternating hemiplegiaDirectory. Complete Results for alternating hemiplegia Related Topics.
http://www.linkspider.co.uk/Health/ConditionsandDiseases/NeurologicalDisorders/A
Alternating Hemiplegia Websites from Linkspider UK Keyword: Alternating Hemiplegia Linkspider UK Directory
Alternating Hemiplegia
Search for
Directory Tree: Top Health Conditions and Diseases Neurological Disorders : Alternating Hemiplegia (3) Add URL Advertise Here! Personalize Amazon ... Weather
See Also:

52. Medicalseek - Search Engine For The Healthcare Industry
Conditions and DiseasesNeurological Disordersalternating hemiplegia AlternatingHemiplegia AHC information sheet compiled by the National Institute of
http://www.medicalseek.net/Conditions_and_Diseases_Neurological_Disorders_Altern
CATEGORIES ADD A LINK ADVERTISE CONTACT US ... Neurological Disorders Alternating Hemiplegia
Conditions and Diseases:Neurological Disorders:Alternating Hemiplegia

 • Alternating Hemiplegia
  AHC information sheet compiled by the National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS).
  ninds.nih.gov/health_and_medical/disord...
  Family Village

  Links to information about Alternating Hemiplegia of Childhood. Includes data about a discussion group.
  familyvillage.wisc.edu/lib_alth.htm
  NORD - Alternating Hemiplegia of Childhood

  Offers alternative names, a general discussion and further resources.
  stepstn.com/cgi-win/nord.exe?proc=GetDo...
CATEGORIES ADD A LINK ADVERTISE CONTACT US ... FORUMS

53. Conditions And Diseases: Other Disorders
Top of Page alternating hemiplegia of Childhood alternating hemiplegiaof Childhood. alternating hemiplegia of Childhood Mailing
http://www.resinets.com/health/pediad.htm
health main page about us contact us home ... Congenital Disorders Go to: AIDS and HIV Alcoholism Alternating Hemiplegia Attention Deficit ... Top of Page AIDS and HIV:
 • Children's AIDS Network Designed for Interfaith Involvement
 • Children's Use of Protease Drugs in HIV Infection. From the International Association of Physicians in AIDS Care.
 • Computerized AIDS Ministries Network for HIV/AIDS information, education and support.
 • HIV and Your Child - From the Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR)
 • E-mail - HIV Docs Mailing List , a discussion list for healthcare professionals involved in the treatment of HIV, To subscribe, send a personal request to the address.
 • Manual For The Management of HIV Infections in Infants, Children and Adolescents - From the Medical College of Georgia.
 • - From the University of Medicine and Dentistry of New Jersey - New Jersey Medical School.
 • Pediatric AIDS Canada
 • Pediatric AIDS Foundation
 • Pediatric HIV Web Discussion Groups (Mailing Lists) , two e-mail forums (with a WWW interface) for discussion of Pediatric HIV care and related issues.
 • Revised Guidelines for Prophylaxis Against Pneumocystis carinii Pneumonia for Children Infected with or Perinatally Exposed to Human Immunodeficiency Virus - From the CDC.
 • 54. Peds
  Williams and Wilkins, 1997. Mikati, MA and Fischman A.*, PET scanfindings in alternating hemiplegia of childhood. In Alternating
  http://staff.aub.edu.lb/~webpubof/research/22report/med/peds.htm

  55. A-First Name Shadi
  alternating hemiplegia of childhood. Mikati, MA, and U. Kramer.1999.Alternatinghemiplegia of childhood Clinical manifestations and longterm outcome.
  http://staff.aub.edu.lb/~webpubof/research/24report/fm/pediatrics.htm

  56. PTH1366 Final Exam Winter 1999
  a. superior alternating hemiplegia. b. middle alternating hemiplegia.c. inferior alternating hemiplegia. d. Wallenburg's syndrome. 18.
  http://www.ptd.neu.edu/Neuroanatomy/Cyberquiz/quizpth1366FinalExamWinter1999/pth
  Please answer the following questions: If Only 1,2 and 3 are true If Only 1 and 3 are True If Only 2 and 4 are True If Only 4 is True If ALL are True
  1.(K) a(1,2,3 True) b(1,3 True) c(2,4 True) d(Only 4 True) e(All True) Which nuclei of the thalamus are located at the most rostral level:
   1. Anterior nuclei 2. Lateral Anterior Nucleus 3. Ventral Anterior Nucleus 4. The Pulvinar Nucleus
  2.(K) a(1,2,3 True) b(1,3 True) c(2,4 True) d(Only 4 True) e(All True) Which of the following contain perilymph?
   1. scala media 2. utricle 3. cochlear duc 4. scala vestibuli
  3.(K) a(1,2,3 True) b(1,3 True) c(2,4 True) d(Only 4 True) e(All True) Which of the following are found within the facial colliculus
   1. the facial nerve 2. the facial motor nucleus 3. the abducens motor nucleus 4. the solitary nucleus
  4.(K) a(1,2,3 True) b(1,3 True) c(2,4 True) d(Only 4 True) e(All True) Motor fibers from the facial nerve exit:
   1. the stylomastoid foramen 2. the external auditory meatus 3. the internal auditory meatus 4. the postolivary sulcus
  5.(K) a(1,2,3 True) b(1,3 True) c(2,4 True)

  57. Millard-Gubler Syndrome (www.whonamedit.com)
  inferior, hemiplegia cruciata abducentis inferior, inferior protuberance syndrome,middle alternating syndrome, middle alternating hemiplegia alternans syndrome
  http://www.whonamedit.com/synd.cfm/1692.html

  Home

  List categories

  Eponyms A-Z

  Biographies by country
  ...
  Contact

  Millard-Gubler syndrome Also known as:
  Gubler’s hemiplegia
  Gubler’s paralysis
  Gubler’s syndrome
  Gubler-Millard syndrome Millard’s syndrome Millard-Gubler-Foville syndrome Raymond's syndrome Raymond-Foville syndrome Synonyms: Abducens-facial hemiplegia alternans syndrome, alternate hemiplegia syndrome, alternate inferior paralysis, alternating inferior hemiplegia alternans, hemiplegia alternans, hemiplegia alternans abducens, hemiplegia alternans inferior, hemiplegia cruciata abducentis inferior, inferior protuberance syndrome, middle alternating syndrome, middle alternating hemiplegia alternans syndrome; Associated persons: Achille-Louis-François Foville Adolphe Marie Gubler Auguste Louis Jules Millard Fulgence Raymond Description: A syndrome of unilateral softening of the brain tissue arising from obstruction of the blood vessels of the pons, involving the sixth and seventh cranial nerves and fibres of the corticospinal tract, and associated with paralysis of the abducens and facial nerves and contralateral hemiplegia of the extremities. The muscles of the ipsilateral side of the face are paralysed, and the ophthalmologic characteristics are diplopia, internal strabismus, and loss of power to rotate eye outward. If there is also paralysis of inward movement of the eye in attempting to look toward the side of the lesion, the condition is known as Foville syndrome. The disturbance was described by Millard in 1855, Gubler in 1856.

  58. Weber's Paralysis (www.whonamedit.com)
  hemiplegia oculomotorica, ipsilateral oculomotor syndrome, ipsilateral oculomotor(III) nerve paresis, superior alternating hemiplegia syndrome, ventral medial
  http://www.whonamedit.com/synd.cfm/407.html

  Home

  List categories

  Eponyms A-Z

  Biographies by country
  ...
  Contact

  Weber's paralysis Also known as:
  Leyden's oculomotor alternating paralysis
  Leyden's paralysis I
  Leyden's syndrome
  Weber's symptom Weber's syndrome Weber-Gubler syndrome Weber-Leyden syndrome Weber-von Leyden syndrome von Leyden’s syndrome Synonyms: Alternating oculomotor paralysis, cerebellar peduncle syndrome, cerebral peduncle syndrome, hemiplegia alternans oculomotorica, hemiplegia alternans superior peduncularis, hemiplegia oculomotorica, ipsilateral oculomotor syndrome, ipsilateral oculomotor (III) nerve paresis, superior alternating hemiplegia syndrome, ventral medial midbrain syndrome. Associated persons: Adolphe Marie Gubler Ernst Viktor von Leyden Sir Herman David Weber Description: Partial or complete oculomotor paralysis and contralateral hemiplegia due to lesions of the nucleus of the third cranial nerve and its ventral fibres crossing the midbrain and the pyramidal tract. The most common type of lesion causing haemorrhage or thrombosis, although a neoplasm of the pituitary region may, if it extends dorsally, result in this syndrome. Weber: Infarction or a tumour of the brainstem produces paralysis of the third cranial nerve on the same side and hemiparesis on the opposite side.

  59. Health Information At Your Fingertips - Patient.co.uk
  information. Related pages. Selfhelp groups. alternating hemiplegiaSupport Group Hemi Help (for children with Hemiplegia) ^ Top of Page.
  http://www.patient.co.uk/illness/h/hemiplegia.htm
  Home Information Leaflets Self Help Web directory ... Your Surgery Find information about Consult a GP Medical Insurance Related: Self-help groups Glossaries Printer-friendly version
  Hemiplegia
  UK sources of information and / or support
  HemiHelp
  HemiHelp provides information and support for children with hemiplegia and their families and aims to increase public and professional awareness of hemiplegia and its associated conditions.
  Further sources / More detailed information
  Some non-UK sites
  The following list popular non-UK health information sites, mainly from the US. They have not been checked to see if hemiplegia is included but these large sites are comprehensive.
  Evidence Based Medicine
  For sites and information on Evidence Based Medicine.

  60. MEDLINEplus: Paralysis
  Pittsburgh). Specific Conditions/Aspects alternating hemiplegia (NationalInstitute of Neurological Disorders and Stroke); Chiari
  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/paralysis.html
  Skip navigation
  Other health topics: A B C D ... List of All Topics
  Paralysis
  Contents of this page:
  News

  Coping

  Dictionaries/Glossaries

  Organizations
  ...
  Children

  Search MEDLINE for recent research articles on
  Paralysis
  You may also be interested in these MEDLINEplus related pages:
  Bell's Palsy

  Polio and Post-Polio Syndrome
  Spinal Cord Injuries Brain and Nervous System

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 3     41-60 of 87    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

  free hit counter