Geometry.Net - the online learning center
Home  - Nobel - Heyrovsky Jaroslav

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 3     41-60 of 94    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Heyrovsky Jaroslav:     more books (17)
 1. Practical polarography;: An introduction for chemistry students by Jaroslav Heyrovsky, 1968
 2. Principles of polarography by Jaroslav Heyrovsky, 1966-02-28
 3. Czech Inventors: Jaroslav Heyrovský, Václav Prokop Divis, Herbert Thomas Mandl, Otto Wichterle, Josef Ressel, William Salcer, Frantisek K?izík
 4. Czech Chemists: Jaroslav Heyrovský, Antonín Holý, Otto Wichterle, Petr Zuman, Karel Smirous, Frantisek Sorm, Emil Votocek, Hans Tropsch
 5. Chimiste Tchèque: Jaroslav Heyrovský, Otto Wichterle, Zdenko Skraup, Hans Tropsch (French Edition)
 6. Heyrovský, Jaroslav: An entry from Macmillan Reference USA's <i>Chemistry: Foundations and Applications</i> by Vladimir Karpenko, 2004
 7. Czech Scientists: Jaroslav Heyrovský, Václav Prokop Divis, John Amos Comenius, Kurt Freund, Zden?k Bazant, Baron Carl Von Rokitansky
 8. Czech Nobel Laureates: Bertha Von Suttner, Jaroslav Seifert, Jaroslav Heyrovský
 9. Charles University Alumni: Nikola Tesla, Jan Hus, Franz Kafka, Karel Capek, Milan Kundera, Charles I of Austria, Jaroslav Heyrovský
 10. POLAROGRAPHISCHES PRAKTIKUM. Band IV, Anleitungen fur die Chemische Laboratoriumspraxis. by Jaroslav Heyrovsky, 1960-01-01
 11. Polarographisches Praktikum. (Anleitungen für die chemische Laboratoriumspraxis) (German Edition) by Jaroslav Heyrovsky, 1960-01-01
 12. Jaroslav Heyrovsky (Odkazy pokrokovych osobnosti nasi minulosti) (Czech Edition) by Jiri Koryta, 1990
 13. Jaroslav Heyrovsky: Founder of Polarography by Ladislav Khas, 1968
 14. Bibliography of publications dealing with the polarographic method in 1964 by Jaroslav Heyrovsky, 1966

41. Jaroslav Heyrovský - èeský Laureát Nobelovy Ceny. Polarograf A Polarografie.
jaroslav Heyrovský. Domovská stránka Nobelova cena jaroslav Heyrovský. 20.12. jaroslav Heyrovský. 1959 Nobelova cena za chemii. Kontakt. Jirí Bureš.
http://www.converter.cz/nobel/heyrovsky.htm
Jaroslav Heyrovský
Domovská stránka Nobelova cena Èeský fyzikální chemik Jaroslav Heyrovský se narodil 20. prosince 1890 jako páté dítì v rodinì profesora øímského práva na Karlovì univerzitì. Jaroslav Heyrovský se stal prvním èeským laureátem Nobelovy ceny (1959 za chemii). Akademik Heyrovský byl zakladatelem Polarografického ústavu ÈSAV a spoluzakladatel èasopisu Collection of Czechoslovak Chemical Communications (1929) Jaroslav Heyrovský studoval na akademickém gymnáziu v Praze. V roce 1909 se zapsat na filozofickou fakultu Karlova univerzity. Od roku 1910 studoval na Univerzity College v Londýnì. V roce 1913 získal hodnost bakaláøe. Studia však pøerušila I. svìtová válka. Heyrovský narukoval ke zdravotníkùm. V roce 1918 Heyrovský obhájil na Karlovì univerzitì svou disertaèní práci.
Polarografie
Následující roky se Heyrovský vìnoval problematice rtuové kapkové elektrody , která sloužila k mìøení povrchového napìtí rtuti. V roce 1922 Heyrovský publikoval objev využití elektrolýzy se rtuovou kapkovou elektrodou, metodu sloužící úèelùm chemické analýzy. M. Shikata, J. Heyrovský

42. Pictures Of Nobel Laureates - Chemistry
This is an index of photographs of the winners of the nobel Prize in N. Semenov; 1957 Sir Alexander R. Todd; 1958 - Frederick Sanger; 1959 - jaroslav heyrovsky;
http://chemistry.about.com/library/blchemists.htm
zfp=-1 About Homework Help Chemistry Search in this topic on About on the Web in Products Web Hosting
Chemistry
with Anne Marie Helmenstine
Your Guide to one of hundreds of sites Home Articles Forums ... Help zmhp('style="color:#fff"') Subjects ESSENTIALS Periodic Table of the Elements Chemistry How-To Guide Chemical Structures Archive ... All articles on this topic Stay up-to-date!
Subscribe to our newsletter.
Advertising Free Credit Report
Free Psychics

Advertisement
Index of Pictures - Nobel Laureates in Chemistry This is an index of photographs of the winners of the Nobel Prize in Chemistry.

43. Alfred B. Nobel Prizes In Chemistry - Winners
Here is the list of the nobel laureates in Chemistry Year, Laureate,Country, Research. 1959, jaroslav heyrovsky, Czech Republic, Polarography.
http://chemistry.about.com/library/weekly/aa120202a.htm
zfp=-1 About Homework Help Chemistry Search in this topic on About on the Web in Products Web Hosting
Chemistry
with Anne Marie Helmenstine
Your Guide to one of hundreds of sites Home Articles Forums ... Help zmhp('style="color:#fff"') Subjects ESSENTIALS Periodic Table of the Elements Chemistry How-To Guide Chemical Structures Archive ... All articles on this topic Stay up-to-date!
Subscribe to our newsletter.
Advertising Free Credit Report
Free Psychics

Advertisement
Nobel Prizes in Chemistry List of Winners Related Resources Photos of Nobel Prize Winners
Chemistry History

Chemistry News

Adventures in the Atomic Age - Glenn Seaborg
...
Periodic Table
From Other Guides Nobel Prize Winners - Women Alfred B. Nobel's Will The First Nobel Prizes The Nobel Prize Winners Elsewhere on the Web Nobel Foundation Official Website Biographical Information - Alfred Nobel Here is the list of the Nobel laureates in Chemistry: Year Laureate Country Research Jacobus H. van't Hoff Netherlands Discovered laws of chemical dynamics and osmotic pressure in solutions Hermann Emil Fischer Germany Synthetic studies of sugar and purine groups Svante A. Arrhenius

44. Nobel Prizes (table). The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001
2001. nobel Prizes (table). 1959, Philip J. NoelBaker, jaroslav heyrovsky, EmilioSegrèOwen Chamberlain, Severo OchoaArthur Kornberg, Salvatore Quasimodo.
http://www.bartleby.com/65/no/NoblPrzTABLE.html
Select Search All Bartleby.com All Reference Columbia Encyclopedia World History Encyclopedia World Factbook Columbia Gazetteer American Heritage Coll. Dictionary Roget's Thesauri Roget's II: Thesaurus Roget's Int'l Thesaurus Quotations Bartlett's Quotations Columbia Quotations Simpson's Quotations English Usage Modern Usage American English Fowler's King's English Strunk's Style Mencken's Language Cambridge History The King James Bible Oxford Shakespeare Gray's Anatomy Farmer's Cookbook Post's Etiquette Bulfinch's Mythology Frazer's Golden Bough All Verse Anthologies Dickinson, E. Eliot, T.S. Frost, R. Hopkins, G.M. Keats, J. Lawrence, D.H. Masters, E.L. Sandburg, C. Sassoon, S. Whitman, W. Wordsworth, W. Yeats, W.B. All Nonfiction Harvard Classics American Essays Einstein's Relativity Grant, U.S. Roosevelt, T. Wells's History Presidential Inaugurals All Fiction Shelf of Fiction Ghost Stories Short Stories Shaw, G.B. Stein, G. Stevenson, R.L. Wells, H.G. Reference Columbia Encyclopedia PREVIOUS NEXT ... BIBLIOGRAPHIC RECORD The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Nobel Prizes (table) Year Peace Chemistry Physics Physiology or Medicine Literature W. C. Roentgen

45. So Biografias: Nobel Quimica
Translate this page Lista dos Ganhadores dos Prêmio nobel de Química. 1959 jaroslav heyrovsky Pelodescoberta e desenvolvimento da polarografia como método de análises.
http://www.sobiografias.hpg.ig.com.br/RolNobQ3.html
Lista dos Ganhadores dos
Dois ganhadores:
EDWIN MATTISON MCMILLAN
GLENN THEODORE SEABORG
Dois ganhadores:
ARCHER JOHN PORTER MARTIN
RICHARD LAURENCE MILLINGTON SYNGE
cromatografia.
HERMANN STAUDINGER

LINUS CARL PAULING

VINCENT DU VIGNEAUD

Dois ganhadores:
Sir
CYRIL NORMAN HINSHELWOOD NIKOLAY NIKOLAEVICH SEMENOV Lord ... ALEXANDER ROBERTUS TODD Por suas pesquisas com vitaminas Bv-1 e E, e trabalhos sobre em nucleotideos e co-enzimas. FREDERICK SANGER insulina. JAROSLAV HEYROVSKY WILLARD FRANK LIBBY MELVIN CALVIN Dois ganhadores: MAX FERDINAND PERUTZ Sir JOHN COWDERY KENDREW Dois ganhadores: KARL ZIEGLER GIULIO NATTA DOROTHY MARY CROWFOOT HODGKIN ROBERT BURNS WOODWARD ... LARS ONSAGER Dois ganhadores: Sir DEREK HAROLD RICHARD BARTON ODD HASSEL LUIS FREDERICO LELOIR ... STEIN Dois ganhadores: ERNST OTTO FISCHER Sir GEOFFREY WILKINSON catalizadores PAUL JOHN FLORY Dois ganhadores: Sir JOHN WARCUP CORNFORTH VLADIMIR PRELOG Fonte principal: Museu Nobel

46. Autographs Of Nobel Prize Winners - List And Pics
signed business card. signed Sweden nobel FDC. signed FDC Sweden. signed b/w photo.signed colored photo. heyrovsky, jaroslav, Chem59, signed handwritten letter.
http://nigel-harris.com/nobel.htm
Autographs of Nobel Prize Winners
(Autogramme von Nobelpreistraeger) My List/Pics of Laureates
Signatures Data Base (update: 26.10.2001)
Statistics (26.10.2001)
till 2001 received total Chemistry Physics Medicine Peace (Persons) Peace (Organisations) Literature Economy Total (excl. organisations) Total (incl. organisations) A B C D ... Organisations A Addams, Laura Jane signed "Hull House" paper Adrian, Edgar D. signed card Aleixandre, Vicente signed card, framed Allais, Maurice signed handwritten letter signed Alderney FDC (sun eclipse 1999) Alferov, Zhores signed colour photo signed Sweden Nobel FDC Alfven, Hannes G. signed book (also signed by his wife) Altman, Sidney signed card signed publication signed publication signed colour photo Alvarez, Luis W. signed card signed b/w photo Anderson, Carl D. signed card Anderson, Philip W. signed US FDC signed b/w photo (Repro) Andric, Ivo signed card Anfinsen, Christian B. signed card signed b/w photo (large size) signed US FDC Angell, Ralph N.

47. Prémios Nobel
Translate this page . Prémios nobel de Química. 1959 - jaroslav heyrovsky (Checoslováquia), peladescoberta e desenvolvimento do método polarográfico de análise química.
http://luisperna.com.sapo.pt/nobel_quimica.htm
Prémios Nobel de Química 2002 - John B. Fenn (EUA), Koichi Tanaka (Japão), e Kurt Wüthrich (Suíça), pela sua contribuição para o desenvolvimento da espectrometria de massa e ressonância magnética nuclear, métodos que permitem identificar e analisar macromoléculas biológicas, como as proteínas. Os trabalhos premiados permitiram desenvolver métodos analíticos que facilitam a compreensão das macromoléculas e a interacção destas, ou seja, basicamente aquilo que determina as funções das células do corpo humano e também revolucionaram o desenvolvimento de medicamentos e são promissores em outras áreas como, por exemplo, o controlo alimentar e o diagnóstico precoce de alguns tipos de cancro.
William Knowles (E.U.A), Barry Sharpless (E.U.A), Ryoji Noyori (Japão), pela investigações na área da síntese catalítica assimétrica
Alan J. Heeger (E.U.A), Alan G. MacDiarmid (E.U.A), Hideki Shirakawa (Japão), pela descoberta e desenvolvimento dos polímeros condutores.
Ahmed H. Zewail

48. Ëàóðåàòû Íîáåëåâñêèõ ïðåìèé ïî õèìèè
Alphabetical listing of nobel prize laureates in Chemistry. Name. Year Awarded. Herzberg,Gerhard, 1971. heyrovsky, jaroslav, 1959. Hinshelwood, Sir Cyril Norman, 1956.
http://orel.rsl.ru/archiv/nob_ch.htm
CHEMISTRY
Alphabetical listing of Nobel prize laureates in Chemistry
Name Year Awarded Alder, Kurt Altman, Sidney Anfinsen, Christian B. Arrhenius, Svante August Aston, Francis William Baeyer, Johann Friedrich Wilhelm Adolf Von Barton, Sir Derek H. R. Berg, Paul Bergius, Friedrich Bosch, Carl Boyer, Paul D. Brown, Herbert C. Buchner, Eduard Butenandt, Adolf Friedrich Johann Calvin, Melvin Cech, Thomas R. Corey, Elias James Cornforth, Sir John Warcup Cram, Donald J. Crutzen, Paul Curie, Marie Curl, Robert F., Jr. Debye, Petrus Josephus Wilhelmus De Hevesy, George Deisenhofer, Johann Diels, Otto Paul Hermann Eigen, Manfred Ernst, Richard R. Euler-chelpin, Hans Karl August Simon Von Fischer, Ernst Otto Fischer, Hans Fischer, Hermann Emil Flory, Paul J. Fukui, Kenichi Giauque, William Francis Gilbert, Walter Grignard, Victor Haber, Fritz Hahn, Otto Harden, Sir Arthur Hassel, Odd Hauptman, Herbert A. Haworth, Sir Walter Norman Herschbach, Dudley R. Herzberg, Gerhard

49. Heyrovsky
nobel laureate jaroslav Heyrovský (18901967) was born in Prague, theson of a law professor at Charles University. After a classical
http://www.bioanalytical.com/info/calendar/97/herovsky.htm
World War I interrupted his research in England and he was called to serve in the Austro-Hungarian army as a dispensing chemist. Nonetheless, he continued his experiments in the hospital pharmacy and was able to prepare a Ph.D. dissertation while still a soldier. Introduction Galvani Volta Davy ... Cottrell
Bioanalytical Systems, Inc.

50. VBS - MyEurope - Nobel Prizes
Czech Republic. jaroslav heyrovsky (1959) (Czechoslovakia). Denmark. Poland.Marie CURIE (née SKLODOWSKA) (1911) (France) nobel Prize in Physics 1903.
http://www.univie.ac.at/Romanistik/Sprachwst/site/spratscher/vbs_myEurope_spring
Nobel Prizes Vienna Business School myEurope Deutsch Englisch ... Home
From 1901 onwards Nobel Prizes have been awarded in Chemistry Physics Physiology or Medicine Literature (66) and Peace (46), and since 1969 also in Economics (17) to 391 scientists, economists, peace activists/organisations and writers from today's EU member states or candidate countries. During their journey across Europe, our two Spring Students, Caroline and Marlene , have also tried to find out, who they were, when they were awarded the prize, which countries they came from and where they lived when they received the prize. In the list below you will find reference to the latter in brackets. All links below go to the marvelleous site of the Swedish Academy . So let me invite you to follow our two Spring Students on another, this time not political but scientific, trip across our continent. CHEMISTRY Austria Fritz PREGL Richard KUHN (1939; Prize for 1938)

51. Dynamite
2 Czech men were rewarded by nobel’s award. In 1959 jaroslav heyrovsky for chemistrythe invention and development of polarography and in 1984 it was
http://www.quido.cz/objevy/dynamit.a.htm

52. Result Of Desired Function
nobel Laureats in Chemistry. nobel Foundation. Year. Name. 1959. heyrovsky, jaroslav. for his discovery and development of the polarographic methods of analysis .
http://chemistry.sogang.ac.kr/ChemInfo/Nobeleng.html
Nobel Laureats in Chemistry Nobel Foundation
Year Name Motivation VAN'T HOFF, JACOBUS HENRICUS
"in recognition of the extraordinary services he has rendered by the discovery of the laws of chemical dynamics and osmotic pressure in solutions" FISCHER, HERMANN EMIL
"in recognition of the extraordinary services he has rendered by his work on sugar and purine syntheses" ARRHENIUS, SVANTE AUGUST
"in recognition of the extraordinary services he has rendered to the advancement of chemistry by his electrolytic theory of dissociation" RAMSAY, Sir WILLIAM
"in recognition of his services in the discovery of the inert gaseous elements in air, and his determination of their place in the periodic system" VON BAEYER, JOHANN FRIEDRICH WILHELM ADOLF
"in recognition of his services in the advancement of organic chemistry and the chemical industry, through his work on organic dyes and hydroaromatic compounds" MOISSAN, HENRI

53. Nobel For Chemistry: All Laureates
Kendrew 1961 Melvin Calvin 1960 Willard Frank Libby 1959 jaroslav heyrovsky 1958Frederick The nobel Prize A History of Genius, Controversy and Prestige by
http://www.popular-science.net/nobel/chem-list.html
NOBEL
Read More
on the Nobel Prize:

Nobel Minds

2001 Awards

John Nash

Women Nobel Prize
...
Prize Amounts

MINI ALMANAC
Calendar
Moon phase Popular Science Highlights:
IG Nobel 2002 The invention of :-) West Nile Virus Asteroid Impact? ... Book: Russell Read also: Nobel Prize Women in Science : Their Lives, Struggles, and Momentous Discoveries by Sharon Bertsch McGrayne THE NOBEL PRIZE FOR CHEMISTRY: ALL WINNERS 2001 William Knowles, K. Barry Sharpless, Ryoji Noyori 2000 Alan J. Heeger, Alan G. MacDiarmid, Hideki Shirakawa 1999 Ahmed H. Zewail 1998 Walter Kohn, John A. Pople 1997 Paul D. Boyer, John E. Walker, Jens C. Skou 1996 Robert F. Curl Jr., Sir Harold W. Kroto, Richard E. Smalley 1995 Paul J. Crutzen, Mario J. Molina, F. Sherwood Rowland 1994 George A. Olah 1993 Kary B. Mullis, Michael Smith 1992 Rudolph A. Marcus

54. Wanadoo
Translate this page PRIX nobel. Année. Discipline. Nom. Pays. 1901. CHIMIE. Van't Hoof (Jacobus Henricus).Pays-Bas. URSS. 1959. CHIMIE. heyrovsky (jaroslav). Tchécoslovaquie). 1959. PHYSIQUE.
http://perso.wanadoo.fr/christian.fabien/prix nobel.htm
Attention La page est inconnue du serveur des Pages Perso Wanadoo.
Retour
Assistance Publicité

55. Nobel Prize For Chemistry
nobel Prize for Chemistry. in heredity 1958 Frederick Sanger (UK), for determiningmolecular structure of insulin 1959 jaroslav heyrovsky (Czechoslovakia), for
http://www.factmonster.com/ipa/A0105786.html

56. Nobel Prize Winners In Chemistry Since1901
Gertrude B. Elion, Marie Curie. Dorothy C. Hodgkin. nobel Prize Winners in Chemistry19011999. 1960 - Willard F. Libby, US. 1959 - jaroslav heyrovsky, Czech.
http://iweb.tntech.edu/chem491-dc/prizewinners.htm
Excluded Subjects for Fall 2000
ROBERT S. MULLIKEN Sidney Altman Ernest Rutherford Sherwood Roland Willard Frank Libby George Wittig Frederick Sanger VINCENT DU VIGNEAUD Kary Mullis William Ramsay Alexander Todd Irving Langmuir Hermann Staudinger Vlademir Prelog Jerome Karle Adolf Butenandts Theodore William Richards Melvin Calvin Gertrude B. Elion Marie Curie Dorothy C. Hodgkin
Nobel Prize Winners in Chemistry 1901-1999
1999 - The prize was awarded for studies of the transition states of chemical reactions using femtosecond spectrscopy.
 • AHMED ZEWAIL
- The prize was awarded for pioneering contributions in developing methods that can be used for theoretical studies of the properties of molecules and the chemical processes in which they are involved. The prize was divided equally between:
 • WALTER KOHN for his development of the density-functional theory and JOHN A. POPLE for his development of computational methods in quantum chemistry.
- The prize was divided, one half being awarded jointly to:

57. Chemistry International
1998, a graduate of the Czech Technical University at Praha, nobel Prize in 1975),professors at the technical college in Zurich. jaroslav heyrovsky (18901967
http://www.iupac.org/publications/ci/1998/may/czech.html
Chemistry International
Vol. 20 (1998) 1999, Vol. 21
1998, Vol. 20

No. 1 (January

No. 2 (March)
... CI Homepage
Chemistry International

1998, Vol. 20, No. 3 (May) History of chemistry in the Czech Republic
Chemistry International inaugerates in this issue a new series of articles describing the history and status of Chemistry in the member countries of the Union. Our first article describes the History and Current Status of Chemistry in the Czech Republic What is now the Czech Republic is in an area that was occupied by the West-Slav Czech tribes (Samo Empire, AD 623-658). The Premyslides dynasty originated among these tribes. The beginnings of the Czech state extend back to the period of the reign of the first Czech Prince Borivoj at the castle site Budec in the Prague Basin (by 891). The nucleus of the Czech state was fixed during the reign of Prince Wenceslas (924-935). The Premyslides of the House of Slavnik were able to centralize the whole territory of Bohemia in the 10 th century. Beginning in the first half of the 11th century, further regions were annexed, and during the 13th century, the basis of the feudal political formation was created as the Counties of the Czech Crown.

58. Satamikaro.html
Translate this page Unis Chimie 1957 - Daniel Bovet *(1907-1992) Suisse Médecine 1959 - jaroslav heyrovsky(1890-1967 suggéra que le Dr Zamenhof soit proposé pour le Prix nobel.
http://satamikarohm.free.fr/esperanto/dok/Nobel.html
Prix Nobel
Liste non exhaustive.
Henri Becquerel (1852-1908) France Physique
Sir William Ramsay (1852-1916) Grande-Bretagne Chimie
Bertha von Suttner (1843-1914) Autriche Paix
Sir Joseph Thomson * (1856-1940) Grande-Bretagne Physique
Rudolf Euken
Alfred Hermann Fried
* (1864-1921) Autriche Paix
Henri La Fontaine (1854-1943) Belgique Paix
Charles Richet
Rabindranath Tagore Romain Rolland Charles-Edouard Guillaume
(1861-1938) France Physique Fridtjof Nansen Ferdinand Buisson (1841-1932) France Paix Lord Edgar Cecil of Chelwood (1864-1958) Grande-Bretagne Paix Roger Martin du Gard Lord John Boyd Orr of Brechin (1880-1971) Grande-Bretagne Paix Hideki Yukawa (1907-1981) Japon Physique Linus Pauling Daniel Bovet Jaroslav Heyrovsky Alfred Kastler (1902-1984) France Physique Jan Tinbergen Willy Brandt (1913-1992) Allemagne Paix Camilo Jose Cela Reinhard Selten
Remarques
 • Huis-clos " (Sen eliro), " La P. respectueuse " (La respektema P.) et "
SAT-Amikaro vers le haut Menu

59. The Hindu : Nobel Laureates In Chemistry: Down Memory Lane
nobel Laureates in chemistry Down memory lane. 1959 jaroslav heyrovsky forhis discovery and development of the polarographic methods of analysis.
http://www.hinduonnet.com/thehindu/2001/10/18/stories/08180002.htm
Online edition of India's National Newspaper
Thursday, October 18, 2001
Front Page
National Southern States Other States ... Next
Nobel Laureates in chemistry: Down memory lane
2001 WILLIAM S. KNOWLES, RYOJI NOYORI and K. BARRY SHARPLESS for developing catalytic asymmetric synthesis. The achievements are of great importance for the development of new drugs and materials.2000-1991 2000 ALAN J. HEEGER, ALAN G. MACDIARMID, and HIDEKI SHIRAKAWA for the discovery and development of conductive polymers. 1999 AHMED ZEWAIL for his research and studies of transition states of chemical reactions using femtosecond spectroscopy. 1998 WALTER KOHN for his development of the density-functional theory and JOHN A. POPLE for his development of computational methods in quantum chemistry. 1997 PAUL D. BOYER and JOHN E. WALKER for their elucidation of the enzymatic mechanism underlying the synthesis of adenosine triphosphate (ATP), and JENS C. SKOU for the first discovery of an ion-transporting enzyme, Na+, K+-ATPase. 1996 ROBERT F. CURL, Jr. , SIR HAROLD W. KROTO , and RICHARD E. SMALLEY for discovering fullerenes.

60. TUBITAK-GMBAE: 1950-1999 Nobel Odulleri Listesi
19501999 Yillari arasinda fizik, kimya, ekonomi, fizyoloji ve tip alanlarindaNobel ödülü alan bilimadamlari ve çalismalari 1. jaroslav heyrovsky.
http://www.rigeb.gov.tr/docs/nobel-50_99.html
1950-1999 Yýllarý arasýnda fizik, kimya, ekonomi, fizyoloji ve týp alanlarýnda Nobel ödülü alan bilimadamlarý ve çalýþmalarý Yýl Çalýþma Ödül Sahibi Physics The development of the photographic method of studying nuclear processes and the discoveries regarding mesons made with this method. Cecil Frank Powell The pioneer work on the transmutation of atomic nuclei by artificially accelerated atomic particles. "Sir John Douglas Cockcroft; Ernest Thomas Sinton Walton" The development of new methods for nuclear magnetic precision measurements and discoveries in connection therewith. "Felix Bloch; Edward Mills Purcell" Demonstration of the phase contrast method, especially for his invention of the phase contract microscope. Frits (Frederik) Zernike "Fundamental research in quantum mechanics, especially for the statistical interpretation of the wavefunction; and for the coincidence method and the discoveries made therewith." "Max Born; Walther Bothe" "Discoveries concerning the fine structure of the hydrogen spectrum; and precision determination of the magnetic moment of the electron." "Willis Eugene Lamb; Polykarp Kusch"

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 3     41-60 of 94    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter