Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Bolyai Janos

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 100    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Bolyai Janos:     more books (99)
 1. Janos Bolyai, Non-Euclidean Geometry, and the Nature of Space by Jeremy J. Gray, 2004-06-01
 2. Non-Euclidean Geometries: János Bolyai Memorial Volume (Mathematics and Its Applications)
 3. Limit theorems of probability theory (Colloquia mathematica Societatis Janos Bolyai ; 11)
 4. Nonparametric Statistical Inference (Colloquia mathematica Societatis Janos Bolyai)
 5. Analytic Function Methods in Probability Theory: Colloquium Proceedings (Colloquia mathematica Societatis Janos Bolyai ; 21)
 6. Lie groups and their representations: [proceedings of] Summer School of the Bolyai Janos Mathematical Society
 7. Topics in Information Theory (Colloquia Mathematica Societatis Janos Bolyai, 16.) by Hungary, 1975) Colloquium on Information Theory (Keszthely, Imre Csiszar, et all 1976-09
 8. Number theory (Colloquia mathematica societatis Janos Bolyai)
 9. Lattice theory (Colloquia mathematica Societatis Janos Bolyai ; 14)
 10. Algebra, Combinatorics and Logic in Computer Science (Colloquia Mathematica Societatis Janos Bolyai)
 11. Limit Theorems in Probability and Statistics (Colloquia Mathematica Societatis Janos Bolyai)
 12. Inventory Control and Water Storage (Colloquia mathematica Societatis Janos Bolyai, 7) by A. Prekopa, 1973-11
 13. Qualitative Theory of Differential Equations (Colloquia Mathematica Societatis Janos Bolyai) by Farkas, 1981-12
 14. Differential equations (Colloquia mathematica Societatis Janos Bolyai ; 15)

1. References For Bolyai
Biography in Encyclopaedia Britannica. Books S Barna, bolyai janos (Budapest,1978). L Nemeth, The two Bolyais, The new Hungarian quarterly 1 (1960).
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/References/Bolyai.html
 • Biography in Dictionary of Scientific Biography (New York 1970-1990).
 • Biography in Encyclopaedia Britannica. Books:
 • S Barna, Bolyai Janos (Budapest, 1978).
 • L Nemeth, The two Bolyais, The new Hungarian quarterly
 • W und J Bolyai, Geometrische Untersuchungen (Leipzig, 1913).
 • Johann Bolyai : Leben und Werk des grossen Mathematikers (Bukarest, 1955). Articles:
 • Proceedings of Symposium in Geometry (Cluj-Napoca, 1993), 7-23.
 • Mat. Lapok
 • M Bier, A Transylvanian lineage, The Mathematical Intelligencer
 • Mat. Lapok
 • Math. Pannon.
 • Ocherki Istor. Estestvoznan. Tekhn.
 • Proceedings of the national colloquium on geometry and topology (Cluj-Napoca, 1982), 12-26.
 • Fiz.-Mat. Spisanie
 • Mat. Lapok
 • Mat. Lapok
 • Mat. Lapok
 • (Cluj-Napoca, 1979), 112-125.
 • Mat. Lapok Main index Birthplace Maps Biographies Index
  History Topics
  ... Anniversaries for the year
  JOC/EFR December 1996 School of Mathematics and Statistics
  University of St Andrews, Scotland
  The URL of this page is:
  http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/References/Bolyai.html
 • 2. BOLYAI Janos
  Translate this page bolyai janos (1802-1860). Matemático húngaro nacido en Kolozsvar yfallecido en Marosvásárheli, ambas en Hungría. Su padre había
  http://almez.pntic.mec.es/~agos0000/Bolyai.html
  BOLYAI Janos (1802-1860)

  3. BOLYAI Janos
  bolyai janos (18021860) Matemático húngaro nacido en Kolozsvar y fallecido en Marosvásárheli, ambas en Hungría. Su padre había sido gran amigo de Gauss, llegando incluso a intentar demostrar el quinto axioma de Euclides.
  http://almez.cnice.mecd.es/~agos0000/Bolyai.html
  BOLYAI Janos (1802-1860)

  4. Kerdesek Bolyai Janos ...
  MEK fejléc Kérdések Bolyai János kutatásairól. Kiss Elemér. 1. Bolyai Jánosvalóban igen fiatalon megismerhette a számelmélet alapvetõ kérdéseit.
  http://www.mek.iif.hu/kiallit/tudtor/tallozo1/kisse2.html
 • 1. Bolyai János valóban igen fiatalon megismerhette a számelmélet alapvetõ kérdéseit. Apja könyvtárában már 1804-ben ott volt Gaussnak Bolyai Farkas szerint "halhatatlan" Disquisitiones arithmeticae "... felnõtt tanítványaimmal együtt nyilvánosan igen dicséretesen vizsgázott deákul..." "Fiamnak szándéka volt, hogy a Te polygon-elméletedet németül, a kisebb kaliberû elméknek valamivel könnyebben hozzáférhetõ módon adja ki..."
  "Már kisgyermek koromban feltettem magamnak a kérdést, hogy végtelen sok prímszám létezik­e?"
  "már elsõ fiatal, sõt gyermekkoromban magamtól is találtam, átláttam, rámentem",
  hogy a, b a+bi
  i i "...benne találod néhány oldalon kifejtve a képzetes mennyiségekre vonatkozó nézeteimet, ..., nem nehéz megszerezni, ..."
  Érthetetlen, hogy Gauss miért nem értesítette Bolyai Farkast 1832­ben elsõ elõadásáról is, s arról a késõbbiekben sem írt. Gauss 1832. március 6­ai levelére Bolyai Farkas 1835. április 20­án válaszolt s az "imagináriusokról szóló közlést" akkor köszönte meg. Közben hírt kapott Gauss elsõ elõadásáról is, mert már a következõ, október 4­ei levelében ezt írta:
 • 5. Foglalkozott-e Szamelmelettel Bolyai Janos
  MEK fejléc Kérdések Bolyai János kutatásairól a cikkel kapcsolatos kérdésekés a szerzõ válasza Foglalkozott-e számelmélettel Bolyai János ?
  http://www.mek.iif.hu/kiallit/tudtor/tallozo1/kisse1.html
  "Utinam Gauss superstes esset!"
  l. Lajos, Alexits Weszely Tibor Nézzük meg rendre, mindvégig a kéziratokat faggatva, hogy miképpen vélekedett Bolyai János a számelméletrõl, annak nagy alakjáról, Gaussról, remekmûvérõl, a Disquisitiones arithmeticae-rõl, majd pedig vizsgáljuk meg a hagyatékban eddig "rejtõzõ" néhány számelméleti eredményét. Erre a mûvére Gauss is büszke volt. Egy 1808. szeptember 2-án Bolyai Farkashoz írt levelében úgy nyilatkozik, hogy a Disquisitiones arithmeticae-t csak hat matematikus értette meg egész Európában. Ugyanitt a számelméletrõl szólva azt mondja: "Figyelemre méltó, hogy bárkit, aki komolyan foglalkozik ezzel a tudománnyal, igaz szenvedély kerít hatalmába."
  Bolyai János legtöbbet a prímszámokkal veszõdött. "Az egész számtan sõt az egész tan mezején - vallja - alig van szebb és érdekesebb... s a legnagyobb nyiászok (matematikusok - K E.) figyelme és eleje óta elfoglalt tárgy, mint a fõszámok (prímszámok - K. E.) oly mély homályban rejlõ titka".

  6. [Phd-l] Bolyai Janos Kutatasi Osztondij
  Phdl bolyai janos Kutatasi Osztondij. Vasarhelyi Nora vnora atseeger.iit.bme.hu Fri Jan 31 111352 MET 2003 Previous message
  http://www.fsz.bme.hu/pipermail/phd-l/2003/000313.html
  [Phd-l] Bolyai Janos Kutatasi Osztondij
  Vasarhelyi Nora vnora at seeger.iit.bme.hu
  Fri Jan 31 11:13:52 MET 2003 An HTML attachment was scrubbed... URL: http://www.iit.bme.hu/pipermail/phd-l/attachments/20030131/17ccd01b/attachment.html More information about the Phd-l mailing list

  7. [Phd-l] Huto Mosas Hetvegen
  162736 MET 2003 Previous message Phdl PhDstFw orarendi változás;Next message Phd-l bolyai janos Kutatasi Osztondij;
  http://www.fsz.bme.hu/pipermail/phd-l/2003/000312.html
  [Phd-l] Huto mosas hetvegen
  Vasarhelyi Nora vnora at seeger.iit.bme.hu
  Thu Jan 30 16:27:36 MET 2003 An HTML attachment was scrubbed... URL: http://www.iit.bme.hu/pipermail/phd-l/attachments/20030130/3d552417/attachment.html More information about the Phd-l mailing list

  8. Znani I Nieznani - Matematycy-Bolyai Janos
  bolyai janos (1802 – 1860) – matematyk wegierski, w czasie studiów w WojskowejAkademii Inzynieryjnej zaczal sie zajmowac postulatem o prostych
  http://www.leksykony.pl/znani/matematycy/mb215.html
  Strona g³ówna Kategorie Aktorzy Filozofowie Królowie Malarze ... Bohaterowie Matematycy A B C D ... Buniakowski Wiktor Bolyai Janos

  9. WIEM: Bolyai Janos
  (encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl B......bolyai janos (18021860), matematyk wegierski. wersja dla drukarki. Matematyka, Wegrybolyai janos (1802-1860), widok strony znajdz podobne pokaz powiazane.
  http://wiem.onet.pl/wiem/00c436.html
  wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Matematyka, Wêgry
  Bolyai Janos widok strony
  znajd¼ podobne

  poka¿ powi±zane Bolyai Janos (1802-1860), matematyk wêgierski. Niezale¿nie od N. £obaczewskiego stworzy³ geometriê nieeuklidesow± , której zasady wy³o¿y³ 1832 w przypisie zamieszczonym w podrêczniku matematyki autorstwa F. Bolyai - jego ojca. zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

  10. 2002 Ungarn Bolyai Janos 3000 Forint Silber St/PP

  http://deutschlandmuenzen.de/muenzen/ung/ung02bolysi.htm
  www.euro-muenzen.de 2002 Ungarn Janos Bolyai 3000 Forint Silber st/PP

  11. Bolyai
  (C) bolyai janos MATEMATIKAI TARSULAT Budapest, Hungary, 1999. 1991 MathematicsSubject Classification Primary 57M Secondary 53C23, 57R57, 57S30, 32S50.
  http://www.bolyai.hu/text/volumes/volume8-text.html
  Home
  About the Society Membership Sections ... Contact us BOLYAI SOCIETY MATHEMATICAL STUDIES, 8
  Low Dimensional Topology

  EDITED BY
  Karoly Boroczky, Jr. Alfred Renyi Institute of Mathematics Hungarian Academy of Sciences
  Andras Stipsicz, Department of Analysis, Eotvos Lorand University
  (C) BOLYAI JANOS MATEMATIKAI TARSULAT
  Budapest, Hungary, 1999 1991 Mathematics Subject Classification
  Primary: 57M
  Secondary: 53C23, 57R57, 57S30, 32S50
  ISBN: 963 8022 92 2
  ISSN: 12174696 Contents Contents ... 3 Introduction ... 5 M. Davis, G. Moussong: Notes on nonpositively curved polyhedra ... 11 J. W. Morgan: Smooth invariants of 4-manifolds ... 95 W. D. Neumann: Notes on geometry and 3-manifolds ... 191 A. Nemethi: Normal surface singularities ... 269 A. Nemethi: Some topological invariants of isolated hypersurface singularities ... 353 Introduction This Proceedings contains the notes of five lecture series. The Summer School on Low Dimensional Topology, held August 314, 1998 in Budapest (Hungary), consisted of four one-week lecture series, two in each of the two weeks. In chronological order these were: John Morgan (Columbia University): Differential topology of 4-dimensional manifolds.

  12. Schulprogramm Im Oktober In Der Bolyai Janos Grundschule
  Translate this page Schulprogramm im Dezember in der bolyai janos Grundschule. 15. Dezember –Bolyai-Tag. /unterrichtsfreier Tag/ Erinnerungsfeier an Janos Bolyai.
  http://yty.oulunsalo.fi/Com/MprogDecN11.htm
  Schulprogramm im Dezember in der Bolyai Janos Grundschule Wetter
  • Es ist ziemlich kalt Es gibt viel Schnee Die Temperaturen liegen bei 6-20 Grad Celsius
  Dezember – Nikolaustag
   Sportwettkampf /Korbball/ Wettbewerb in Deutsch Musterstunde in Biologie Klassenpartys Vorstellung der Schultheatergruppe
  10-15 Dezember – Bolyai-Woche
  • Wettbewerb in Mathe Weihnachtsmarkt in der Schule Spielhaus in der Bibliothek 14. Dezember – „verkehrter Tag" /Die Unterrichtsstunden werden von Schülern gehalten/ 15. Dezember – Bolyai-Tag
  /unterrichtsfreier Tag/
  • Erinnerungsfeier an Janos Bolyai 21. Dezember – Weihnachtsfest 27. Dezember -02. Januar: Winterferien

  13. Schulprogramm Im März In Der Bolyai Janos Grundschule

  http://yty.oulunsalo.fi/Com/HUMarchD.htm
  Wetter
  • Die Temperaturen liegen zwischen +6 und 20 Grad
  mehr unter: www.bolyai-erd.sulinet.hu/sokrates2/napszov/marcius15.htm
  • Museumbesuch (Klasse 5.a) Besuch im Milleniumpark Budapest (Klasse 6.b) Klassenparty (Klasse 7.c) Vom 27.03 bis 03.04. – Osterferien
  Mehr zu Ostern in Ungarn unter: www.bolyai-erd.sulinet.hu/sokrates2/napszov/marcius31.htm www.bolyai-erd.sulinet.hu/sokrates2/napszov/aprilis1..htm

  14. Bolyai
  Translate this page bolyai janos hongrois, 1802-1860 Officier du génie, fils du mathématicienFarkas Bolyai (professeur de mathématiques, physique
  http://www.sciences-en-ligne.com/momo/chronomath/chrono1/Bolyai.html
  BOLYAI Janos
  hongrois, 1802-1860
  Farkas Bolyai mi de Gauss ) qui se pencha sur le 5e postulat d' Euclide La science absolue dans l'espace Euclide Lobatchevski Beltrami : Abel Bellavitis

  15. Nagykanizsai Fotoalbum : Bolyai Janos Altalanos Iskola
  Bólyai János Általános Iskola A vár köveibõl épült uradalmivendégfogadó ma általános iskola Vendégkönyv.
  http://www.sienet.hu/kanizsaweb/album/20lap.html

  16. Untitled
  Military College Hungary ) Last year's teams France Ecole Militaire de PalaiseauFrance Ecole Militaire de SaintCyr Hungary bolyai janos Military College
  http://www.stud.rma.ac.be/fencing/id32_m.htm
  Royal Military Academy Fencing Team
  13th Edition of the International Fencing Tournament
  Previous winners of the Challenge
  1990 : Maj HAYEZ (Aie) 1991 : Offr-El POLOME ( ERM-RMA ) 1992 : Offr-El POLOME ( ERM-RMA ) 1993 : Capt d'Avi PINCHART ( 20 W Sp ) 1994 : Offr-El MANIET ( ERM-RMA ) 1995 : SLt MANIET ( 9 W ) 1996 : Capt Avi HUBERT ( 15 W ) 1997 : Offr-El SOURIS ( ERM-RMA ) 1998 : Van Der Klip ( NL Marine ) 1999 : 2VZ-Vl Defer ( BEL Marine ) 2000 : 2VZ-Vl Defer ( BEL Marine ) 2001 : Peter SAMU (Bolyai Janos Military College Hungary ) 2002 : Peter SAMU (Bolyai Janos Military College Hungary )
  Last year's teams:
  France: Ecole Militaire de Palaiseau France: Ecole Militaire de Saint-Cyr Hungary: Bolyai Janos Military College USA: US Military Academy of West Point Italy: Academia Militare di Modena Netherlands: Koninklijke Militaire Academie Netherlands: Koninklijk Instituut van de Marine
  Last year's winners:
  1st Place: SAMU Peter ( HUN )
  2nd Place: ZAYAS L Felix ( USA )
  3th Place: ROCCA Emanuela ( IT )
  This year's Tournament:
  This year, we had 8 delegations from 6 different countries:

  17. Untitled
  Team Gallery Chapelié Tournament of the students Tournament Comd RMA 2001 PalaiseauTraining Tournament Comd RMA 2002 bolyai janos Cup 2001 bolyai janos Cup
  http://www.stud.rma.ac.be/fencing/id19_m.htm
  Royal Military Academy Fencing Team
  Gallery
  Tournamen
  t of the students
  Tournament Comd RMA

  Palaiseau
  ...
  Fencing Scene from Die Another Day

  18. Untitled Document
  Translate this page 1, CHARPAIL Christel, ESSA Lyon, France. 2, ADAM Kriszti, bolyai janos, Hongrie. 10,TRINCAL Mélanie, EPF Lausanne, Suisse. 11, TANYI Orsolya, bolyai janos, Hongrie.
  http://www.polytechnique.fr/eleves/binets/escrime/result.htm
  Fleuret Homme/Masculine Foil Sabre Homme/Masculine Sabre Fleuret Dame/Feminine Foil Sabre Dame/Feminine Sabre Épée Dame / Feminine Epee Classement Final RANG TIREUSE CLUB PAYS D'ORIGINE CHARPAIL Christel ESSA Lyon France ADAM Kriszti Bolyai Janos Hongrie CLEUSIX Valentine Zurich Suisse PIDSOSNY Lidia-Maria Paris 4 France NOBILI CUS Pavia Italie WIDOWSON Victoria Nottingham University Grande-Bretagne PAGLIAROLI CUS Pavia Italie SHOFIELD Meg Nottingham University Grande Bretagne TURCO CUS Pavia Italie EPF Lausanne Suisse TANYI Orsolya Bolyai Janos Hongrie GUIGNARD Roxane EPF Lausanne Suisse CHEVALIER Mathilde Paris 2 France NOVARA CUS Pavia Italie Épée Homme / Masculine Epee Classement Final RANG EQUIPE PAYS D'ORIGINE Bolyai Janos MTC 1 Hongrie Paris 1 France CUS Pavie Italie Telecom Paris France Nottingham University Grande Bretagne Polytechnique 3 France Polytechnique 1 France ERM Bruxelles 2 Belgique INSA Lyon France ENSEIR Bordeaux 1 France EPF Lausanne Suisse Allemagne Polytechnique 2 France Allemagne Centrale Lyon France ERM Bruxelles 1 Belgique Bolyai Janos MTC 2 Hongrie ENSEIR Bordeaux 2 France Fleuret Dame / Feminine Foil Classement Final RANG TIREUSE CLUB PAYS D'ORIGINE ROZEN Marion INSA Lyon France GUIGNARD Roxane EPF Lausanne Suisse NICOLAS Clara Paris 2 France ROUX Ingrid INSA Lyon France ESSA Lyon France MOURTIALON Ingrid Paris 1 France DAVID Julie Paris 4 France VON HAUSEN Leonie Paris 5 France HIROU Nathalie Paris 2 France EPF Lausanne Suisse CASSARD Amandine Paris 4 France LALO Alexandra Paris 1 France FRERIX P.

  19. Untitled Document
  Translate this page bolyai janos M. College, Hongrie, ADAM Krisztina, 0,66, 5, 13, 5. X4, France,LAGUES Mathilde, 0,66, 4, 13, 6. bolyai janos M. College 1. Hongrie, 1, 38,90, 3.
  http://www.polytechnique.fr/eleves/binets/escrime/result00.htm
  Fleuret Homme/Masculine Foil Sabre Homme/Masculine Sabre Fleuret Dame/Feminine Foil Sabre Dame/Feminine Sabre Épée Dame / Feminine Epee CLASSEMENT À L'ISSUE DU TOUR DE POULE ÉQUIPE PAYS D'ORIGINE TIREUSE V/M TD-TR TD RANG Santé Lyon 1 France CHARPAIL Christel INSA Lyon Un. Cl Bernard France FROIDEVAL Emilie INSA Rennes 1 France NICOLLE Laurence Ecole Royale M. de Bruxelles 1 Belgique RUTTEN Chantal Bolyai Janos M. College Hongrie ADAM Krisztina France LAGUES Mathilde U. College of London 1 Angleterre ROUSSEAU Abigail France VERZELEN Florence Santé Lyon 2 France BRET Gaëlle France CABY Irène Ecole Royale M. de Bruxelles 2 Belgique VAN HOVE Eva Un. Bonn Allemagne GALMBACHER Fabienne INSA Rennes 2 France PEURIERE Céline Westpoint États-Unis BROOKS Ericka Ecole Royale M. de Bruxelles 3 Belgique BRUYNINCKX Helena France LUO Yun Epee Homme / Masculine Epee CLASSEMENT À L'ISSUE DU TOUR DE POULE ÉQUIPE PAYS D'ORIGINE V/M TD-TR TD RANG France U. de Pavie Italie Bolyai Janos M. College 1. Hongrie France Bolyai Janos M. College 2.

  20. 2002 Ungarn Bolyai Janos 3000 Forint Silber St/PP

  http://www.euro-muenzen.de/muenzen/ung/ung02bolysi.htm
  www.euro-muenzen.de 2002 Ungarn Janos Bolyai 3000 Forint Silber st/PP

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 100    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

  free hit counter