Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Borsuk Karol

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 97    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Borsuk Karol:     more detail
 1. Theory of Retracts by Karol borsuk, 1967
 2. Theory of Shape. Monografie Matematyczne Tom 59 by Karol Borsuk, 1975-06
 3. Proceedings of the International Conference on Geometric Topology, Warszawa, August 24-September 2, 1978
 4. Oeuvres Choisies. Redigees par Karol Borsuk, Jan Jaworowski, Bronislaw Knaster et Kasimierz Kuratowski by Zygmunt Janiszewski, 1962-01-01
 5. Karol Borsuk: An entry from Gale's <i>Science and Its Times</i>
 6. Foundations of Geometry: Euclidean, Bolyal-Lobachevskian, Projective by karol; szmielew, Wanda borsuk, 1960
 7. MULTIDIMENSIONAL ANALYTIC GEOMETRY by Karol Borsuk, 1969-01-01
 8. Foundations of Geometry: Euclidean, Bolyai-Lobachevskian & Projective by Karol & SZMIELEW,Wanda BORSUK, 1957
 9. Collected papers by Karol Borsuk, 1983
 10. Theory of shape: Lectures, fall, 1970 (Lecture notes series) by Karol Borsuk, 1973
 11. Theory of shape (Monografie matematyczne) by Karol Borsuk, 1975
 12. Multidimensional analytic geometry (Polska Akademia Nauk. Institut matematyczny. Monografie matematyczne, v. 50) by Karol Borsuk, 1969

1. Borsuk
Karol Borsuk. Born 8 Karol Borsuk's father, Marian Borsuk, was a surgeonin Warsaw while his mother was Zofia Maciejewska. Karol attended
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Borsuk.html
Karol Borsuk
Born: 8 May 1905 in Warsaw, Poland
Died: 24 Jan 1982 in Warsaw, Poland
Click the picture above
to see two larger pictures Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Karol Borsuk 's father, Marian Borsuk, was a surgeon in Warsaw while his mother was Zofia Maciejewska. Karol attended school in Warsaw but with World War I beginning before Karol had begun secondary school, major changes occurred in Poland. In August 1915 the Russian forces which had held Poland for many years withdrew from Warsaw. Germany and Austria-Hungary took control of most of the country and the University of Warsaw was refounded and it began operating as a Polish university. Rapidly a strong school of mathematics grew up in the University of Warsaw, with topology being one of the main topics. This was begun by Janiszewski and Mazurkiewicz then carried further by Kuratowski and Sierpinski . When Borsuk entered the University of Warsaw to study mathematics it was an exciting centre for research in topology; Saks and Mazurkiewicz were both teaching at the University and making major advances in the topic.

2. WIEM: Borsuk Karol
borsuk karol (1905­1982), matematyk. Od 1938 profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1952 czonek Polskiej Akademii Nauk. Autor prac z zakresu
http://www.encyklopedia.pl/wiem/012e25-p.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Matematyka, Polska
Borsuk Karol widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane Borsuk Karol (1905­1982), matematyk. Od 1938 profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1952 cz³onek Polskiej Akademii Nauk. Autor prac z zakresu topologii, fizyki matematycznej i rachunku prawdopodobieñstwa. Twórca teorii retraktów i teorii kszta³tu. Niektóre opracowania: Theory of Retracts Theory of Shape (1975). Ponadto podrêczniki akademickie, m.in. Geometria analityczna w n wymiarach zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

3. Matematycy Polscy - Matematyka - Wirtualny Wszech¶wiat
borsuk karol (19051982). Urodzil sie 9 maja 1905 w Warszawie w rodzinieMariana, chirurga, i Zofii z Maciejewskich. W latach 1915
http://www.wiw.pl/matematyka/Biogramy/Biogramy_03.Asp
W iw.pl Na bie¿±co: I nformacje C o nowego Matematyka i przyroda: A stronomia B iologia ... odelowanie rzeczywisto¶ci Humanistyka: F ilozofia H istoria ... ztuka Czytaj: B iblioteka D elta ... ielcy i wiêksi Przydatne: S ³owniki C o i gdzie studiowaæ ... szech¶wiat w obrazkach Jeste¶ tutaj: Wirtualny Wszech¶wiat Matematyka Matematycy polscy Jeste¶ tutaj Matematycy polscy
Spis rzeczy Indeks
Auerbach Herman

Banach Stefan

Borsuk Karol
...
Zarankiewicz Kazimierz

Szukacz Przeszukaj Wirtualny Wszech¶wiat: Jak zadawaæ pytania?
BORSUK KAROL
Urodzi³ siê 9 maja 1905 w Warszawie w rodzinie Mariana, chirurga, i Zofii z Maciejewskich. W latach 1915-1923 by³ uczniem Gimnazjum S. Staszica w Warszawie, nastêpnie w latach 1923-1927 studiowa³ matematykê na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1930 uzyska³ stopieñ doktora filozofii na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy O retraktach i zbiorach zwi±zanych . Promotorem by³ Mazurkiewicz . Przez 3 nastêpne lata by³ nauczycielem matematyki w prywatnym gimnazjum Malczewskiego w Warszawie. W latach 1929-1934 pracowa³ w I Katedrze Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanej przez Sierpiñskiego . W 1934 habilitowa³ siê na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy O zagadnieniu topologicznego scharakteryzowania sfer euklidesowych honoris causa uniwersytetu w Zagrzebiu. By³ wybitnym specjalist± w zakresie topologii. Opublikowa³ ponad 170 prac badawczych oraz monografie i podrêczniki:

4. WIEM: Borsuk Karol
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl B......borsuk karol (1905­1982), matematyk. wersja dla drukarki. Matematyka, Polskaborsuk karol (19051982), widok strony znajdz podobne pokaz powiazane.
http://wiem.onet.pl/wiem/012e25.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Matematyka, Polska
Borsuk Karol widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane Borsuk Karol (1905­1982), matematyk. Od 1938 profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1952 cz³onek Polskiej Akademii Nauk. Autor prac z zakresu topologii, fizyki matematycznej i rachunku prawdopodobieñstwa. Twórca teorii retraktów i teorii kszta³tu. Niektóre opracowania: Theory of Retracts Theory of Shape (1975). Ponadto podrêczniki akademickie, m.in. Geometria analityczna w n wymiarach zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

5. The 0/1-Borsuk Conjecture Is Generically True For Each Fixed Diameter (ResearchI
Jak zadawa pytania? borsuk karol. (19051982)
http://citeseer.nj.nec.com/mccammond00borsuk.html
The 0/1-Borsuk Conjecture is Generically True for Each Fixed Diameter (2000) (Make Corrections)
Jonathan P. McCammond, Günter Ziegler
Home/Search
Context Related View or download:
tamu.edu/~Jon.McCammond/pub
borsuk.ps
Cached: PS.gz PS PDF DjVu ... Help
From: tamu.edu/~Jon.McCammond/p index (more)
(Enter author homepages)

Rate this article: (best)
Comment on this article
(Enter summary)
Abstract: . In 1933 Karol Borsuk asked whether every compact subset of R d can be decomposed into d + 1 subsets of strictly smaller diameter. The 0/1Borsuk conjecture asks a similar question using subsets of the vertices of a d- dimensional cube. Although counterexamples to both conjectures are known, we show in this article that the 0/1-Borsuk conjecture is true when d is much larger than the diameter of the subset of vertices. In particular, for every k, there is a constant n which depends only... (Update)
Active bibliography (related documents): More All Lattice-Free Polytopes and Their Diameter - Deza, Onn (1995) (Correct) ... (Correct) Similar documents based on text: More All Coloring Hamming graphs, Optimal Binary Codes, and the 0/1-Borsuk .. - Ziegler

6. Znani I Nieznani - Matematycy-Borsuk Karol
Borel Emile. borsuk karol. Bortkiewicz Wladyslaw. Bourbaki Nicolas. BrudzewskiWojciech. Buniakowski Wiktor. borsuk karol (ur. 1905) matematyk polski, od.
http://www.leksykony.pl/znani/matematycy/mb220.html
Strona g³ówna Kategorie Aktorzy Filozofowie Królowie Malarze ... Bohaterowie Matematycy A B C D ... Buniakowski Wiktor Borsuk Karol (ur. 1905) - matematyk polski, od. 1938 profesor Uniwersytetu Warszawskiego, od 1952 cz³onek PAN, jeden z przedstawicieli warszawskiej szko³y topologicznej. Zajmuje siê geometri± i topologi±, jego prace wywar³y istotny wp³yw na rozwój topologii.

7. Znani I Nieznani - Matematycy-Bessel Friedrich Wilhelm
Bolzano Bernard. Bombelli. Boole Georgie. Borel Emile. borsuk karol. BortkiewiczWladyslaw. Bourbaki Nicolas. Briggs Henry. Brozek Jan (Broscius Joannes).
http://www.leksykony.pl/znani/matematycy/mb210.html
Strona g³ówna Kategorie Aktorzy Filozofowie Królowie Malarze ... Bohaterowie Matematycy A B C D ... Buniakowski Wiktor Bessel Friedrich Wilhelm

8. Przewodnik O Ursynowie - Nazwy Ursynowskich Ulic - BORSUK Karol
Przewodnik o Ursynowie Nazwy ursynowskich ulic borsuk karol. borsuk karol(1905-1982) Patron ulicy na Kabatach. Matematyk, od 1938 prof.
http://www.ursynow.pl/przewodnik/ulice/BKarol.shtml
Przewodnik o Ursynowie
Nazwy ursynowskich ulic
- BORSUK Karol Informacje ogólne Historia Wa¿niejsze zabytki Obiekty chronione ... Komunikacja
BORSUK Karol (1905-1982)

Patron ulicy na Kabatach. Matematyk, od 1938 prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1952 cz³onek Polskiej Akademii Nauk. Autor prac z zakresu topologii, fizyki matematycznej i rachunku prawdopodobieñstwa. Twórca teorii retraktów i teorii kszta³tu.
Wybierz ulice: ALEJA KASZTANOWA ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ AMUNDSEN Roald ARCTOWSKI Henryk BACEWICZ Gra¿yna BALO Zoltan BARTOK Bela BOGLARCZYCY BORSUK Karol BRACIA WAGOWIE BRONIKOWSKI Ksawery CH£APOWSKI Adam Dezydery CISZEWSKI Józef Feliks CYBIS Jan DEMBY Stefan DEMBOWSKI Edward DUNIKOWSKI Xawery DYBOWSKI Benedykt GANDHI Indira GÊSICKI Zbigniewa "Juno" GRZEGORZEWSKA Maria GUTT Romuald HERBST Stanis³aw HIRFSZFELD Ludwik JANOWSKI Aleksander JASTRZÊBOWSKI Wojciech Bogumi³ JE¯EWSKI Kazimierz KAZURY Stanis³aw KERESZTES-FISCHER Ferenc KIEDACZ Zbigniew KIEPURA Jan KOLBE Maksymilian KOPCIÑSKI Stefan KOSTKA NAPIERSKI Aleksander KULCZYÑSKI Stanis³aw LACHMAN Wac³aw LALEWICZ Marian LANCIA Franciszek Maria LOKAJSKI Eugeniusz £UKASZCZYK Franciszek MAGELLAN Ferdynand MAKOWSKI Tadeusz MALINOWSKI Ernest MA£CU¯YÑSKI Witold MARCO Polo M¡CZEÑSKI Zdzis³aw MIELCZARSKI Romuald MIKLASZEWSKI Jan MORTKOWICZ Jakub PASZKIEWICZ Ludwik PAWLACZYK Zygmunt PIETRASZEWICZ Bronis³aw "Lot" PILECKI Witold P£ASKOWICA Filipina POLAK Benedykt PRZY BA¯ANTARNI PRZYBYLSKI Czes³aw RAABE Henryk RATAJ Maciej ROENTGEN Wilhelm Konrad ROMER Eugeniusz

9. Przewodnik Po Ursynowie - Nazwy Ursynowskich Ulic
KASZTANOWA ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ AMUNDSEN Roald ARCTOWSKI Henryk BACEWICZGrazyna BALO Zoltan BARTOK Bela BOGLARCZYCY borsuk karol BRACIA WAGOWIE
http://www.ursynow.pl/przewodnik/3_3.shtml
Przewodnik po Ursynowie
Nazwy ursynowskich ulic Informacje ogólne Historia Wa¿niejsze zabytki Obiekty chronione ... Komunikacja

W tym miejscu prezentujemy jedynie niektóre ursynowskie ulice, których nazwy ³±cz± siê z konkretn± postaci± lub wydarzeniem historycznym.
ALEJA KASZTANOWA

ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

AMUNDSEN Roald

ARCTOWSKI Henryk
...
¯ABIÑSKI Jan
Wszelkie prawa zastrze¿one. Projekt i produkcja: PAP S.A
Kontakt
Szukaj Indeks Strony ... Pomoc
Wszelkie uwagi prosimy kierowaæ na adres info@ursynow.waw.pl

10. Borsuk Karol
borsuk karol, ur. 1905, zm. 1982, matematyk, jeden z najwybitniejszychtopologów, twórca teorii retraktów i teorii ksztaltu.
http://strony.wp.pl/wp/askgruchala/matematyka/matematycy/borsuk.htm
Borsuk Theory oj' Retracts („Monografie Matematyczne" 1967, t. 44) oraz Theory of Shape („Monografie Matematyczne" 1975, t. 59), a tak¿e znakomitego podrêcznika akademickiego Geometria analityczna wielowymiarowa (1950), wielokrotnie wznawianego. Borsuk wykszta³ci³ wielu uczniów, którzy zajmuj± obecnie stanowiska naukowe na uczelniach ca³ego ¶wiata.

11. Borsuk Karol
borsuk karol (19051982). Urodzil sie 9 maja 1905 w Warszawie w rodzinieMariana, chirurga, i Zofii z Maciejewskich. W latach 1915
http://strony.wp.pl/wp/rmichal61/page9.html
Borsuk Karol
Urodzi³ siê 9 maja 1905 w Warszawie w rodzinie Mariana, chirurga, i Zofii z Maciejewskich. W
nauczycielem matematyki w prywatnym gimnazjum Malczewskiego w Warszawie. W latach 1929-1934 pracowa³ w I Katedrze Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanej przez
podstawie rozprawy O zagadnieniu topologicznego scharakteryzowania sfer euklidesowych. W 1938 zosta³ profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1939-1944 prowadzi³
Wielokrotnie wyk³ada³ w uczelniach USA: Institute for Advanced Study w Princeton (1946/47), University of California (1959/60) w Berkeley, University of Wisconsin w Madison (1963/64),
oœrodkach matematycznych œwiata. Od 1952 by³ cz³onkiem PAN, od 1953 cz³onkiem
korespondentem Bu³garskiej Akademii Nauk oraz cz³onkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i cz³onkiem korespondentem Akademii Umiejêtnoœci, do chwili wch³oniêcia ich przez PAN.
Dzia³a³ w wielu wydawnictwach naukowych: jako redaktor "Dissertationes Mathematicae", zastêpca redaktora naczelnego "Fundamenta Mathematicae", cz³onek komitetu redakcyjnego "Biuletynu PAN" (Seria Nauk Matematycznych, Astronomicznych, Fizycznych). W 1975 Polskie Towarzystwo Matematyczne przyzna³o mu tytu³ cz³onka honorowego, a w 1976 otrzyma³ doktorat honoris causa uniwersytetu w Zagrzebiu. By³ wybitnym specjalist¹ w zakresie topologii
CD.

12. Kanapa
15. 09. Po kilku dniach namyslu wracam do tytulu borsuk karol. Kolejne haslo borsuk karol wybitny polski matematyk… i tak zrodzil sie borsuk karol.
http://borsukkarol.w.interia.pl/pamietnik.html
No ju¿ prawie. Jeszcze tylko jedna osoba i kolejny rozdzia³ bêdzie otwarty. Liczê na to, ¿e po tym rozdziale strona trochê siê rozrusza, bo dopiero po tej czêœci tak naprawdê zaczyna siê przygoda. Myœlê, ¿e je¿eli ktoœ wci¹gnie siê - bêdzie mia³ wiêksz¹ motywacjê, ¿eby zaprosiæ znajomych na t¹ stronê. Czekam, wiêc na ostatni¹ osobê. Wszystko przyszykowane. I gotowe. Przesta³a dzia³aæ ksiêga goœci. To trochê przykre. Na razie nie mam za bardzo czasu, ¿eby j¹ naprawiæ, ale chyba nied³ugo znów siê pojawi. ¯yjê ju¿ œwiêtami. Tym bardziej, ¿e mam d³ugi urlop. Mysla³ cz³owiek, ¿e trochê wiêcej ludzi bêdzie tu wpadaæ, ale nadal jestem dobrej mysli. Ale wczoraj mia³em przejœcia z kotem. Bungy jumping to przy tym kaszka z mlekiem - to dopiero by³o ekstremalne prze¿ycie. A na stronie? No có¿, zaczê³y siê pierwsze wpisy do forum (sztuk 3). Ludzie nie chêtnie czytaj¹ bajkê, mam nadziejê, ¿e to siê zmieni. Nied³ugo powinienem otworzyæ III rozdzia³. Wtedy, ktoœ kto przeczyta do tego momentu, bardziej wci¹gnie siê w historiê. Myœlê, o wykupieniu w³asnej domeny. Mo¿e dostanê j¹ od Ewy w prezencie…na œwiêta.

13. Virtual Encyclopedia Of Mathematics
boone william werner borchardt carl wilhelm borda jean charles borel félix Édouardjustin Émile borgi piero born max borsuk karol bortkiewicz ladislaus
http://www.lacim.uqam.ca/~plouffe/Simon/supermath.html
Super-Index of Biographies of Mathematicians
abel niels henrik abraham bar hiyya ha-nasi abraham max abu kamil shuja ibn aslam ibn muhammad ... zygmund antoni
This index was automatically generated using a new tagging program written by Simon Plouffe at LaCIM

14. Application Form
Contrabass, Cimbalom. JÁRDÁNYI Gergely, HERENCSÁR Viktória, Chamber music, SymphonicOrchestra. MADARÁSZ Iván, borsuk karol, Violin. FODOR Sándor, JANICKE Torsen,
http://www.nograd.net/archiv/mut1997/query_us.html
11. International Music Camp
21-31. July 1997. Name : Nationality : Date of birth : Sex : male female Address : Postal code, town : Street, house-no. : Phone-number (with code) : E-mail :
School of daily studies : Instrument : Music teacher : Successes till now : Selected courses : Piano Activ Passive Singing Active Passive KEREK Ferenc Flute Gitar Viola Cello DERZSO Albert PODHORANSKY Jozef Contrabass Cimbalom Chamber music Symphonic Orchestra BORSUK Karol Violin JANICKE Torsen Instrument: We are organising a trip to Northern Italy (Cividale, Gradno, Feltre) right after the course between 31 July and 6 August, where the orchestra will give 3 concerts.
Accomodation and meal are provided, you only have to pay 50 DM for the journey. In your application please let us know if you want to take part in the concerts in Italy or not. I would like to participate in the trip to Italy: Yes No

15. Jelentkezési Lap A Nemzetközi Muzsikustáborra
Gordon, Cimbalom. JÁRDÁNYI Gergely, HERENCSÁR Viktória, Kamarazene, Szimfonikuszenekar. MADARÁSZ Iván, borsuk karol, Hegedû. FODOR Sándor, JANICKE Torsen,
http://www.nograd.net/archiv/mut1997/query_hu.html
Neme :
Milyen hangszeren: Zongora KEREK Ferenc Fuvola Gordonka DERZSO Albert PODHARANSKY Jozef Gordon Cimbalom Kamarazene Szimfonikus zenekar BORSUK Karol JANICKE Torsen Zenekari hangszer:
Nem

16. Slawni Matematycy
borsuk karol (19051982) Urodzil sie 9 maja 1905 w Warszawie w rodzinieMariana, chirurga, i Zofii z Maciejewskich. W latach 1915
http://www.gajdaw.pl/sk/zaliczenia/matematycy-2/plik2.html

17. Kliknij!Archimedes Kliknij!Arystoteles Kliknij!Euklides Kliknij!
Kliknij!Alexiewicz Andrzej Kliknij!Banach Stefan Kliknij!borsuk karol Kliknij!LukasiewiczJan Kliknij!Sierpinski Waclaw Kliknij!Sikorski Roman Kliknij
http://alfaiomega.matematyki.w.interia.pl/html/biografie.htm
Archimedes
Arystoteles
Euklides
Euler Leonard
Galois Evariste
Gauss Carl Friedrich
Heraklit z Efezu
Heron z Aleksandrii
Hypatia
Newton Isaac
Pitagoras Tales z Miletu Alexiewicz Andrzej Banach Stefan Borsuk Karol £ukasiewicz Jan Sierpiñski Wac³aw Sikorski Roman Wilkosz Witold Hubert Jerzy Wagner Florian Marciniak

18. Delta - Spis Artyku³ów - BORSUK, Karol
Jeste tutaj Wirtualny Wszechwiat Delta Spis autorów borsuk, karol spis artykuów
http://www.wiw.pl/delta/spisart_autor_borsuk_karol.asp
W iw.pl Na bie¿±co: I nformacje C o nowego Matematyka i przyroda: A stronomia B iologia ... odelowanie rzeczywisto¶ci Humanistyka: F ilozofia H istoria ... ztuka Czytaj: B iblioteka D elta ... ielcy i wiêksi Przydatne: S ³owniki C o i gdzie studiowaæ ... szech¶wiat w obrazkach Jeste¶ tutaj: Wirtualny Wszech¶wiat Delta Spis autorów Jeste¶ tutaj Wybór artyku³ów z miesiêcznika "Delta" "Delta" to miesiêcznik popularyzuj±cy matematykê, fizykê i astronomiê na bardzo wysokim poziomie, wydawany od 1974 roku. Wirtualny Wszech¶wiat prezentuje wybór tekstów publikowanych w "Delcie" od pierwszego numeru po pocz±tek XXI wieku. Szukacz Przeszukaj Wirtualny Wszech¶wiat: Jak zadawaæ pytania? BORSUK, Karol O ZYGMUNCIE JANISZEWSKIM
Kategoria: Matematyka. Delta: 06/1982.
góra strony
Wiw.pl Na bie¿±co Informacje Co nowego Matematyka i przyroda Astronomia Biologia Fizyka Matematyka ... Modelowanie rzeczywisto¶ci Humanistyka Filozofia Historia Kultura antyczna Literatura ... Sztuka Czytaj Biblioteka Delta Wielcy i wiêksi Przydatne S³owniki Co i gdzie studiowaæ Wszech¶wiat w obrazkach
Prószyñski i S-ka SA

19. Borsuk
Biography of karol borsuk (19051982) karol borsuk. Born 8 May 1905 in Warsaw, Poland
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Borsuk.html
Karol Borsuk
Born: 8 May 1905 in Warsaw, Poland
Died: 24 Jan 1982 in Warsaw, Poland
Click the picture above
to see two larger pictures Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Karol Borsuk 's father, Marian Borsuk, was a surgeon in Warsaw while his mother was Zofia Maciejewska. Karol attended school in Warsaw but with World War I beginning before Karol had begun secondary school, major changes occurred in Poland. In August 1915 the Russian forces which had held Poland for many years withdrew from Warsaw. Germany and Austria-Hungary took control of most of the country and the University of Warsaw was refounded and it began operating as a Polish university. Rapidly a strong school of mathematics grew up in the University of Warsaw, with topology being one of the main topics. This was begun by Janiszewski and Mazurkiewicz then carried further by Kuratowski and Sierpinski . When Borsuk entered the University of Warsaw to study mathematics it was an exciting centre for research in topology; Saks and Mazurkiewicz were both teaching at the University and making major advances in the topic.

20. References For Borsuk
References for karol borsuk. Biography in Dictionary of Scientific Biography (NewYork 19701990). S Eilenberg, karol borsuk-personal reminiscences, Topol.
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/References/Borsuk.html
References for Karol Borsuk
 • Biography in Dictionary of Scientific Biography (New York 1970-1990). Books:
 • K Kuratowski, Half a century of Polish mathematics (Warsaw, 1973).
 • S Mardesic and J Segal, Shape theory and geometric topology, Lecture Notes in Maths. (Amsterdam-New York, 1982).
 • S Ulam, Adventures of a mathematician (New York, 1976). Articles:
 • A Bonarski, The theories of Professor Borsuk (Portuguese), Bol. Soc. Paran. Mat.
 • S Eilenberg, Karol Borsuk-personal reminiscences, Topol. Methods Nonlinear Anal.
 • A Granas and J Jaworowski, Reminiscences of Karol Borsuk, Topol. Methods Nonlinear Anal.
 • P Hilton, On some contributions of Karol Borsuk to homotopy theory, Topol. Methods Nonlinear Anal.
 • Karol Borsuk - three anniversaries (Polish), Wiadom Mat.
 • M Moszynska, Karol Borsuk: 08.05.1905- 24.01.1982 (Serbo-Croatian), Glas. Mat. Ser. III
 • J West, Borsuk's influence on infinite - dimensional topology, Topol. Methods Nonlinear Anal.
 • J Segal, Borsuk's shape theory, Topol. Methods Nonlinear Anal.
 • K Sieklucki, The scientific activity of Professor Karol Borsuk (Polish)
 • A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 97    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

  free hit counter