Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Carnot Sadi

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 90    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Carnot Sadi:     more books (65)
 1. The Second Law of Thermodynamics: Memoirs by Carnot, Clausius, and Thomson by Rudolf Clausius, Sadi Carnot, et all 2010-04-20
 2. Sadi Carnot: L'ingenieur de la Republique (French Edition) by Patrick Harismendy, 1995
 3. L'anarchiste et son juge: A propos de l'assassinat de Sadi Carnot (French Edition) by Pierre Truche, 1994
 4. Réflexions Sur La Puissance Motrice Du Feu Et Sur Les Machines Propres À Développer Cette Puissance by Sadi Carnot, 2010-02-16
 5. Betrachtungen Über Die Bewegende Kraft Des Feuers: Und Die Zur Entwickelung Dieser Kraft Geeigneten Maschinen (German Edition) by Wilhelm Ostwald, Sadi Carnot, 2010-04-08
 6. Reflexions on the Motive Power of Fire by Sadi Carnot, 1986-06
 7. Reflections on the Motive Power of Fire by Sadi Carnot, 1992-06
 8. Betrachtungen Über Die Bewegende Kraft Des Feuers: Und Die Zur Entwickelung Dieser Kraft Geeigneten Maschinen (German Edition) by Wilhelm Ostwald, Sadi Carnot, 2010-03-09
 9. Betrachtungen über die bewegende Kraft des Feuers by Sadi; Mayer, Robert; Clausius, R Carnot, 2003
 10. Reflexions Sur La Puissance Motrice Du Feu Et Sur Les Machines Propres A Developper Cette Puissance (1824) (French Edition) by Sadi Carnot, 2010-09-10
 11. Betrachtungen Uber Die Bewegende Kraft Des Feuers: Und Die Zur Entwickelung Dieser Kraft Geeigneten Maschinen (1892) (German Edition) by Sadi Carnot, 2010-05-22
 12. Reflections on the Motive Power of Heat and on Machines Fitted to Develop This Power by Sadi Carnot, 2009-12-21
 13. Chemins De Fer De L'Etat: Conseil D'Administration (1879) (French Edition) by Sadi Carnot, 2010-04-18
 14. Reflections on the Motive Power of Fire: And Other Papers on the Second Law of Thermodynamics (Dover Books on Physics) by Sadi Carnot, 2005-10-03

1. Short Biographies: Carnot
carnot sadi Nicolaus Leonard (17961832), syn L.N. Carnota, fizyk francuski, zajmowa si termodynamik, poda jako pierwszy jakociowe
http://physics.hallym.ac.kr/reference/physicist/Carnot_Sadi.html
Carnot
1 June 1796 - 24 Aug 1832
French
Eldest son of Lazare Carnot , Sadi worked on the mathematical theory of heat and helped start the modern theory of thermodynamics. In 1824 he published the only work during his lifetime which includes his description of the Carnot cycle. This work only became well known after Clapeyron published an analytic reformulation in 1834. It was incorporated into the thermodynamic theory of Clausius and Thomson
Origin
JOC/EFR February 1995

2. Sadi Carnot
Sadi Carnot. 1796 až 1832. úcinnost tepelných motoru. Roku 1828 Sadi Carnotsvou vojenskou kariéru ukoncil. Carnot se zabýval tepelnými stroji.
http://www.edunet.cz/fyzikove/Carnot.html
Sadi Carnot 1796 až 1832 úèinnost tepelných motorù. Nikolas Léonard Sadi Carnot byl synem stratéga francouzké revoluce Lazara Carnota, generála, ministra války a jednoho z pìti direktorù napoleónské doby. I syn sloužil napoleonovi, dokonce v generálním štábu jeho armády v nevysoké hodnosti poruèíka. Roku 1828 Sadi Carnot svou vojenskou kariéru ukonèil. Carnot se zabýval tepelnými stroji. Hledal fyzikální model pro jejich èinnost. Nalezl cyklus, který se skládá ze dvou adiabatických a izotermických dìjù. Nese jeho jméno. Carnot si všimnul, že totiž pracovní výkon v parních strojích je spojen univerzálním zákonem s pøechodem tepla z vyšší teploty k nižší.
Na souvislost tepla s prací první upozornil Sadi Carnot, jehož dílo ztroskotalo na omylu, že množství tepla je co do kvantity nemìnou substancí. Teprve roku 1878, kdy princip energie byl už dávno uznán, objevila se v pozùstalosti pøedèasnì zemøelého Carnota sta, v níž autor ono stanovisko opouští a uvádí bez odvození mechanický ekvivalent tepla, dokonce témìø správnì. V dodatku hlavního Carnotova díla byla i nalezena formulace prvního termodynamického zákona, podle kterého nelze sestrojit perpetuum mobile prvního druhu.

3. Gene@Star - Famous Genealogy
authorization from their webmasters, but could not be holded responsible for their content. carnot sadi ( 1808 1893
http://www.geneastar.net/en/perso.php3?metier=politique19&nom=carnot

4. WIEM: Carnot Sadi Nicolaus Leonard
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl C......carnot sadi Nicolaus Leonard (17961832), syn LN Carnota, fizyk francuski,zajmowal sie termodynamika, podal jako pierwszy jakosciowe
http://wiem.onet.pl/wiem/00101d.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Fizyka, Francja
Carnot Sadi Nicolaus Leonard widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Carnot Sadi Nicolaus Leonard (1796-1832), syn L.N. Carnota , fizyk francuski, zajmowa³ siê termodynamik±, poda³ jako pierwszy jako¶ciowe sformu³owanie drugiej zasady termodynamiki . By³ jednym z twórców teorii silników cieplnych. Zobacz równie¿ Carnota cykl Carnota prawa Clapeyron Benoit Pierre Emile Powi±zania Fizyka wiêcej zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

5. Cousinage Thierry STRAUB - Sadi CARNOT
Translate this page avocat et économiste réputé, auteur de nombreux ouvrages DUPONT-WHITE MarieCécile Olympe x 17.05.1863 Paris VIIIème (75) carnot sadi Marie François
http://jomave.chez.tiscali.fr/cousins/csn4.html
Fermiers-laboureurs Index site PicardieGenWeb FranceGenWeb 95 ...
Alain BOMBARD
Charles Brook DUPONT-WHITE Caroline FLIPO Jean-Luc GODARD Alphonse LEROUX Alexander MACOMB ... Jean MAURIAC Marcel MENNESSON Michel PONIATOWSKI Jean-Paul SARTRE Albert SCHWEITZER Louis SCHWEITZER Anne WIAZEMSKY ... [ RETOUR AU SOMMAIRE DES COUSINAGES ]
Cousinage avec
Charles Brook DUPONT-WHITE
et Sadi CARNOT Thierry STRAUB Charles Brook DUPONT-WHITE
MENESSIER Jehan
x avant 1615
THOMASSIN Marie MENESSIER Robert
x
MENESSIER Jeanne
x 16.11.1664 Gouvieux (60)
MERY Claude MERY Claude x 22.11.1695 Gouvieux (60) x 01.10.1736 Gouvieux (60) MAHIEUX Claude MAHIEU Jean x 08.02.1768 Gouvieux (60) MAHIEU(X) Jean x 01.03.1802 Gouvieux (60) MAHIEU(X) Antoine Fulgence BOURGERON Louise Virginie MAHIEU(X) Achille Fulgence Julien x 22.07.1865 Gouvieux (60) x 15.05.1877 Gouvieux (60) GODARD Louis Alfred GODARD Victoire Adeline x 16.08.1898 Auvers/Oise (95) DAGOIS Maurice Pierre x 14.09.1929 Champagne/Oise (95) x 06.04.1963 Creil (60) STRAUB Claude Louis Benjamin x 03.07.1993 Beauvais (60) MENESSIER Claude x MENESSIER Barbe x avant 1620 TAUPIN Denis TAUPIN Balthazar x 07.04.1655 Gouvieux (60)

6. Gene@Star - Famous Genealogy
. carnot sadi ( 1808 1893 ) The grandson of Lazare Carnot, Sadi Carnot wasborn in the family of Hippolyte Carnot, who served as deputy and minister.
http://www.geneastar.net/en/bio.php3?choix=carnot

7. Gene@Star - Généalogie Celebre Sur Le Net
Translate this page carnot sadi ( 1808 - 1893 ) Reçu cinquième à l’École Polytechnique en 1857,il entra en 1860 à l’École des Ponts et Chaussées dont il sortira major
http://www.geneastar.net/fr/bio.php3?choix=carnot

8. People - Sadi Carnot
Sadi Carnot. Sadi Carnot was a French physicist who was born in 1796in Paris, France. Carnot died of cholera in 1832. Sadi Carnot.
http://www.windows.ucar.edu/people/enlightenment/carnot.html
Sadi Carnot
Sadi Carnot was a French physicist who was born in 1796 in Paris, France. Carnot was interested in the steam engine, and spent most of his life trying to improve it. Through this passion, he ended up developing a theory that led to the creation of a science called "thermodynamics". Thermodynamics studies the relationship between pressure, temperature, and energy. It is one of the most important sciences in the realm of physics, astronomy, and atmospheric studies. Carnot died of cholera in 1832.
Sadi Carnot
Sadi Carnot was a French physicist who was born in 1796 in Paris. Carnot was interested in the steam engine and spent most of his life trying to improve it. Through his passion for the engine, he developed a theory that dealt with the relationship between pressure, temperature , and energy. Though the theory is beyond the scope of this site, it led to the foundation of the science of "thermodynamics". Thermodynamics is based on the concept that energy cannot be destoryed; it can only be transferred from one form to another. Carnot died of cholera in 1832. Though the laws of thermodynamics did not begin to form until the 1850s, Carnot is considered the science's founding father.

9. Sadi Carnot
Sadi Carnot 18371894. Presidency began 03-12-1887. Presidency ended24-06-1894. He was assassinated by Casério after refusing to
http://www.france.diplomatie.fr/france/gb/instit/presiden/carnot.html
Sadi Carnot
Presidency began: Presidency ended: His term of office lasted six years and seven months.

10. Sadi Carnot - Wikipedia NL
Andere talen English. Sadi Carnot. Sadi Carnot werd op 1 juni 1796 geboren in Parijsals zoon van Lazare Nicholas Marguerite Carnot?. Externe link Sadi Carnot,
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sadi_Carnot
Hoofdpagina Recente wijzigingen Pagina bewerken Voorgeschiedenis Speciale pagina's Mijn gebruikersvoorkeuren instellen Mijn volglijst tonen Recent bijgewerkte pagina's tonen Afbeeldingen uploaden Lijst ge-uploade afbeeldingen tonen Geregistreerde gebruikers tonen Statistieken tonen Ga naar een willekeurig artikel Niet-gelinkte artikels tonen Niet-gelinkte afbeeldingen tonen Populaire artikels tonen Meest gewenste artikels tonen Korte artikels tonen Lange artikels tonen Nieuwe artikels tonen Taallinks Alle paginatitels tonen Geblokkeerde IP-adressen tonen Onderhoudspagina Boekhandels Printer-vriendelijke versie Overleg
Aanmelden
Help
Andere talen: English
Sadi Carnot
Sadi Carnot Sadi Carnot werd op 1 juni geboren in Parijs als zoon van Lazare Nicholas Marguerite Carnot . Hij was wiskundige , en was een van de belangrijkste tijdgenoten van Fourier met interesse in de warmtetheorie . Hij stierf, eveneens in Parijs, op 24 augustus aan de Cholera Carnot bestudeerde het werk van de Schotse ingenieur James Watt hoog en T laag in de cyclus. Hij publiceerde in deze analyse in zijn boek La puissance motrice du feu . Daarmee legde hij de grondslag voor de ontwikkeling van de thermodynamica in de 19e eeuw , vooral nadat Clapeyron Externe link: Sadi Carnot
Pagina bewerken
Voorgeschiedenis Referenties ... Volg links
Andere talen: English
Hoofdpagina
Over Wikipedia Recente wijzigingen
Deze pagina werd 83 maal bekeken en is voor het laatst gewijzigd op 16 nov 2002 18:29. Alle tekst op deze pagina valt onder de

11. Sadi Carnot - Wikipedia
Other languages Nederlands. Sadi Carnot. From Wikipedia, the freeencyclopedia. Sadi Carnot.jpg. Sadi Carnot (Paris, June 1 1796
http://www.wikipedia.org/wiki/Sadi_Carnot
Main Page Recent changes Edit this page Older versions Special pages Set my user preferences My watchlist Recently updated pages Upload image files Image list Registered users Site statistics Random article Orphaned articles Orphaned images Popular articles Most wanted articles Short articles Long articles Newly created articles Interlanguage links All pages by title Blocked IP addresses Maintenance page External book sources Printable version Talk
Log in
Help
Other languages: Nederlands
Sadi Carnot
From Wikipedia, the free encyclopedia. Sadi Carnot Paris June 1 Paris August 24 ) was a French mathematician who wrote on the principles of the second law of thermodynamics in his treatise on heat engines (Carnot cycle) Sadi Carnot, a son of the eminent geometer Lazare Nicholas Marguerite Carnot , was the most eminent of Fourier 's contemporaries who were interested in the theory of heat . Sadi Carnot was born at Paris , France, in 1796, and died there of cholera in 1832; he was an officer in the French army. In 1824 he issued a short work entitled Réflexions sur la puissance motrice du feu , in which he attempted to determine in what way heat produced its mechanical effect. He made the mistake of assuming that heat was material, but his essay may be taken as initiating the modern theory of thermodynamics.

12. Sadi Nicolas Leonard Carnot
Sadi Nicolas Leonard Carnot.
http://www.chemie.uni-bremen.de/stohrer/biograph/carnot.htm
Sadi Nicolas Leonard Carnot

13. Editions Jacques Gabay - Sadi CARNOT
Translate this page Sadi CARNOT. Sadi CARNOT. 1796 - 1832. Au catalogue des Editions JacquesGabay CARNOT Réflexions sur la puissance motrice du feu
http://www.gabay.com/sources/Liste_Bio.asp?NP=CARNOT Sadi

14. Www.iper1.com - Sadi-Nicolas-Léonard Carnot
Translate this page Lazare-Nicolas-Marguerite Carnot Marie-François-Sadi carnot sadi-Nicolas-LéonardCarnot Antoine Augustin Cournot a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v
http://www.iper1.com/rime/index.asp?cerca=Sadi-Nicolas-Léonard Carnot

15. Www.iper1.com - Marie-François-Sadi Carnot
Translate this page Cerca la rima. Marie-Fran§ois-Sadi Carnot. Lazare-Nicolas-MargueriteCarnot Marie-François-Sadi carnot sadi-Nicolas-Léonard Carnot
http://www.iper1.com/rime/index.asp?cerca=Marie-François-Sadi Carnot

16. Carnot
Sadi Carnot (17961832). Picture composed by S. Uchii, froma portrait. in the Library, Univ. of California, Berkeley.
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/phisci/Gallery/carnot.html
Sadi Carnot [Picture composed by S. Uchii, from a portrait in the Library, Univ. of California, Berkeley] January 30, 1999. suchii@bun.kyoto-u.ac.jp

17. Encyclopædia Britannica
Encyclopædia Britannica. carnot, sadi. Encyclopædia Britannica Article
http://www.britannica.com/eb/article?eu=20733

18. CARNOT, SADI NICOLAS LEONHARD
took a prominent part in debates connected with the army~ carnot was a stern and sincere republican, and voted for the execution of the king
http://40.1911encyclopedia.org/C/CA/CARNOT_SADI_NICOLAS_LEONHARD.htm
document.write("");
CARNOT, SADI NICOLAS LEONHARD
1-nost formidable obstacle. This” Carnot wall,” and, in general, Carnot’s principle of active defence, played a great part in the rise of modern fortification. AUTH0RITIEs.—Baron de B . . ., Vie prive’e, politique, et morale de L. N. M. Carnol (Paris, I8i6); Sérieys, Carnot, sa vie politi~ue e~ privée (Paris, 1816); Mandar, Notice biograph’ique sur le general (Leipzig, 1820); P. F. Tissot, Me’moires historiques et militaires sur Carnot (Paris, 1824); Arago, Biographie de Carnot (Paris, 1850); Hippolyte Carnot, Me’moires .rur Carnot (Paris, 1863); C. Rbmond, Notice biographique sur le grand Carnot (Dijon 1880); A. Picaud, Carnot, l’organisateur de la victoire (Paris, 1885 and 1887); A. Burdeau, Une Famille de patriotes (Paris, 1888); L. Hennet, Lazare Carnot (Paris, 1888); G. I-Iubbard, Une Famille ripublicaine (Paris, 18R8); M. Dreyfous, Les Trois Carnot (Paris, 1888); M. Bonnal, E. Charavaray in La Grande Encyclopédie. harassed by the formation and dissolution of ephemeral ministries, by socialist outbreaks, and the beginnings of anti-Semitism, Carnot had but one serious crisis to surmount, the Panama scandals of 1892, which, if they greatly damaged the prestige of the state, increased the respect felt for its head, against whose integrity none could breathe a word. Carnot seemed to be arriving at the zenith of popularity, when on the 24th of June 1894, after delivering at a public banquet at Lyons a speech in which he appeared to imply that he nevertheless would not seek re-election, he was stabbed by an Italian anarchist named Caserio and expired almost immediately. The horror and grief excited by this tragedy were boundless, and the president was honoured with a splendid funeral in the Pantheon, Paris.

19. Carnot_Sadi
sadi carnot was the eldest son of Lazare carnot and he was born in the Palais duPetitLuxembourg. Paris street names, Villa sadi carnot (19th Arrondissement).
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Carnot_Sadi.html
Born: 1 June 1796 in Paris, France
Died: 24 Aug 1832 in Paris, France Click the picture above
to see three larger pictures Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Sadi Carnot was the eldest son of Lazare Carnot and he was born in the Palais du Petit-Luxembourg. His younger brother was Hippolyte Carnot. At the time of Sadi's birth, his father was a member of the Directory, the French Revolutionary government which lasted four years from November 1795 to November 1799. Sadi was given named after a medieval Persian poet and philosopher called Sa'di of Shiraz. Sadi Carnot was born at a time of unrest and political turmoil in France and, due the position of his father, whose fortunes changed dramatically many times, he was brought up in a totally unstable environment of interacting politics and science. His father was appointed to the high office of Napoleon's minister of war in 1799. Lazare Carnot resigned in 1807 and devoted himself to the education of his two sons. Sadi had a fine teacher in his father, who taught him mathematics and science as well as languages and music. Poisson and Arago were among his teachers.

20. Lycée Français SADI CARNOT
Pr©sentation et ©quipe p©dagogique. Modalit©s d'inscription   la scolarit©. Activit©s et structures de l'association des parents d'©l¨ves. Di©go Suarez.
http://www.simicro.mg/lfds/
Lycée Français SADI CARNOT de Diego-Suarez Antsiranana (Madagascar) Présentation du lycée Vos contacts au lycée s'inscrire au lycée ...
Droits de scolarité 2002
Photo: Yannis Sylvain Anciens élèves Un peu de patience! Le Club internet redémarre en novembre et toutes les pages seront rénovées et augmentées. dernière mise à jour: le 20 octobre 2002 APE (association des parents d'élèves)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 90    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter