Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Dantzig David Van

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 95    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Dantzig David Van:     more detail
  1. Hochschullehrer (Delft): Frederik H. Kreuger, Ralph Kronig, Martinus Willem Beijerinck, Jo Coenen, David Van Dantzig, Eugen Gugel (German Edition)
  2. (12 offprints). Includes: VAN DANTZIG. On the Geometrical Representation of Elementary Physical Objects and the Relations Between Geometry and Physics. Offprint from: Nieuw Archief voor Wiskunde (3) II, 1954. by David (1900-1959). VAN DANTZIG, 1954-01-01

1. Dantzig
David van Dantzig. David van Dantzig was at secondary school when he wrote hisfirst mathematics paper. He was only thirteen years old at the time.
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Dantzig.html
David van Dantzig
Born: 23 Sept 1900 in Rotterdam, Netherlands
Died: 22 July 1959 in Amsterdam, Netherlands
Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
David van Dantzig was at secondary school when he wrote his first mathematics paper. He was only thirteen years old at the time. However, his main interest in secondary school was not mathematics, rather it was chemistry. After leaving school he continued with his studies of chemistry, but this he did not enjoy and when he was forced to give up his academic studies to help support his family van Dantzig took on a number of jobs purely to make money. By now van Dantzig knew that mathematics was the subject which he really wanted to study but he was not in a position to do so, both because he had to earn money and also because he did not have the necessary school qualifications. He put in hours of work on mathematics in the evenings after finishing his money earning tasks for the day. He took the state mathematics examinations in 1921, at a higher level the following year and again in 1923 he passed at a higher level still. Entering the University of Amsterdam to study mathematics he soon passed examinations which took him essentially to Master's Degree level. Van Dantzig became an assistant to Schouten In this work he coined the now familiar term topological algebra but the thesis is memorable in other ways too. It [1]:-

2. Quotation By David Van Dantzig
David van Dantzig (1900 1959). The attempt to apply rational arithmetic to a problemin geometry resulted in the first crisis in the history of mathematics.
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Quotations2/923.html
David van Dantzig
The attempt to apply rational arithmetic to a problem in geometry resulted in the first crisis in the history of mathematics. The two relatively simple problems the determination of the diagonal of a square and that of the circumference of a circle revealed the existence of new mathematical beings for which no place could be found within the rational domain.
Quoted in E Maor, To infinity and beyond (Princeton 1991)

3. Virtual Encyclopedia Of Mathematics
ebenezer curry haskell brooks cusa nicholas d'alembert jean le rond dandelin germinalpierre danti egnatio pellegrino rainaldi dantzig david van darboux jean
http://www.lacim.uqam.ca/~plouffe/Simon/supermath.html
Super-Index of Biographies of Mathematicians
abel niels henrik abraham bar hiyya ha-nasi abraham max abu kamil shuja ibn aslam ibn muhammad ... zygmund antoni
This index was automatically generated using a new tagging program written by Simon Plouffe at LaCIM

4. Van Dantzig 2000
david van dantzig. david van dantzig (19001959) was onder de Nederlandse wiskundigen degene die de maatschappelijke
http://www.cwi.nl/conferences/Dantzig2000
Uitbeelden in Wiskunde
Symposium op vrijdag 22 september 2000 ter gelegenheid van
David van Dantzigs honderdste geboortedag op 23 september 2000
Aula van de UvA aan het Singel, hoek Spui
Programma
Ontvangst met koffie Opening, T. Koetsier (VU), voorzitter GMFW Van Dantzigs topologische en differentiaalmeetkundige werk in de tijd geplaatst W.T. van Est (em. UvA) Aanbieding biografie en wetenschappelijke stamboom aan de familie Van Dantzig Koffie Mannoury, significa, Wiener Kreis en Unity of science in de jaren 1930 L. Bergmans (Tours) Van Dantzigs opvattingen over didactiek van de wiskunde H.J. Smid (TU Delft) Een persoonlijke herinnering N.G. de Bruijn (em. TU Eindhoven) Lunch Wiskundig modelleren en dienstbaarheid van de wiskunde volgens Van Dantzig G. Alberts (CWI/KUN), Van Dantzigs betekenis voor de mathematische statistiek in Nederland W.R. van Zwet (em. Leiden/EURANDOM) Thee Forum over de Hedendaagse maatschappelijke functie van het wiskundig denken D. van Delft (NRC) voorzitter
K. Vendrik (Kamerlid GroenLinks)
P.B. de Ridder (ex-directeur CPB, investeerder)

5. VVS-Prijzen
dantzig, david Benjamin (o. UNKNOWN) , (dantzig). dantzig, david van (g. 12 AUG 1807 o.
http://www.vvs-or.nl/prijzen.htm
English version
De Van Dantzig Prijs
VVS Scriptie Prijs
De Van Dantzig Prijs
Van Dantzigprijs 2005
Eens in de vijf jaar reikt de VVS de Van Dantzigprijs uit. De volgende uitreiking geschiedt tijdens het lustrum van de VVS in 2005. De prijs is ter nagedachtenis aan prof. dr. D. van Dantzig , de grondlegger van de mathematische statistiek in Nederland. De Van Dantzigprijs wordt uitgereikt aan een vakgenoot die op 1 januari 2005 niet ouder is dan 40 jaar en die de afgelopen vijf jaren een bij uitstek waardevolle bijdrage-hetzij theoretisch, hetzij praktisch van aard-heeft geleverd aan ons vakgebied. Eerdere winnaars van de Van Dantzigprijs zijn Van Zwet (1970), Van Meurs (1975), Hordijk (1980), Rinnooy Kan (1985), Gill (1990), Ridder (1995) en Van der Vaart (2000).
Over Prof.dr. D. van Dantzig
Paul van der Laan
Oud-Voorzitter VVS
Technische Universiteit Eindhoven "I believe that
every fight implies a responsibility;
every opportunity, an obligation;
every possession a duty".
John D. Rockefeller, Jr.
Door de aktiviteiten van Van Dantzig heeft de Wiskundige Statistiek in Nederland een hoge vlucht genomen. Met recht kan gezegd warden dat Van Dantzig de pionier en stimulator van de Mathematische Statistiek en de Kansrekening in Nederland is geweest. Zijn "school" stond al gauw bekend als de Amsterdamse school. Zijn collegedictaten zijn van uitzonderlijke kwaliteit, zijn publicaties van hoog niveau. Hij heeft interessante publicaties in ons tijdschrift, Statistica Neerlandica, geschreven. Onder zijn leiding is na de stormvloedramp in 1953 onderzoek gedaan ten behoeve van het Deltaplan.

6. Dantzig
Biography of david van dantzig (19001959) david van dantzig. Born 23 Sept 1900 in Rotterdam, Netherlands
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Dantzig.html
David van Dantzig
Born: 23 Sept 1900 in Rotterdam, Netherlands
Died: 22 July 1959 in Amsterdam, Netherlands
Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
David van Dantzig was at secondary school when he wrote his first mathematics paper. He was only thirteen years old at the time. However, his main interest in secondary school was not mathematics, rather it was chemistry. After leaving school he continued with his studies of chemistry, but this he did not enjoy and when he was forced to give up his academic studies to help support his family van Dantzig took on a number of jobs purely to make money. By now van Dantzig knew that mathematics was the subject which he really wanted to study but he was not in a position to do so, both because he had to earn money and also because he did not have the necessary school qualifications. He put in hours of work on mathematics in the evenings after finishing his money earning tasks for the day. He took the state mathematics examinations in 1921, at a higher level the following year and again in 1923 he passed at a higher level still. Entering the University of Amsterdam to study mathematics he soon passed examinations which took him essentially to Master's Degree level. Van Dantzig became an assistant to Schouten In this work he coined the now familiar term topological algebra but the thesis is memorable in other ways too. It [1]:-

7. David Van Dantzig Quotation
Other quotes by david van dantzig. Other quotes with the same keywords
http://www.quoteserver.ca/robots/1558.html
David van Dantzig
The mathematician may be compared to a designer of garments, who is utterly oblivious of the creatures whom his garments may fit. To be sure, his art originated in the necessity for clothing such creatures, but this was long ago; to this day a shape will occasionally appear which will fit into the garment as if the garment had been made for it. Then there is no end of surprise and delight.
David van Dantzig

another quote brought to you by the Daily Quotation Server prev next keywords:
appear
art clothing compared ... surprise
Other quotes by David van Dantzig
Other quotes with the same keywords
appear
The mirror over my bed reads: Objects ap...

Magnified apples appear and disappear, ...

If the doors of perception were cleansed...

I do not know what I may appear to the w...
art Little fly, thy summer's play ... Thou art a liar of the first magnitude. ... Like the dew on the mountain, ... Egoism is the art of seeing qualities in... ... Art is Science in Love.... clothing Modesty is the clothing of talent. ... compared It is a most mortifying reflection for a...

8. Abstract Of: Correspondentie David Van Dantzig -- Gerrit Mannoury Historische No
CWI, Abstract of Correspondentie david van dantzig Gerrit Mannouryhistorische notitie SEN, 1. SENN0001 J. Siegenbeek van Heukelom
http://db.cwi.nl/rapporten/abstract.php?abstractnr=1014

9. Quotation By David Van Dantzig
david van dantzig (1900 1959)
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Quotations2/923.html
David van Dantzig
The attempt to apply rational arithmetic to a problem in geometry resulted in the first crisis in the history of mathematics. The two relatively simple problems the determination of the diagonal of a square and that of the circumference of a circle revealed the existence of new mathematical beings for which no place could be found within the rational domain.
Quoted in E Maor, To infinity and beyond (Princeton 1991)

10. Abstract Of: Signific Consultation : David Van Dantzig's Dream Of A Practical Si
Abstract of Signific consultation david van dantzig's dream of a practical significs.AMR8902 G. Alberts ; 1989, AM-R8902, ISSN 0924-2953 Abstract Keywords
http://db.cwi.nl/rapporten/abstract.php?abstractnr=3

11. Da Vid V An Dan Tzig P Erso Onlijk Heb Ik Hem Niet Gek End. Hij Is In KdV Instit
References for the biography of david van dantzig Memorial to david van dantzig van dantzig as a significist, Synthese 11 (1959), 319328.
http://staff.science.uva.nl/~depaepe/alumnikring/Guus.pdf

12. Alumnikring Van Oud-studenten Wiskunde En Statistiek Van De UvA
Walter Hoffmann; Drugsgebruik in cijfers; wetenswaardigheid en wapenfeit,Manja Abraham; david van dantzig, Guus Balkema; Gaat het
http://turing.wins.uva.nl/~depaepe/alumnikring/
Alumnikring wiskunde en statistiek
De alumnikring heeft als doelstellig de contacten tussen de medewerkers van het Korteweg- de Vries Instituut voor Wiskunde en haar oud-studenten (en andere belangstellenden) levendig te houden. Op die manier kan de oud-student voeling houden met de instelling waar hij (hierna ook als zij te lezen) zijn opleiding genoten heeft. Ook voor (de medewerkers van) het KdV Instituut is het, mede vanwege de beroepsmogelijkheden voor wiskundigen en statistici, belangrijk te weten waar haar alumni terecht gekomen zijn. Zo af en toe wordt wel eens een beroep gedaan op afgestudeerden in het kader van voorlichtingsactiviteiten op het gebied van mogelijkheden op de arbeidsmarkt. depaepe@science.uva.nl , en is automatisch opgenomen in de alumnikring. Er zijn verder geen kosten aan verbonden. Behalve een bescheiden alumni-organisatie bij het KdV Instituut is er een UvA-brede alumni-organisatie voor alle afgestudeerden van de UvA. Voor meer informatie, zie de alumnisite van de UvA . Ook via het e-mailadres p.w.e.dewild@bdu.uva.nl

13. Proceedings Van Dantzig 2000
PROCEEDINGS van dantzig 2000 david van dantzig. Mannoury, significa, Wiener Kreis en Unity of Science in de jaren dertig De betekenis van david van dantzig voor het onderwijs in de wiskunde david van dantzig (19001959) leverde bijzondere bijdragen aan topologische algebra en differentiaalmeetkunde, maar
http://www.cwi.nl/cwi/publications_bibl/OTHER/Abstracts_other/Uitbeelden.html
PROCEEDINGS VAN DANTZIG 2000
Inhoud
Titel Auteur Blz. Voorwoord v David van Dantzig. Wendbaar meesterschap W.T. van Est Mannoury, significa, Wiener Kreis en Unity of Science in de jaren dertig L.J.M. Bergmans De betekenis van David van Dantzig voor het onderwijs in de wiskunde H.J. Smid Moderne wiskunde N.G. de Bruijn Wiskundig modelleren en de maatschappelijke dienstbaarheid van de wiskunde volgens Van Dantzig G. Alberts Wiskunde, Maatschappelijke betekenis D. van Dantzig David van Dantzig en de ontwikkeling van de stochastiek in Nederland W.R. van Zwet Over de auteurs
Voorwoord
David van Dantzig zette de mathematische statistiek op de kaart als onderdeel van de universitaire wiskunde in Nederland, met alle verworvenheden en tekortkomingen van een pionier en steeds op hoog wiskundig niveau. Vanuit alle hier genoemde perspectieven worden Van Dantzig en zijn nalatenschap belicht op het symposium ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag. Zijn denken over wiskundig modelleren heeft nog een actuele politieke waarde. Het symposium wordt afgesloten met een forum over de maatschappelijke betekenis van het wiskundig denken nu.
order form
order via WWW
This page is maintained by Miente Bakker

14. Proceedings Van Dantzig 2000
Voorwoord, v. 1, david van dantzig. Wendbaar meesterschap, WT van Est, 1. 3,De betekenis van david van dantzig voor het onderwijs in de wiskunde, HJ Smid,39.
http://www.cwi.nl/static/publications_bibl/OTHER/Abstracts_other/Uitbeelden.html
PROCEEDINGS VAN DANTZIG 2000
Inhoud
Titel Auteur Blz. Voorwoord v David van Dantzig. Wendbaar meesterschap W.T. van Est Mannoury, significa, Wiener Kreis en Unity of Science in de jaren dertig L.J.M. Bergmans De betekenis van David van Dantzig voor het onderwijs in de wiskunde H.J. Smid Moderne wiskunde N.G. de Bruijn Wiskundig modelleren en de maatschappelijke dienstbaarheid van de wiskunde volgens Van Dantzig G. Alberts Wiskunde, Maatschappelijke betekenis D. van Dantzig David van Dantzig en de ontwikkeling van de stochastiek in Nederland W.R. van Zwet Over de auteurs
Voorwoord
David van Dantzig zette de mathematische statistiek op de kaart als onderdeel van de universitaire wiskunde in Nederland, met alle verworvenheden en tekortkomingen van een pionier en steeds op hoog wiskundig niveau. Vanuit alle hier genoemde perspectieven worden Van Dantzig en zijn nalatenschap belicht op het symposium ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag. Zijn denken over wiskundig modelleren heeft nog een actuele politieke waarde. Het symposium wordt afgesloten met een forum over de maatschappelijke betekenis van het wiskundig denken nu.
order form
order via WWW
This page is maintained by Miente Bakker

15. Quotations By Dantzig
Quotations by david van dantzig. The mathematician may be compared to a designer of garments, who is utterly oblivious
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/Quotations/Dantzig.html
Quotations by David van Dantzig
The mathematician may be compared to a designer of garments, who is utterly oblivious of the creatures whom his garments may fit. To be sure, his art originated in the necessity for clothing such creatures, but this was long ago; to this day a shape will occasionally appear which will fit into the garment as if the garment had been made for it. Then there is no end of surprise and delight. Neither in the subjective nor in the objective world can we find a criterion for the reality of the number concept, because the first contains no such concept, and the second contains nothing that is free from the concept. How then can we arrive at a criterion? Not by evidence, for the dice of evidence are loaded. Not by logic, for logic has no existence independent of mathematics: it is only one phase of this multiplied necessity that we call mathematics.
How then shall mathematical concepts be judged? They shall not be judged. Mathematics is the supreme arbiter. From its decisions there is no appeal.We cannot change the rules of the game, we cannot ascertain whether the game is fair. We can only study the player at his game; not, however, with the detached attitude of a bystander, for we are watching our own minds at play. The attempt to apply rational arithmetic to a problem in geometry resulted in the first crisis in the history of mathematics. The two relatively simple problems the determination of the diagonal of a square and that of the circumference of a circle revealed the existence of new mathematical beings for which no place could be found within the rational domain.

16. David Van Dantzig Quotation
More quotes at the Daily Quotation Server david van dantzig. david van dantziganother quote brought to you by the Daily Quotation Server, prev next .
http://dqs.worldatwar.org/robots/1558.html
David van Dantzig
The mathematician may be compared to a designer of garments, who is utterly oblivious of the creatures whom his garments may fit. To be sure, his art originated in the necessity for clothing such creatures, but this was long ago; to this day a shape will occasionally appear which will fit into the garment as if the garment had been made for it. Then there is no end of surprise and delight.
David van Dantzig

another quote brought to you by the Daily Quotation Server prev next keywords:
appear
art clothing compared ... surprise
Other quotes by David van Dantzig
Other quotes with the same keywords
appear
The mirror over my bed reads: Objects ap...

Magnified apples appear and disappear, ...

If the doors of perception were cleansed...

I do not know what I may appear to the w...
art Little fly, thy summer's play ... Thou art a liar of the first magnitude. ... Like the dew on the mountain, ... Egoism is the art of seeing qualities in... ... Art is Science in Love.... clothing Modesty is the clothing of talent. ... compared It is a most mortifying reflection for a...

17. G.M.F.W.
Verslag van een GMFWprogramma david van dantzig, 23 september 1900 - 22 juli1959, was de wegbereider van de mathematische statistiek in Nederland.
http://www-math.sci.kun.nl/werkgroepen/gmfw/verslagen/VanDantzig.html
Van Dantzig 2000
Verslag van een GMFW-programma
David van Dantzig, 23 september 1900 - 22 juli 1959, was de wegbereider van de mathematische statistiek in Nederland. Hij was mede-oprichter van het Mathematisch Centrum (nu CWI) en degeen die met de notie van wiskundig modelleren het toepassen van wiskunde een nieuwe weg wees. GMFW, het landelijk werkcontact Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde, initieerde in 2000 het programma ``Van Dantzig 2000'' naar aanleiding van de honderdste geboortedag van David van Dantzig. Het programma werd gesponsored door NWO, CWI en UvA (KdV en IBIS) en uitgevoerd aan het CWI, ondergebracht bij PNA3. De organisatie van Van Dantzig 2000
Resultaten
Hoofdpunt van het programma was het symposium ``Uitbeelden in wiskunde'' op 22 september 2000, in de aula van de Universiteit van Amsterdam. Deze dag vond veel weerklank, 175 aangemelde bezoekers, en werd bijzonder gunstig ontvangen. Ongeveer de helft van de bezoekers had de drie boeken, biografie, proceedings en de door C. van Eeden verzorgde wetenschappelijke stamboom, besteld. De biografie was medio oktober gereed en werd nagezonden. Naast de dag 22 september bracht Van Dantzig 2000 een symposium binnen het Nederlands Mathematisch Congres en bijdragen aan de Nationale Wiskunde Dagen, aan de Statistische Dag en aan een GEWINA-symposium.

18. G.M.F.W.
david van dantzig, September 23, 1900 July 22, 1959, paved the way for mathematicalstatistics as an academic endeavour for mathematicians in The Nederlands.
http://www-math.sci.kun.nl/werkgroepen/gmfw/verslagen/VanDantzig_en.html
Van Dantzig 2000
Report on a GMFW-program
Results
Key event of the program was the conference ``Uitbeelden in wiskunde'' (expressing in mathematics) held at September 22, 2000, at the University of Amsterdam's great hall. The well attended event, 175 vistors registrated, was very well recieved. Half of the visitors ordered in advance the three books published on the occasion, the biography, the conference proceedings and the Scientific Family Tree compiled by C. van Eeden. Next to the meeting of September 22 the program Van Dantzig 2000 offered a symposium at the Dutch Mathematical Congress and contributions to the National Mathematics Days, to the Annual Meeting on Statistics, and to a history of science meeting (GEWINA-symposium).
Spin-off
  • An important spin-off of the program Van Dantzig 2000 the opening of the David van Dantzig archive which will now be transfered to the National Archives (in its Haarlem establishment).
  • Inspired by Van Dantzig 2000 the Nieuw Archief voor Wiskunde is publishing a series of articles on the rise of mathematical modelling in the twentieth century: a century of mathematics and the real world.
  • Yet to come are a seminar, the CWI-Van Dantzig colloquium on mathematical modelling, and

19. 218 Colofon 219 Toestroom Chris Zaal 220 Agenda 222 Nieuws 225 WG
282, Een man met zes pseudoniemen Zsofia Ruttkay. 287, From down under Joostvan Hamel. 288, david van dantzig, wiskundig omnivoor Gerard Alberts.
http://www.math.leidenuniv.nl/~naw/serie5/deel01/sep2000.php
Colofon Toestroom Chris Zaal Agenda Nieuws WG ledenwerfactie Michel Vellekoop In memoriam C.G. Lekkerkerker H.G.J. Pijls In memoriam P. de Wolff J.S. Cramer Zin en onzin van de waarschijnlijkheidsrekening Ronald Meester Laudatio for Ivor Grattan-Guinness J.A. van Maanen Daniel Bernoulli and the varieties of mechanics in the 18th century I. Grattan-Guinness Pi in de Pieterskerk Cor Kraaikamp, Irene Driessen The amazing number pi Peter Borwein Ludolf van Ceulen en de uitdaging van de wiskunde Henk J.M. Bos Instroom Johan van Benthem Projection methods for oversized linear algebra problems Jan Brandts Minimization of the renormalized energy in the until ball of R L. Ignat, C. Lefter, V.D. Radulescu Leraar in onderzoek Lex Zandee Een man met zes pseudoniemen Zsofia Ruttkay From down under Joost van Hamel David van Dantzig, wiskundig omnivoor Gerard Alberts Het Centraal Plan Bureau, wiskunde en praktijk in wording Adrienne van den Bogaard Problemen Universitaire Wiskunde Competitie Een eeuw wiskunde in boeken De rekenmeester Nicky Hekster Een schitterend brein Roald Ramer Boekbesprekingen Ars et Mathesis Aad Goddijn Alledaagse wiskunde Jan van de Craats An algorithm for the generation of perfect squared rectangles of arbitrary dimension P. Beentjes

20. Suche Nach Personen
Translate this page 1904) Dannemann, Friedrich Johann (1859-1936) Dannmeyer, Ferdinand (1880-1959)Dante, Alleghieri (1265-1321) dantzig, david van (1900-1959) Dänzer-vanotti
http://www.lrz-muenchen.de/~Sommerfeld/PersDat/D.html
Suche nach Personen
A B C D ... Z
D
D'Arcais, Francesco (1849-1927)

Daeves, Karl Heinz (*1893)

Dahn, Felix (1834-1912)

Dahnke, [1942 im REM]
... Institutionen Ausgelesen am 29. Dezember 2002.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 95    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter