Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Schooten Frans Van

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 5     81-94 of 94    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Schooten Frans Van:     more detail
  1. Geometria A Renato Descartes Anno 1637 Gallice Edita (1683) (Latin Edition) by Rene Descartes, Florimond De Beaune, et all 2010-09-10
  2. People From Leiden: Jan Van Goyen, Herman Boerhaave, Frans Van Schooten, Jan Bake, Rembrandt, Rodney Glunder, Geertgen Tot Sint Jans
  3. Exercitationum Mathematicarum (1656) (Latin Edition) by Frans Van Schooten, 2009-07-17
  4. Exercitationum Mathematicarum (1656) (Latin Edition) by Frans Van Schooten, 2010-09-10
  5. Exercitationum Mathematicarum (1656) (Latin Edition) by Frans Van Schooten, 2010-09-10
  6. Geometria A Renato Descartes Anno 1637 Gallice Edita (1683) (Latin Edition) by Rene Descartes, Florimond De Beaune, et all 2010-09-10
  7. 1615 Births: Pope Innocent Xii, Daniel Schultz, Frans Van Schooten, Nicolas Fouquet, Richard Baxter, Dara Shikoh, Salvator Rosa
  8. 1660 Deaths: Diego Velázquez, Charles X Gustav of Sweden, Thomas Harrison, Frans Van Schooten, Vincent de Paul, Thomas Welles, Gaston
  9. Leiden University Faculty: Albert Einstein, Heike Kamerlingh Onnes, Hendrik Lorentz, Paul Ehrenfest, Herman Boerhaave, Frans Van Schooten

81. Kwartierstaat Frans Angevaare - 15 En Hoger
2.813.792 Hendrick van VOORHOUT, vermeld 1235; trouwde volgens overlevering2.813.793 Maria van schooten. 2.813.806 Dirc ZOET Ver Lizebettenz.
http://home.planet.nl/~fransang/kwst06.html
Startpagina Generaties 1 - 8 Generaties 9 - 10 Generaties 11 - 12 ... Generaties 15 - 17 Generaties 18 + XVIII. Edelouders 156.000 Gerrit Pietersz. HEER , overleden na 15-02-1447; trouwde: Katrijn N.N. 156.002 Willem DIRCXZ.. 156.004 Jan MEIJNAERTSZ. 175.420 Jan CLAESZ. , overleden vóór 1478; trouwde: 175.421 Aleijt N.N. Jan WILLEM IJSBRANTSZ. , geboren circa 1370, woonde te Leiden; trouwde circa 1396: Badeloge [Dircksdr. DIE BRUIJN] , overleden vóór 07-01-1440. 175.826 Jan VAN DEN WOUDE , woonde te Leiden, vermeld 1415-1444, overleden vóór 06-1446, begraven in het klooster Hieronymusdal te Leiden; trouwde vóór 26-04-1439: Machteld WILLEM RENGERSDR. , overleden vóór 08-08-1444; trouwde (1) vóór 10-09-1419: Willem van Boschhuijsen, woonde Leiden Rapenburg, overleden 11-02-1421/10-08-1422. 175.828 Aelbrecht Dircksz. VAN LEYDEN ; trouwde: 175.829 Adriana Willemsdr. VAN LEEUWEN. 175.830 Arent HEERMAN , woonde te Leiden. 175.836 Jan GHIJSBRECHT WITGENSZ ., overleden na 22-06-1462; trouwde: 175.837 Alijd GERYTSDR. 175.838 Geryt Gerytsz. VINCK , overleden 05-1447/02-1452, begraven in de St.Pieterskerk, Leiden.; trouwde:

82. Van Schooten's Ellipse
van schooten's Ellipse. The mechanical linkage below appears in the work ofFrans van schooten, a Dutch mathematician who lived in the 17th century.
http://www15.addr.com/~dscher/vellipse.html
Van Schooten's Ellipse
The mechanical linkage below appears in the work of Frans van Schooten, a Dutch mathematician who lived in the 17th century. As you drag point A, you'll notice that rhombus ADFE expands and contracts. Point B (the traced point) lies at the intersection of CA and the rod passing through rhombus vertices D and E. Scroll down when you're ready to explore more.
Sorry, this page requires a Java-compatible web browser.
After you've traced an ellipse, drag an endpoint of the segment in the upper left-hand corner. This segment controls the side length of rhombus ADFE. Now drag point A again. Does this new rhombus cause you to trace a different ellipse? Drag point C closer to point F. Click on the red "X" in the lower right-hand corner to clear the trace. Now drag point A again to see if you trace the same ellipse as before. View Van Schooten's original illustration of this linkage.
Why it Works
Perhaps the best way to understand why this linkage draws ellipses is to first study the Folded Circle construction . After you've done so, click once on the "show" button below. You'll see a red circle with center at C passing through point A. Drag point A around the circle. Do you see the similarity between this construction and the Folded Circle method? What's the purpose of rhombus ADFE?

83. Van Schooten's Parabola
van schooten's Parabola. The mechanical linkage below appears in the work ofFrans van schooten, a Dutch mathematician who lived in the 17th century.
http://www15.addr.com/~dscher/schooten.html
Van Schooten's Parabola
The mechanical linkage below appears in the work of Frans van Schooten, a Dutch mathematician who lived in the 17th century. As you drag point G, you'll notice that rhombus BFGH expands and contracts. Rod FD is attached to the rhombus at F and H. Rod GD is perpendicular to the track along which G slides. Can you explain why point D traces a parabola? As a hint, use the locus definition of a parabola: the set of points equidistant from a fixed point (the focus) and a fixed line (the directrix). You should also think about the purpose served by rhombus BFGH. Note: you can clear the trace of point D by clicking on the red 'X' at the bottom right-hand corner.
Sorry, this page requires a Java-compatible web browser.
View Van Schooten's original illustration of this linkage. For a closely related construction, see The Folded Rectangle Return to Geometry in Motion

84. JANdeWITT
analytische meetkunde. Voor de verspreiding ervan is frans van Schootende Jongere (16151661) waarschijnlijk belangrijker geweest. Hij
http://www.nvvw.nl/jandewitt.htm
boekbespreking Boekbespreking door Fokko Jan Dijksterhuis A.W. Grootendorst : Jan de Witt, Elementa curvarum linearum. Liber Primus.
Tekst, vertaling, inleiding en commentaar door A.W. Grootendorst
Amsterdam, Stichting Mathematisch Centrum, 1997
287 p., prijs fl . 50, (pb) (CWI Publications), ISBN 90-6196-472-5 Latijn in de wiskundeles In 1637 publiceerde René Descartes La Géometrie en legde daarmee de grondslag voor de analytische meetkunde. Voor de verspreiding ervan is Frans van Schooten de Jongere (1615-1661) waarschijnlijk belangrijker geweest. Hij ontsloot het werk voor de hele geleerde wereld van die tijd door het in het Latijn te vertalen. Bovendien schreef hij een uitvoerig commentaar bij het moeilijk toegankelijke werk. De eerste editie van Géométria, a Renato Des Cartes publiceerde Van Schooten in 1649. Een tweede editie verscheen in twee delen in 1659 en 1661 en was nog omvangrijker. Daarin had hij bijdragen opgenomen van zijn leerlingen, waaronder Christiaan Huygens Jan Hudde en Jan de Witt . De bijdrage van Jan de Witt (1629-1672) heette Elementa curvarum linearum en bestond op haar beurt weer uit twee delen

85. Boekspreking Huygens
Het is in de 17e eeuw door de Leidse hoogleraar frans van Schootenuit het Latijn in het Nederlands vertaald en gepubliceerd. Deze
http://www.nvvw.nl/huygens.htm
boekbespreking Boekbespreking door Gerdien Visser Christiaan Huygens : Van Rekeningh in Spelen van Geluck
vertaald en toegelicht door Wim Kleijne
Epsilon uitgaven, Utrecht, 1998
59 p., fl. 12,50 - ISBN 90-5041-047-2 Het boekje 'Van Rekeningh in Spelen van Geluck' is door Epsilon uitgebracht met de uitdrukkelijke bedoeling dat het een plaats krijgt in het 'studiehuis' dat nu of volgend jaar alom in het voortgezet onderwijs realiteit gaat worden. Het boekje bevat een verhandeling van Huygens over kansspelen. Het is in de 17 e eeuw door de Leidse hoogleraar Frans van Schooten uit het Latijn in het Nederlands vertaald en gepubliceerd. Deze tekst was daarmee de eerste Nederlandstalige tekst over kansrekening en is dan ook van grote invloed geweest.
Wim Kleijne heeft in dit boekje op de rechterpagina steeds de oorspronkelijke 17 e eeuwse tekst geplaatst en deze op de linkerpagina in hedendaags Nederlands vertaald. De oorspronkelijke tekst bestaat uit een veertiental 'voorstellen', zoals Huygens dat noemt, waarin beweringen worden gedaan die vervolgens worden aangetoond. De eerste drie 'voorstellen' handelen over de vraag hoeveel mij het spelen van verschillende spellen waard is als ik weet dat mijn kansen op het winnen van een aantal verschillende geldbedragen even groot zijn. In hedendaagse kansberekeningstermen zouden wij het dan hebben over verwachtingswaarden bij een zeker kansexperiment. Het aardige is juist dat de terminologie en de benadering een heel andere is dan wij en dus ook de hedendaagse vwo-leerling gewend zijn.

86. Derivatives
As a result of the translation of Descartes’ Geometry into Latin by Fransvan schooten (16151661) and the extensive explanations by van schooten
http://occawlonline.pearsoned.com/bookbind/pubbooks/thomas_awl/chapter1/medialib
History of the Derivative The derivative has two basic facets, the geometric and the computational. In addition, the applications of the derivative are manifold: the derivative plays many important roles in mathematics itself; it has uses in physics, chemistry, engineering, technology, sciences, economics, and much more, and new applications are devised every day. The origin of the derivative resides in the classical geometric tangent problems, e.g., to determine a straight line that intersects a given curve in only one given point. Euclid (ca. 300 B.C. ) proved the familiar high school geometry theorem to the effect that the line tangent to a circle at any point P is perpendicular to the radius at P Archimedes B.C. ) had a procedure for finding the tangent to his spiral. And Apollonius (ca. 262190 B.C. ) described methods, all somewhat different, for determining tangents to parabolas, ellipses, and hyperbolas. But these were just geometric problems that were studied for their own very limited interests; the ancient Greeks did not perceive any common thread or other value to these theorems. Problems of motion and velocity, also basic to our understanding of the derivative today, also originated with the ancient Greeks, although these questions were originally treated more philosophically than mathematically. The four paradoxes of Zeno (ca. 450

87. Epsilon Uitgaven - Epsilon-Uitgaven 40: Van Rekeningh In Spelen Van Geluck
De verhandeling van Huygens werd in 1660 gepubliceerd door de wiskundigeFrans van schooten die het opnam in een van zijn boeken.
http://www.epsilon-uitgaven.nl/E40.php

home
nieuws zoeken
catalogus
...
links

Van Rekeningh in Spelen van Geluck
Auteur Christiaan Huygens Onderwerpen
Kansrekening en Statistiek, Geschiedenis van de Wiskunde Bedoeld voor Algemeen wetenschappelijk geïnteresseerden, leerlingen VWO. Uitgave 1e druk 1998. ISBN 64 pagina's Prijs
Inhoud
In de 17e eeuw vroege dobbelende en kaartspelende lieden zich af of er enige wetmatigheid te vinden was in deze "spelen van geluck". Zowel door Christiaan Huygens als door de franse filosoof en wiskundige Blaise Pascal zijn naar aanleiding van zulke vragen verhandelingen geschreven die geleid hebben tot het eerste ontstaan van de theorie van kansrekening en statistiek.
De verhandeling van Huygens werd in 1660 gepubliceerd door de wiskundige Frans van Schooten die het opnam in een van zijn boeken. Dat was toen de eerste tekst die in het Nederlands verscheen over kansrekening en een van de eerste in de geschiedenis; de verhandeling heeft dan ook grote invloed gehad.
In deze nieuwe uitgave is naast het origineel de tekst in hedendaags Nederlands weergegeven. Behalve de noten zijn een aantal vragen en opgaven toegevoegd die de tekst mede geschikt maken als keuzeonderwerp voor zelfstandige bestudering in het VWO.
Auteur Christiaan Huygens (1629-1695), zoon van de bekende dichter en diplomaat Constantijn Huygens, werd in de tweede helft van de 17e eeuw beschouwd als Europa's grootste wiskundige en natuurwetenschapper. Hij is ongetwijfeld één van de geniaalste onderzoekers die Nederland heeft voortgebracht. Huygens heeft vele theorieën, ontdekkingen en vondsten op zijn naam staan, zoals de ringen van Saturnus en de slingerklok.

88. Reeks 110 Smits
38. frans Alfons Smits, schrijnwerker, geb. PJ Goetschalckx in Geschiedenisvan schooten, Merxem en Sint Job in't Goor , Ekeren 1919.
http://www.kareldegrote.nl/Reeks110_Smits.html
Reeks 110 Smits Voor de oudere generaties wordt verwezen naar: Reeks 62 22. Joanna van Ranst, tr. Gillis Putoir van Haveskercke, amman van Antwerpen en heer van Schoten, Merksem, etc., geb. te Antwerpen 1410, overl. ald. 1478, zn. van Gielys Putoer van Haveskercke en Yesta Van Uden. 23. Thomas Butoir van Haveskercke, geb. ca. 1453, overl. tussen 1511 en 1521. 24. Thomas Putoir van Haveskercke, geb. ca. 1475, wonende te ‘s Gravenwezel, overl. voor 1541, tr. Maria Hoffstadt. 25. Gillis Puttoirs, geb. te Antwerpen ca. 1496, overl. ca. 1549, tr. Antwerpen ca. 1520 Dymphna Van den Velde. 26. Jan Putoirs, geb. te Boechout ca. 1521, tr. Lier ca. 1548 Maria Cuyts. 27. Jacob Putoirs, schepen te Wommelgem, overl. te Wommelgem 26 mei 1589. Kwam om in de kerk van Wommelgem, toen die door de geuzen in brand gestoken werd, tr. Margareta Lemmens. 28. Jan Putoirs, tr. Perijnke Jacops. 29. Peeter (d'Oude) Pittoirs, landbouwer, geb. te Wommelgem ca. 1598, overl. ald. ca. 1685, tr. ca. 1620 Elisabeth Van Nieuwendijck. 30. Maria Pittoirs, geb. te Deurne 1 april 1623, tr. Wommelgem 10 juli 1657 Petrus Gibens, geb. te Deurne 18 december 1629, zn. van Petrus Gibens en Catharina Struyven.

89. Het Politiekdebat.nl Forums - Members List
852, bas van schooten, Noordwijk, Mar 28, 2002, 19, Email bas vanschooten, Visit bas van schooten's Web Site, MSNM jeugbond@hotmail.com.
http://www.karreman.net/pf/bb_memberlist.php?&start=800&sortby=from

90. Alleledenm
Brouwer Margreet, Kater Martin, schooten FJ, Wong Harro. Dodeman René, LeeuwerikFrans, Stallinga Sander, Doorn Joop van, Leeven Ronald van, Stam Hein,
http://www.bio.vu.nl/vakgroepen/microb/reijnders/alleledenm.html
Alle leden
Admiraal Dirk Frankena Jurjen Niekus Bert Stuitje Toon Affourtit Charles Gerats Tom Nieuwenhuis Bart Terleth Carrol Aiking Harrie Giltay Richard Noort Marjolein van Teusink Bas Appeldoorn Klaas Glas Jan (?) Oltmann Fred + Timmerman Marian Arts Patricia Groeneveld Philip Oost John van der Toorn van Dick (?) Bakker Peter Groot Otto Ben Uchelen Edo van Beerends John Haas Richard de Oudega Bob Ulsen Peter van Bergmans Serge Haaren Mark van Pal Ron van de Vel Willemien Beveren Ronnie van Hanegraaf Paul Peters Fons Verschuren Bas Biezen Erik van de Hanraads Marcel Pielage Gerlof Verseveld Henk van Bijlsma Jetta Harms Nellie Pielage Theodoor Verwey Wim Boer Gert Jan de Hateboer Guus Pols Kees + Visser Andries Boer Martin Hees Postma Frans Walsh Mike Bogerd Jan Hille Jacques Reijnders Willem Weerdesteijn Richard Boogerd Fred Hillebrand Roeterink Chris West Martin van Boot Kees Ho Vincent Roeterdink Wim Wetering Arjen van de Boots Mieke Hoek Robert Wezel Jos van Bosch Reinier Hoekman Marco Roosendaal Bert Wielink john van Bot Peter Hollander Hans de Rudenko George Wiering Anjo Brekelmans Stephan Hornberg Jorrit Schepper Mike Willemsen Peter Broekhuizen Gijbert Jacobs Ton Schoenmaker Gerrit Wit Arie de Brooimans Rik Jonker Gilles Schoon Hans Wolff Fred Brouwer Margreet Kater Martin Schooten FJ Wong Harro Bruggeman Frank Keesmaat Koert Schoten Wim Woude Marjan van de Bruggen Hans van Kempers Oscariena Schrickx Jaap Woude Theo van de Bulthuis Ben Kesteren S van Woudt Bert Challanger Chess Koes Ronald Schuurmans Merijn Ykema Adrie Claassen Volkert Kort Remco Schuurmans Jaap Zaal Jelle Cowne Kaisa

91. Girolamo Cardan
Tutor to Huygens, schooten of Dutch descent published a treatise entitled Franciscia schooten Exercitationum Mathematicarum Libri quinque, which included
http://www.math.utsa.edu/~leung/probabilityandstatistics/chronology.htm
Chronology of Probabilists and Statisticians
Girolamo Cardan
Cardan , was a renowned Italian medical doctor and instructor in Mathematics. He wrote a treatise entitled DeLudo Aleae (Book on Games of Chance) (1550), which was not published until 1663. In this treatise, Cardan, who was also an avid gambler, presented some ideas of basic probability applied to games of chance using dice. This is the first historical record of probability theory. Some of his other mathematical contributions were Ars Magna (Great Art) on Algebra, which gave solutions to the cubic and quartic equations and Practica arithmetica et mensurandi singularis (Practice of Mathematics and Individual Measurements) (1539).
Johannes Kepler
Kepler , an astronomer born in Germany, published a work entitled De Stella Nova in pede Serpentarii In this work, Kepler addressed the appearance of a new star, a supernova, and also results of tosses of dice. Kepler's major scientific contributions were in astronomy and optics. He discovered three major laws of planetary motion, he provided an explanation of the mechanics of vision, discovered how light works in a telescope, found new geometric figures, and more. The entirety of his works can be found in Gesammelte Werke and in Johannis Kepleri Astronomi Opera Omnia . Kepler suffered many hardships in his life, including the death of one wife, at least six children, and his mother being tried for witchcraft, a trial lasting from 1615-1621 when she was finally exonerated.

92. Quantum And Cosmos II
The new algebra and analytical geometry of Viète was read by Newton from Fransvan schooten's edition of Viète's collected works published in 1646.
http://www.kurdmedia.com/eim/hamid/scientist/isaac newton.htm
Sir Isaac Newton
Born: 4 Jan 1643 in Woolsthorpe, Lincolnshire, England
Died: 31 March 1727 in London, England
Isaac Newton's life can be divided into three quite distinct periods. The first is his boyhood days from 1643 up to his appointment to a chair in 1669. The second period from 1669 to 1687 was the highly productive period in which he was Lucasian professor at Cambridge. The third period (nearly as long as the other two combined) saw Newton as a highly paid government official in London with little further interest in mathematical research.
Isaac Newton was born in the manor house of Woolsthorpe, near Grantham in Lincolnshire. Although by the calendar in use at the time of his birth he was born on Christmas Day 1642, we give the date of 4 January 1643 in this biography which is the "corrected" Gregorian calendar date bringing it into line with our present calendar. (The Gregorian calendar was not adopted in England until 1752.) Isaac Newton came from a family of farmers but never knew his father, also named Isaac Newton, who died in October 1642, three months before his son was born. Although Isaac's father owned property and animals which made him quite a wealthy man, he was completely uneducated and could not sign his own name.
You can see a picture of Woolsthorpe Manor as it is now.

93. Newton
The new algebra and analytical geometry of Viète was read by Newton from Fransvan schooten's edition of Viète's collected works published in 1646.
http://morgan.rutgers.edu/WSSP98/Redbank/Newtontext.htm
Sir Isaac Newton
Born: 4 Jan 1643 in Woolsthorpe, Lincolnshire, England
Died: 31 March 1727 in London, England
Click the picture above
to see twenty larger pictures Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Isaac Newton 's life can be divided into three quite distinct periods. The first is his boyhood days from 1643 up to his appointment to a chair in 1669. The second period from 1669 to 1687 was the highly productive period in which he was Lucasian professor at Cambridge. The third period (nearly as long as the other two combined) saw Newton as a highly paid government official in London with little further interest in mathematical research. Isaac Newton was born in the manor house of Woolsthorpe, near Grantham in Lincolnshire. Although by the calendar in use at the time of his birth he was born on Christmas Day 1642, we give the date of 4 January 1643 in this biography which is the "corrected" Gregorian calendar date bringing it into line with our present calendar. (The Gregorian calendar was not adopted in England until 1752.) Isaac Newton came from a family of farmers but never knew his father, also named Isaac Newton, who died in October 1642, three months before his son was born. Although Isaac's father owned property and animals which made him quite a wealthy man, he was completely uneducated and could not sign his own name. You can see a picture of Woolsthorpe Manor as it is now.

94. HPM³q°T²Ä¥|¨÷²Ä¤C´Á
The summary for this Chinese (Traditional) page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://math.ntnu.edu.tw/~horng/vol4no7f.htm
´X¦ó¡y­×ã¡z¡G²¥d¨à vs. ¼Ú´X¨½±o ¥x®v¤j¼Æ¾Ç¬ã¨s©ÒºÓ¤h¯Z¬ã¨s¥Í ¶À²M´­ ºKĶ§Ç ¥»½g¤å³¹ºKĶ¦Û ¦~¤G¤ë¥Xª©ªºÂø»x For the Learning of Mathematics John Fauvel ¡§Cartesian and Euclidean Rhetoric¡¨ (pp. 25-29) «e¨¥ ¦b¤é±`±Ð¾ÇÀô¹Ò¤¤¡A¬O§_¦³¤@ºØ³Ì¦nªº¤è¦¡¨Ó·¾³q¼Æ¾Ç¡H¥H®É¶¡¦Ü¤Wªº¤W½Ò¼Ò¦¡¨Ó»¡¡A¾Ç²ßªÌ¤é´_¤@¤éªº§¤¦b´È¤l¤W¡A¬ÝµÛ±Ð®v¦b¶ÂªO¤W®Ñ¼gªº­I¼v¡A¨C¦¸¤­¤Q¤ÀÄÁ¡A¨±µ¨ü¤@³s¦ê¹³¬O»²§U©w²z¡B©w²z ¥H¤W©Ò­z¡A¤]¨£©ó¦UºØ¼Æ¾Çªº¤å¥»¡C©ó¦¹¡A³o¸Ì«K¬O­n¤¶²Ð¹L¥h¨âºØ¦³µÛ°ª«×¼vÅT¤OªºµÛ§@¡G 300B.C. ¥ª¥k¼Ú´X¨½±o©ÒµÛªº ¡m ´X¦ó­ì¥» ¡n The Elements »P²¥d¨à ¦~¥Xª©ªº ¡m ´X¦ó¾Ç ¡n¡] Geometry ¡^¡C¤å³¹¤¤ §Ú±N¼Æ¾Çªº·¾³q´y­z¬°¼Þ´X¨½±o©Î¬O²¥d¨à¡y­×ã¡z¬O®Ú¾Ú¬Y¤@­Ó¤å¥»Åª°_¨Ó»P¬Ý°_¨Ó¤ñ¸û¹³ ¡m ´X¦ó­ì¥» ¡n ¡m ´X¦ó¾Ç ¡n¦Ó©w¡C¦A ¼Ú´X¨½±o¡y­×ã¡z ¡m ´X¦ó­ì¥» ¡n¤¤¡y©w¸q ²¥d¨à¡u­×ã¡v ²¥d¨àªº ¡m ´X¦ó¾Ç ¡n´£¨ÑŪªÌ¥t¤@ºØ¡y§@ªÌ»PŪªÌ¡zö«Yªº¥@¬É¡C¡m ´X¦ó¾Ç ¡n¤D¬O 1637¦~©óµÜµn¡]Leiden¡^¥Xª©ªº¡m ¤èªk½× ¡n¡] Discourse on method ¡^¤¤ªþ©ó®Ñ¥½¤T½g½×¤å¤¤¤§³Ì«á¤@½g¡C¡m ¤èªk½× ¡n¤¤©Ò±Ä¥Îªº¤f§k»P¡m ´X¦ó¾Ç À˵ø¡m ´X¦ó¾Ç ¡n¡A ²¥d¨à±N ¬Û¸û¤§¤U¡A ¡m ¤èªk½× ¡n¤¤¨ä¥Lªº³¡¤À«h¨«D¦p¦¹¡C§Ú­Ì­n¯S§Oª`·N¨ì¡m ´X¦ó¾Ç ¡n¤Ï¦Ó¬O©ñ¦b¡m ¤èªk½× ¦b®Ñ¼g¤è¦¡¤W¡A²¥d¨à¥Îªº¬O¤Íµ½¤Îª½±µ¶D¨D¯ë°g¤Hªº»y½Õ¡A³oºØ»y½Õ¤£¹³¥X¦Û¼Æ¾Ç®a¤Ï­Ë¹³¬O¤@¦ì¤u¦K§i¶DŪªÌ¦p¦ó»s§@³­Ñ¡G °²©w ¡m ´X¦ó­ì¥» ¡n²Ä¤C¥U©w¸q 16¡G ¨â¼Æ¬Û­¼±o¥Xªº¼ÆºÙ¬°­±¡A¨ä¨âä´N¬O¬Û­¼ªº¨â¼Æ¡C ¦³¤F¥H¤W©w¸q¤§«á¡A±µ¤U¥h¥L¤~³B²z¼Æ»P¶qªº­¼ªk¡C ÁöµM²¥d¨à³Ìªìªº¤å¥»´¿ÅýŪªÌµyµyhº¥Lªº¤~µØ¡A¦ý¸g¥Ñ²üÄõÄy©Ô¤B¤åĶªÌ ­×ã¾Ç¤Wªº¦^ÂQ ºîÆ[¼Æ¾Ç¥v ¡A ¼Ú´X¨½±o»P²¥d¨à¡y­×ã¡zµ´¤£¬O¼Æ¾Ç¤å¥»¤¤¶È¦³ªº¨âºØ®Ñ¼g¤èªk¡]­^°ê¼Æ¾Ç®a Robert Record ¥t¦³¤@ºØ¬f©Ô¹Ï¦¡ªº¡y­×ã¡z­·®æ¡^¡C§Ú­Ì¦bÀ˵ø¨ä¥L¤Hªº¡y­×ã¡z®É¡A¤]¥²¶·­±¹ï¦Û¤vªº¹ê°È¸gÅç¡C¬°¤F¤£¦Pªº¥Øªº¡]±Ð®v©Î§@ªÌ¡^¡A§Ú­ÌÀ³¸Ó¨Ï¥Î«ç¼Ëªº¡u­×ã¡v©O¡H¦Ó³oºØ§Î¦¡ªº¡u­×ã¡v¦b·¾³q¤W¤S¬O¦p¦ó¶i¦æ¡H¡]¯S§O¬O¦b½Ò°ó¤W±Ð®v¦p¦ó»P¾Ç¥Í·¾³q¡H¡^±q

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 5     81-94 of 94    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 

free hit counter