Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Schrodinger Erwin

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 95    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Schrodinger Erwin:     more books (100)
 1. Collected Papers on Wave Mechanics (AMS Chelsea Publishing) by Erwin Schrodinger, 2003-11-12
 2. What Is Life?: with "Mind and Matter" and "Autobiographical Sketches" by Erwin Schrodinger, 1992-01-31
 3. Science Theory and Man (Formerly Published Under the Title, Science and the Human Temperament) by erwin schrodinger, 1957-01-01
 4. My View of the World by Erwin Schrodinger, 2008-11-27
 5. Schrödinger: Life and Thought by Walter J. Moore, 1989-07-28
 6. Statistical Thermodynamics by Erwin Schrodinger, 1989-09-01
 7. What Is Life? by Erwin Schrodinger, 2000
 8. A Life of Erwin Schrödinger (Canto original series) by Walter J. Moore, 1994-08-26
 9. 'Nature and the Greeks' and 'Science and Humanism' (Canto original series) by Erwin Schrödinger, 1996-08-13
 10. The Interpretation of Quantum Mechanics: Dublin Seminars(1949-1955) and Other Unpublished Essays by Erwin Schrodinger, 1995-09
 11. In Search of Schrödinger's Cat: Quantum Physics and Reality by John Gribbin, 1984-08-01
 12. Was ist Leben? Die lebende Zelle mit den Augen des Physikers betrachtet. by Erwin Schrödinger, 1999-02-01
 13. Erwin Schrödinger's World View : The Dynamics of Knowledge and Reality (Theory and Decision Library A:)
 14. Schrödinger's Philosophy of Quantum Mechanics (Boston Studies in the Philosophy of Science) by Michael Bitbol, 1996-10-31

1. A Science Odyssey: People And Discoveries: Erwin Schrodinger
Erwin Schrödinger 1887 1961 Erwin Schrödinger was the only son of well-educatedparents. Erwin was taught at home, by tutors and parents, until he was 11.
http://www.pbs.org/wgbh/aso/databank/entries/bpschr.html
His six years in Zurich were among the most productive in his career, though he didn't begin the work for which he was best known wave mechanics until 1925. His interest was sparked by a footnote in a paper by Albert Einstein Niels Bohr Werner Heisenberg Max Planck
Related Features

Home
People and Discoveries Menu Help ... Shop

2. Schrodinger Erwin From FOLDOC
schrodinger erwin. history of philosophy, biography Austrian physicist(18871961) who established modern wave mechanics and employed
http://www.swif.uniba.it/lei/foldop/foldoc.cgi?Schrodinger Erwin

3. SCHRÖDINGER Erwin
Obrazova galerie . Erwin Schrodinger byl rakousky fyzik, zijici v letech 1887 1961. Je zakladatelem vlnove mechaniky, zakladni prace publikoval roku 1926.
http://www.volny.cz/michal_bachman/schr.htm
Last updated: 26.05.2001 02:14:33
Obrazová galerie
Erwin Schrödinger byl rakouský fyzik, žijící v letech 1887 - 1961. Je zakladatelem vlnové mechaniky, základní práce publikoval roku 1926. Jako všestranný fyzik a všestranný vìdec se z pozice své teorie zabýval napøíklad teorií barev, fyzikálními problémy genetiky, molekulární biologií a fylozofickými otázkami. Nobelovu cenu za fyziku obdržel spolu s P. Dirac em roku 1933.
Optimální rozlišení - 1024x768, minimálnì 800x600. © Michal Bachman, 200 Veškeré ohlasy prosím sem

4. WIEM: Schrodinger Erwin
Fizyka, Austria schrodinger erwin (18871967), widok strony znajdz podobne pokazpowiazane. Schrödinger Erwin (1887-1961), wybitny austriacki fizyk teoretyk.
http://wiem.onet.pl/wiem/007865.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Fizyka, Austria
Schrodinger Erwin widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Schrödinger Erwin (1887-1961), wybitny austriacki fizyk teoretyk. Profesor m.in. politechniki w Stuttgarcie (od 1920) i w Zurychu (1921-1927) oraz uniwersytetów w Berlinie (1927-1933), Oxfordzie (1933-1935), Grazu (1936-1938), a tak¿e Institute for Advance Studies w Dublinie (1940-1955). Sformu³owa³ równanie falowe opisuj±ce nierelatywistyczn± cz±stkê ( Schrödingera równanie ), by³ te¿ autorem jednego ze sformu³owañ mechaniki kwantowej Schrödingera obraz ), za co otrzyma³ w 1933 Nagrodê Nobla (obok P.A.M. Diraca Powi±zania Nobla Nagrody, 1931-1935 Fizyka Mechanika macierzowa Optyczno-mechaniczna analogia ... do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

5. Erwin Schrödinger - Wikipedia
Other languages Deutsch. Erwin Schrödinger. (Redirected from ErwinSchrodinger). Erwin Schrödinger (August 12, 1887 January 4, 1961
http://www.wikipedia.org/wiki/Erwin_Schrodinger
Main Page Recent changes Edit this page Older versions Special pages Set my user preferences My watchlist Recently updated pages Upload image files Image list Registered users Site statistics Random article Orphaned articles Orphaned images Popular articles Most wanted articles Short articles Long articles Newly created articles Interlanguage links All pages by title Blocked IP addresses Maintenance page External book sources Printable version Talk
Log in
Help
Other languages: Deutsch
Erwin Schrödinger
(Redirected from Erwin Schrodinger August 12 January 4 ) was an Austrian physicist famous for his contributions to quantum mechanics , especially the Nobel Prize Winner 1933
He proposed the Schrödinger's cat thought experiment. Born Aug.12, Vienna (Erdberg),
Mother: Georgine Emilia Brenda, d. o Alexander Bauer, Professor of Chemistry,k.u.k. Technische Hochschule Vienna
Akademisches Gymnasium
Studied in Vienna ( Franz Serafin Exner ), experimental work with Kohlrausch
Assistant to Exner
Habilitation (venia legendi)
, April 6, marries Annemarie Bertel.
Assistant to Max Wien , Jena Sept. a.o.Prof. Stuttgart

6. Erwin Schrodinger
Erwin Schrodinger Erwin Schrodinger What is Life -. - What is Life?- 1944 - Text - The Book Page. Return to The Book Page using Back .
http://home.att.net/~p.caimi/schrodinger.html
Erwin Schrodinger
How can the events in space and time which take place within the spatial boundary of a living organism be accounted for by physics and chemistry? Erwin Schrodinger - What is Life -
- What is Life? - 1944 - Text -

The Book Page Return to The Book Page using "Back" or in a new window using the "Book" link above.
Report problems
Tools News Links

7. Erwin Schrodinger
Erwin Schrodinger. Erwin Schrodinger (18871961) was an Austrian physicistwho became famous as the person who first studied wave mechanics.
http://spaceboy.nasda.go.jp/note/kagaku/e/kag116_schrodinger_e.html
Erwin Schrodinger
Austrian physicist
who discovered
wave mechanics
Erwin Schrodinger (1887-1961) was an Austrian physicist who became famous as the person who first studied wave mechanics. Schrodinger graduated from the Vienna University in 1910 with a degree in physics. He served as an artillery officer in World War I, then moved to teach physics at University of Zurich in 1921.
He replaced Max Planck as the theoretical physics professor at Berlin University but left Germany when the Nazis came to power. He taught at Graz University in Austria, Oxford University and the Dublin Advanced Research Center. He returned to Austria and Vienna University in 1956, where he spent the rest of his life working energetically.
Schrodinger was awarded the Nobel prize
for his work with quantum and wave mechanics
Schrodinger produced equations about undulation that explained the behavior of electrons in atoms. These equations formed the basis of wave mechanics, as well as allowing for the development of quantum mechanics. The advancements he led earned him the 1933 Nobel Prize for Physics.
Schrodinger's research covered fields from basic theoretical physics to theories about space. Schrodinger also made a contribution to molecular biology and the philosophy of biology with his book "What is Life?" which prompted considerable response with its conjectures as to the nature of genetic material.

8. Erwin Schrodinger
Erwin Schrodinger. 1887 až 1961. vlnová mechanika. Roku 1926 vytvorilSchrodinger rovnici, která se týká de Broglieho vln. Zatímco
http://www.edunet.cz/fyzikove/Schrod.html
Erwin Schrodinger 1887 až 1961 vlnová mechanika Roku 1926 vytvoøil Schrodinger rovnici, která se týká de Broglieho vln. Zatímco Bohr postuloval dovolené dráhy elektronù v atomu tak, aby výpoèet byl ve shodì s mìøením, de Broglie si položil otázku, proè tomu tak je. Zjistil, že dovolené dráhy jsou ty, na nìž se vejde celistvý poèet de broglieových vln elektronu. Jde o jakousi vlnovou interpretaci Bohrova modelu atomu. Z toho však Schrodinger usoudil, že vztah mezi novou mechanikou, kterou je tøeba najít a mezi newtonovskou mechanikou je analogický jako vztah mezi vlnovou optikou a geometrickou optikou. Vyšel z Broglieho koncepce "materiálních vln" a již na poèátku roku 1926 se objevuje jeho práce Kvantování jako problém vlastních hodnot. Obsahuje proslulou Schrodingerovu rovnici i výpoèty, které vedou ke stejným výsledkùm jako Bohrova teorie. Naopak mizí všechna slabá místa Bohrova modelu atomu. Pragmatická cena nové teorie byla nesporná, ale ani Schrodinger nepoznal, jaký význam má vlnová funkce v jeho výpoètecj. Pozdìji se výklad našel, nikdy ho neuznal. Úvod

9. Erwin Schrodinger
Erwin Schrodinger. 18871961.
http://dbeveridge.web.wesleyan.edu/wescourses/2001f/chem160/01/Who's Who/erwin_s
Home Science Humanities Cantor ... Mendel
Erwin Schrodinger
Biography Photo Gallery Links to Outside Sources Austrian physicist who was the discoverer and eponym of Schrodinger's equation. He won the 1933 Nobel Prize in Physics for "the discovery of new productive forms of atomic theory."
Biography
born August 12 in Vienna, Austria graduated from Akademisches Gymnasium and entered the University of Vienna awarded his doctorate with a doctoral dissertation On the conduction of electricity on the surface of insulators in moist air first important paper was published developing ideas of Boltzmann transferred to active duty during WWI in Hungary and from there he submitted further work for publication assigned to teach a course in meteorology and published his first results on quantum theory made substantial contributions to colour theory married Anny Bertel accepted chair of theoretical physics at Zurich and studied atomic structure began to study quantum statistics published his revolutionary work relating to wave mechanics and the general theory of relativity in a series of six papers gave guest lectures at the University of Wisconsin, Madison and offered a permanent professorship in Berlin (Planck's successor) and became a colleague of Einstein's

10. Erwin Schrodinger
Erwin Schrödinger. 1997. Commissioned by Trinity College Dublin, Ireland. I don'tlike it, and I'm sorry I ever had anything to do with it. Erwin Schrödinger.
http://www.geocities.com/chsmith_ie/schrodinger.htm
www.chris-smiths-gallery.com Erwin Schrödinger Commissioned by Trinity College Dublin, Ireland. Erwin Schrödinger 1887 -1961, Nobel Laureate in Physics 1933, was one of the main contributers to quantum mechanics and is most famous for his Wave Equation. The world of physics is a world of shadows, we were not aware of it; we thought we were dealing with the real world....... Subject and object are only one. The barrier between them cannot be said to have broken down as a result of recent experiments in the physical sciences, for this barrier does not exist....... I don't like it, and I'm sorry I ever had anything to do with it.
Erwin Schrödinger This painting was commisioned by the Physics Department in Trinity College Dublin, to be placed outside a lecture theatre named after Erwin Schrödinger. It is was completed using oils on canvas and is approximatley 26 x 40 inches in dimension. I used various body models and archive photographs. I also read Walter Moore's biography 'Schrödinger: Life and Thought' to get to know the man I was painting. Gallery 1 Gallery 2 Gallery 3 Gallery 4 ... Search
Contact Information
Postal address: La Touche Hall, 38 Aungier Street, Dublin 2, Dublin, Ireland.

11. Editions Jacques Gabay - Erwin SCHRODINGER
Translate this page Erwin SCHRODINGER. Erwin SCHRODINGER. 1887 - 1961. Au catalogue desEditions Jacques Gabay SCHRODINGER Mémoires sur la Mécanique
http://www.gabay.com/sources/Liste_Bio.asp?NP=SCHRODINGER Erwin

12. Erwin Schrodinger
Erwin Schrodinger. The Austrian theoretical physicist Erwin Schrodinger,b. Aug. 12, 1887, d. Jan. 4, 1961, published (1926) four
http://www.phy.hr/~dpaar/fizicari/xschroed.html
Erwin Schrodinger

13. Erwin Schrodinger - Acapedia - Free Knowledge, For All
Friends of Acapedia Erwin Schrödinger. (Redirected from Erwin Schrodinger).Erwin Schrödinger (August 12, 1887 January 4, 1961
http://acapedia.org/aca/Erwin_Schrodinger
var srl33t_id = '4200';

14. Libreria Paidos - Resultados De La Búsqueda
Translate this page precio y stock a confirmar comprar. por schrodinger erwin. 3 . MENTE Y MATERIA.precio y stock a confirmar comprar. por schrodinger erwin. 4 . QUE ES LA VIDA ?
http://www.libreriapaidos.com/resulta.asp?criterio=autor&texto=PISCATOR, ERWIN

15. Erwin Schrodinger
Erwin Schrödinger. Chair of Theoretical Physics. This web page was developedwith the intent to show the important contributions of Erwin Schrödinger.
http://www.msu.edu/~russe153/smain.htm
Erwin Schr dinger Chair of Theoretical Physics Berlin, East Germany Berlin University My research is in wave mechanics. Currently my colleagues and I are using wave mechanics to unify the uncertainty relationship of Heisenberg, the statistical interpretation of Born, the transformation theory of Dirac and Jordan, and matrix mechanics to develop a theory of physics on the quantum level. My colleagues at the university are all very gifted physicists and I am truly honored to work along side people like Einstein, von Laue, and Planck. Wave Mechanics Current Project Future Projects Resume ... References This web page was developed with the intent to show the important contributions of Erwin Schrödinger. It was created by Ginger Russell and Joy Yearout for ISP 213H at Michigan State University.

16. Fathom The Source For Online Learning » Login Or Register Our
Erwin schrodinger erwin Schrödinger was one of the greatest scientists of thetwentieth century, and a man with a passionate interest in people and ideas.
http://www.fathom.com/004_story/author_bio.jhtml?authorId=4212

17. ESI The Erwin Schrödinger International Institute For Mathemaical Physics
Nobel Prize winner in 1933 shared the prize with Dirac for work on atomic theory. Browse the presentation speech and a biography. erwin Schrödinger Biography. erwin Schrödinger was born on August 12, 1887, in Vienna, College of Vienna. erwin's father came from a
http://www.esi.ac.at/

18. 75 Years Of Schrodinger's Wave Equation -- Arts & Sciences Libraries, UB Librari
the 75th anniversary of the publication of erwin schrodinger's wave equation; this general equation laid the
http://ublib.buffalo.edu/libraries/units/sel/exhibits/schrodinger/e_schro.html
75 Years of Schrodinger's Wave Equation in 2001 http://ublib.buffalo.edu/libraries/units/sel/exhibits/schrodinger/e_schro.html The Science and Engineering Library (SEL) presents a CyberExhibit commemorating the 75th anniversary of the publication of Erwin Schrodinger's wave equation; this general equation laid the groundwork for countless advances in the field of quantum mechanics . The SEL virtual exhibit includes a short biography of Erwin Schrodinger, a listing of historical discoveries that contributed to the development of wave mechanics, examples of current applications that rely on the wave equation, a list of browser-viewable Java applets designed to aid in visualizing the wave-function, and a brief compilation of related reference materials available at SEL and other university libraries.
 • About Erwin Schrodinger Timeline for Schrodinger's discovery Current applications of the wave equation Java applets ... Site credits
 • About Erwin Schrodinger back to top Erwin Schrodinger was born in Vienna on August 12, 1887. He received a humanities-oriented education until 1906 when he began to study physics at the university level. In 1910, he received his doctorate in physics from the University of Vienna and remained there for several years as an instructor. In 1921, Schrodinger began teaching in Zurich where he researched the statistical mechanics of gases, the theory of color, and atomic theory.
  In 1926, at the age of 39, Erwin Schrodinger published a series of papers on wave mechanics. The first of these papers began:

  19. Erwin Schrödinger - Biography
  erwin Schrödinger – Biography. erwin Vienna. erwin's father came froma Bavarian family which generations before had settled in Vienna.
  http://www.nobel.se/physics/laureates/1933/schrodinger-bio.html
  Technical College of Vienna
  . Erwin's father came from a Bavarian family which generations before had settled in Vienna. He was a highly gifted man with a broad education. After having finished his chemistry studies, he devoted himself for years to Italian painting. After this he took up botany, which resulted in a series of papers on plant phylogeny.
  In 1920 he took up an academic position as assistant to Max Wien , followed by positions at Stuttgart (extraordinary professor), Breslau (ordinary professor), and at the University of Zurich (replacing von Laue Peter Debye
  It came as a result of his dissatisfaction with the quantum condition in Bohr's orbit theory and his belief that atomic spectra should really be determined by some kind of eigenvalue problem. For this work he shared with Dirac the Nobel Prize for 1933.
  Princeton University
  and was offered a permanent position there, but did not accept. In 1936 he was offered a position at University of Graz, which he accepted only after much deliberation and because his longing for his native country outweighed his caution. With the annexation of Austria in 1938, he was immediately in difficulty because his leaving Germany in 1933 was taken to be an unfriendly act. Soon afterwards he managed to escape to Italy, from where he proceeded to Oxford and then to

  20. The Book Page: Free Online Books
  Classic obscure antiquarian science texts 19th and 20th century Darwin's Voyage of the Beagle,Thomas Huxley's Lectures on Evolution, George Grant McCurdy, John Tyndall Lectures on Light, Alfred Russel Wallace, erwin schrodinger's What is Life?, EW Maunder's Are the Planets Inhabited? JBS Haldane's Daedalus, Bertrand Russell's Icarus, William Paley's Natural Theology
  http://home.att.net/~p.caimi/oremia.html
  Caimi's Antiquarian Book Page, Books online
  Download classic/obsucre antiquarian science texts with subjects including: darwin, sedgwick, huxley, Thomas Huxley, haldane, JBS Haldane, Alfred Russel Wallace, Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci Biography, Mars, russell, Bertrand Russell, Maunder, evolution, planets, Louis Agassiz, Geological Sketches, fossils, George MacCurdy, Antiquty of Man, John Muir, science books, Coultas, Plants, Alfred Russel Wallace, Mimicry in Animals, The Protective colours of Animals, william paley, paley, Natural Theology, schrodinger, Erwin Schrodinger, what is life, Tyndall, John Tyndall, John Bartram, Bartram's Garden, Lectures on Evolution, Yeast, Mr. Gladstone and Genesis, Fossil Remains of Man, Hasisadra's Adventure, The Voyage of the Beagle, Lectures on Light, Henri Poincare, The Future of Mathematics, Are the Planets Inhabited, Caimi, Aerial Navigation If you are viewing this text, your browser lacks the ability to read frames. Don't worry, you can still enjoy our site. All the pages can be viewed from contents page. Please come inside! Contents FirstScience.com

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 95    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

  free hit counter