Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Van Vogt A E

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 94    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Van Vogt A E:     more books (101)
 1. The Players of Null-A by A. E. Van Vogt, 1990-04
 2. The World of Null-A by A. E. van Vogt, 2002-10-25
 3. Transfinite: The Essential A. E. Van Vogt by A. E. Van Vogt, 2003-02
 4. The Voyage of the Space Beagle by A. E. van Vogt, 2008-07-08
 5. The War Against the Rull by A. E. Van Vogt, 1959
 6. The SFWA Grand Masters, Volume 3: Lester Del Rey, Frederik Pohl, Damon Knight, A. E. van Vogt, and Jack Vance
 7. The Empire of Isher: The Weapon Makers / The Weapon Shops of Isher by A. E. van Vogt, 2000-05
 8. Vault of the Beast by A. E. van Vogt, 2008-11-24
 9. Mission to the Stars (originally published as "The Mixed Men") by A E Van Vogt, 1955
 10. Transgalactic by A.E. Van Vogt, 2006-09-26
 11. Triad: Three Complete Science Fiction Novels by A. E. Van Vogt, 1951
 12. Null -A Three by A. E. Van Vogt, 1985-07-02
 13. Slan: A Novel by A. E. Van Vogt, 1998-02-15
 14. Destination Universe by A. E. Van Vogt, 1975-01-01

1. The Weird Worlds Of AE Van Vogt
A large gallery of book covers, essays by famous SF critics, a bibliography, and two interviews.Category Arts Literature Authors V van vogt, A. E.......Information about AE van vogt science fiction author. Excerpts frombooks, lots of cover The Weird Worlds of AE van vogt 1912 2000.
http://www.mmedia.is/vanvogt/

2. Icshi: The A.E. Van Vogt Information Site
A comprehensive bibliography, a list of book editions, detailed plot summaries, and a book review.
http://www.ridgenet.net/~icshi
Have no idea who van Vogt is?
Visit this site for an excellent introduction to the man and his work.
Table of Contents:
The Database
- a complete bibliography with notes on the stories' backgrounds
The Compendium
- a complete list of book editions and printings in the English language
The Synopsis Center
- detailed plot summaries of Van and Hull's novels and stories
Miscellaneous
- pictures of Van, Mayne, and Lydia with biographical material and a diagram of his family tree
Interview
- a rare 1979 interview conducted by Grant Thiessen
"To Be His Keeper"
- a very rare pre-science fiction story from 1937, recently discovered by George Gilbert
Book Covers
- a few of my favorite book covers, with commentary on the artwork
Illustrations
- artwork that accompanied stories in magazines and books Book Review - read my review of H.L. Drake's non-fiction study A.E. van Vogt: Science Fantasy's Icon News and Announcements - news of various kinds, and information on upcoming publications Links - websites on my hobbies and interests, including other excellent sites dealing with Van This site was last updated on February 28th, 2003

3. VAN VOGT, A. E. - Personal Data
A. E. van vogt vital statistics, photo, bibliography, and obituary data. A. E. van vogt was born of Dutch parents on a farm south of Winnipeg, Canada.
http://members.tripod.com/~gwillick/vanvogt.html
S P A C E L I G H T
Return to Alphabetical Listing VITAL STATISTICS
Name: VAN VOGT, Alfred Elton Aged:
Born: April 26, 1912 Where: Winnipeg, Manitoba, CANADA
Died: January 26, 2000 Where: Los Angeles, CA
SS#: 572-42-4434 CA Interred: Holy Cross Cem., Culver City, CA
Married: Edna Mayne Hull When: May 9 1939 (d 1975)
Married#2: Lydia Brayman When:
Awards:
A. E. van Vogt
Some would say that with A. E. van Vogt's passing, the Golden Age of Science Fiction is truly gone. For he was of that Age, easily among the top ten best writers of his genre for plot complexity and originality, and a creator of worlds that stunned the mind as much as the imagination. A. E. Van Vogt was born of Dutch parents on a farm south of Winnipeg, Canada. After ten years the family moved to Winnipeg where Van spent his teen years. During this time he became a voracious reader, consuming as many as two books a day. A limited contact with Science Fiction came thru the pulp magazine, Amazing Stories, but after an editorial change, Van dropped that. It was Depression and he worked on farms, as a truck driver, and statistical clerk but was continually experimenting with writing and markets, becoming successful in the "True Story" field where repeated sales were encouraging. He added confession and love stories to his sales. In 1938, A. E. van Vogt read "Who Goes There" in Astounding and that inspired and renewed his earlier Science Fiction interest. His first SF story, "Vault of the Beast," was rejected by Campbell, who then accepted "Black Destroyer" in 1939. WW II came earlier for Canadians than Americans, but Van was rejected for poor vision. He worked for the Department of National Defense while writing

4. Van Vogt, A. E.
En personlig betraktelse av n¥gra av f¶rfattarens romaner.
http://www.lysator.liu.se/lsff/mb-nr06/Myten_om_övermänniskan.txt
Myten om övermänniskan En personlig betraktelse kring några av Alfred Elton Van Vogts romaner av Jukka Nylund "Gilbert Gosseyn visste inte vem - eller vad - han var. Han visste bara att han var skenbart odödlig. Men någon visste vem han var, och vad han innebar och utnyttjade honom i ett väldigt kosmiskt spel som omfattade hela galaxen" Detta citat kan sägas vara ett varumärke för AE Van Vogt. En skenbart vanlig människa, försedd med en övermännisklig egenskap, utnyttjad i ett stort kosmiskt spel som han själv inte känner till. AE debuterade -39 med novellen "Black Destroyer", en historia som senare vävdes in i hans roman THE VOYAGE OF THE SPACE BEAGLE (UPPDRAG I UNIVERSUM, Delta Förlag). Tidigt fascinerades AE av temat kring supervarelser. Hans tidigare verk behandlade supervarelserna från yttre rymden, medan hans första roman SLAN tar upp temat kring övermänniskan, med latenta krafter som tas upp i kampen mot ondska och förtryck. Hans senare verk kom att domineras av detta tema. Citatet tidigare är hämtat ur AEs kanske mest kända romansvit. Noll-A trilogin, THE WORLD OF NULL-A, THE PLAYERS OF NULL-A, och NULL-A THREE (VÄRLDEN OCH NOLL-A, SPELARNA OCH NOLL-A, SEGRAREN OCH NOLL-A, alla Deltas förlag). Sviten kan sammanfattas med att den handlar om Gilberts sökande efter sanningen om sig själv och varför han är skenbart odödlig. Varje gång hans kropp skadas dödligt, överförs hans minnen till en ny kropp på något annat ställe i universum identisk med den tidigare. Gilbert, en supermänniska upplärd enligt den "icke Aristoteleiska logiken", använder sig av sina krafter i kampen mot en militäristisk galaktisk kultur som vill underkuva resten av galaxen och förinta den "icke Aristoteleiska läran" som sammanbinder de andra galaktiska kulturerna. Idén till romansviten fick AE från greve Alfred Korzybski och hans verk SCIENCE AND SANITY där Korzybski definierar den allmänna semantiken, en pseudovetenskaplig livsfilsofi som fick stå som modell till AEs Noll-A lära. I sina två romaner EMPIRE OF THE ATOM och THE WIZARD OF LINN, berättar AE historien om Clane Linn. Fursteson i en tid då rymdskeppen flyger mellan planeterna i solsystemet, men det effektivaste vapnet är pil och båge, då Plutonium, Uran och Radium är gudarna man tillber. Clane är föraktad för den grava kroppsliga missbildning han har och hålls därför undangömd. Han anses galen vilket troligtvis räddat hans liv i en värld fylld av intriger, giftmord och hemliga pakter mellan maktlystna styvmödrar och kusiner. Men Clane är allt annat än galen. Han besitter en intelligens av stora mått och börjar söka upp guldålderns hemligheter ur de glödande kratrar som en gång varit städer fyllda av tekniska under. Men snart dras även Clane in i intrigerna kring tronen då hans efterforskningar och personliga charm gör honom till de unga aristokraternas favorit till tronen. Men intrigerna störs av dels en barbarinvasion och dels en invasion av de otrevliga rymdvarelserna som är anledningen till den tekniska anakronism som råder på jorden och i resten av solsystemet. En romansvit där övermänniskan ersatts med en övermännisklig organisation är Ishersviten: THE WEAPONSHOPS OF ISHER och THE WEAPON MAKERS (VAPENHANDLARNA FRÅN ISHER och VÄKTARNA FRÅN ISHER, båda Delta förlag). Vapenhandlarna är en organisation vars motto rätt och slätt är "Rätten att köpa vapen är rätten att vara fri". Vapnen man köper är sinnrika, de går endast att använda till självförsvar. Organisationens uppgift är att verka som motpol till Isherdynastin, enväldiga kejsare och kejsarinnor som behärskat solsystemet i två årtusenden. I den första romanen blir vapenhandlarna utsatta för ett försök att förinta organisationen från kejsarinnan Innelde, en hetlevrad 25-årig regent. En tidskanon ska försöka förinta vapenhandlarnas butiker som skyddas av ett kraftigt fält som står emot de kraftigaste energi och projektilvapnen. Som kuriosa ges även en annorlunda förklaring till universums uppkomst. I den andra romanen lär vi känna vapenhandlarskråets grundare Hedrock, en person som genom ett experiment blivit odödlig och påtagit sig uppgiften att övervaka relationen mellan Vapenhandlarna och Isherdynastin. Ett hot mot Inneldas maktställning i form av instellär drift dyker upp och hon gör sitt bästa för att förhindra att hemligheten med denna läcker ut. Dock har Hedrock, vars egentliga uppgift är okänd för båda sidor, fått reda på hemligheten bakom driften och försöker göra interstellär drift allmänt tillgänglig. Ska även nämnas att en utomjordisk superras blandar sig in i leken och rövar bort vår hjälte för en tid. Vad ska man säga om AEs författarskap? Hans verk är till ytan ganska vilda historier. Intrigerna är komplicerade, ibland så komplicerade att de nästan slår knut på sig själva. Persongalleriet är omfattande, personerna mångtydiga. Om man söker efter spänning och rafflande historier och läser hans romaner utan etiska eller moraliska baktankar kan de rekommenderas. Jag kan nog säga att AE enligt min personliga åsikt är den intressantaste rymdopera-författaren. Men moraliska frågor dyker upp ibland. I hans böcker är hjälten i början omedveten om sina krafter men växer snart till insikt om dessa och börjar forma människlighetens framtid. Det moraliska i att en människa ensamt ska bestämma hela människlighetens framtid är tveksamt. Men jag överlämnar de moraliska/etiska diskussionerna till andra skribenter. Mina åsikter, uttryckt i stjärnor, kring några av AE Van Vogts verk. Originaltitel och år inom parentes. Cargils Universum *** 1986, Sam J. Lundwall Fakta Fantasi (The Universe Makers -50 53) Den odödlige *** 1988, Sam J. Lundwall Fakta Fantasi (Quest for the Future -70) Världen och Noll-A **** 1979, Delta förlag (World of Null-A -45) Spelarna och Noll-A **** 1979, Delta förlag (The Players of Null-A -48) Segraren och Noll-A *** 1985, Delta förlag (Null-A Three -85) Makten och stjärnorna **** 1982, Delta förlag (Empire of the Atom -56) Makten och gudarna **** 1984, Delta förlag (The Wizard of Linn -50) Vapenhandlarna från Isher **** 1980, Delta förlag (The Weaponshops of Isher -51) Väktarna från Isher **** 1982, Delta förlag (The Weapon Makers -43) Odjuret ***(*) 1985, Delta förlag (The Beast -85) Jukka Nylund

5. Science Fiction Writer Robert J. Sawyer: Remembering A. E. Van Vogt
Remembering A. E. van vogt by Robert J. Sawyer Copyright © 2000 by Robert J. Sawyer All Rights Reserved The happiest day of my career was Saturday, April 27, 1996 that's when my The Terminal Experiment won the Nebula Award. That night, A. E. van vogt received the really big prize, the Science Fiction and Fantasy Writers of America's Grand
http://www.sfwriter.com/vanvogt.htm
You Are Here: SFWRITER.COM Canadian SF HOME
About Rob
...
Foreigner

I Support:
Remembering A. E. van Vogt
by Robert J. Sawyer
The Terminal Experiment won the Nebula Award. But it also, in a way, was one of the saddest. That night, A. E. van Vogt received the really big prize, the Science Fiction and Fantasy Writers of America's Grand Master Award, honoring a lifetime of achievement. It should have been a joyous occasion, but it was actually quite tragic to see. Harlan, I'm sure, simply wanted van Vogt, born in 1912, to be honored during his lifetime, and he knew time was running short, but I don't think any of us, prognosticators all, predicted the sad way the future was really going to unfold: that, by the time SFWA got around to bestowing its Lucite obelisk, van Vogt would indeed still be alive but that much of the greatness that had been within him would be gone, stolen by the cruel thief of Alzheimer's. After the awards ceremony, I was surrounded by well-wishers, for which I was very grateful, but it meant I had a hard time making it across the ballroom of the Queen Mary to see van Vogt. I felt, in a way, that we shared a bond, and I wanted to express that to him: we were both Canadians, you see, and we'd both succeeded (he obviously to a much greater degree) in an American-dominated industry. When I finally did get near him, I heard him say words that crush my heart still: "I remember having been a writer," Alfred Elton van Vogt said, "but I don't remember anything I wrote."

6. A. E. Van Vogt: The Weapon Shops Of Isher - Fantastic Reviews Book Review
Lengthy indepth review of the book The Weapon Shops of Isher, with an excellent cover-scan of an early edition.
http://members.aol.com/sfandfbookclub/weapon_shops_of_isher.htm
Fantastic Reviews - Neglected Masters Book Review
(cover shown second printing 1961
35¢ cover price - 178 pages)
Book read in June 2000
Rating: 7/10
Review by Aaron Hughes
A. E. van Vogt:
One can make a strong case that A. E. van Vogt, who passed away on January 26, 2000, was one of the three writers, along with Isaac Asimov and Robert A. Heinlein, who played the most important roles in ushering in the Golden Age of science fiction.
Van Vogt's influence on the field was substantial. The stories collected in The Voyage of the Space Beagle were perhaps the first to chronicle the adventures of the crew of a large, military-style starship exploring the universe, and doubtless influenced Gene Roddenberry strongly when he created Star Trek. (The Space Beagle first appeared in Astounding magazine in July 1939, about two years before the first of Eric Frank Russell's tales of the crew of the Marathon, which bear an even stronger resemblance to Star Trek. Earlier recurring stories about spaceship crews I am aware of featured much smaller, less organized bands of adventurers, most notably the two-man team in John W. Campbell, Jr.'s Penton and Blake stories.) One of the Space Beagle stories purportedly inspired the movie Alien - the resemblance was great enough that van Vogt brought a lawsuit against the filmmakers, which reportedly settled for a $50,000 payment. Reading The Weapon Shops of Isher also made me wonder if Philip K. Dick was among the many significant SF writers van Vogt influenced. Weapon Shops has several moments when the nature of reality seems to suddenly shift, as so often occurs in Dick's work.

7. SF-Buch.de - Nachruf Auf A.E. Van Vogt
Aktuelle Nachrichten aus Science Fiction und Phantastik tägliche Informationen für den SF-Fan! SF-Fan.de SF-Buch Artikel Nachruf auf A.E. 27. Januar 2000 - Autor Florian Breitsameter van vogt (1912-2000) Januar 2000 verstarb der Science Fiction Autor A.E. van vogt im Alter von 87 Jahren an den Folgen einer
http://www.sf-fan.de/sf-buch/artikel/nachruf_ae_van_vogt.html
BUCH
SF-Fan.de
SF-Buch Artikel Nachruf auf A.E. van Vogt
27. Januar 2000 - Autor: Florian Breitsameter A.E. van Vogt (1912-2000) fans are slans
1980 heiratete A.E. van Vogt seine zweite Frau Lydia und 1996 wurde er mit "Grand Master Award" der SFWA ("Science Fiction and Fantasy Writers of America") ausgezeichnet. 1996 erhielt er einen "Retro-HUGO"-Award.
Letztes Update: 27. Januar 2000
Florian Breitsameter

www.sf-fan.de

8. AE Van Vogt - A Profile By Charles Platt
AE van vogt's house is a Spanish villa with redtiled roof and stucco walls. Itstands in a niche on the hillside, not very far below the old HOLLYWOOD sign.
http://www.mmedia.is/vanvogt/Plattprofile.htm

9. Resolution
Biographie, bibliographie, oeuvres comment©es, extraits d'interviews et ©tude du 'style van vogt'.
http://membres.lycos.fr/vanvogtalfred
et alors!!!!! 1673

10. Icshi - A.E. Van Vogt Interview (1979)
AE van vogt scarcely needs an introduction to most readers of science fiction. Ihave a personal reason for an intense interest in AE van vogt.
http://www.ridgenet.net/~icshi/Interview1979.html
The Science-Fiction Collector #8. Back issues of The Science-Fiction Collector are still available from the publisher, Pandora's Books Ltd. It is reproduced here by kind permission of Grant Thiessen.
A. E. van Vogt scarcely needs an introduction to most readers of science fiction. While he does not enjoy the status that contemporaries of his such as Isaac Asimov and Robert Heinlein enjoy, he shares one very important feature with these authors. Very little of his work is allowed to go out of print. It is only through a constant source of income that most authors can afford to remain full-time craftsmen, and surely the most effective means of achieving this is to continue to derive royalties from one's writing long after one has produced a piece initially. Hence, van Vogt's tactics have always been to derive the most steady income from his work. In fact, he has had some of his work published by very small publishers, or unimportant publishers, for one reason onlyto maintain public awareness of him as a writer.
He has succeeded. Few writers have been published in as many languages as van Vogt, and he remains a most popular author, both on the bookshelf, and in the science fiction convention circuit as guest of honor. It was during a convention in Vancouver, B.C., Canada, in 1978, that the following interview was taped.

11. Van Vogt, A. E.Myten Om Vermnniskan En Personlig Betraktelse Kring Ngra Av Alfre
van vogt, A. E. . The Voyage of the Space Beagle, Collier, New York, 1939, 1943, 1950.
http://www.lysator.liu.se/lsff/mb-nr06/Myten_om_%F6verm%E4nniskan.txt
Myten om övermänniskan En personlig betraktelse kring några av Alfred Elton Van Vogts romaner av Jukka Nylund "Gilbert Gosseyn visste inte vem - eller vad - han var. Han visste bara att han var skenbart odödlig. Men någon visste vem han var, och vad han innebar och utnyttjade honom i ett väldigt kosmiskt spel som omfattade hela galaxen" Detta citat kan sägas vara ett varumärke för AE Van Vogt. En skenbart vanlig människa, försedd med en övermännisklig egenskap, utnyttjad i ett stort kosmiskt spel som han själv inte känner till. AE debuterade -39 med novellen "Black Destroyer", en historia som senare vävdes in i hans roman THE VOYAGE OF THE SPACE BEAGLE (UPPDRAG I UNIVERSUM, Delta Förlag). Tidigt fascinerades AE av temat kring supervarelser. Hans tidigare verk behandlade supervarelserna från yttre rymden, medan hans första roman SLAN tar upp temat kring övermänniskan, med latenta krafter som tas upp i kampen mot ondska och förtryck. Hans senare verk kom att domineras av detta tema. Citatet tidigare är hämtat ur AEs kanske mest kända romansvit. Noll-A trilogin, THE WORLD OF NULL-A, THE PLAYERS OF NULL-A, och NULL-A THREE (VÄRLDEN OCH NOLL-A, SPELARNA OCH NOLL-A, SEGRAREN OCH NOLL-A, alla Deltas förlag). Sviten kan sammanfattas med att den handlar om Gilberts sökande efter sanningen om sig själv och varför han är skenbart odödlig. Varje gång hans kropp skadas dödligt, överförs hans minnen till en ny kropp på något annat ställe i universum identisk med den tidigare. Gilbert, en supermänniska upplärd enligt den "icke Aristoteleiska logiken", använder sig av sina krafter i kampen mot en militäristisk galaktisk kultur som vill underkuva resten av galaxen och förinta den "icke Aristoteleiska läran" som sammanbinder de andra galaktiska kulturerna. Idén till romansviten fick AE från greve Alfred Korzybski och hans verk SCIENCE AND SANITY där Korzybski definierar den allmänna semantiken, en pseudovetenskaplig livsfilsofi som fick stå som modell till AEs Noll-A lära. I sina två romaner EMPIRE OF THE ATOM och THE WIZARD OF LINN, berättar AE historien om Clane Linn. Fursteson i en tid då rymdskeppen flyger mellan planeterna i solsystemet, men det effektivaste vapnet är pil och båge, då Plutonium, Uran och Radium är gudarna man tillber. Clane är föraktad för den grava kroppsliga missbildning han har och hålls därför undangömd. Han anses galen vilket troligtvis räddat hans liv i en värld fylld av intriger, giftmord och hemliga pakter mellan maktlystna styvmödrar och kusiner. Men Clane är allt annat än galen. Han besitter en intelligens av stora mått och börjar söka upp guldålderns hemligheter ur de glödande kratrar som en gång varit städer fyllda av tekniska under. Men snart dras även Clane in i intrigerna kring tronen då hans efterforskningar och personliga charm gör honom till de unga aristokraternas favorit till tronen. Men intrigerna störs av dels en barbarinvasion och dels en invasion av de otrevliga rymdvarelserna som är anledningen till den tekniska anakronism som råder på jorden och i resten av solsystemet. En romansvit där övermänniskan ersatts med en övermännisklig organisation är Ishersviten: THE WEAPONSHOPS OF ISHER och THE WEAPON MAKERS (VAPENHANDLARNA FRÅN ISHER och VÄKTARNA FRÅN ISHER, båda Delta förlag). Vapenhandlarna är en organisation vars motto rätt och slätt är "Rätten att köpa vapen är rätten att vara fri". Vapnen man köper är sinnrika, de går endast att använda till självförsvar. Organisationens uppgift är att verka som motpol till Isherdynastin, enväldiga kejsare och kejsarinnor som behärskat solsystemet i två årtusenden. I den första romanen blir vapenhandlarna utsatta för ett försök att förinta organisationen från kejsarinnan Innelde, en hetlevrad 25-årig regent. En tidskanon ska försöka förinta vapenhandlarnas butiker som skyddas av ett kraftigt fält som står emot de kraftigaste energi och projektilvapnen. Som kuriosa ges även en annorlunda förklaring till universums uppkomst. I den andra romanen lär vi känna vapenhandlarskråets grundare Hedrock, en person som genom ett experiment blivit odödlig och påtagit sig uppgiften att övervaka relationen mellan Vapenhandlarna och Isherdynastin. Ett hot mot Inneldas maktställning i form av instellär drift dyker upp och hon gör sitt bästa för att förhindra att hemligheten med denna läcker ut. Dock har Hedrock, vars egentliga uppgift är okänd för båda sidor, fått reda på hemligheten bakom driften och försöker göra interstellär drift allmänt tillgänglig. Ska även nämnas att en utomjordisk superras blandar sig in i leken och rövar bort vår hjälte för en tid. Vad ska man säga om AEs författarskap? Hans verk är till ytan ganska vilda historier. Intrigerna är komplicerade, ibland så komplicerade att de nästan slår knut på sig själva. Persongalleriet är omfattande, personerna mångtydiga. Om man söker efter spänning och rafflande historier och läser hans romaner utan etiska eller moraliska baktankar kan de rekommenderas. Jag kan nog säga att AE enligt min personliga åsikt är den intressantaste rymdopera-författaren. Men moraliska frågor dyker upp ibland. I hans böcker är hjälten i början omedveten om sina krafter men växer snart till insikt om dessa och börjar forma människlighetens framtid. Det moraliska i att en människa ensamt ska bestämma hela människlighetens framtid är tveksamt. Men jag överlämnar de moraliska/etiska diskussionerna till andra skribenter. Mina åsikter, uttryckt i stjärnor, kring några av AE Van Vogts verk. Originaltitel och år inom parentes. Cargils Universum *** 1986, Sam J. Lundwall Fakta Fantasi (The Universe Makers -50 53) Den odödlige *** 1988, Sam J. Lundwall Fakta Fantasi (Quest for the Future -70) Världen och Noll-A **** 1979, Delta förlag (World of Null-A -45) Spelarna och Noll-A **** 1979, Delta förlag (The Players of Null-A -48) Segraren och Noll-A *** 1985, Delta förlag (Null-A Three -85) Makten och stjärnorna **** 1982, Delta förlag (Empire of the Atom -56) Makten och gudarna **** 1984, Delta förlag (The Wizard of Linn -50) Vapenhandlarna från Isher **** 1980, Delta förlag (The Weaponshops of Isher -51) Väktarna från Isher **** 1982, Delta förlag (The Weapon Makers -43) Odjuret ***(*) 1985, Delta förlag (The Beast -85) Jukka Nylund

12. A.E. Van Vogt And General Semantics
Discussion of General Semantics and the NullA Trilogy. Also includes a detailed section on A.E. van vogt's life.
http://www.sundial.net/~rogerr/nulla.htm

13. Alpha Ralpha Boulevard: A.E. Van Vogt
Science fiction and fantasy database contains a bibliography of the Grand Master Nebula winner. Find information on recent paperback reissues. A.E. van vogt. Alfred Elton van vogt
http://www.catch22.com/~espana/SFAuthors/SFV/Vogt%2CAEVan.php3
A.E. van Vogt
Alfred Elton van Vogt
Other van Vogt links:
A.E. van Vogt: One Against Eternity
Icshi: the A.E. van Vogt information site

The Weird Worlds of A.E. van Vogt
Bio:
Born in Canada, of Dutch descent. Grand Master Nebula (1996)
Bibliography:
The Beast
The Book of Ptath
Amazon.com ordering information
Cosmic Encounter
The Empire of Isher
Pastiche novel of "The Weapon Makers" and "The Weapon Shops of Isher" (?)
May 2000, St. Martin's Press Trade Paperback ISBN:0-312-87500-2 Amazon.com
The Far-Out Worlds of A.E. Van Vogt
The House That Stood Still
The Players of Null-A
aka The Pawns of Null-A
November 1990, Ariel Press paperback ISBN:0-898-04154-6
Rogue Ship
The Silkie
1969 Ace, cover art by Jack Gaughan
The Silkies are beings that can move through space, water and land with equal ease, can think like a computer, communicate etherically, and change form to suit changing circumstances.
But are the Silkies all that is claimed for them? Are they truly man's own creations as heirs and helpers - or are they "ringers" from some unknown outer-space world or some anti-humanity conspiracy?
The Silkies themselves do not know
Slan
March 1998, An Orb paperback ISBN:0-312-85236-3

14. A. E. Van Vogt: ONE AGAINST ETERNITY
he is AE van vogt ONE AGAINST ETERNITY by MarcAndré Brie. So he mustfill in the gaps from the creative part of his brain. - AE van vogt.
http://oivas.com/van/
"I took the family alarm clock and went into the spare bedroom that night, and set it for an hour and a half. And thereafter when I was working on a story I would waken myself every hour and a half through the night - force myself to wake up, think of the story, try to solve it, and even as I was thinking about it I would fall back asleep. And in the morning there would be a solution for that particular story problem. Now, that's penetrating the sub-conscious in my opinion. It's penetrating it in a way that I don't think they'll be able to do any better, thirty centuries from now." - A. E. van Vogt, in DREAM MAKERS (May 1979)
He is one of the pioneers of science fiction despite the fact that his novels aren't exactly among the favorites of the sf literati. Action-packed and rich in lurid detail, his early works introduced wild ideas like implanted false memories to later writers, from Barrington Bayley to Philip K. Dick He is not by any means considered a great writer, but he is a memorable and influential one. He incorporates complex time paradoxes and messianic supermen into these tales about galactic empires; he soaks his vision in that primal essence of science fiction, sense of wonder. He is one of those authors who give science fiction its bad name, yet somehow his stories find their audience and hold their fascination.. he is: A. E. VAN VOGT : ONE AGAINST ETERNITY

15. A. E. Van Vogt: ONE AGAINST ETERNITY
Contains bibliographical information, and some literary criticism including quotes from many fellow SF authors.
http://www.oivas.com/van/
"I took the family alarm clock and went into the spare bedroom that night, and set it for an hour and a half. And thereafter when I was working on a story I would waken myself every hour and a half through the night - force myself to wake up, think of the story, try to solve it, and even as I was thinking about it I would fall back asleep. And in the morning there would be a solution for that particular story problem. Now, that's penetrating the sub-conscious in my opinion. It's penetrating it in a way that I don't think they'll be able to do any better, thirty centuries from now." - A. E. van Vogt, in DREAM MAKERS (May 1979)
He is one of the pioneers of science fiction despite the fact that his novels aren't exactly among the favorites of the sf literati. Action-packed and rich in lurid detail, his early works introduced wild ideas like implanted false memories to later writers, from Barrington Bayley to Philip K. Dick He is not by any means considered a great writer, but he is a memorable and influential one. He incorporates complex time paradoxes and messianic supermen into these tales about galactic empires; he soaks his vision in that primal essence of science fiction, sense of wonder. He is one of those authors who give science fiction its bad name, yet somehow his stories find their audience and hold their fascination.. he is: A. E. VAN VOGT : ONE AGAINST ETERNITY

16. A. E. Van Vogt
extremely friendly and pleasant and he inscribed the book, "To Alan, all the best wishes of the author, A. E. van vogt."
http://www.angelfire.com/art/megathink/vanvogt
A. E. van Vogt
A. E. van Vogt, 1912-2000 A web page by Alan Nicoll. Links
Weird Worlds of A. E. Van Vogt
web site.
Yahoo Van Vogt Group

Interview
with van Vogt that was published in Science Fiction Review #23, in 1977.
A. E. van Vogt
Alfred Elton van Vogt was one of my favorite authors when I was a teenager, and has remained a favorite while most others (Edgar Rice Burroughs, H. Rider Haggard, Mickey Spillane, Ian Fleming) have been forgotten. This web page presents a meager selection of my reviews and thoughts about van Vogt. Van Vogt was born in Canada in 1912 and died 1/26/2000. The first science fiction novel I ever bought, and maybe ever read, was The Weapon Shops of Isher I've read all his novels and most of his short stories numerous times, though my reading of all fiction has dropped off dramatically in the last ten or fifteen years. I no longer look for his books at bookstores, but just last night (9/12/01) I started reading The World of Null-A to my son, who is six years old. It's my favorite of all of van Vogt's books. Van Vogt's influence on me was significant as I was growing up. My father died when I was ten, and although my mother remarried, I never much liked her choice. So I was in need of male role models, and my reading mostly filled that need. Edgar Rice Burroughs's Tarzan, John Carter, and other heroes were important, but van Vogt's supermen were more intellectual than physical, and so I think were more important to me. His supermen were super generally because of what they

17. Notes On The Writings Of A. E. Van Vogt
AE van vogt's Monsters (1965) A good choice of van vogt's stories by his agent andfriend, the irrepressible Forrest J. Ackerman; however there is much overlap
http://oivas.com/van/van2.html
The Novels of A. E. van Vogt Van Vogt writes his stories in 800 word scenes, each one adding a new plot twist, each one posing an additional puzzle to his readers. This is what Blish has termed "the extensively recomplicated SF story". Moreover van Vogt would willingly interrupt his sleep to dream his way through a story. Hence the frenzied, automatic character of his most powerful fiction and perhaps also, the well-nigh incomprehensible psychology of his characters, who behave in mechanical, often unbelievable ways, impervious to either sense or reason. His amnesiac heroes, who don't know who they are, whose minds are "blank" (a typical van vogtian expression), hardly lend themselves to character analysis. First period (1940-1950) All of the core material of the following was originally published in the forties; the dates, some quite late, only indicate that of the first publication as a fix-up novel. (the dates given are of those first publication-in some cases these were originally published as magazine serials.) "...his first fine careless rapture...that mixture of kookie science...with lyric excitement."

18. Crociera Nell'infinito (Van Vogt A.E.) : Leggi Le Opinioni E Compara I Prezzi
Leggi le Opinioni e confronta i prezzi di Crociera nell'infinito (van vogt A.E.)
http://wit1.ciao.com/prodotti/32727.html
Prodotti Opinioni Prodotti a Confronto Iscritti Ricerca in Internet Crociera nell'infinito (Van Vogt A.E.) : Leggi le Opinioni e compara i prezzi Home Libri Libri - Titolo C Crociera nell'infinito (Van Vogt A.E.) Invia questa pagina Top Links Playstation - videogiochi e console da 1 Euro
Giochi PlayStation da Scaricare

Soluzioni giochi playstation

The Real World: playstation online

Cerca in Internet:

Prodotti a confronto - Libri - Titolo I migliori libri Il signore degli ane... It (King S.) Harry Potter e il ca... ... continua
L'ultima Opinione L'ultima Opinione su Crociera nell'infinito (Van Vogt A.E.)
A che gioco giochiamo

Valutazione del Prodotto Crociera nell'infinito (Van Vogt A.E.) scritta da
Al posto delle parole che state leggendo adesso c’era la mia opinione su Van Vogt. L’ho spostata in... continua
Aumenta il tuo Bonus! CiaoXTe Grandi sconti con Ciao e Clickufficio Tutte le offerte ! Scrivi un'Opinione
Crociera nell'infinito (Van Vogt A.E.)
(Consigliato dal 80% dei nostri autori) Qualita' editoriale/Grafica Qualita' materiale Contenuti Reperibilità Compra subito
Opinioni su Crociera nell'infinito (Van Vogt A.E.)

19. A. E. Van Vogt: Science Fantasy's Icon
Much of AE van vogt Science Fantasy's Icon is centered around van vogt's personalinterest in, and use of, Alfred Korzybski's general semantics, which is a
http://www.booklocker.com/bookpages/vogt.html
VIEW CART/CHECKOUT Your Bookstore For The Unique, Eclectic and Different select a category search our collection Select Art Art:Creativity Art:Drawing Art:Painting Art:Photography Autobiography Biography Business Business:Communications Business:International Business:Professional Finance Business:Management Business:Marketing Business:Marketing:Internet Business:Marketing:Public Relations Business:Marketing:Sales Business:Job-Hunting And Careers Business:Personal Finance and Investing Business:Small Business And Entrepreneurs Business:Training Crafts Crafts:Sewing Computers Computers:Careers Computers:Certification Computers:Guides Computers:Internet Computers:Internet:Auctions Computers:Internet:Email Computers:Internet:Relationships Computers:Internet:Research Computers:Internet:Web Development Computers:Internet:Web Development:Ecommerce Computers:Internet:Web Development:Writing Computers:Programming Computers:Training Cooking Cooking:Business Cooking:Cajun Cooking:Entertaining Cooking:International Cuisines Cooking:Low-fat Cooking:Vegitarian And Organic Education Entertainment Entertainment:Humor Entertainment:Movies:Digital Video Entertainment:Movies:Screenplays Entertainment:Music Entertainment:Television Erotica Erotica:Fiction Erotica:Non-Fiction Family Fiction Fiction:Adventure Fiction:Children Fiction:Drama Fiction:Historical Fiction:Holiday Fiction:Humor Fiction:Mystery Fiction:SciFi Fantasy Horror Fiction:Spiritual Fiction:Romance Fiction:Techno-Thrillers Fiction:Young Adult Health

20. The Absolutely Weird Bookshelf, THE A.E. VAN VOGT BOOKS
HARDCOVER van vogt, AE The Book of Ptath Fantasy Press, Reading 1947 1st ed. shelfwearto dj (small chunk on bottom of spine, small chunk out of back), book
http://www.strangewords.com/weirdbooks/vanvogt.html
Fine Sci Fi, Fantasy, Horror,and Speculative Fiction Books HOME PAGE ORDERING INFORMATION CONDITION AND USEFUL TERMS BOOKS FOR SALE (alphabetical by author) HARDCOVER A B C D ... Z PAPERBACKS A B C D ... Z SPECIALIZED LISTS SIGNED EDITIONS BRITISH HARDCOVER EDITIONS CLASSIC DOUBLEDAY SCIENCE FICTION ARKHAM HOUSE EDITIONS ... PAPERBACK ANTHOLOGIES TOP 100 LISTS
Top 100 Science Fiction Novels
Top 100 Fantasy Novels ART AND REFERENCE BOOKS SECURE ONLINE ORDER FORM ... THE MYSTERIOUS BOOKSHELF
Fine used and rare mystery fiction books HOME PAGE
MYSTERY HARDCOVER EDITIONS

MYSTERY PAPERBACK EDITIONS
Search The Weird Bookshelf catalog and the Strange Words book review and article archive:
Search:
Weird Bookshelf Catalog Strange Words Review Archive Both
sitemap
A.E. VAN VOGT The strange dream logic of A.E. Van Vogt is a unique construct in the world of science fiction. Almost fantasy, but... HARDCOVER Van Vogt, A. E. The Book of Ptath Fantasy Press, Reading 1947 1st ed. shelfwear to dj (small chunk on bottom of spine, small chunk out of back), book otherwise near F. Amazing Van Vogt far-future pulp fantasy. Great stuff. OUT OF STOCK
Van Vogt, A. E.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 94    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter