Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Weber David

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 93    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Weber David:     more books (98)
 1. Out of the Dark by David Weber, 2010-09-28
 2. A Mighty Fortress (Safehold Book 4) by David Weber, 2010-04-13
 3. In Fire Forged: Worlds of Honor V (Honor Harrington)
 4. Mission of Honor (Honor Harrington, Book 12) by David Weber, 2010-06-22
 5. Off Armageddon Reef by David Weber, 2008-01-02
 6. By Heresies Distressed (Safehold) by David Weber, 2009-07-07
 7. Torch of Freedom (Honorverse) by David Weber, Eric Flint, 2009-11-17
 8. By Schism Rent Asunder (Safehold) by David Weber, 2008-07-22
 9. The Armageddon Inheritance by David Weber, 2004-12-28
 10. At All Costs (Honor Harrington #11) by David Weber, 2007-09-25
 11. The Mexican Frontier, 1821-1846: The American Southwest Under Mexico (Histories of the American Frontier) by David J. Weber, 1982-06-01
 12. Hell Hath No Fury (BOOK 2 in new MULTIVERSE series) by David Weber, Linda Evans, 2008-06-24
 13. The Excalibur Alternative by David Weber, 2003-01-01
 14. Storm from the Shadows (Disciples of Honor) by David Weber, 2010-04-27

1. Honor Harrington Auf Verlorenem Posten Weber David
Translate this page Honor Harrington Auf verlorenem Posten weber david. Titel HonorHarrington. Auf verlorenem Posten. Autor weber david. Rubrik
http://www.1a-lexikonbox.de/Weber-David-Honor-Harrington-Auf-ver-3404231945.html
Honor Harrington Auf verlorenem Posten Weber David
Titel: Honor Harrington. Auf verlorenem Posten.
Autor: Weber David
Rubrik: Belletristik Science Fiction Fantasy Amerikanische Literatur
Meade Glenn Operation Schneew...

Benoit Michel Gefangener Gott...

Burkowski Ursula Weinen in de...

Mahmoody Betty, Hoffer Nich...
...
Home

2. Honor Harrington 2 Die Ehre Der Königin Weber David
Translate this page Honor Harrington 2 Die Ehre der Königin weber david. Titel HonorHarrington 2. Die Ehre der Königin. Autor weber david. Rubrik
http://www.1a-lexikonbox.de/Weber-David-Honor-Harrington-2-Die-E-3404231996.html
Honor Harrington 2 Die Ehre der Königin Weber David
Titel: Honor Harrington 2. Die Ehre der Königin.
Autor: Weber David
Rubrik: Belletristik Science Fiction Fantasy Amerikanische Literatur
Burkowski Ursula Weinen in de...

Mahmoody Betty, Hoffer Nich...

Sander Gertraud Neun Strahlen...

Maurice Catherine Ich würde e...
...
Home

3. Weber Weber
Translate this page Info1 Info2 weber david Honor Harrington. Auf verlorenem Posten. Info1Info2 weber david Honor Harrington 2. Die Ehre der Königin.
http://www.sciencefictionbooks.de/WeberDavid.htm
Weber Weber
Weber David
Honor Harrington. Auf verlorenem Posten.

Weber David
Honor Harrington 2. Die Ehre der Königin.

Weber David
Honor Harrington 3. Ein schneller Sieg

Weber David
Honor Harrington 4. Mit Schimpf und Schande.

Weber David
Honor Harrington 5. Im Exil.

Weber David Honor- Harrington 6. Ehre unter Feinden.

4. Buch Weber David - Honor Harrington. Auf Verlorenem Posten.
Translate this page Buch weber david - Honor Harrington. Auf verlorenem Posten. Info1weber david Info2 Honor Harrington. Auf verlorenem Posten.
http://www.sciencefictionbooks.de/WeberDavid/WeberDavid3404231945.htm
Buch Weber David - Honor Harrington. Auf verlorenem Posten.
Weber David
Info2: Honor Harrington. Auf verlorenem Posten.

5. Weber David - Honor W¶ród Wrogów - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
weber david,Honor wsród wrogów,Weber,David,Honor,wsród,wrogów,REBIS Ksiegarniawysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce - podreczniki
http://wysylkowa.pl/ks239372.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Honor w¶ród wrogów
Weber David Wyd. REBIS Powiadom znajomego o ksi±¿ce Termin realizacji: szczegó³y Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: T³umacz: Kotarski Jaros³aw Seria: SCIENCE FICTION Honor Harrington dano mo¿liwo¶æ powrotu w szeregi Królewskiej Marynarki, ale jako dowódcy rajdera, jednostki-pu³apki. Honor ma oczy¶ciæ trasê konwojow± do KOnfederacji Silezjañskiej. A do licznych wrogów Honor doszli nowi, równie serdecznie ¿ycz±cy jej ¶mierci... Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Wiêcej ni¿ honor Autor: Weber David, Drake David, Stirling S. M. Wyd. REBIS Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Honor na wygnaniu Autor: Weber David Wyd. REBIS Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Kwestia honoru Autor: Weber David Wyd. REBIS Cena: Cena promocyjna( Powiadom znajomego o ksi±¿ce Honor królowej Autor: Weber David Wyd.

6. Weber David - Placówka Basilisk - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
weber david,Placówka Basilisk,Weber,David,Placówka,Basilisk,REBIS Ksiegarniawysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce - podreczniki szkolne
http://wysylkowa.pl/ks253808.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Placówka Basilisk
Weber David Wyd. REBIS Powiadom znajomego o ksi±¿ce Termin realizacji: szczegó³y Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: On Basilisk Station T³umacz: Jaros³aw Kotarski Honor Harrington obejmuje dowództwo wiekowego kr±¿ownika HMS Fearless, uzbrojonego w eksperymentaln±, niezbyt skuteczn± broñ. Mimo to w czasie dorocznych manewrów floty udaje siê jej zniszczyæ flagow± jednostkê 'Agresorów', za co zostaje oddelegowana do uk³adu planetarnego Basilisk, miejsca zsy³ki dla najgorszych oficerów. To jednak dopiero pocz±tek k³opotów. W uk³adzie tym kwitnie przemyt, tubylcy z jedynej z zamieszkanych planet za¿ywaj± narkotyk wywo³uj±cy atak furii, a pobliska Ludowa Republika Haven knuje co¶ paskudnego. Harrington ma do dyspozycji tylko niesprawny kr±¿ownik i buntuj±c± siê, zdemoralizowan± za³ogê, a prze³o¿eni wymagaj± od niej zaprowadzenia porz±dku w ca³ym uk³adzie. Wszyscy przeciwnicy Harrington pope³nili jednak powa¿ny b³±d. Rozw¶cieczyli j±... Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Wiêcej ni¿ honor Autor: Weber David, Drake David, Stirling S. M.

7. David Weber David Weber Message Board
Return to David Weber main page BooksMessage Board - David Weber. David Weber. loszkoposts a message about 2003 David Weber Appearance on 1/11/2003 120330 AM.
http://www.allscifi.com/Board.asp?BoardID=2850

8. Alpha Ralpha Boulevard: David Weber
David Weber. Other Weber links The Unofficial David Weber Fan Club PageBaen Weber page Bibliography Series The Armageddon Inheritance
http://www.catch22.com/SF/ARB/SFW/Weber,David.php3
David Weber
Other Weber links:
The Unofficial David Weber Fan Club Page
Baen Weber page
Bibliography:
Series
The Armageddon Inheritance
1993, Baen
October 1994, Baen Books Mass Market Paperback ISBN:0671721976
Amazon.com ordering info and reviews
Second of the Mutineer's Moon series
A Bolo Built by Two
Baen
With Linda Evans
Crusade
With Steve White
March 1992 Baen Books Mass Market Paperback ISBN:0-671-72111-9
Amazon.com ordering info
Second of the Starfire series
Echoes of Honor
October 1998
The Excalibur Alternative
January 2002, Baen Books Hardcover ISBN:0-671-31860-8 Amazon.com
Field of Dishonor
October 1994, Baen Books Mass Market Paperback ISBN:0-671-87624-4
Amazon.com ordering info and synopsis
Fourth of the Honor Harrington series
Flag in Exile
September 1995, Pocket Books Mass Market Paperback ISBN:0-671-87681-3
March 1996, Pocket Books ISBN:0-671-87707-0
Amazon.com ordering info, cover art and synopsis
Heirs of Empire
Honor Among Enemies
June 1996 Baen Books Mass Market Paperback ISBN:0-671-87723-2 cover art by David Mattingly
Amazon.com ordering info, reviews and cover art

9. Honor Harrington 11 Wie Phoenix Aus Der Asche Weber David Drake David Stirling S
Translate this page Honor Harrington 11 Wie Phoenix aus der Asche weber david Drake David StirlingSM. Wie Phoenix aus der Asche. weber david Drake David Stirling SM.
http://www.gkbb.de/Weber-David-Drake-David-St-Honor-Harrington-11-Wie-Phoen-3404
Honor Harrington 11 Wie Phoenix aus der Asche Weber David Drake David Stirling S M
Belletristik Science Fiction Fantasy Amerikanische Literatur
Honor Harrington 11. Wie Phoenix aus der Asche.
Weber David Drake David Stirling S M
Taschenbuch Paperback
King Stephen Feuerkind. Roman...

Shearer Alex Glücklich verhei...

Arens Annegrit Der Therapeut ...

Adam Frank Verrat an Frankrei...
...
Home

10. Honor Harrington 10 Die Baumkatzen Von Sphinx Weber David Drake David Stirling S
Translate this page Honor Harrington 10 Die Baumkatzen von Sphinx weber david Drake David StirlingSM. Die Baumkatzen von Sphinx. weber david Drake David Stirling SM.
http://www.gkbb.de/Weber-David-Drake-David-St-Honor-Harrington-10-Die-Baumk-3404
Honor Harrington 10 Die Baumkatzen von Sphinx Weber David Drake David Stirling S M
Belletristik Science Fiction Fantasy Amerikanische Literatur
Honor Harrington 10. Die Baumkatzen von Sphinx.
Weber David Drake David Stirling S M
Taschenbuch Paperback
Furlong Monica Söhne des Eisv...

Swindells Madge Die Frau aus ...

Fischer Marie Louise Wildes B...

Hoover Thomas Wallstreet Samu...
...
Home

11. Weber David
weber david David weber david Weber has written a number of combatfilled sciencefiction and fantasy novels. He is well known for his Honor Harrington
http://www.fccommunity.org/hot-sexy-mature-woman.htm

12. Funny.sk BRLOH - Knihy, PC A Video Hry, èasopisy, Spoloèenské Hry, Komiks
weber david Zobrazujem ponuky 1 5 z celkového poctu 5. V exilu weber david(Polaris) žáner Science fiction cena 339,- Sk objednat viac info »».
http://brloh.funny.sk/author.php?aid=77&stype=1

13. SFBookcase.com - David Weber
David Weber, About Author. David Weber is often compared to CS Forester(the celebrated creator of Captain Horatio Hornblower, on
http://www.sfbookcase.com/author.asp?author=David Weber

14. Honor Harrington 5. Im Exil. Weber David
Translate this page Honor Harrington 5. Im Exil. weber david. Titel Honor Harrington 5.Im Exil. Autor weber david. Rubrik1 Belletristik, Science
http://www.computer-internet-buecher.de/Weber-David-Honor-Harrington-5-340423217
Honor Harrington 5. Im Exil. Weber David
Titel: Honor Harrington 5. Im Exil.
Autor: Weber David
Rubrik1: Belletristik, Science Fiction, Fantasy, Amerikanische Literatur
Burgermeister Udo Immobiliene...

Hannemann Thomas Wohnraumkünd...

Lange Peter Rente.-3423580151...

Hanau Peter, Peters-Lange Su...
...
Link

15. Honor Harrington. Auf Verlorenem Posten. Weber David
Translate this page Honor Harrington. Auf verlorenem Posten. weber david. Titel HonorHarrington. Auf verlorenem Posten. Autor weber david. Rubrik1
http://www.lesen-und-lernen.de/Weber-David-Honor-Harrington-Au-3404231945.html
Honor Harrington. Auf verlorenem Posten. Weber David
Titel: Honor Harrington. Auf verlorenem Posten.
Autor: Weber David
Rubrik1: Belletristik, Science Fiction, Fantasy, Amerikanische Literatur
Beneszewicz W Melanchthoniana...

Wlassak Moriz Konfessio in Ju...

Pfeiffer Rudolf Die neuen Die...

Pfeilschifter Georg Friedrich...
...
Link

16. Fictionwise EBooks: David Weber
David Weber, Bio A lifetime military history buff, David Weber hascarried his interest in history into his fiction. In the Honor
http://www.fictionwise.com/eBooks/DavidWebereBooks.htm
Title Author Key words
Advanced Search

Fiction
Alternate History

Children

Classic Literature

Dark Fantasy
...
Young Adult

Nonfiction
Business

Education
Family/Relationships General ... True Crime Browse Authors Award-Winners Bestsellers Big Bargains ... Under a Dollar Miscellany About Us Affiliate Program Author Info Buywise Club ... Tell a Friend David Weber Alert me when new David Weber titles are added Bio: A lifetime military history buff, David Weber has carried his interest in history into his fiction. In the Honor Harrington series, the spirit of both C.S. Forester's Horatio Hornblower and history's Admiral Nelson are evident. He has been writing for only a few years, but is undeniably the science fiction phenomenon of the decade, receiving critical praise worthy of Heinlein or Asimov. His hordes of voracious fans made the most recent Honor Harrington novel a smash hit, putting it on the bestseller lists of The New York Times The Wall Street Journal Publishers Weekly Locus and Amazon.com .Those same fans clamor for more and more Weber. Fortunately for them, Weber keeps steadily producing book after book, ranging from epic fantasy (the series he began with Oath of Swords ) to breathtaking space opera ( Path of the Fury and The Armageddon Inheritance , for example) to military science fiction with in-depth characterization (the Honor Harrington series). Weber lives in South Carolina with his wife and a constantly varying entourage of dogs and cats, and (

17. Honor- Harrington 6. Ehre Unter Feinden. Weber David
Translate this page Honor- Harrington 6. Ehre unter Feinden. weber david. Titel Honor-Harrington 6. Ehre unter Feinden. Autor weber david. Rubrik1
http://www.mega-buecher.de/Weber-David-Honor-Harrington-6-3404232232.html
Honor- Harrington 6. Ehre unter Feinden. Weber David
Titel: Honor- Harrington 6. Ehre unter Feinden.
Autor: Weber David
Rubrik1: Belletristik, Science Fiction, Fantasy, Amerikanische Literatur
Klima Robin TOP AS/400 UTILIT...

Malaga Ernie DAS AS/400 BUCH-...

Stone Bradley MIT e-RPG INS W...

Vandever Kevin SUBFILES IN RP...
...
Link

18. Weber David, Drake David, Stirling S. M. Die Siedler Von Sphinx. Honor Harringto
Translate this page weber david, Drake David, Stirling SM Die Siedler von Sphinx. Honor HarringtonBd. 8. weber david, Drake David, Stirling SM Die Siedler von Sphinx.
http://www.kinderlesespass.de/Weber-David-Drake-David-Stirling-S-M--Die-Siedler-
Weber David, Drake David, Stirling S. M. Die Siedler von Sphinx. Honor Harrington Bd. 8
Titel: Die Siedler von Sphinx. Honor Harrington Bd. 8
Autor: Weber David Drake David Stirling S. M.
Rubrik1: Belletristik, Science Fiction, Fantasy, Amerikanische Literatur
Frommer Harald, Heringer Han...

Frommer Harald, Heringer Han...

Bentin Werner Deutsch für dic...

Bentin Werner Deutsch für dic...
...
Link

19. Hennepin County Library - Online Catalog
Previous 10 Next 10. Author, Count. Weber, David, 1952, 24. Weber, David J.1. Weber, Debora, 1. Weber, Devra, 1946-, 1. Weber, Donald, 1951-, 1. Weber,Doron, 1.
http://www.hclib.org/pub/ipac/link2ipac.cfm?term=Weber David&index=AA

20. Ex Libris Archives: David Weber
Home Ex Libris Authors David weber david Weber. she takes a lickingbut keeps on ticking Home Ex Libris Authors David Weber
http://www.wjduquette.com/authors/dweber.html
Home Ex Libris Authors : David Weber
David Weber
she takes a licking but keeps on ticking Have you seen our weblog or our monthly book review? Weber is the author of some of the more interesting space opera I've read in the last few years. He's not top-tier Lois McMaster Bujold , for example, is much better but he's consistent. He's best known for his Honor Harrington series, which can partially (but inadequately) be described as "Horatio Hornblower in Space". Honor Harrington is a Captain in the Royal Navy of the Star Kingdom of Manticore, which is involved in occasional wars and skirmishes with another federation of star systems vaguely reminiscent of France. The reviews listed below have considerably more information, so I won't repeat it again here. He has another, shorter, series which begins with the book Mutineers' Moon . The reviews have quite a lot in them, so I'll only say that it's the most outrageous display of super-science I've seen since I read E.E. Smith's Skylark series.
Honor Harrington
On Basilisk Station
Reviews: 1 September 1997 1 February 1999 1 November 1999
The Honor of the Queen
Reviews: 1 October 1997 1 February 1999 1 November 1999
The Short Victorious War
Reviews: 1 October 1997 1 February 1999 1 December 1999
Field of Dishonor
Reviews: 1 October 1997 1 February 1999 1 December 1999
Flag in Exile
Reviews: 1 October 1997 1 February 1999 1 December 1999
Honor Among Enemies
Reviews: 1 February 1999 1 December 1999
In Enemy Hands
Reviews: 1 February 1999 1 December 1999
Echoes of Honor
Reviews:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 93    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter