Geometry.Net - the online learning center
Home  - Celebrities - Kazan Elia

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 91    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Kazan Elia:     more books (100)
 1. Elia Kazan: A Life by Elia Kazan, 1997-08-22
 2. Kazan on Directing (Vintage) by Elia Kazan, 2010-01-12
 3. Kazan: The Master Director Discusses His Films: Interviews with Elia Kazan by Jeff Young, Elia Kazan, 2001-01
 4. Elia Kazan: A Biography by Richard Schickel, 2006-12-01
 5. The Arrangement by Elia Kazan, 1985-02
 6. Beyond the Aegean by Elia Kazan, 1995-09-06
 7. America, America by Elia Kazan, 1984-01
 8. Films Directed by Elia Kazan (Study Guide): On the Waterfront, Gentleman's Agreement, America, America, Viva Zapata!, Wild River
 9. Elia Kazan - The Arrangement by Elia Kazan, 1967
 10. The Understudy by Elia Kazan, 1986-04
 11. The Understudy by Elia Kazan, 1986-04
 12. Acts of Love [First Edition] by Elia Kazan, 1978-01-01
 13. Arrangement by Elia Kazan, 1974-11-01
 14. Kazan on Kazan (Directors on Directors) by Elia Kazan, 2000-01-10

1. WIEM: Kazan Elia
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl K......kazan elia, wlasciwie Elia Kazanjoglou (1909), amerykanski rezyseri aktor teatralny, filmowy oraz scenarzysta i producent greckiego
http://wiem.onet.pl/wiem/00e5ae.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Film, Stany Zjednoczone
Kazan Elia widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Kazan Elia , w³a¶ciwie Elia Kazanjoglou K. Stanis³awskiego Jako samodzielny re¿yser debiutowa³ w 1941. Realizowa³ adaptacje literackie, np. Na wschód od Edenu (1951, nagroda w Cannes) wg powie¶ci J. Steinbecka i  Twarz w t³umie (1957) wg B. Schulberga . Równie¿ adaptacje teatralne, np. Tramwaj zwany po¿±daniem (1951, nagroda w Wenecji, 3  Oscary dla aktorów) i  Baby Doll (1956) wg sztuk T. Williamsa Podejmowa³ dra¿liwe problemy spo³eczne, np. manipulowanie s±downictwem ( Bumerang , 1946), zagadnienie antysemityzmu ( Umowa d¿entelmeñska , 1947), deformacje psychiczne spowodowane wojn± w Wietnamie ( Go¶cie , 1972) i in. Charakteryzuje go wyniesiona z teatru dba³o¶æ o pierwowzór literacki i umiejêtne prowadzenie aktora, jak równie¿ znakomite operowanie filmowymi ¶rodkami ekspresji. Szczytowe osi±gniêcia Kazana przypadaj± na lata 50. Powi±zania Penn Arthur Monroe Marilyn Hepburn Katherine Barrymore Ethel ... do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

2. ELIA KAZAN Elia Kazanjoglou Im COMPUTERGARTEN 26.September Von I.Schnekenburger
Translate this page Elia Kazan (Elia Kazanjoglou) Geboren am Dienstag, 7. September 1909 Geboren inKonstantinopel/Istanbul, Osmanisches Reich (heute Türkei) http//www.prisma
http://www.onlinekunst.de/september/07_09_EliaKazan.htm
"Aus dem Garten Eden"
Google Language Tools
Translate

Der Computergarten am 7. September Elia Kazan
Portrait Elia Kazan
Elia Kazan wurde am 7.9.1909 - als Elia Kazanjoglou
in Konstantinopel , Istanbul geboren.
Filme :
Jenseits von Eden / East of Eden
Ein Gesicht in der Menge (1957), das Arrangement (1969),Die Besucher (1971), Der letzte Tycon (1975),u.a.
Romane : America, America (1969), The arrangement (1967), The assassins (1972). East of Eden - Jenseits von Eden : Die Filmschauspieler Julie Harris .... Abra James Dean .... Cal Trask Raymond Massey .... Adam Trask Burl Ives .... Sam Richard Davalos .... Aron Trask Jo Van Fleet .... Kate Albert Dekker .... Will Lois Smith .... Anne Harold Gordon .... Mr. Albrecht Nick Dennis .... Rantani Empfehlenswerte Links: Biographie Dirk Jasper FILMLEXIKON http://www.filmstar.de/entertainment/stars/e/elia_kazan.html

3. Kazan Elia
Translate this page kazan elia. Turchia (1909). Di origine armena lascia la Turchia per gliStati Uniti insieme alla famiglia quando aveva appena cinque anni.
http://www.pacioli.net/def/paciolicinema/4-Registi/Registi2000/2Framreg024.htm

4. Kazan Elia Elia Kazan

http://www.roman-sammlung.de/Kazan-Elia-Elia-Kazan-3931321509.html
Kazan Elia Elia Kazan
Titel: Elia Kazan.
Autor: Kazan Elia
Rubrik: Theater Ballett Film Fernsehen Regisseure Kazan Elias
Hagemeister Michael, Met Appe...

Gröschner Annett ybottaprag. ...

Florenski Pawel Florenskij, P...

Krämer Uwe, Sievi Chris Auße...
...
Home

5. Kazan Elia - Ameryka Ameryka - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
kazan elia,Ameryka Ameryka,Kazan,Elia,Ameryka,Ameryka,REBIS Ksiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszych ksiegarni w Polsce - podreczniki szkolne
http://wysylkowa.pl/ks252073.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Ameryka Ameryka
Kazan Elia Wyd. REBIS Powiadom znajomego o ksi±¿ce Termin realizacji: szczegó³y Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: America, America T³umacz: Magda Pietrzak - Merta Seria: SALAMANDRA Turcja, koniec XIX wieku. M³ody Grek Stavros, marzy o wyje¼dzie do Ameryki - owego edenu biednych i uci¶nionych. D±¿y do tego z ¿elazn± konsekwencj±, pobieraj±c zarazem brutalne lekcje ¿ycia. Niezwykle plastyczna akcja toczy siê wartko : W serii dramatycznych scen niemal widzimy Turków okradaj±cych Greków, po¿ar ormiañskiego ko¶cio³a, morderstwo, jaktki w podrzêdnych lokalach i pokaz tañca brzucha. To proza daj±ca wyraz têsknoty za ojczyzn± utracon± i ojczyzn± upragnion± - wewnêtrznego rozdarcia w³a¶ciwego ka¿demu emigrantowi. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Mordercy Autor: Kazan Elia Wyd.

6. Kazan Elia - Dubler - Ksiegarnia.wysylkowa.pl
kazan elia,Kazan,Elia,Dubler,REBIS Ksiegarnia wysylkowa jedna z najwiekszychksiegarni w Polsce - podreczniki szkolne, beletrystyka, literatura faktu
http://wysylkowa.pl/ks253175.html

Przejd¼ do

ksiegarni
Przejd¼ do
muzyki
...
Poka¿ wszystkie

Wybierz kategorie (kliknij na nazwê) lub zamknij liste kategorii
Aforyzmy
Albumy

Archeologia
...
zamknij liste kategorii

Naszym Przyjacielem jest:
Dubler
Kazan Elia Wyd. REBIS Powiadom znajomego o ksi±¿ce Termin realizacji: szczegó³y Cena: Cena promocyjna( Rok wydania: Oprawa: Miêkka Format: Jêzyk: polski Ilo¶æ stron: ISBN: Tytu³ orygina³u: The Understudy T³umacz: Jan Aleksandrowicz Seria: SALAMANDRA Akcja rozgrywa siê w dobrze znanej Kazanowi d¿ungli Broadwayu. G³ównym w±tkiem jest oparty na mi³o¶ci i nienawi¶ci zwi±zek wiekowego aktora i jego protegowanego, który pragnie przej±æ jego role - tak na scenie, jak i poza ni±. Autor sugestywnie przedstawia teatralny ¶wiatek, w którym poruszaj± siê znakomicie nakre¶lone postaci, a dramatyczna fabu³a przykuwa uwagê od pierwszej do ostatniej strony. Kazanowi uda³o siê te¿ jak nikomu innemu ukazaæ stan ducha cz³owieka, który nieuchronnie zbli¿a siê do kresu ¿ycia. Osoby zainteresowane t± ksi±¿k± ogl±da³y tak¿e: Mordercy Autor: Kazan Elia Wyd.

7. Lesinrocks.com Kazan Elia
Chargement de la page kazan elia
http://www1.lesinrocks.com/inrocks/artistes/cinema/kazan_elia.htm

8. DVD > Kazan Elia: Preise Und Angebote Bei Idealo
kazan elia, DVD-STARTSEITE. ACTION, HORROR. kazan elia-DVDs bei.DVD-CHARTS - kazan elia, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.
http://www.dvd-idealo.de/DVD/Regie/Kazan Elia.html

DVD
Regie Kazan Elia DVD-STARTSEITE ACTION, HORROR KINDER, FAMILIE KOMÖDIE, DRAMA ... CHARTS IDEALO-PRODUKT-SUCHE MEHR PREISVERGLEICH PC, VIDEOSPIELE BÜCHER MUSIK SOFTWARE ... WEBSUCHE DVD .../Kazan Elia Kazan Elia-DVDs bei DVD-CHARTS - KAZAN ELIA A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Platz Bild Film-Titel Darsteller Regie Musik Erschienen Regio Die Faust im Nacken Marlon Brando Lee J. Cobb Elia Kazan ... Elia Kazan

9. Elia Kazan
Elia Kazan, Elia Kazan was born in Constantinople on 7th September, 1909.For years later the Kazan family moved to the United States.
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAkazan.htm
Elia Kazan
To receive your free copy every week enter your email address below. FREE Education Newsletters - choose below...
Education on the Internet Teaching History Online Email: Let keep Ahead .com bring you the world by email
Spartacus
USA History British History Second World War ... Email
Elia Kazan was born in Constantinople on 7th Septem ber, 1909. For years later the Kazan family moved to the United States . He attended Williams College in Massachusetts before studying at the Drama School at Yale University
In 1932 Kazan joined the Group Theatre in New York led by Lee Strasberg Members of the group tended to hold left-wing political views and wanted to produce plays that dealt with important social issues. Those involved in the group included John Garfield Howard Da Silva John Randolph Joseph Bromberg and Lee J. Cobb

10. Kazan Elia Kazanjoglous
Translate this page fermer. Elia Kazanjoglous, dit. Elia Kazan. RETOUR. Cinéaste et écrivainaméricain d'origine grecque (né à Istanbul en 1909). Acteur
http://www.ifrance.com/shortmovies/Kazan.htm
Elia Kazanjoglous, dit Elia Kazan RETOUR Cinéaste et écrivain américain d'origine grecque (né à Istanbul en Acteur de théâtre puis metteur en scène (il est en 1947 l'un des fondateurs de l' Actor's Studio , il tourne d'abord des films à tonalité sociale, comme Le Mur invisible (1947), sur l'antisémitisme, et L'Héritage de la chair (1949), sur le racisme anti-Noirs. Durant le maccarthysme qui, au début des années 1950, prétend purger Hollywood de tous ceux qui " complotent contre l'Amérique ", cet ancien membre du parti communiste américain dénonce quelques-uns de ses anciens " camarades " ; cet acte de délation, qui lui sera longtemps reproché, l'amènera à faire de certains de ses films des plaidoyers justifiant - à mots couverts - son attitude. C'est le cas d' œuvres comme Viva Zapata ! (1952), qui a pour sujet la révolution mexicaine, et Sur les quais (1954), qui traite de la corruption syndicale. L'ensemble de son œuvre, plus qu'une critique de l'" american way of life ", est une description désabusée des grands mythes américains. On peut en retenir À l'est d'Éden (1955, d' après

11. Elia Kazan
Translate this page Bei McCarthy plauderte er, Elia Kazan. (Elia Kazanjoglou Ext Bücher zu Eliakazan elia Kazan entdeckte Marlon Brando und James Dean. Die Sehnsucht
http://www.prisma-online.de/tv/person.html?pid=elia_kazan

12. Elia Kazan
Translate this page Elia Kazan entdeckte Marlon Brando und James Dean. Elia Kazan ist aktiv tätigfür die Kommunistische Partei, der er von 1934 bis 1936 angehört.
http://www.prisma-online.de/express/person.html?pid=elia_kazan

13. Elia Kazan
Elia Kazan. (1909 ). Part of the Chris Marker World Wide Web Site. Writtenby Adrian Miles. Marker's credits L'Héritage de la chouette. (1989)
http://cs.art.rmit.edu.au/projects/media/marker/Elia_Kazan_285.html
Elia Kazan.
Part of the Chris Marker World Wide Web Site.
Written by Adrian Miles.
Marker's credits
Greek born Kazan emmigrated to the United States with his family in 1913 (he was born Elia Kazanjioglou) and studied drama at the Yale School of Drama. He first worked as an actor with the Group Theatre and rose to prominence as a stage director of significant note. Following the Second World War Kazan became increasingly involved in filmmaking, first as an actor then as a director. A former member of the Communist Party of America Kazan 'named names' to the House of Un-American Activities Committee which guaranteed him to be an always controversial figure. Regardless of these issues Kazan is probably best remembered for a body of work that is marked by extraordinary performances, a strong social awareness, and a certain brand of realism. He remained always an actor's director and founded, with Lee Strasburg, the Actor's Studio in 1947. References
Monaco, et al.
Cinemania.
Directory
Chris Marker Bibliography
Chris Marker's Words

Chris Marker's Audio Visual Texts

Chris Marker HomePage
...
Index
Last Updated, July 1995.

14. Please Wait A Moment, Searching Millions Of Books
kazan elia, The Anatolian, Hodder Stoughton London 1983. Fine/Fine First EditionHard Cover 8vo pp.436. kazan elia, The Arrangement, Collins London 1967.
http://biblion.com/search.php?searchby=Author&qsearch=Elia Kazan

15. Elia Kazan - Wikipedia
Other languages Deutsch Esperanto. Elia Kazan. From Wikipedia,the free encyclopedia. A Greekborn director of theatre and film
http://www.wikipedia.org/wiki/Elia_Kazan
Main Page Recent changes Edit this page Older versions Special pages Set my user preferences My watchlist Recently updated pages Upload image files Image list Registered users Site statistics Random article Orphaned articles Orphaned images Popular articles Most wanted articles Short articles Long articles Newly created articles Interlanguage links All pages by title Blocked IP addresses Maintenance page External book sources Printable version Talk
Log in
Help
Other languages: Deutsch Esperanto
Elia Kazan
From Wikipedia, the free encyclopedia. A Greek-born director of theatre and film, Elia Kazan (1909- ) is perhaps best remembered as the most visible member of the Hollywood elite who "named names" before the House Un-American Activities Committee (an anti- communist movement spearheaded by Senator Joseph McCarthy ). His remarkable theatre credits included directing The Glass Menagerie A Streetcar Named Desire (the two plays that made Tennessee Williams a theatrical and literary superstar), and All My Sons , and Death of a Salesman (plays which did much the same for Arthur Miller His history as a film director is scarcely less noteworthy. [But I haven't studied it, so am not qualified to write about it!]

16. KAZAN ELIA (in MARION)
kazan elia. Records 1 to 25 of 25. America America videorecording / WarnerBros. Kazan, Elia. America, America. With an introd. by SN Behrman.
http://www.ccpl.org/MARION?A=KAZAN ELIA

17. Elia Kazan
Elia Kazan Great Director, Bad Decision. Elia Kazan is a brilliant director. EliaKazan has never apologized or shown regret for his actions.
http://www.filmnight.org/eliakazan.htm
Elia Kazan - Great Director, Bad Decision Elia Kazan is a brilliant director. His films include A STREETCAR NAMED DESIRE, ON THE WATERFRONT and EAST OF EDEN . These films by themselves are quite an accomplishment, but Kazan also directed lesser know, but equally powerful films, such as A TREE GROWS IN BROOKLYN, A FACE IN THE CROWD and GENTLEMAN'S AGREEMENT Kazan, born to Greek parents, fell under the spell of theater in the 1930's and began acting. Shortly there after he and a group of talented artists would go on to create New York's avant-garde Group Theater troupe. Kazan also became a member of the Communist Party. He eventually began directing theater, bringing "Death of a Salesman" and "A Streetcar named Desire" to Broadway. It was here that Elia first met talented artists such as writer Abraham Polonsky, actor John Garfield and acting teacher Lee Strasberg, the man who created method acting (practiced by Marlon Brando, James Dean and Montgomery Clift). Kazan "Named Names" claiming he had no loyalty to his fellow artists. He wasn't going to stick his neck out for something he didn't believe in. Many people felt that Kazan, the most influential director at the time, could have stood up against the Hollywood witch hunt and stopped it in it's tracks. His decision to do just the opposite caused the blacklisting of many of his fellow artists. One of those named by Kazan was actor John Garfield. At the time Garfield was as big as Humphrey Bogart, starring in such classics as

18. Elia Kazan: Postage Paid
Between 1945 and 1957 elia kazan directed 10 critically acclaimed motion pictures.Category Arts Celebrities K kazan, elia......elia kazan, HUAC, Blacklist, Method Acting, Arthur Miller, CliffordOdets, Lillian Hellman. Between It’s now time for elia kazan. To
http://www.moderntimes.com/palace/kazan/

On the Waterfront
Kazan came to the fore during the post-World War II years, arguably the most controversial period
  HUAC
  GROUP THEATER
  SCORN
  LIFETIME ACHIEVMENT AWARD
Michael Mills, 1999
Previous Articles
Home Top Site Map ... Michael Mills

19. Elia Kazan At Reel Classics
Explore a collection of links to resources pertaining to this ofteninfamous director. Includes an in-depth look at "A Tree Grows in Brooklyn."
http://www.reelclassics.com/Directors/Kazan/kazan.htm
Elia Kazan
Teresa Wright on Kazan An Index of Articles Image Credits A TREE GROWS IN BROOKLYN This page still under construction.
More Kazan Links:
American Masters: Elia Kazan Elia Kazan Postage Paid by Michael Mills Pegasos: Elia Kazan Hayastan: Elia Kazan Hommage to Elia Kazan The Kennedy Center Honors: Elia Kazan ... Elia Kazan, filmmaker and informer by the World Socialist Web Site TVNow's monthly Elia Kazan schedule -when his films will be on TV. A review of EAST OF EDEN by Edwin Jahiel Greatest Films: EAST OF EDEN The Golden Years: EAST OF EDEN A review of GENTLEMAN'S AGREEMENT by Edwin Jahiel The Palace: ON THE WATERFRONT Greatest Films: ON THE WATERFRONT Teach With Movies: ON THE WATERFRONT Greatest Films: A STREETCAR NAMED DESIRE ... Boxoffice Online: A STREETCAR NAMED DESIRE
Support Reel Classics by patronizing these affiliated vendors:
Movies Unlimited More Video/DVD Dealers...
Buy Movie Posters

AllPosters
More Poster Dealers...
Collector's Choice Music More Music Dealers...
Visit the Classic Movie Merchandise section for more movie stuff.

Return to the REEL CLASSICS Homepage
Stars Movie Makers Films ... Search
Last updated: January 31, 2003 .

20. Elia Kazan
1978). In the 1980s appeared THE ANATOLIAN (1982), AN AMERICAN ODYSSEY(1989) and kazan's autobiography elia kazan A LIFE (1988).
http://www.kirjasto.sci.fi/kazan.htm
Choose another writer in this calendar: by name:
A
B C D ... Z by birthday from the calendar Credits and feedback Elia Kazan (1909-) - Elia Kazanjoglous, 'Gadge' American stage and film director, whose best-known works include GENTLEMAN'S AGREEMENT (1948, Oscar) and ON THE WATERFRONT (1954). Many of Kazan's films have social or political theme. From 1945 to 1961 Kazan was one of the giants of American cinema, who survived even his colleagues condemnation when he offered names to the House Un-American Activities Committee. There were more directors, screenwriters, actors and others who couldn't continue their career in film business when they made the opposite decision. 'Since talent is so often the scar tissue over a wound, perhaps I had more than most men. Study those you admire for what they've accomplished, and you may be able to identify the painful and costly events that made them despair for a time but that, in the end, they had to thank for the fortitude of spirit that made it possible for them to achieve what they did.' (from A Life Elia Kazan was born in Constantinople (now Istanbul) of Greek parentage. In 1913, at the age of four, his family emigrated to the US and settled in New York City, where his father became a rug merchant.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 91    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter