Geometry.Net - the online learning center
Home  - Celebrities - Z Robyn

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 199    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Z Robyn:     more books (43)
 1. The Giftionary: An A-Z Reference Guide for Solving Your Gift-Giving Dilemmas . . . Forever! by Robyn Freedman Spizman, 2003-05-20
 2. Make It Memorable: An A-Z Guide to Making Any Event, Gift or Occasion...Dazzling! by Robyn Spizman, 2004-10-08
 3. Let's Discover More New W X Y Z Words by Robyn Supraner, 1979
 4. Let's Discover W X Y Z Words by Robyn Supraner, 1974
 5. Let's Discover More New W X Y Z Works by Robyn Supraner, 1979-01-01
 6. Australia and New Zealand A to Z. (Lernmaterialien) by Robyn Christensen, 2000-01-01
 7. Branli Says Bye-Bye to Binky by Robyn Arnold, 2007-07-22
 8. Let's Discover W X Y Z Words by Robyn Supraner, 1974
 9. S/Z by Tanya Robyn; GRIFFIN, Rachel BATT, 2001
 10. A-Z of Symptoms and Signs by Robyn and Engles, Roger Beirman, 2009-03-02
 11. The Trendmaster's Guide: The Trendmaster's Guide From A To Z by Robyn Waters, 2005-01-01
 12. Let's Discover W X Y Z Words by Robyn Supraner, 1982
 13. Lonely Planet Fiji by Korina Miller, Robyn Jones, et all 2003-06
 14. Never Too Late by Robyn Carr, 2006-09-20

1. Brytan, 8/1993 - Trening Dla Najlepszych Z Robyn Erbesfield I Didierem Raboutou
Trening dla najlepszych z robyn Erbesfield i Didierem Raboutou. Wposzukiwaniu buly doskonalej. Radosc wspinania jest trudna do
http://www.wspinanie.pl/archiwum/brytan8/trening.htm
Archiwum
Numer 8/1993, Kraków
Redakcja
Wstêpniak Hot dogi Chamburgery ... Szranki i konkury W poszukiwaniu bu³y... Bulteriery i angory Jaskinie Dawid Lotniki Trening dla najlepszych z Robyn Erbesfield i Didierem Raboutou W poszukiwaniu bu³y doskona³ej R ado¶æ wspinania jest trudna do wyja¶nienia, gdy¿ jej ¼ród³em jest nieznana g³êbia istnienia pod¶wiadomie wyp³ywaj±ca na zewn±trz. Podobnie jak i Wy pragniemy przekraczaæ granice swoich mo¿liwo¶ci aby wykonaæ ostateczny przechwyt, zachowaæ trze¼wo¶æ umys³u w chwili, gdy d³oñ zaciska siê na ostatnim chwycie, po czym p³awiæ siê w przelotnej euforii po udanym on sight'cie. Wbijamy stopy w buty wspinaczkowe i zabieramy siê do przedstawienia planu, który mamy nadziej±, bêdzie prowadzi³ Was w stronê waszych fizycznych, technicznych i psychicznych mo¿liwo¶ci. Bo w³a¶nie harmonizowanie tych trzech g³ównych sk³adników wspinania jest g³ównym zadaniem treningu. Ilu wspinaczy dysponuj±cych nadwy¿k± si³ w stosunku do dróg, które atakuj± koñczy swoje wysi³ki niepowodzeniem próbuj±c stosowaæ si³ê zamiast ruchu ? Si³a jest niezbêdna. Im wiêcej si³y tym lepiej. Ale najwa¿niejsz± i najtrudniejsz± rzecz± jest umiejêtno¶æ u¿ycia jej tylko tyle, ile wymaga dany problem - nie mniej, aby nie odpa¶æ i nie wiêcej aby nie marnowaæ energii niezbêdnej na pozosta³e przechwyty.

2. Robyn Z
Robyn Z. Robyn Z Robyn Z. Get the info on some of Freestyle Music's greatestDivas; Z, Robyn - Fireworks Splice HTML; SmartEngine - SmartGuide
http://www.bigcelebrities.com/celebs/robynz.html

Celebrity List
Celebrity News Celebrity Products Celebrity Reviews ... Home Page
Robyn Z
 • Kazaa Plus - Free CD and Download. - Download Unlimited Free Photos, Music, Videos, Movies, Publications, Misc. Files and More of Celebrities and Famous People with Kazaa Plus. Free unlimited downloads of actors, musicians, athletes, models, politicians, entertainers, pin-ups, historic figures and more. No subscriptions or spyware.
 • Robyn Z - ... Robyn Z. Robyn Z - BigCelebrities.com offers information on over 15,000 famous celebrities: actors, actresses, musicians, ...
 • Z, Robyn - ... Root / Arts / Celebrities / Z / Z, Robyn. Robyn Z. Records. Official Robyn Z. Site, Information on Robyn Z Records, ...
 • Kazaa Plus - Free CD and Download. - Download Unlimited Free Photos, Music, Videos, Movies, Publications, Misc. Files and More of Celebrities and Famous People with Kazaa Plus. Free unlimited downloads of actors, musicians, athletes, models, politicians, entertainers, pin-ups, historic figures and more. No subscriptions or spyware.
 • Z, Robyn : Top : Arts : Celebrities : Z : Z, Robyn

3. Celebrites Et Stars: Trouvez Tout! 5000 Celebrites 30 000 Sites Choisis Par Cél
Translate this page Publicité (annonceurs). Célébrités Recherche de Célébrités par nom ou nomde scène Z. z robyn. Zadora Pia. Zahn Steve. Zamprogna Dominic. Zamprogna Gema.
http://www.celebrites-selection.com/le-z.html
Top 15 des Célébrités Photos de stars Forum Offrez: Posters ... Devenez une Célèbrité! Recherche par nom de scène ou de famille: A B C D ... Y Z A dresses de Célébrités Nouveautés Ajouter un site ... Contact, star absente NAVIGATION Accueil Ajouter aux favoris Recommander le site à un ami Joueurs de basket-ball ... Lien rompu SHOPPING Recherche: livres, DVD, CD, K7 Posters Publicité annonceurs) ...
Y

Z

4. William Shakespeare’s Life Times
z “Robyn Hood of Barnsdale Wood”. A popular abridged version of Robyn Hood,performed as an outdoor “theatre hike”. z Photo Gallery. z robyn’s Roost.
http://www.robinhoodplay.com/
It’s Shakespeare’s style and Robin Hood’s story . . . together at last! The classic tale of Robin Hood finally gets the telling it deserves: in the high style of Elizabethan drama! The critics were convinced at the Chicago premiere: ELOQUENT! Pursuing persuasive parallels, the author forges links between plucky Robin and rowdy Prince Hal, between rotund Friar Tuck and rascally Falstaff, between intrepid Rosalind and a resourceful Maid Marian Overall, Robyn Hood heartily recalls its great inspiration!” Chicago Tribune CLICK TO READ THE REVIEW DELICIOUS! Robyn Hood keeps you on your mental toes to follow the intricacies and delights of a Shakespearean script you’ve never heard before—an almost unimaginable experience for Bardophiles!” Plays International CLICK TO READ THE REVIEW Follow these links to learn more about this new and unusual play, as well as the legends of Robin Hood—and the facts of Shakespeare! z About the play z Synopsis Including excerpts from the script z Where to buy it Including links to booksellers z Email For more information z “Robyn Hood of Barnsdale Wood” A popular abridged version of Robyn Hood , performed as an outdoor “theatre hike” z Photo Gallery Photos of Robyn Hood in performance z Shakespeare’s Historians on Robin Hood Holinshed, Stowe and other historians of Shakespeare’s day on the legendary thief and his place in history

5. Mel Gibson - Portret [Filmweb.pl]
producent. stan cywilny Od 1980 r. zonaty z robyn Moore, szesciorodzieci Hannah, Edward, Christian, William, Louis, Milo. adres C
http://mel.gibson.filmweb.pl/
ludzi filmu
zaloguj siê
zmieñ skin Fresh Matrix Classic Tolkien w portalu tytu³u filmu ludzi filmu bohatera filmu w newsroomie w wywiadach w recenzjach u¿ytkownika w katalogu
newsroom
wywiady repertuar premiery ...
wiadomo¶ci [87]

ocena
1. Shrek
2. Seksmisja 3. Katedra 4. Forrest Gump ...
Top 100 Ludzie

Mel Gibson
zag³osuj na tê osobê ¶rednia ocena:
TOP ludzie:
wybierz ocenê kto lubi tê osobê dodaj do ulubionych prawdziwe nazwisko: Mel Columcille Gerard Gibson data urodzenia: 03 stycznia 1956 miejsce urodzenia: Peekskill w stanie Nowy Jork, USA. aktor / aktorka, re¿yser, scenariusz, producent stan cywilny: Od 1980 r. ¿onaty z Robyn Moore, sze¶cioro dzieci: Hannah, Edward, Christian, William, Louis, Milo. adres: C/O International Creative Management, 8942 Wilshire Blvd., Beverly Hills, CA 90211, USA zobacz kto lubi tê osobê: -SwK- .:MISERY:. .:MISERY:. =Marcos= Abadonna adrikula AFRA agakot Agnes akrobata akurat Aldi Alessa Alphga Alunia amelii Amika andrewssNS aneta Angie Ani Anka Arahia Arclight ardelin Atreides Aurora Aurora AW aynis azaks barabara bartigol bejbe Beowulf Beti beti blomqvist Boniu bono bosman bo¿ydar bo¿ydar Byczek Fernando Byte Carlito Cezar chiara Chifu^Arclight chlip Chris CHRISNET Ciapek-Jastrzêbie Coen Condor crommik

6. Mel Gibson - Filmografia [Filmweb.pl]
scenariusz. stan cywilny Od 1980 r. zonaty z robyn Moore, szesciorodzieci Hannah, Edward, Christian, William, Louis, Milo. adres C
http://mel.gibson.filmweb.pl/Mel,Gibson,aktor,aktorka,re¿yser,scenariusz,filmog
ludzi filmu
zaloguj siê
zmieñ skin Fresh Matrix Classic Tolkien w portalu tytu³u filmu ludzi filmu bohatera filmu w newsroomie w wywiadach w recenzjach u¿ytkownika w katalogu
newsroom
wywiady repertuar premiery ...
wiadomo¶ci [87]

ocena
1. Seksmisja
2. Katedra 3. Mi¶ 4. Cz³owiek z ¿elaza ...
Top 100 Ludzie

Mel Gibson
zag³osuj na tê osobê ¶rednia ocena:
TOP ludzie:
wybierz ocenê kto lubi tê osobê dodaj do ulubionych prawdziwe nazwisko: Mel Columcille Gerard Gibson data urodzenia: 03 stycznia 1956 miejsce urodzenia: Peekskill w stanie Nowy Jork, USA. aktor / aktorka, re¿yser, scenariusz, producent stan cywilny: Od 1980 r. ¿onaty z Robyn Moore, sze¶cioro dzieci: Hannah, Edward, Christian, William, Louis, Milo. adres: C/O International Creative Management, 8942 Wilshire Blvd., Beverly Hills, CA 90211, USA filmografia - (aktor / aktorka) Singing Detective, The jako Dr Gibbon Byli¶my ¿o³nierzami (We Were Soldiers) jako Porucznik pu³kownik Harold Moore Znaki (Signs) jako Graham Hess Million Dollar Hotel jako Detektyw Skinner Patriota (Patriot, The) jako Benjamin Martin Uciekaj±ce kurczaki (Chicken Run) jako Rocky (g³os) Czego pragn± kobiety (What Women Want) jako Nick Marshall Godzina zemsty (Payback) jako Porter jako Martin Riggs Dzieñ ojca (Father's Day) jako (nie wymieniony w napisach) Scott jako ojciec Frances Teoria spisku (Conspiracy Theory) jako Jerry Fletcher Okup (Ransom) jako Tom Mullen Pocahontas jako John Smith (g³os) Waleczne serce (Braveheart) jako William Wallace Maverick jako Bret Maverick Cz³owiek bez twarzy (Man Without a Face, The)

7. Z, Robyn
Z, robyn robyn Z. Records Official robyn Z. Site, Information on robyn Z Records,Mission statement, Biography, Links,and what robyn Z. is up to in 992000.
http://www.harmone.com/bands/z/z_robyn.html

A
B C D ... Z Z, Robyn
 • Robyn Z. Records
  Official Robyn Z. Site, Information on Robyn Z Records, Mission statement, Biography, Links,and what Robyn Z. is up to in 99-2000.
feedback ...opinions?

8. Ludzie Filmu - Mel Gibson
Miejsce ur. USA. Zawód. aktor, rezyser, producent. Stan cywilny. zonaty z robynMoore, szescioro dzieci Hannah, Edward, Christian, William, Louis, Milo. Adres.
http://www.filmomat.3miasto.pl/ludziepokaz.php3?czlowiekid=1&powrot=

9. Invisible Hitchcock - Without Your Love CD - Robyn-Hitchcock
by Robyn Hitchcock Let It Rain The Storm by Robyn Karle Woman - Child The Stormby Robyn Karle Without Your Love CD - SINGLE by Robyn z robyn Z Let It Go
http://www.cd-music-store.com/music/34799Robyn-Hitchcock.html
Invisible Hitchcock
lyric to black gospel music
All I Wanna Do Is Fall In Love
Invisible Hitchcock -
by Robyn Hitchcock . Point It At Gran
- Invisible Hitchcock
by Robyn Hitchcock
Autumn Is Your Last Chance
- Uncorrected Personality Traits The Robyn Hitchcock Collection
by Robyn Hitchcock
Let It Rain
- The Storm
by Robyn Karle
Woman
- Child The Storm
by Robyn Karle
Without Your Love CD
- SINGLE by Robyn Z Robyn Z Let It Go (Ragland) Modern American Female Gut by Robynn Ragland lyric to country music LouisArmstrong LouisArmstrong LouisArmstrong LouisArmstrongDukeEllington ... HOME

10. ROBYN IS HERE !
A fan site with discography, pictures and sound files.
http://www.geocities.com/Hollywood/Academy/1446/

11. Z-Bands List
Live web events harmone webcasts. Z; Z, robyn; ZZ Top; Zap Mama;Zappa, Frank; Zawinul, Joe; Zebrahead. Zed, Jordan; Zellar, Martin;Zevon
http://www.harmone.com/bands/z/
Where you need to go to find out all you need to know A B C D ... feedback ...opinions?

12. RobynHitchcock Home Page
His official site, includes a number of robyn's sketches and paintings in addition to the usual discography, tour dates and photos.
http://www.robynhitchcock.com/
Welcome to The Museum of Robyn Hitchcock. This is the official Robyn Hitchcock website. You will find here all manner of facts, data, visuals, and archives of every stripe. Tour information is posted and is updated regularly. We are quite certain that you will find what you are looking for as well as many surprises. The floorplan above can be used to get you to the various areas of The Museum by simply clicking on the room you wish to visit. Here are also a few of our current and ongoing exhibits: Discographies can be found in Gallery A Photographs are in Gallery B Drawings and Sketchbooks are in Gallery C Posters are in Gallery E ... The Museum Director can be reached at the Office And finally, feel free to check at the Information Desk for any further directions you may need ©1998-2003, The Museum Of Robyn Hitchcock

13. VillageWorld.com Of New York
welcome to villageworld.com of new york. Z, robyn
http://www.villagenet.com/Directory/Arts/Celebrities/Z/Z%2C_Robyn
search the
internet
stocks:
enter ticker
television:
enter ZIP
movies:
enter ZIP
citizenship

internet services

LAN/WAN services
software products ... about us welcome to villageworld com of new york
Z, Robyn
Root Arts Celebrities Z / Z, Robyn
 • Robyn Z. Records Official Robyn Z. Site, Information on Robyn Z Records, Mission statement, Biography, Links,and what Robyn Z. is up to in 99-2000.
Add or Modify Directory Investor Relations Franchise Opportunities Contact Us

14. Robyn Ochs - Bi Activist, Speaker, Writer
Bisexual activist, speaker and writer.
http://bi.org/~ochs
Bisexual speaker, workshop leader, teacher, writer, and activist
Speaking
Teaching
Robyn's Speaking Schedule
Writing
Bisexual Resource Guide
Other Passions
Contact Robyn Ochs Web design by Robyn Ochs and GillyRosenthol

15. Z, Robyn Top Arts Celebrities Z Z, Robyn
These sites have been selected by the directory editors as the finest for this catagory (Top/Arts/Celebrities/Z/Z _robyn) and included in the web's largest human edited directory. robyn Z. Records Official robyn Z. Site, Information on robyn Z Records, Mission statement, Biography, Links and what
http://www.nascaramerica.com/Top/Arts/Celebrities/Z/Z%2C_Robyn

16. Brytan, 8/1993 - Trening Dla Najlepszych
robyn ERBESFIELD. Wspinaczka po zloto tak Rock Ice zatytulowal wywiadz kolejna dama amerykanskiej sceny sportowej - robyn Erbesfield.
http://www.wspinanie.pl/archiwum/brytan8/trening_robyn.htm
Archiwum
Numer 8/1993, Kraków
Redakcja
Wstêpniak Hot dogi Chamburgery ... W poszukiwaniu bu³y... Bulteriery i angory Jaskinie Dawid Lotniki BULTERIERY I ANGORY "Moc nie przybywa na pobo¿ne ¿yczenia" (Time , 1984) ROBYN ERBESFIELD "Wspinaczka po z³oto" - tak Rock & Ice zatytu³owa³ wywiad z kolejn± dam± amerykañskiej sceny sportowej - Robyn Erbesfield. 30-letnia Robyn osi±gnê³a w 1992 roku to o czym od dawna marzy³a - zwyciêstwo w Pucharze ¦wiata! Warto wiedzieæ, ¿e rozpoczê³a starty w zawodach ju¿ w 1980 na pierwszych amerykañskich zmaganiach w tym nowym wtedy sporcie (Phoenix Bouldering Contests). Jej powa¿na kariera rozpoczê³a siê jednak dopiero od pierwszego startu w Pucharze ¦wiata w 1988 (Snowbird ). Od tamtej pory Robyn zaczê³a systematyczne treningi, by osi±gn±æ optymaln± formê i staæ siê najlepsz± kobiet± na ¶wiecie. Jeszcze 3 lata temu szczytem mo¿liwo¶ci by³o dla niej przej¶cie RP 5.12b (ok.VI.3+/VI.4), a teraz przechodzi OS drogi 5.13a (VI.4+/VI.5). Od czasu gdy zamieszka³a we Francji ze swoim przyjacielem (teraz ju¿ mê¿em) Didierem Raboutou jej forma stale ro¶nie. Je¿eli jej trening bêdzie wci±¿ tak intensywny, czego nale¿y po niej oczekiwaæ w 1993 r.? Zobaczmy co sama Robyn ma nam do powiedzenia na temat swojej kariery i nie tylko...

17. Robyn's Fishy Page
Information about general aquarium and fish care, some popular fish species and aquatic invertebrates (snails, shrimps, insects).
http://userpages.umbc.edu/~rrhudy1/fish.htm
Robyn's Fishy Page
Over 68,000 Visitors since 1997!
Last Updated: 2/24/03 Quinn (left), Ziggy (top), and Fair in my 50 gallon tank, 11/6/97.
Fish Index
My Fish and Setups:
 • My Setups
  50 gallon tank with white cloud mountain minnows, panda cories, otocinclus, real Siamese algae eater, rosy barbs, and rainbow shrimp; 20 gallon tank with dawn tetras, false Siamese algae eater, glowlight tetras, bristlenose plecostomus, African dwarf frogs, rainbow shrimp, red-fronted shrimp, and red cherry shrimp; 40 gallon tank with plecostomus, zebra danios, blue danios, yellow mystery snail, and ghost shrimp; other spare and old tanks; and comparison of my four filters
 • How I Got Started Keeping Aquariums
Aquarium Care, Maintenance, and More:
 • Steps to Setting Up Your First Aquarium
 • Fish Care Page One - Feeding, Water Changes, Water Additives, Filtration, and Filter Comparisons
 • Fish Care Page Two - Tearing Down Setups, Vacationing, Dealing with Unwanted Fish and Why You Should Never Release Your Fish into the Wild, The Secrets of Pantyhose, Common Household Supplies that Aquarists Can Use, and Power Outages
 • Fish Health - Health and Quarantining; Diseases and Parasites Introduction; Parasites; Viruses; Bacteria; Funguses; Chart of Problems, Causes, and Treatments; Treatment with Salt; Pests; Washed-Out Fish; Why Did My Fish Die?; Why Is My Fish Fat?; Photos of Sick and Injured Fish; and Health Links

18. Celebrities/Z/Z, Robyn - Fractured Atlas Links Directory
LINKS robyn Z. Records Official robyn Z. Site, Information on robyn Z Records,Mission statement, Biography, Links,and what robyn Z. is up to in 992000.
http://www.fracturedatlas.org/site/links/Celebrities/Z/Z__Robyn/
Member Login Become a Member Links to Arts-Related Websites
Search the links directory:
the entire directory only this category ( Back to Top Member Services
Fractured Atlas is a non-profit arts service organization. Benefits of membership include: Health Insurance
Artist health insurance

Health insurance - NY

Health insurance - CA
Fiscal Sponsorship
Non-profit umbrella services
Grants
Multiple arts grant programs
Consulting
Arts management consulting
Legal Services
Subsidized legal services
ADVERTISEMENT: Home Celebrities Z : Z, Robyn LINKS:
 • Robyn Z. Records Official Robyn Z. Site, Information on Robyn Z Records, Mission statement, Biography, Links,and what Robyn Z. is up to in 99-2000.
ADVERTISEMENT: Help build the largest human-edited directory on the web. Submit a Site Open Directory Project Become an Editor = Members Only Join Fractured Atlas Support Forum Database Engine, Support Forum, and Links Directory powered by Gossamer Threads Fractured Atlas

19. Robyn's Pond Page
Contains information about all facets of ponds, pond animals and plants.
http://userpages.umbc.edu/~rrhudy1/pond.htm
Robyn's Pond Page
The Huge, Practically Complete, One-Stop Pond Information Site!
Over 57,000 Visitors since 1997!
Last Updated: 3/18/03 This is my large pond on 5/27/01, taken from the roof! Notice the two frogs eating flies at the upper left of this page that my brother made. If you miss the old July 1997 photo that was here, click here or visit my pond pictures page Robyn's Pond is featured on Page 119 (with information mistakenly on Page 118; and I have fathead minnows, not fathean minnows) of the 2000-2001 Ponds USA and Watergardens Annual by Fancy Publications. It is also in the Koi World and Watergardens 2000-2001 Annual with the photos on Page 104 and the information mistakenly on Page 100. Robyn is also quoted (from my web site) on Pages 84 and 88 of the Koi World and Watergardens 2001-2002 Annual . Robyn's Pond Page URL is mentioned on Page 25 of the July/August 2001 issue of Organic Gardening . It is also mentioned on Page 5 of Volume 4, Number 3, 2002, Wild Neighbors News of the Humane Society of the United States Urban Wildlife Sanctuary Program
Robyn is quoted in the March 2003 issue of the magazine Aquarium Fish
Buy Robyn's Pond Book. Click here for more information.

20. Arts/Celebrities/Z/Z,_Robyn
Arts / Celebrities / Z / Z, robyn. robyn Z. Records. Official robyn Z. Site Information on robyn Z Records Mission
http://www.arts-entertainment-recreation.com/Arts/Celebrities/Z/Z%2C_Robyn
Search: Welcome to arts-entertainment-recreation.com, the comprehensive search portal dedicated to the arts. We have located some of the finest art and entertainment resources from across the Web and accumulated them into a single directory. Here you can choose from a wide variety of documents, reviews, articles, and Web sites about your favorite activities. Whether you enjoy film, Broadway shows, television, books, fine art, or travel, there is something here for you. As you peruse the directory, you will notice several categories pertaining to the arts. Feel free to navigate through these categories, from broad art-related topics to specific information on selected subjects. Our search portal also gives you the option to conduct a query using our intelligent search feature. Arts Celebrities Z Z, Robyn Robyn Z. Records
Official Robyn Z. Site Information on Robyn Z Records Mission statement Biography Links and what Robyn Z. is up to in 99-2000.
URL: http://www.robynz.com/
Back to top
Ticketmaster
Travelocity

Sidewalk
...
citysearch.com

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 199    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | Next 20

free hit counter