Geometry.Net - the online learning center
Home  - Composers - Gabrieli Giovanni

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 98    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Gabrieli Giovanni:     more books (100)
 1. Giovanni Gabrieli and His Contemporaries: Music, Sources and Collections (Variorum Collected Studies Series) by Richard Charteris, 2010-12-30
 2. Giovanni Gabrieli and the Music of the Venetian High Renaissance by Denis Arnold, 1985-07-18
 3. Giovanni Gabrieli (Ca.1555-1612): A Thematic Catalogue of His Music With a Guide to the Source Materials and Translations of His Vocal Texts (Thematic Catalogues) by Richard Charteris, Giovanni Gabrieli, 1996-06
 4. AIM, CMM 12A-1 GIOVANNI GABRIELI (ca. 1555-1612). Opera omnia, edited by Denis Arnold and Richard Charteris. Vol.I Motetta: 'Concerti' (1587), 'Sacrae symphoniae' (1597), I by Giovanni Gabrieli, 1956
 5. Italian Musicians: Alessandro Scarlatti, Dalida, Giovanni Gabrieli, Demetrio Stratos, Mina, Alice, Lucio Battisti, Girolamo Frescobaldi
 6. Drei Motetten, vol.10, 1.O Domine Jesu Christe Sheet Music by Giovanni Gabrieli, 2009-06-27
 7. Venetian School Composers: Giovanni Gabrieli, Cipriano de Rore, Adrian Willaert, Andrea Gabrieli, Nicola Vicentino, Claudio Merulo
 8. Giovanni Gabrieli and the Music of the Venetian High Renaissance by Denis Arnold, 1979
 9. AIM: CMM 12-7 GIOVANNI GABRIELI: Opera omnia, edited by Richard Charteris. Vol. VII Motets in Manuscript Sources and Printed Anthologies I by Giovanni Gabrieli, 2003
 10. 1550s Births: Willem Barentsz, Edmund Spenser, Walter Raleigh, Boris Godunov, Giovanni Gabrieli, Henry Barrowe, Richard Hakluyt
 11. AIM, MSD 16 GIOVANNI GABRIELI (1555-1612/1613), Life and Works, by Egon Kenton by Giovanni Gabrieli, 1967
 12. AIM, CMM 12-4 GIOVANNI GABRIELI (ca. 1555-1612). Opera omnia, edited by Richard Charteris. Vol.IV Motets in 'Symphoniae sacra' (Venice, 1615), II by Giovanni Gabrieli, 2000
 13. Giovanni Gabrieli: Motets In Manuscript Sources And Printed Anthologies I
 14. Sonata: Con Tre Violini e Basso Continuo by Giovanni Gabrieli, 1950

1. WIEM: Gabrieli Giovanni
gabrieli giovanni (ok. 15571612 lub 13), kompozytor i organista woski, bratanek A. Giovanni. Modo spdzi w Wenecji i tam uczy si gry na
http://www.encyklopedia.pl/wiem/00d3fa.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Muzyka, W³ochy
Gabrieli Giovanni (ok. 1557-1612 lub 13) widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Gabrieli Giovanni (ok. 1557-1612 lub 13), kompozytor i organista w³oski, bratanek A. Giovanni . M³odo¶æ spêdzi³ w Wenecji i tam uczy³ siê gry na organach i  kontrapunktu u stryja A. Giovanni. Przebywa³ na dworze w Monachium, pracuj±c z kapel± ksi±¿êc± prowadzon± przez O. di Lasso . Od 1585 drugi, a od 1586 pierwszy organista bazyliki ¶w. Marka w Wenecji. 1597 opublikowa³ zbiór kompozycji Sacrae Symphoniae, który wzbudzi³ ogromne zainteresowanie w ówczesnej Europie. Jeden z najwiêkszych kompozytorów pó¼nego renesansu , mistrz techniki polichóralnej. Komponowa³ monumentalne, wielochórowe motety o silnych kontrastach obsady, barwy i dynamiki, instrumentalne canzony, operuj±ce chórami instrumentów i technik± przeciwstawiania odcinków solowych i zespo³owych. Zapocz±tkowa³ tym samym styl koncertuj±cy (stile concertato) i formê koncertu instrumentalnego, charakterystyczn± dla epoki baroku Powi±zania Canzona Schutz Heinrich Instrumentacja wiêcej ... do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

2. WIEM: Gabrieli Giovanni
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl G......gabrieli giovanni (ok. 15571612 lub 13), kompozytor i organista wloski, bratanekA. Giovanni. wersja dla drukarki. Muzyka, Wlochy gabrieli giovanni (ok.
http://wiem.onet.pl/wiem/00d3fa.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Muzyka, W³ochy
Gabrieli Giovanni (ok. 1557-1612 lub 13) widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Gabrieli Giovanni (ok. 1557-1612 lub 13), kompozytor i organista w³oski, bratanek A. Giovanni . M³odo¶æ spêdzi³ w Wenecji i tam uczy³ siê gry na organach i  kontrapunktu u stryja A. Giovanni. Przebywa³ na dworze w Monachium, pracuj±c z kapel± ksi±¿êc± prowadzon± przez O. di Lasso . Od 1585 drugi, a od 1586 pierwszy organista bazyliki ¶w. Marka w Wenecji. 1597 opublikowa³ zbiór kompozycji Sacrae Symphoniae, który wzbudzi³ ogromne zainteresowanie w ówczesnej Europie. Jeden z najwiêkszych kompozytorów pó¼nego renesansu , mistrz techniki polichóralnej. Komponowa³ monumentalne, wielochórowe motety o silnych kontrastach obsady, barwy i dynamiki, instrumentalne canzony, operuj±ce chórami instrumentów i technik± przeciwstawiania odcinków solowych i zespo³owych. Zapocz±tkowa³ tym samym styl koncertuj±cy (stile concertato) i formê koncertu instrumentalnego, charakterystyczn± dla epoki baroku Powi±zania Canzona Schutz Heinrich Instrumentacja wiêcej ... do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

3. Giovanni Gabrieli - CD Shop Musica Bona
1890) Frank Melchior (c.15791639) Frescobaldi Girolamo (1583-1643) Friedrich FaschJohann (1688-1756) Gabrieli Andrea (1510-1586) gabrieli giovanni (1557-1613
http://www.musicabona.com/cdshop1/gabrielig01.html
Searching the catalog
CD catalogue search Sheet music catalogue search Books catalogue search Main Selection Czech Composers
Other Composers

Anthologies and Recitals

New Titles
...
Index

Other Composers Achron Joseph
Adam
Adolphe-Charles ... Philippe (b. 1936)
Boieldieu
Francois Adrien
Borodin
Alexander Porfiryevich ... Pierre (b. 1925)
Boyce
William Brahms Johannes ... Leo (b.1939) Bruch Max Bruckner Anton ... Giovanni Pietri (17th century) Busoni Ferruccio Buxtehude Dietrich ... Elliott (b. 1908) Carulli Ferdinando Castelnuovo-Tedesco Mario ... David (b.1942) Faure Gabriel Ferko Frank ... Melchior (c.1579-1639) Frescobaldi Girolamo Friedrich Fasch Johann ... Dimas Blas (b. 1910) Geminiani Francesco Gershwin George ... Henryk Mikolaj (b.1933) Gounod Charles Grainger Percy ... Sofia (b. 1931) Hahn Reynaldo Halevy Jacques Fromental ... des Prez (c.1440-1521) Karg-Elert Sigfrid Karlowicz Mieczyslaw ... Magnus (b. 1958) Liszt Franz Llobet Miguel ... Luis de (1500-c.1561) Milhaud Darius Miller Glenn ... Steve (b. 1936) Reimann Aribert (b. 1936) Respighi Ottorino Rihm Wolfgang ... John (c.1515 - c.1560) Shostakovich Dimitrij Sibelius Jean ... Thomas (c.1505-1585) Tarrega Francisco Tartini Giuseppe ... Tomas Luis de (c.1550-1611)

4. Giovanni Gabrieli - CD Shop Musica Bona
Look at the complete information about this title, Barbarino Bartolomeo Audi,dulcis amica mea Ardens est cor meum gabrieli giovanni Toccata (C237) In
http://www.musicabona.com/cdall1/gabrielig01.html
Searching the catalog
CD catalogue search Sheet music catalogue search Books catalogue search Main Selection Czech Composers
Other Composers

Anthologies and Recitals

New Titles
...
Index

Other Composers Achron Joseph
Adam
Adolphe-Charles ... Philippe (b. 1936)
Boieldieu
Francois Adrien
Borodin
Alexander Porfiryevich ... Pierre (b. 1925)
Boyce
William Brahms Johannes ... Leo (b.1939) Bruch Max Bruckner Anton ... Giovanni Pietri (17th century) Busoni Ferruccio Buxtehude Dietrich ... Elliott (b. 1908) Carulli Ferdinando Castelnuovo-Tedesco Mario ... David (b.1942) Faure Gabriel Ferko Frank ... Melchior (c.1579-1639) Frescobaldi Girolamo Friedrich Fasch Johann ... Dimas Blas (b. 1910) Geminiani Francesco Gershwin George ... Henryk Mikolaj (b.1933) Gounod Charles Grainger Percy ... Sofia (b. 1931) Hahn Reynaldo Halevy Jacques Fromental ... des Prez (c.1440-1521) Karg-Elert Sigfrid Karlowicz Mieczyslaw ... Magnus (b. 1958) Liszt Franz Llobet Miguel ... Luis de (1500-c.1561) Milhaud Darius Miller Glenn ... Steve (b. 1936) Reimann Aribert (b. 1936) Respighi Ottorino Rihm Wolfgang ... John (c.1515 - c.1560) Shostakovich Dimitrij Sibelius Jean ... Thomas (c.1505-1585) Tarrega Francisco Tartini Giuseppe ... Tomas Luis de (c.1550-1611)

5. Gabrieli, Giovanni At ChesterNovello.com
HOME COMPOSERS Giovanni gabrieli giovanni Gabrieli. Complete Works.Chorus Plus Ensemble/Orchestra. In Ecclesiis (motet) 10 mins.
http://www.chester-novello.com/composer/527/main.html
Home Composers Work Search Calendar ... Contact Search by All Composer Work Title News Advanced
HOME
COMPOSERS Giovanni Gabrieli
Giovanni Gabrieli
Complete Works
Chorus Plus Ensemble/Orchestra In Ecclesiis (motet) - 10 mins.
Soloist(s): Soprano, Alto, Tenor, Baritone; Chorus: SABarB Chorus
Orchestration: 3ob[=tpt]/3tbn/str
Sonata Pian e Forte
- 7 mins.
Orchestration:
Work List
Chorus Plus Ensemble/Orchestra Complete Works Related Information Printable Work List Discography Performances Hire or Buy Online Hire Works by this Composer Buy Works by this Composer
from
Musicroom.com ...
Department
Contact Us
Email Tel. +44 (0)20 7434 0066 Fax +44 (0)20 7287 6329 Free Email Updates
Home
Email this page Bookmark this site

6. Giovanni Gabrieli: Giovanni Gabrielli (c. 1554-1612)
Giovanni gabrieli giovanni Gabrielli (c. 15541612) Discussion Deck If ye wouldlike to moderate the Giovanni Gabrielli (c. 1554-1612) Discussion Deck, please
http://carolinanavy.com/fleet2/f2/zclassicalmusic/GiovanniGabrielli(chall/cas/3.
Giovanni Gabrieli:
Giovanni Gabrielli (c. 1554-1612) Discussion Deck

If ye would like to moderate the Giovanni Gabrielli (c. 1554-1612) Discussion Deck, please drop becket@jollyroger.com a line.
WRITER S WORD.COM: Open Source CMS][ Free Open Source Blog Hosting ...
The World's Largest Literary Cafe: Carolinanavy.com
Posted by kristin on May 04, 19101 at 02:42:48: I'm looking for info on this guy...know any good stes?
Follow Ups:

Post a Followup Name:
E-Mail: Subject: Comments:
: I'm looking for info on this guy...know any good stes? Optional Link URL:
Link Title: Optional Image URL: Follow Ups Post Followup Giovanni Gabrielli (c. 1554-1612) Forum Frigate The Jolly Roger ... The World's Largest Literary Cafe : Carolinanavy.com ] Carolinanavy.com Nantuckets.com BusinessPhilosophy.com Classicals.com ... SEARCH Giovanni Gabrielli (c. 1554-1612) Giovanni Gabrieli: Discussion Deck
Giovanni Gabrielli (c. 1554-1612) Discussion Deck If ye would like to moderate the Giovanni Gabrielli (c. 1554-1612) Discussion Deck, please drop becket@jollyroger.com

7. Re: Giovanni Gabrieli: Giovanni Gabrielli (c. 1554-1612)
Re Giovanni gabrieli giovanni Gabrielli (c. 15541612) Discussion Deck If yewould like to moderate the Giovanni Gabrielli (c. 1554-1612) Discussion Deck
http://carolinanavy.com/fleet2/f2/zclassicalmusic/GiovanniGabrielli(chall/cas/18
Re: Giovanni Gabrieli:
Giovanni Gabrielli (c. 1554-1612) Discussion Deck

If ye would like to moderate the Giovanni Gabrielli (c. 1554-1612) Discussion Deck, please drop becket@jollyroger.com a line.
WRITER S WORD.COM: Open Source CMS][ Free Open Source Blog Hosting ...
The World's Largest Literary Cafe: Carolinanavy.com
Posted by gabe on December 01, 19102 at 21:19:34: In Reply to: Giovanni Gabrieli posted by kristin on May 04, 19101 at 02:42:48: : I'm looking for info on this guy...know any good stes?
Follow Ups:
Post a Followup Name:
E-Mail: Subject: Comments:
: : I'm looking for info on this guy...know any good stes? Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL: Follow Ups Post Followup Giovanni Gabrielli (c. 1554-1612) Forum Frigate The Jolly Roger ... The World's Largest Literary Cafe : Carolinanavy.com ] Carolinanavy.com Nantuckets.com BusinessPhilosophy.com Classicals.com ... SEARCH Giovanni Gabrielli (c. 1554-1612) Re: Giovanni Gabrieli: Discussion Deck
Giovanni Gabrielli (c. 1554-1612) Discussion Deck If ye would like to moderate the Giovanni Gabrielli (c. 1554-1612) Discussion Deck, please drop

8. Az Cds : Achat Au Meilleur Prix D'un Cd De GABRIELI GIOVANNI
gabrieli giovanni. Comparez les prixdes Cds de gabrieli giovanni. Cds de gabrieli giovanni
http://www.az-cds.com/a_GABRIELI__GIOVANNI.html
OwC(document.refferer); A-Z Cds
Parcourir la base
Par artiste Par titre Par prix sur kelkoo Autres bases Top Disquaires Amazon Alapage Fnac Amazone ou Amazon, non le libraire en ligne Amazon ne s'écrit pas de la même manière que les fameuses cavalières, le e a la fin n'est pas nécessaire. ;-)
GABRIELI GIOVANNI
Comparez les prix des Cds de GABRIELI GIOVANNI Cds de GABRIELI GIOVANNI :

9. Az Cds : Achat Au Meilleur Prix D'un Cd De GABRIELI ANDREA GABRIELI GIOVANNI
Translate this page -). GABRIELI ANDREA gabrieli giovanni. Comparez les prix des Cds de GABRIELIANDREA gabrieli giovanni. Cds de GABRIELI ANDREA gabrieli giovanni
http://www.az-cds.com/a_GABRIELI__ANDREA___GABRIELI__GIOVANNI.html
OwC(document.refferer); A-Z Cds
Parcourir la base
Par artiste Par titre Par prix sur kelkoo Autres bases Top Disquaires Amazon Alapage Fnac Amazone ou Amazon, non le libraire en ligne Amazon ne s'écrit pas de la même manière que les fameuses cavalières, le e a la fin n'est pas nécessaire. ;-)
GABRIELI ANDREA GABRIELI GIOVANNI
Comparez les prix des Cds de GABRIELI ANDREA GABRIELI GIOVANNI Cds de GABRIELI ANDREA GABRIELI GIOVANNI :

10. Basic Search
Trinity College Library Web OPAC.
http://intra.trinity.wa.edu.au/webopac/default.asp?n=s&c=GABRIELI GIOVANNI

11. Classical Net - Basic Repertoire List - Gabrieli
Giovanni Gabrieli. (1553 1612).
http://www.classical.net/music/comp.lst/gabrieli.html
Giovanni Gabrieli
Canzoni for Brass Choirs
Canzoni, Sonatas and Motets /EMI Reflexe CDC7542652
Andrew Parrott/Taverner Consort, Players and Choir
Canzoni /Telarc CD-80204
Empire Brass
Canzoni, Intonazioni, Mass Movements and Motets /CBS MK42645
E. Power Biggs (organ), Gregg Smith Singers, texas Boys Choir, Edward Tarr Brass Ensemble
Back to Renaissance Repertoire
back to the Basic Repertoire
or back to the Home Page
or
Be A Sponsor
Classical Net , is strictly prohibited.
Site designed and maintained by
Web Design Associates

12. HOASM: Giovanni Gabrieli
Giovanni Gabrieli. (15561612). Portrait of Giovanni Gabrieli courtesyTeri Noel Towe Composer. Nephew and pupil of Andrea Gabrieli .
http://www.hoasm.org/IVN/GabrieliGiovanni.html
Giovanni Gabrieli
Portrait of Giovanni Gabrieli courtesy Teri Noel Towe
Composer. Nephew and pupil of Andrea Gabrieli . Court musician in Munich from 1575 or earlier until 1579, then an organist at St. Mark's, Venice, from 1584 until his death. After 1586 his duties included composition. His works are mostly sacred or instrumental, except for a few madrigals and canzonettas written in the 16th century.
Among the sacred compositions of Giovanni Gabrieli are a Kyrie, Gloria, Sanctus, and Benedictus, all included in a print of 1597 and presumably belonging to a single Mass. The lower parts of the Kyrie appear to be instrumental, the highest for a vocal soloist. This part has piano and forte echo effects and coloratura writing that requires a virtuoso performer. Another Benedictusfrom Book II of the Sacrae symphoniae of 1615is for three choirs consisting of TrebleSST, SATB, and TTTB. At the beginning, these choirs twice follow each other in the order lowest-highest-middle and then gradually build up to a resounding Osanna, in which all twelve voices participate. However magnificent this Benedictus may be, it is nevertheless true that Mass composition was of secondary importance to Giovanni, as it was to most of his Venetian contemporaries. The golden age of the polyphonic Mass, indeed, was drawing to a close. In Giovanni's motets, however, the Venetian style of polychoral composition attained its culmination. Motets of his began to appear in the 1587 volume representing him and

13. Gabrieli Giovanni

http://www.sieber-online.ch/kompon/gabrieli1.htm

14. GABRIELI Giovanni (1557-1612)
CONCENTUS MUSICUS, Ensemble für alte Musik Nikolaus HARNONCOURT, direzione.
http://users.libero.it/enrico.gustav/Harnoncourt/Rinascimento/Gabrieli.htm
Giovanni GABRIELI
Raccolta Raverijs (1608)
Canzon a 8 "Fa sol la re"
Nikolaus HARNONCOURT, direzione AMADEO Edizione in COMPACT DISC 423 418-2 (1 cd)
Raccolta Raverijs (1608)
Canzon a 4
Nikolaus HARNONCOURT, direzione AMADEO Edizione in COMPACT DISC 423 418-2 (1 cd)

15. Composer: Giovanni Gabrieli
Giovanni Gabrieli. (ca. 1555 1612/13) Court organist in Bavariancourt chapel in Munich c. 1575, then (like his uncle) organist
http://www.cs.unc.edu/~hudson/personal/projects/music/composers/ggabrieli.html
Giovanni Gabrieli
(ca. 1555 - 1612/13)
Court organist in Bavarian court chapel in Munich c. 1575, then (like his uncle) organist at San Marco in Venice from 1584. Nephew and student of Andrea Gabrieli . Studied under Lasso in Munich (1576-1580). Contemporary of Claudio Monteverdi . Taught Heinrich Schutz (in 1610), Allesandro Grandi. Handling of instruments (cornetto, trombone, violin) based on coro spezzati, derived from Willaert . Strongly marked by homophony and rich harmonies, mixed madrigal and motet styles. Concertanto style. More serious than his uncle. Famous teacher. More of an influence in Germany than in Italy (due to Schutz?).
Renaissance Brass Music (Vox Allegretto ACD 8154)
Eastman Brass Quintet, Paris Instrumental Ensemble
 • Canzon primi toni (5:09) [1597]
 • Canzon septimi toni (4:13) [1597]
 • Canzon duodecimi toni (4:19) [1597]
 • Canzon noni toni (3:56) [1597]
Baroque Brass (BMG 09026-61541-2)
English Chamber Orchestra
 • Canzon primi toni (2:44)
 • Canzon XIV (2:40)
 • Canzon septimi toni (3:34)
 • Canzon in echo duodecimi toni (4:31)
 • Canzon XVI (3:04)
 • Sonata pian e forte (4:07)
 • Sonata octavi toni (3:47)
A Venetian Coronation 1595 (Virgin 0777-75900062-0)
 • Intonazione ottavo tono (0:37) [1593]
 • Canzona [13] a 12 (2:51) [1597]
 • Intonazione terzo e quarto toni (0:46) [1593]
 • Canzona [16] a 15 (4:16) [1597]
 • Deus qui beatum Marcum a 10 (2:55) [1597]
 • Sonata [6] a 8 pian e forte (5:16) [1597]
 • Canzona [9] a 10 (5:16) [1597]
 • Intonazione quinto tono alla quarta bassa (0:36) [1593]
 • Omnes gentes a 16 (4:31) [1597]

16. Gabrieli Andrea, Gabrieli Giovanni - Nahrávky
Gabrieli Andrea, gabrieli giovanni nahrávky. SkladatelGabrieli Andrea,gabrieli giovanni, Titul4 Ricercari, La Battaglia, 5 Canzoni, 2 Arie.
http://www.cdklasika.cz/show.asp?vyber=1518

17. Artistes Français - Disques D'or, Victoires De La Musique, Meilleurs Classement
Translate this page GABRIELI. GABRIELI ANDREA. GABRIELI ANDREA - gabrieli giovanni. GABRIELI CONSORT.GABRIELI G. gabrieli giovanni. gabrieli giovanni - GABRIELI ANDREA.
http://www.disqueenfrance.com/artistes/default.asp?liste=G&debut=60

18. Shop.bookworms.org - Gabrieli, Giovanni Books - Page 1
Our price $3.95. Author gabrieli giovanni. - - - -. Tonsatz und Klanggestaltungbei Giovanni Gabrieli. Author Wendelin Müller-Blattau. - - - - -.
http://shop.bookworms.org/aws.cgi/mode_books/search_Gabrieli, Giovanni/
Books Music DVD VHS Theatrical Magazines Electronics Home Kitchen Toys Baby Clothing Office Photography Tools Computers Software Video Games
Against the Modern: Dagnan-Bouvert and the Transformation of the Academic
Acknowledging What is: Conversations with Bert Hellinger
Warming Up to Living Foods
The Great Cooper River Bridge
Vivir Para Contarla
Cien Anos de Soledad
Alicia: My Story
Love in the Time of Cholera
Mastering a German Vocabulary: A Thematic Approach
Love in the Time of Cholera Talking with Your Hands, Listening with Your Eyes: A Complete Photographic Guide to American Sign Language The Autumn of the Patriarch Baltasar and Blimunda Don Giovanni: Libretto Underground: The Tokyo Gas Attack and the Japanese Psyche The Hour of the Star One Hundred Years of Solitude The General in His Labyrinth The Triumph of Conservatism: A Reinterpretation of American History, 1900-1916 One Hundred Years of Solitude Leaf Storm and Other Stories No One Writes to the Colonel Innocent Erendira and Other Stories In Evil Hour Indian School Jubilate Deo
November, 1986

19. Gabrieli, Giovanni (c. 1558 - 1613)
Short biography with summaries of his church and instrumental music.Category Arts Music Composition Composers G gabrieli, giovanni......gabrieli, giovanni (c. 1558 1613). Nephew of Andrea gabrieli, organistat St. Mark's in Venice from 1566 until his death twenty
http://www.hnh.com/composer/gabrieli.htm
Gabrieli, Giovanni (c. 1558 - 1613)
Nephew of Andrea Gabrieli, organist at St. Mark's in Venice from 1566 until his death twenty years later, Giovanni Gabrieli was appointed to a permanent position at the same basilica in 1585, where he also served as organist until his death in 1613. His work as a composer represents the height of musical achievement in Renaissance Venice. Church Music Gabrieli continued the traditional cori spezzati techniques developed at St. Mark's during the century, contrasting different groups of singers and instrumentalists and making use of the spacial effects possible in the great basilica. His eight-part setting of the Jubilate, using double choir and brass, is characteristic of his style of writing. Instrumental Music The most widely known of Gabrieli's works is the Sonata pian' e forte, an eight-part composition for two four-part groups of wind instruments included in the Sacrae symphoniae of 1597, with a number of instrumental Canzoni for between six and sixteen parts. These works, and a quantity of compositions of a similar kind, including Toccatas and Ricercars, have provided an interesting repertoire for modern brass-players, although originally they were played by instruments that included sackbuts (the earlier form of trombone), cornetti (curved wooden instruments with a cup-shaped mouth-piece) and other instruments of the period.

20. Gabrieli, Giovanni
gabrieli, giovanni gabrieli, giovanni. Period Renaissance. Born c.1554 in Venice, Italy. Died Sunday, August 12, 1612 in Venice, Italy.
http://www.stevenestrella.com/composers/composerfiles/gabrieli1612.html
Gabrieli, Giovanni
Gabrieli, Giovanni
Period: Renaissance
Born: c. 1554 in Venice, Italy
Died: Sunday, August 12, 1612 in Venice, Italy
Nation of Origin: Italy
CLICK HERE for CDs of this composer.

CLICK HERE for Books about this composer.

CLICK HERE for Sheet Music by this composer.

Major Works:

Antiphonal sacred works (for performance by voices and instruments in St. Mark's church in Venice)
2 sets of Sacrae Symphoniae (1597 and 1615)
Other Information: Quick Facts
 • Year of birth is estimated at somewhere between 1554 and 1557. Nephew and student of Andrea Gabrieli, an organist at St. Mark's Basilica in Venice Worked in Munich as assistant to Lassus in the court chapel from 1575 to 1579. Became an organist at St. Mark's Basilica in Venice in 1585.
Gabrieli is most identified with antiphonal works using divided choirs of voices and instruments in the impressive acoustical space of St. Mark's Church in Venice. He was among the first composers to create music for specific instrumental ensembles as in his Sonata pian e forte General Bibliography: Kennedy, Michael,

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 98    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter