Geometry.Net - the online learning center
Home  - Composers - Geminiani Francesco

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 94    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Geminiani Francesco:     more books (50)
 1. Francesco Geminiani (1687-1762): Part 1: Life and Works; Part 2: Thematic Catalogue (1687-1762 : Part 1 : Life and Works/Part 2 : Thematic Catalogue) (Pt. 1) by Enrico Careri, 1993-12-09
 2. The Art of Playing on the Violin. [Facsimile of 1751 edition]. by Francesco Geminiani, 2009-01-24
 3. Francesco Geminiani Six Concerti Grossi, Opus 3 by Pro Musica String Quartet-Stuttgart, Rolf Reinhardt-Conductor,Helma Elsner-Harpsichord The Barchet Quartet, 1954
 4. Francesco Geminiani: Webster's Timeline History, 1687 - 2007 by Icon Group International, 2009-05-01
 5. FRANCESCO GEMINIANI Two Concertos for String Orchestra by Francesco Geminiani, Revised by Adolfo Betti, 1941
 6. Six concertos, composed by F. Geminiani. Opera terza. The second edition, revised, corrected, and enlarged, by the author; and now first published in score. by Francesco Geminiani, 2010-06-10
 7. Six concertos, composed by F. Geminiani. Opera seconda. The second edition, corrected and enlarged, with some new movements, by the author; and now first published in score. by Francesco Geminiani, 2010-06-10
 8. Chamber Suites and Concerti Grossi. (J. S. Bach ... Geminiani,etc.) Edited ... by A. E. Wier. [Score.] (Longmans Miniature Arrow Score Series) by Francesco Geminiani, 1940
 9. Six concertos, composed by F. Geminiani. Opera seconda. The second edition, revised, corrected, and enlarged, with some new movements, by the author. by Francesco Geminiani, 2010-05-28
 10. Concerti grossi composti a 3, 4, 5, 6, 7, 8 parti reali, ... da F. Geminiani ... Opa. VII. ... (Italian Edition) by Francesco Geminiani, 2010-05-28
 11. Duet No. 10, from "12 Instructive Duets" (Violin 2 Part) Sheet Music by Francesco Geminiani, 2009-06-27
 12. Concerto Grosso, G Minor Op. 3 No. 2 by Francesco Geminiani, 1965-01-01
 13. The Art of Playing on the Violin 1751 by Francesco Geminiani, 1952-06
 14. Duet No. 4, from "12 Instructive Duets" (Violin 1 Part) Sheet Music by Francesco Geminiani, 2009-06-27

1. WIEM: Geminiani Francesco
geminiani francesco (16871762), kompozytor, skrzypek i teoretyk woski. Ucze A. Corellego w Rzymie i A. Scarlattiego w Neapolu. W 1714
http://www.encyklopedia.pl/wiem/004d87.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Muzyka, W³ochy
Geminiani Francesco widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Geminiani Francesco (1687-1762), kompozytor, skrzypek i teoretyk w³oski. Uczeñ A. Corellego w Rzymie i  A. Scarlattiego w Neapolu. W 1714 wyjecha³ do Anglii, gdzie dzia³a³ jako wirtuoz i pedagog do koñca ¿ycia. Autor kilku traktatów o problemach wykonawstwa muzycznego, szczególnie The Art of Playing on the Violin (1751). Komponowa³ sonaty solowe i  concerti grossi w stylu swego mistrza A. Corellego. Powi±zania Concerto grosso wiêcej zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

2. WIEM: Geminiani Francesco
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl G......geminiani francesco (16871762), kompozytor, skrzypek i teoretyk wloski. GeminianiFrancesco (1687-1762), kompozytor, skrzypek i teoretyk wloski.
http://wiem.onet.pl/wiem/004d87.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Muzyka, W³ochy
Geminiani Francesco widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Geminiani Francesco (1687-1762), kompozytor, skrzypek i teoretyk w³oski. Uczeñ A. Corellego w Rzymie i  A. Scarlattiego w Neapolu. W 1714 wyjecha³ do Anglii, gdzie dzia³a³ jako wirtuoz i pedagog do koñca ¿ycia. Autor kilku traktatów o problemach wykonawstwa muzycznego, szczególnie The Art of Playing on the Violin (1751). Komponowa³ sonaty solowe i  concerti grossi w stylu swego mistrza A. Corellego. Powi±zania Concerto grosso wiêcej zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

3. Geminiani Francesco Severo
Translate this page retour. geminiani francesco Severo 1687 - 1762 Italie. CARERI ENRICO. The Life andWorks of Francesco Geminiani (1687-1762). (thèse), University of Liverpool.
http://musicologie.free.fr/derm/geminiani.html
Jean-Marc Warszawski
Statistiques du site

S'abonner au bulletin

Discographies

Articles et documents
...
Nouveaux livres

Rechercher sur rEm
Exact Bulletin Officiel
Journal Officiel

Library of Congress

British Library
... BN Madrid Notices biographiques S'abonner au bulletin (courriel vide) Liens vers des dictionnaires et des collections de notices en ligne a b c ... z JEAN-MARC WARSZAWSKI, (2 v.). Berne, Francfort, New York, Peter Lang 2002 [2 vol., 2324 p., ISBN 3-906766-83-7] retour
Geminiani Francesco Severo Italie
Gravure de James McArdell Guida armonica o dizionario armonico, being a sure guide to har-mony and modulation, in which are exhibited the various combina-tions of sounds consonant, and dissonant progressions of harmony, ligatures and vadences. Real and deceptive. By F. Geminiani. Opera X. Rules for playing in a true taste on the violin, german flute, violon-cello, and harpsichord, particulary the thorough-bass; exemplify'd in a variety of compositions on the subjects of englisch, scotch and irish tunes. By F. Geminiani. Opera VIII

4. NUTY.PL - Geminiani Francesco, Corti Mario Sonata B-dur
Internetowa Ksigarnia Nutowa.geminiani francesco, Corti Mario Sonata Bdur
http://www.nuty.pl/t/3669.htm
nuty.pl
cena 6,5 z³.
Geminiani Francesco, Corti Mario
Sonata B-dur
Ilo¶æ stron: Format:
230 x 310 ISBN: Opracowanie na: skrzypce Stopieñ trudno¶ci: 8 w skali od do 10 Kod produktu: Dorobek kompozytorski Geminianiego znany jest dzisiaj jedynie fragmentarycznie. Najczê¶ciej wykonywana jest czteroczê¶ciowa Sonata na skrzypce solo B-dur (w¶ród skrzypków rozpowszechniona w wersji M.Cortiego). Zdjêcia niektórych produktów mog± ró¿niæ siê od ich rzeczywistego wygl±du. Strona g³ówna Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. Wiêckowskiego 23, 50-431 Wroc³aw
tel./fax (071) 341-55-69, tel. 341-43-23, 341-54-71

5. NUTY.PL - Geminiani Francesco Sonata A-dur Op. 1 Nr 1 Na Skrzypce I Klawesyn
Internetowa Ksigarnia Nutowa.geminiani francesco Sonata Adur op. 1 nr 1 na skrzypce i klawesyn
http://www.nuty.pl/t/3687.htm
nuty.pl
cena 18 z³.
Geminiani Francesco
Sonata A-dur op. 1 nr 1 na skrzypce i klawesyn
Ilo¶æ stron: Format:
230 x 310 Opracowanie na: skrzypce z towarzyszeniem klawesynu lub fortepianu Stopieñ trudno¶ci: 5 w skali od do 10 Stopieñ trudno¶ci akompanamentu: 4 w skali od do 10 Kod produktu: Sonata A-dur Op. 1 nr 1 pochodzi ze zbioru 12 sonat na skrzypce i klawesyn, wydanego w 1716 r. w Londynie. Punktem centralnym utworu jest dwutematowa, piêciog³osowa fuga, w której oba instrumenty potraktowane s± równorzêdnie, a tematy (pierwszy - ukazany ju¿ na samym pocz±tku utworu w partii akompaniamentu) kunsztownie siê splataj± ze sob±. Ca³o¶æ sonaty charakteryzuje siê zwarto¶ci± formy, potoczysto¶ci± narracji muzycznej oraz du¿ym ³adunkiem ekspresji. Od wykonawcy utwór wymaga du¿ej ruchliwo¶ci obu r±k, umiejêtno¶ci gry polifonicznej, a tak¿e wyczucia tempo rubato. Zdjêcia niektórych produktów mog± ró¿niæ siê od ich rzeczywistego wygl±du. Strona g³ówna Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. Wiêckowskiego 23, 50-431 Wroc³aw
tel./fax (071) 341-55-69, tel. 341-43-23, 341-54-71

6. Geminiani, Francesco At ChesterNovello.com
HOME COMPOSERS Francesco geminiani francesco Geminiani. Complete Works.Orchestra. Concerto Grosso in C minor, Op. 2 Orchestration cemb/str.
http://www.chester-novello.com/composer/543/main.html
Home Composers Work Search Calendar ... Contact Search by All Composer Work Title News Advanced
HOME
COMPOSERS Francesco Geminiani
Francesco Geminiani
Complete Works
Orchestra Concerto Grosso in C minor, Op. 2
Orchestration: cemb/str
Concerto Grosso in D, Op. 3 No. 1
- 14 mins.
Orchestration: cemb/str
Concerto Grosso in E, Op. 3 No. 3
- 12 mins.
Orchestration: cemb/str
Concerto Grosso in G minor, Op. 3 No. 2
- 16 mins.
Orchestration: cemb/str
Work List Orchestra Complete Works Related Information Printable Work List Discography Performances Hire or Buy Online Hire Works by this Composer Musicroom.com Classical Department Contact Us Email Tel. +44 (0)20 7434 0066 Fax +44 (0)20 7287 6329 Free Email Updates Home Email this page Bookmark this site

7. Francesco Geminiani - CD Shop Musica Bona
1643) Friedrich Fasch Johann (16881756) Gabrieli Andrea (1510-1586) Gabrieli Giovanni(1557-1613) Galindo Dimas Blas (b. 1910) geminiani francesco (1674-1762
http://www.musicabona.com/cdshop1/geminiani01.html
Searching the catalog
CD catalogue search Sheet music catalogue search Books catalogue search Main Selection Czech Composers
Other Composers

Anthologies and Recitals

New Titles
...
Index

Other Composers Achron Joseph
Adam
Adolphe-Charles ... Philippe (b. 1936)
Boieldieu
Francois Adrien
Borodin
Alexander Porfiryevich ... Pierre (b. 1925)
Boyce
William Brahms Johannes ... Leo (b.1939) Bruch Max Bruckner Anton ... Giovanni Pietri (17th century) Busoni Ferruccio Buxtehude Dietrich ... Elliott (b. 1908) Carulli Ferdinando Castelnuovo-Tedesco Mario ... David (b.1942) Faure Gabriel Ferko Frank ... Melchior (c.1579-1639) Frescobaldi Girolamo Friedrich Fasch Johann ... Dimas Blas (b. 1910) Geminiani Francesco Gershwin George ... Henryk Mikolaj (b.1933) Gounod Charles Grainger Percy ... Sofia (b. 1931) Hahn Reynaldo Halevy Jacques Fromental ... des Prez (c.1440-1521) Karg-Elert Sigfrid Karlowicz Mieczyslaw ... Magnus (b. 1958) Liszt Franz Llobet Miguel ... Luis de (1500-c.1561) Milhaud Darius Miller Glenn ... Steve (b. 1936) Reimann Aribert (b. 1936) Respighi Ottorino Rihm Wolfgang ... John (c.1515 - c.1560) Shostakovich Dimitrij Sibelius Jean ... Thomas (c.1505-1585) Tarrega Francisco Tartini Giuseppe ... Tomas Luis de (c.1550-1611)

8. Francesco Geminiani - CD Shop Musica Bona
Francesco Geminiani. Look Op. 2, Nr. 6 geminiani francesco Concerto grossoin D major, Op. 3 Locatelli Pietro Concerto a 4, Op. 7, Nr.
http://www.musicabona.com/cdall1/geminiani01.html
Searching the catalog
CD catalogue search Sheet music catalogue search Books catalogue search Main Selection Czech Composers
Other Composers

Anthologies and Recitals

New Titles
...
Index

Other Composers Achron Joseph
Adam
Adolphe-Charles ... Philippe (b. 1936)
Boieldieu
Francois Adrien
Borodin
Alexander Porfiryevich ... Pierre (b. 1925)
Boyce
William Brahms Johannes ... Leo (b.1939) Bruch Max Bruckner Anton ... Giovanni Pietri (17th century) Busoni Ferruccio Buxtehude Dietrich ... Elliott (b. 1908) Carulli Ferdinando Castelnuovo-Tedesco Mario ... David (b.1942) Faure Gabriel Ferko Frank ... Melchior (c.1579-1639) Frescobaldi Girolamo Friedrich Fasch Johann ... Dimas Blas (b. 1910) Geminiani Francesco Gershwin George ... Henryk Mikolaj (b.1933) Gounod Charles Grainger Percy ... Sofia (b. 1931) Hahn Reynaldo Halevy Jacques Fromental ... des Prez (c.1440-1521) Karg-Elert Sigfrid Karlowicz Mieczyslaw ... Magnus (b. 1958) Liszt Franz Llobet Miguel ... Luis de (1500-c.1561) Milhaud Darius Miller Glenn ... Steve (b. 1936) Reimann Aribert (b. 1936) Respighi Ottorino Rihm Wolfgang ... John (c.1515 - c.1560) Shostakovich Dimitrij Sibelius Jean ... Thomas (c.1505-1585) Tarrega Francisco Tartini Giuseppe ... Tomas Luis de (c.1550-1611)

9. Geminiani Francesco (Pleeth, Webb, Hogwood) - Music By Mainseek.com
Translate this page geminiani francesco (Pleeth, Webb, Hogwood) und informationenum geminiani francesco (Pleeth, Webb, Hogwood).
http://classical-music.mainseek.com/17568/25/Geminiani_Francesco_(Pleeth,_Webb,_
Geminiani Francesco (Pleeth, Webb, Hogwood) und informationen um Geminiani Francesco (Pleeth, Webb, Hogwood)
Artists Luis Cobos Liszt / Bolet Mozart Franz Schubert ... EUROPA GALANTE - David Daniels - Fabio Biondi
Geminiani Francesco (Pleeth, Webb, Hogwood) 6 Cello Sonatas O
Year: Genre: Classical Description: r Song titles:
 • Sonata n° 1 in la magg - I Andante Sonata n° 1 in la magg - II Allegro Sonata n° 1 in la magg - III Andante Sonata n° 1 in la magg - IV Allegro Sonata n° 2 in re min - I Andante Sonata n° 2 in re min - II Presto Sonata n° 2 in re min - III Adagio Sonata n° 2 in re min - IV Allegro Sonata n° 3 in do magg - I Andante Sonata n° 3 in do magg - II Allegro Sonata n° 3 in do magg - III Affetuoso Sonata n° 3 in do magg - IV Allegro Sonata n° 4 in si bem magg - I Andante Sonata n° 4 in si bem magg - II Allegro moderato Sonata n° 4 in si bem magg - III Grave Sonata n° 4 in si bem magg - IV Allegro Sonata n° 5 in fa magg - I Adagio Sonata n° 5 in fa magg - II Allegro moderato Sonata n° 5 in fa magg - III Adagio Sonata n° 5 in fa magg - IV Allegro Sonata n° 6 in la min - I Adagio Sonata n° 6 in la min - II Allegro assai Sonata n° 6 in la min - III Grave Sonata n° 6 in la min - IV Allegro
 • Mehr: Geminiani Francesco (Pleeth, Webb, Hogwood) Albums:

  10. Geminiani, Francesco Geminiani: Concerto For Piano No1
  Geminiani, Francesco Geminiani Concerto for piano No1. Geminiani Concerto forpiano No1 geminiani francesco. Classical You Fantastic Pals EP
  http://www.cdmagazin.com/Geminiani-Francesco-Geminiani-Concerto-B00000199F.html
  Geminiani, Francesco Geminiani: Concerto for piano No1
  Geminiani: Concerto for piano No1
  Geminiani Francesco
  Classical
  You Fantastic Pals [EP]...

  Colossamite All Lingo's Clamor...

  U.S. Maple Sang Phat Editor...

  Ruins Refusal Fossil...
  ...
  Home

  11. Geminiani Francesco
  Translate this page geminiani francesco. Italienischer Komponist und Geiger. getauft am 05.Dezember 1687 in Lucca, gestorben am 17. September 1762 in Dublin.
  http://www.sieber-online.ch/kompon/geminiani.htm
  Geminiani Francesco Italienischer Komponist und Geiger getauft am 05. Dezember 1687 in Lucca, gestorben am 17. September 1762 in Dublin Schrieb neben Instrumentalwerken (u.a. 36 Violinsonaten) eine wegweisende Violinschule Hauptwerke:
  • 36 Violinsonaten

  12. Classical Net - Basic Repertoire List - Geminiani
  Francesco Geminiani. (1687 1762).
  http://www.classical.net/music/comp.lst/geminani.html
  Francesco Geminiani
  Concerti Grossi
  6 Concerti Grossi
  Jean Lamon (violin), Stephen Marvin (violin), Ivars Taurins (viola), Christiane Mahler (cello)/Tafelmusik
  6 Concerti Grossi , Op. 3/L'Oiseau-Lyre 417522-2
  Jaap Schroder (violin), Catherine Mackintosh (violin), Trevor Jones (viola), Anthony Pleeth (cello), Christopher Hogwood/Academy Of Ancient Music
  6 Concerti Grossi
  Iona Brown (violin), Malcolm Latchem (violin), Stephen Shingles (viola), Denis Vigay (cello)/Academy Of St. Martin-In-The-Fields
  Back to Baroque Repertoire
  back to the Basic Repertoire
  or back to the Home Page
  or
  Be A Sponsor
  Classical Net , is strictly prohibited.
  Site designed and maintained by
  Web Design Associates

  13. HOASM: Francesco Geminiani
  Francesco Geminiani. (16871762). Italian A full account of his life isin Enrico Careri, Francesco Geminiani, 1687-1762(Oxford, 1993). A
  http://www.hoasm.org/VIIIA/Geminiani.html
  Francesco Geminiani
  Italian violinist, composer, and theorist. Probably a pupil of Lonati, Alessandro Scarlatti , and Corelli The Inchanted Forest was staged as a ballet-pantomime at Paris in 1754. The treatises on which his modern reputation rests appeared between 1748 and 1760; they include A Treatise on the Art of Good Taste in Music (London, 1749), The Art ofAccompaniment (London, ca. 1754), and the famous The Art of Playing on the Violin (London, 1754). His final years were divided between England and Ireland, with his last documented public appearance on March 3, 1760; an observer praised the 72-year-old violinist's "fine and elegant taste, and the perfection of time and tune." A full account of his life is in Enrico Careri, Francesco Geminiani, 1687-1762 (Oxford, 1993).
  A Partial Geminiani Discography
  The Concerto The Research Periods VIIIB: The Neapolitan Group

  14. Francesco Geminiani Sheet Music, Lyrics, Chords, Tabs, Scores, Midi, Videos, Cd'
  Find Francesco Geminiani Official sheet music, songbooks, lyrics,tabs, midi (if available). Stagepass Francesco Geminiani Items
  http://www.stagepass.com/groupartist/artist_items.hperl?Artist=Francesco Geminia

  15. Sonates Pour Violoncelle Opus 5 Nos 1 à 6 [IMPORT] Geminiani Francesco
  Translate this page Sonates pour violoncelle Opus 5 Nos 1 à 6 IMPORT geminiani francesco.Titre Sonates pour violoncelle Opus 5 Nos 1 à 6 IMPORT.
  http://www.rockboutique.com/Geminiani-Francesco-Sonates-po-B00005K2DG.html
  Sonates pour violoncelle Opus 5 Nos 1 à 6 [IMPORT] Geminiani Francesco
  Titre:
  Sonates pour violoncelle Opus 5 Nos 1 à 6 [IMPORT]
  Artistes: Geminiani Francesco
  Rubriques: Baroque, Sonate
  Rubriques: Classique
  Titres sur CD:
  Monet Collection Romantic Melo...

  Monet Collection Music for Rea...

  Monet Collection Quiet Meditat...

  Berlioz H. Damnating De Faust...
  ...
  Home

  16. Out Of Print Music .Com Online Catalog
  GEMINI II. GEMINIANI. GEMINIANI F. GEMINIANI F. geminiani francesco. GEMINIANI,FRANCESCO.GEMINIANI/PINCETTI/MARCEL. GEMINIART HIGH QUALITY. GEMMA HAYES. GEMMANO.
  http://www.outofprintmusic.com/search/index_GE.htm
  Section GE
  Out of Print Music .Com Online Catalog Section GE
  GE-DO GEAL GEALER, MIKE GEALFORCE ORCHESTRA ... GKREI KETI

  17. Francesco Geminiani Concerti Grossi Op 2 Op 3 Op 4
  Francesco Geminiani Concerti Grossi Op 2 Op 3 Op 4. geminiani francesco AngererPaul Francesco Geminiani Concerti Grossi Op.2 Op.3 Op.4. Music Outlet
  http://www.take-my-books.com/francesco-geminiani-concerti-grossi-op-2-op-3-op-4-
  Francesco Geminiani Concerti Grossi Op 2 Op 3 Op 4
  Geminiani Francesco Angerer Paul
  Francesco Geminiani Concerti Grossi Op.2 Op.3 Op.4
  Music Outlet
  Still, Kay, Piston and others...

  American Concertos...

  Gioacchino Rossini: Barber of Seville...

  Home
  ...
  Greatest...

  18. Geminiani, Francesco 1687 - 1762)
  geminiani, francesco 1687 1762). The Italian violinist and composer francesco geminiani belongs to the generation of
  http://www.hnh.com/composer/geminian.htm
  Geminiani, Francesco 1687 - 1762)
  The Italian violinist and composer Francesco Geminiani belongs to the generation of Bach and Handel. He studied in Rome with the violinist-composer Arcangelo Corelli and the opera-composer Alessandro Scarlatti. In 1714 he moved to London, where he soon established himself as a performer and composer, later publishing a number of theoretical works on performance techniques and on harmony. He visited Ireland on various occasions and died in Dublin in 1762. Chamber Music Geminiani published a number of sets of sonatas for violin and basso continuo, a chordal and a bass instrument, or for violin and harpsichord, a set of half a dozen sonatas for cello and harpsichord and twelve trio sonatas, for two violins, cello and harpsichord. These largely follow the example of his teacher Corelli. Concertos Again following the example of his teacher, Geminiani wrote a number of sets of Concerti grossi, works for string orchestra, with a small solo group consisting of two violins and basso continuo, with the addition of a viola, an instrument he omitted from the larger string ensemble. His arrangements of Corelli's Concerti grossi in this new form were particularly well received.

  19. Geminiani, Francesco: Biography
  Brief biographical note at Northern Arizona University.Category Arts Music Composition Composers G geminiani, francesco...... francesco geminiani 1680?1762. Violin virtuoso and composer geminiani promotedthe Italianate style and technique of his teachers, Corelli and A. Scarlatti.
  http://jan.ucc.nau.edu/~tas3/geminiani.html
  Site
  Francesco Geminiani 1680?-1762
  Violin virtuoso and composer Geminiani promoted the Italianate style and technique of his teachers, Corelli and A. Scarlatti Tartini referred to the flighty and emotional composer as 'il furibondo Geminiani . Geminiani was active as a teacher and performer in London from 1714 where he quickly earned a reputation for his dazzling technique. He once agreed, conditionally, to a request that he perform on the violin if Handel would accompany him. From 1733 until his death Geminiani lived in Dublin. Most of Geminiani's compositions are concerti for violin. His greatest legacy was his Art of Playing the Violin (London, 1730), published in English, and the first book of its kind (twenty-two years before Leopold Mozart's Violinschule
  Bach's World
  Contemporaries ... Chronology

  20. Geminiani, Francesco
  geminiani, francesco geminiani, francesco. Period Baroque. Born 1687in Lucca, Italy. Died 1762 in Dublin, Ireland. Nation of Origin
  http://www.stevenestrella.com/composers/composerfiles/geminiani1762.html
  Geminiani, Francesco
  Geminiani, Francesco
  Period: Baroque
  Born: 1687 in Lucca, Italy
  Died: 1762 in Dublin, Ireland
  Nation of Origin: Italy
  CLICK HERE for CDs of this composer.

  CLICK HERE for Books about this composer.

  CLICK HERE for Sheet Music by this composer.

  Major Works:
  Treatises:

  The Art of Playing on the Violin
  Art of Accompaniment Art of Playing the Guitar or Citrament
  Other Information: General Bibliography: Bukofzer, Manfred F., Music in the Baroque Era, from Monteverdi to Bach, Kennedy, Michael, The Oxford Dictionary of Music, Oxford University Press, 2nd Edition, 1997, ISBN: 0198691629 Palisca, Claude V. Baroque Music, Prentice Hall, December 1990, ISBN: 0130584967 Sadie, Stanley and Tyrrell, John; Editors, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Groves Dictionaries, Inc., January 2001, ISBN: 1561592390 Slonimsky, Nicolas and Kuhn, Laura; Editors, Baker's Biographical Dictionary of Musicians, Gale Group, December 2000, ISBN: 0028655257 Links to essays at other sites: Baroque Music by Claude V. Palisca Please note: These links will open in a new window.

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 94    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

  free hit counter