Geometry.Net - the online learning center
Home  - Composers - Orff Carl

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 99    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Orff Carl:     more books (100)
 1. Play, Sing & Dance: An Introduction to Orff Schulwerk (Schott) by Doug Goodkin, 2002-12-01
 2. The Schulwerk, Vol. 3: Carl Orff/Documentation, His Life and Works by Carl Orff, Margaret Murray, 1978-06
 3. Orff-Schulwerk Music for Children; I Pentatonic by Carl Orff, Gunild Keetman, 1957
 4. Carmina Burana: Choral Score (Misc)
 5. Carmina Burana: Cantiones Profanae by Carl Orff, Judith Lynn Sebesta, 1996-06-01
 6. Carl Orff: A Concise Biography (Schott)
 7. ORFF-SCHULWERK:MUSIC FOR CHILDREN: II:MAJOR:BORDUN: by Carl Orff, Gunild Keetman, 1960
 8. Carmina Burana (Sheet Music) by Carl Orff, 2008
 9. Musikalische Lebenshilfe: Ausgewahlte Berichte uber sozial- und heilpadagogische Versuche mit dem Orff-Schulwerk (Schott Musikpadagogik) (German Edition) by Wilhelm Keller, 1996
 10. Carl Orff a Report in Words & Pictures by Carl Orff, 1960
 11. Carl Orff: Fotodokumente aus der Zeit von 1978-1981 (German Edition) by Hannelore Gassner, 1994
 12. Carl Orff, Ein Bericht in Vort Und Bild by K. H.; Gustav Rudolf Sellner; Werner Thomas Ruppel, 1955
 13. Carl Orff und sein Werk: Dokumentation (German Edition)
 14. Carl Orff: His Life and His Music (Calderbooks) by Andreas Liess, 1971-08

1. Carl Orff Homepage
CARL ORFF (18951982) student project contributed by Eulas Horne Born in Munich, July 1895 (from a line of Bavarian family officers) MUSIC DEPARTMENT. EMORY HOME. CARL ORFF (1895-1982)
http://orff.munich.netsurf.de/orff/start_e.html

2. Classical Net - Basic Repertoire List - Orff
Carl Orff. (1895 1982).
http://www.classical.net/music/comp.lst/orff.html
Carl Orff
Additional Information
Carmina Burana (scenic cantata)
Carmina Burana (1936)/Philips 422363-2 Carmina Burana (1936)/Telarc CD-80056
Back to 20th Century Repertoire
back to the Basic Repertoire
or back to the Home Page
or
Be A Sponsor
Classical Net , is strictly prohibited.
Site designed and maintained by
Web Design Associates

3. Carl Orff Homepage
Carl Orff war Komponist, ein Mann des Theaters und ein Pädagoge.
http://homepages.munich.netsurf.de/orff
This site uses frames. Please use a frame-capable browser. Thank you.

4. Pqu - Fehler
CD ROM für Windows 3.1.Orff, Carl. Carl Orff.Gersdorf, Lilo
http://www.pqu.de/orff_carl.htm
Die von Ihnen aufgerufenen Seite konnte leider nicht gefunden werden!
weiter zur Startseite

5. Find A Grave Search Results
Listing of burial place from Find a Grave.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/famousSearch.cgi?FSfirstname=carl&FSlastna

6. WIEM: Orff Carl
orff carl (18951982), niemiecki kompozytor, pedagog i dyrygent. Muzyka, Niemcyorff carl (1895-1982), widok strony znajdz podobne pokaz powiazane.
http://wiem.onet.pl/wiem/002e9f.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Muzyka, Niemcy
Orff Carl widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane
Orff Carl (1895-1982), niemiecki kompozytor, pedagog i dyrygent. Studiowa³ muzykê u A. Beer-Walbrunna i H. Zilchera w monachijskiej Akademii Muzycznej oraz u H. Kamiñsky'ego. 1915-1920 dzia³a³ jako kapelmistrz w teatrach Monachium, Mannheim, Darmstadtu. W 1924 wraz z D. Günther za³o¿y³ w Monachium szko³ê gimnastyki, muzyki i tañca (tzw. Güntherschule), której celem by³o po³±czenie muzyki i ruchu w edukacji muzycznej. 1930-1933 by³ dyrygentem w Monachijskim Towarzystwie Bachowskim. Od 1950 prowadzi³ klasê kompozycji w Staatliche Hochschule für Musik w Monachium. W twórczo¶ci pozostawa³ zrazu pod wp³ywem C. Debussy'ego R. StraussaA. Schönberga . W latach 30. zwróci³ siê ku muzyce dawnej oraz staro¿ytnej idei jedno¶ci s³owa, muzyki i tañca - realizuj±c j± w s³ynnym tryptyku teatralnym Trionfi , na który sk³adaj± siê: Carmina burana Catulli carmina Trionfo di Afrodite W stylu muzycznym ³±czy³ elementy archaizacji z ostentacyjn± prostot± motorycznych rytmów i obsesyjn± powtarzalno¶ci± motywów muzycznych. By³ twórc± w³asnej metody wychowania muzycznego (zwanej od jego imienia metod± Orffa), k³ad±cej akcent na tworzenie muzyki przez dziecko, grê na najprostszych instrumentach, improwizacjê muzyczno-ruchow±. Z innych wa¿niejszych dzie³: Antigonae Prometeusz skowany (1969), lamenty wg

7. Get Lyrics - Orff Carl Albums
orff carl albums (2 albums = 30 songs). Carmina Burana English (5 songs). CarminaBurana Original (25 songs). Rank Top 10 orff carl Lyrics Today Total
http://www.getlyrics.com/albums.php?Artist=Orff Carl

8. Get Lyrics - Orff Carl - Random - Carmina Burana Original -
For more info on orff carl checkout Starpulse.com. orff carl Carmina BuranaOriginal - Dulcissime (Soprano) lyrics Dulcissime, totam tibi subdo me!
http://www.getlyrics.com/random-artist.php?Artist=Orff Carl

9. Carl Orff
Carl Orff. Picture of Carl Orff. (Sent by Jeffrey H. Feldman) Look for sheet musicfrom Carl Orff at SheetMusic Plus; Look for CDs from Carl Orff at CDUniverse;
http://www.classical-composers.org/cgi-bin/ccd.cgi?comp=orff

10. Orff, Carl At ChesterNovello.com
HOME COMPOSERS Carl orff carl Orff. Complete Works. Chorus Plus Ensemble/Orchestra.Carmina Burana 60 mins. Soloist(s) Soprano, Tenors
http://www.chester-novello.com/composer/1186/main.html
Home Composers Work Search Calendar ... Contact Search by All Composer Work Title News Advanced
HOME
COMPOSERS Carl Orff
Carl Orff
Complete Works
Chorus Plus Ensemble/Orchestra Carmina Burana - 60 mins.
Soloist(s): Soprano, Tenors, Baritones, Bass; Chorus: SATB Chorus
Orchestration: Orchestra
Work List Chorus Plus Ensemble/Orchestra Complete Works Related Information Printable Work List Discography Performances Hire or Buy Online Hire Works by this Composer Musicroom.com Classical
Department
Contact Us Email Tel. +44 (0)20 7434 0066 Fax +44 (0)20 7287 6329 Free Email Updates
Home
Email this page Bookmark this site

11. Carl Orff - CD Shop Musica Bona
1849) Nielsen Carl August (18651931) Nono Luigi (1924-1990) Norgard Per (*1932)Novacek Ottokar (1866-1900) Offenbach Jacques (1819-1880) orff carl (1895-1982
http://www.musicabona.com/cdshop1/orff01.html
Searching the catalog
CD catalogue search Sheet music catalogue search Books catalogue search Main Selection Czech Composers
Other Composers

Anthologies and Recitals

New Titles
...
Index

Other Composers Achron Joseph
Adam
Adolphe-Charles ... Philippe (b. 1936)
Boieldieu
Francois Adrien
Borodin
Alexander Porfiryevich ... Pierre (b. 1925)
Boyce
William Brahms Johannes ... Leo (b.1939) Bruch Max Bruckner Anton ... Giovanni Pietri (17th century) Busoni Ferruccio Buxtehude Dietrich ... Elliott (b. 1908) Carulli Ferdinando Castelnuovo-Tedesco Mario ... David (b.1942) Faure Gabriel Ferko Frank ... Melchior (c.1579-1639) Frescobaldi Girolamo Friedrich Fasch Johann ... Dimas Blas (b. 1910) Geminiani Francesco Gershwin George ... Henryk Mikolaj (b.1933) Gounod Charles Grainger Percy ... Sofia (b. 1931) Hahn Reynaldo Halevy Jacques Fromental ... des Prez (c.1440-1521) Karg-Elert Sigfrid Karlowicz Mieczyslaw ... Magnus (b. 1958) Liszt Franz Llobet Miguel ... Luis de (1500-c.1561) Milhaud Darius Miller Glenn ... Steve (b. 1936) Reimann Aribert (b. 1936) Respighi Ottorino Rihm Wolfgang ... John (c.1515 - c.1560) Shostakovich Dimitrij Sibelius Jean ... Thomas (c.1505-1585) Tarrega Francisco Tartini Giuseppe ... Tomas Luis de (c.1550-1611)

12. Carl Orff - CD Shop Musica Bona
Look at the complete information about this title, orff carl Carmina Burana KevinMcMillan baritone, John Daniecki - tenor, Lynne Dawson - soprano,San
http://www.musicabona.com/cdall1/orff01.html
Searching the catalog
CD catalogue search Sheet music catalogue search Books catalogue search Main Selection Czech Composers
Other Composers

Anthologies and Recitals

New Titles
...
Index

Other Composers Achron Joseph
Adam
Adolphe-Charles ... Philippe (b. 1936)
Boieldieu
Francois Adrien
Borodin
Alexander Porfiryevich ... Pierre (b. 1925)
Boyce
William Brahms Johannes ... Leo (b.1939) Bruch Max Bruckner Anton ... Giovanni Pietri (17th century) Busoni Ferruccio Buxtehude Dietrich ... Elliott (b. 1908) Carulli Ferdinando Castelnuovo-Tedesco Mario ... David (b.1942) Faure Gabriel Ferko Frank ... Melchior (c.1579-1639) Frescobaldi Girolamo Friedrich Fasch Johann ... Dimas Blas (b. 1910) Geminiani Francesco Gershwin George ... Henryk Mikolaj (b.1933) Gounod Charles Grainger Percy ... Sofia (b. 1931) Hahn Reynaldo Halevy Jacques Fromental ... des Prez (c.1440-1521) Karg-Elert Sigfrid Karlowicz Mieczyslaw ... Magnus (b. 1958) Liszt Franz Llobet Miguel ... Luis de (1500-c.1561) Milhaud Darius Miller Glenn ... Steve (b. 1936) Reimann Aribert (b. 1936) Respighi Ottorino Rihm Wolfgang ... John (c.1515 - c.1560) Shostakovich Dimitrij Sibelius Jean ... Thomas (c.1505-1585) Tarrega Francisco Tartini Giuseppe ... Tomas Luis de (c.1550-1611)

13. Orff Carl Lyrics .ly
Artist Album Song. Top20 Top100 Top101 Top2K. Home O orff carl, You Are Visitor,February 7, 2003. orff carl (albums 2) (songs 30) (hide stats).
http://www.lyrics.ly/albums.php/Orff Carl

14. Search Results For Orff Carl @ EMP3Finder.com - For All Your
Your Search Results. Search Result For orff carl. 1. Carl Sims Dont Leave /audio/CarlSims/LetMeBeTheOne/DontLeave.mp3File Size 472 KB Date 2002-7-8 3832.
http://www.emp3finder.com/result/Orff Carl

15. Orff Carl Lyrics
ALBUMS / SONGS of orff carl. Categories orff carl LYRICS . CarminaBurana Original Album of orff carl. Amor Volat Undique (Boys) Lyrics.
http://www.inlyrics.com/songs/Orff_Carl_LYRICS/Orff_Carl.html
Main Add Lyrics Request Lyrics Top Lyrics ... Guestbook Search lyrics by artist name A B C D ... Z Enter keyword album/artist/song Song Artist Album ALBUMS / SONGS of
Orff Carl Lyrics
Categories :
Orff Carl LYRICS
Carmina Burana Original
" Album of
Orff Carl Lyrics
Amor Volat Undique (Boys) Lyrics Ave Formosissima (Chorus) Lyrics Chramer, Gip Die Varwe Mir (Small Chorus) Lyrics Chume, Chum, Geselle Min (Small Chorus) Lyrics ... Were Diu Werlt Alle Min (Chorus) Lyrics
Carmina Burana English
" Album of
Orff Carl Lyrics
Fortune, Empress Of The World Lyrics I Spring Lyrics Ii In The Tavern Lyrics Iii The Court Of Love Lyrics ... On The Green Lyrics
provided for educational purposes only.
E - mail

16. Lyrics ORFF CARL Lyrics
orff carl Lyrics, orff carl Music, orff carl Song Lyrics, orff carl Songs, Song Lyrics,Guitar Tabs, Music Lyrics, Sheet Music, Guitar Tablature, Guitar Chords
http://8eatles.com/lyr.dir/o/orff_carl/
Click Here for All Lyrics Library L yrics Mi d is Ch o rds
CARMINA BURANA ENGLISH
Fortune, Empress Of The World
I. Spring

On The Green
... My Homepage

17. Koncertna Dvorana Vatroslava Lisinskog
STATISTIKA, , PRIREDBE, , IZVOÐACI / KOMPOZITORI, , DJELA. orff carl,kompozitor. Djela izvedena u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog
http://www.lisinski.hr/Izvodjac.asp?a=943

18. Orff Carl - Carl Orff :: Òåêñòû ïåñåí, àêêîðäû, òàáóëàò
The summary for this Russian page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://pesenki.ru/index.php?band=orffcarl&p=i2

19. The Originals - Orff - Carl Orff - Online Shop Tips
Translate this page bestellen. - The Originals - Orff - Carl Orff. .. The Originals- orff carl Orff The Originals - Orff . . ©AllScout GmbH. Eine
http://www.allscout-kultur.de/klassik/The_Originals_Orff_Carl_Orff_Audio_CD_Deut
Kultur - Klassische Musik
AllScout Shop Tips Bücher antiquarisch Eintrittskarten Noten Klassik, Kultur ...
Zum Gesamtkatalog
The Originals - Orff
Carl Orff

© Amazon.com, Inc.
und Tochtergesellschaften
© AllScout GmbH Auf dieser CD
1. Carmina Burana
Komponist Carl Orff
Dirigent Eugen Jochum Einzelne Musiktitel 1.O Fortuna 2.Fortune plango vulnera 3.Veris leta facies 4.Omnia sol temperat 5.Ecce gratum 6.Tanz 7.Floret silva nobilis 8.Chramer, gip die varwe mir 9.Swaz hie gat umbe 10.Were diu werlt alle min 11.Estuans interius 12.Olim lacus colueram 13.Ego sum abbas 14.In taberna quando sumus 15.Amor volat undique 16.Dies, nox et omnia 17.Stetit puella 18.Circa mea pectora 19.Si puer cum puellula 20.Veni, veni, venias 21.In trutina 22.Tempus est iocundum 23.Dulcissime 24.Ave formosissima 25.O Fortuna The Originals Orff Carl Orff The Originals Orff Carl Orff

20. Mata Eduardo Orff Carl Classical Navigator - Vol 100
Mata Eduardo orff carl Classical Navigator Vol 100. Classical Navigator- Vol. 100 Mata Eduardo orff carl. Audio CD Klassik Oper
http://www.lyrikfrosch.de/Mata-Eduardo-Orff-Carl-Classical-Navigator-Vol-100-B00
Mata Eduardo Orff Carl Classical Navigator - Vol 100
Classical Navigator - Vol. 100
Mata Eduardo Orff Carl
Audio CD
Beirach Richard Leaving...

Hanna Sir Roland Glove...

Patricia Pagny (Klavier), Fran...

Quicksilver Live At Field Ston...
...
Home

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 99    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter